Harun Yahya

Feryal Özel"in Evrim Delillendirilmiştir Yanılgısı

5 Temmuz 2007 tarihli Tempo dergisinde yayınlanan bir makalede, astrofizik dalında çalışmalar yapan Feryal Özel"in açıklamalarına yer verildi. Özel"in çalışmaları ve başarılarının konu alındığı bu yazıda, Özel"in bilgi eksikliğine sahip olduğu bir konu vardı ki o da evrim teorisiydi.5 Temmuz 2007 tarihli Tempo dergisinde yayınlanan bir makalede, astrofizik dalında çalışmalar yapan Feryal Özel"in açıklamalarına yer verildi. Özel"in çalışmaları ve başarılarının konu alındığı bu yazıda, Özel"in bilgi eksikliğine sahip olduğu bir konu vardı ki o da evrim teorisiydi. 


Özel, söz konusu röportajda, evrim teorisinin çok fazla kanıt ile delillendirilmiş bir teori olduğunu öne sürüyor ve gerçekte hayali varsayımlardan ibaret olan evrimin görülememesinin "gerizekalılık" olduğunu öne sürüyordu. Daha da ileri giderek insanların evrimi reddetmesini "kör cahillik" olarak tanımlıyordu. Özel ayrıca yazısında, canlıların Allah tarafından yaratıldığı gerçeğini de inkar ediyordu. 


 Oysa Özel"den, büyük bir sadakatle savunduğu evrim delillerini sayması istense, muhtemelen vereceği cevap, Darwin"den bu yana yaklaşık 150 yıldır tüm koyu Darwinistlerin dönüp dolaşıp tekrar ettikleri ve her biri bilim dışı olan evrim efsaneleri olacaktır. Bu efsanelerin en yaygın olanları şu şekilde sıralanabilir. 


1) Darwinizm taraftarları, "bilim adamlarının yaptıkları deneyler, yaşamın kimyasal reaksiyonlarla kendi kendine başlayabileceğini göstermiştir" diye iddia ederler. Oysa bunu gösteren tek bir deney bile yoktur üstelik böyle bir şeyin teorik düzeyde bile mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. (bu konudaki detaylı açıklama ve deliller için bkz.
 http://www.kuranvebilim.com/html2/evrim_teorisi/bir_zamanlar_darwinizm/darwinizm_evrim_teorisi3.htm


2) Evrim teorisini (Darwinizm) savunanlar, canlı fosillerinin, dünya üzerinde bir evrim süreci yaşandığını kanıtladığını zannederler. Ancak bunun tam tersine bütün fosiller, Darwin"in evrim teorisiyle tamamen zıt bir "doğa tarihi" ortaya çıkarmıştır. Günümüzde son derece zengin olan fosil kayıtları, tüm canlıların ilk yeryüzünde var oldukları günden bu yana hiçbir değişim geçirmediklerini, tüm özellikleriyle birlikte bir anda yaratıldıklarını göstermiştir. 
(bkz. http://www.kuranvebilim.com/html2/evrim_teorisi/bir_zamanlar_darwinizm/darwinizm_evrim_teorisi4.htm


3) Darwinistler, ünlü fosil Archaeopteryx"in, sürüngenlerin kuşlara evrimleştiği iddialarını ispatladığını zannederler. Ancak Archaeopteryx"in, uçucu, gerçek bir kuş olduğu anlaşılmış ve onun atası olarak gösterilebilecek tek bir tane bile sürüngen bulunamamıştır. 
(bkz. http://www.kuranvebilim.com/html2/evrim_teorisi/bir_zamanlar_darwinizm/darwinizm_evrim_teorisi13.htm


4) At serileri olarak bilinen fosillerin, günümüz atının daha küçük boyuttaki memelilerden evrimleştiğini gösterdiğini sanırlar. Oysa at serilerinin tam bir bilimsel fiyasko ve bir evrim sahtekarlığı olduğu ortaya çıkmıştır. Hatta, atın atası olarak gösterdikleri bazı canlıların gerçekte atlardan çok daha yaşlı oldukları, yani aralarında evrimcilerin iddia ettikleri gibi bir geçiş olamayacağı görülmüştür. 
(bkz. http://www.kuranvebilim.com/html2/evrim_teorisi/bir_zamanlar_darwinizm/darwinizm_evrim_teorisi11.htm


5) İngiltere"nin ünlü Biberli kelebeklerinin doğal seleksiyonla evrim teorisinin (Darwinizm) yaşanmış bir kanıtı olduğunu sanırlar. Oysa bu çok büyük bir evrim sahtekarlığıdır. Söz konusu kelebekler ağaç gövdelerine tutkalla yapıştırılmış ölü kelebeklerdir ve evrimleşme ile hiçbir ilgileri yoktur. 
(bkz. http://www.kuranvebilim.com/html2/evrim_teorisi/bir_zamanlar_darwinizm/darwinizm_evrim_teorisi12.htm

6) Evrim teorisi (Darwinizm) insanın maymunlarla ortak bir atadan geldiğini gösteren "maymun adamlara" dair fosil kalıntılarının ve izlerin olduğunu iddia eder. Oysa bu konudaki iddiaların tümü sadece önyargıya dayanmakta, evrimciler bile "insanın evrimi konusunda kanıt yok" demek zorunda kalmaktadırlar. 

7) Darwinistler, insanla diğer canlıların embriyolarının anne rahminde (veya yumurtada) aynı "evrim süreci"ni geçirdiklerini zannederler. Oysa bu iddia, bir bilim sahtekarlığıdır. İddianın sahibi olan Haeckel adlı evrimci bilim adamı, embriyo çizimlerinde kasıtlı değişiklikler yapmış ve bu sahtekarlığı itiraf etmiştir. Artık evrim teorisini (Darwinizm) savunanlar dahi bu iddiayı bilim dışı bir sahtekarlık olarak kabul etmektedirler. 
(bkz. http://www.kuranvebilim.com/html2/evrim_teorisi/bir_zamanlar_darwinizm/darwinizm_evrim_teorisi7.htm


8) Darwinistler, insanda ve diğer canlılarda işlevsiz, "körelmiş" organlar olduğunu zannederler. Hatta DNA"nın bile büyük kısmının işlevsiz, "Hurda DNA" olduğunu sanırlar. Oysa bütün bu iddiaların, bilimsel cehaletten doğduğu anlaşılmış, zaman geçtikçe ve bilim ilerledikçe hem organların hem de genlerin tümünün önemli görevlerinin olduğu ortaya çıkmıştır. (bkz. http://www.kuranvebilim.com/html2/evrim_teorisi/bir_zamanlar_darwinizm/darwinizm_evrim_teorisi8.htm)
 
9) Darwinistler bir canlı türünün kendi içinde yaşadığı "varyasyonu" (çeşitliliği) çok güçlü bir evrim kanıtı zannederler. Oysa bu değişimler canlının kendi genetik bilgisi dahilinde olan değişikliklerdir, bunlar yeni biyolojik bilgi, yani yeni organlar üretemez; dolayısıyla evrim sağlayamazlar. 
(bkz. http://www.kuranvebilim.com/html2/evrim_teorisi/bir_zamanlar_darwinizm/darwinizm_evrim_teorisi10.htm


Tüm bunlardan habersiz olan veya habersiz gibi görünmeyi tercih eden ve ideolojilerine bağlı tüm Darwinistler, son dönemde yoğun olarak ortaya konan kesin Yaratılış delillerinden rahatsız olmuş, bundan dolayı kendi ifadeleriyle "deliye dönmüş"lerdir. Bu ani yenilginin yıkıcı etkisi, tüm Darwinistlerde üzerinde görülmüştür. Evrimin geçersizliğini açıkça ortaya koyan fosil örneklerinin sergilenmesiyle, bu delillerin dev atlaslarla tüm dünyaya tanıtılmasıyla büyük bir hezeyana kapılan Darwinistler radikal tepkiler vermektedirler. Nitekim Özel de beklenen tepkiyi vermiş, Darwinizm"in ölüm ilanının kesin ve net delillerle ortaya konmasından dolayı şoka uğramış, büyük bir yıkım yaşamıştır. 


Bir bilim adamının yapması gereken, bilimsel kanıtlar doğrultusunda düşünmesi ve mikrobiyolojinin, genetiğin, paleontolojinin, biyolojinin, biyomatematiğin gösterdiği doğrulara objektif olarak bakabilmesidir. Eğer bunu başarabilirse, kendisini "deliye döndürdüğünü" ifade ettiği bazı gerçeklerin aslında tüm varlığını, kendi bedenini, yaşamını, etrafındaki canlılığı, üzerinde yaşadığı dünyayı sarıp kuşatan bilimsel gerçekler olduğunu anlayabilecektir. Fakat bunun için, zeka, bilgi, başarı değil; ön yargılardan arınmış, saf, muhakeme yapabilen, doğruyu yanlıştan ayırabilen bir "akıl" gerekmektedir. 

Feryal Özel"e ve Tempo dergisine tavsiyemiz, bilimsel konularda yorum yapmadan önce bilimsel gerçekleri her yönüyle araştırıp bunları dikkate almaları ve okuyucularına ön yargılardan sıyrılmış, doğru bilgiler sunmalarıdır. Bilimsel gerçekler, tüm delilleriyle yanlızca Yaratılış gerçeğini göstermekte, evrim teorisini kesin ve net olarak reddetmektedir.

Masaüstü Görünümü