Harun Yahya

Sohbetler (14 Ağustos 2016; 23:00)

(MP4) Video

(MP3) Audio

ADNAN OKTAR: Selam. İlim irfan meclisini kurmuşsunuz, maşaAllah.

Hz. Ali kerremallahu veche, dünyalar güzeli Hz. Ali dedemiz ne diyor? “Kaim Mehdi kalktığında gök yağmurunu yağdıracak.” Bak, “Kaim Mehdi kalktığında” yani huruç ettiğinde, belli olduğunda “gök yağmurunu yağdıracak” bereket gelecek. “Yer ekinlerini yeşertecek” her yer yeşillik olacak. “İnsanların kalplerinden kin, haset, düşmanlık çıkacak. Yırtıcı hayvanlar evcilleşecek. Hatta bir kadın Irak’tan Şam’a tek başına yolculuk yapacak. Ayağı otlara, yeşilliklere değecek.” Her yer yeşil, çöl yok. “Başında ziyneti olacak” süs, kadın demek ki başı açık olacak. “Fakat ne zarar görecek ne korku duyacak.” Yani sosyal yönden de garanti altında olacak, maddi manevi her yönden garanti altında olacak. Yani git işte kendine iş bul, koca bul bilmem ne falan yok. Her kadın Müslümanlarca korunacak, devletçe korunacak. Bu ne demektir? Kadın olması yeterli olacak. Ona maaş verilecek, ev verilecek, imkan tanınacak. Korunup kollanacak, kafası hiçbir şeye takılmayacak. “Benim durumum ne olacak, ne yapacağım?” demeyecek. “Bana kim bakacak?” demeyecek. İnsanlar laf atamayacak, canını yakamayacak, üzemeyecek. İstediği gibi güzel giyinecek. Bak diyor ki, detaya bak; “Ayağı otlara, yeşilliklere değecek.” Bu ne bu? Rahat giyinecek. “Başında ziyneti olacak” başı açık anlamına geliyor. “Fakat ne zarar görecek ne korku duyacak.” Hiçbir yönden korku duymuyor. Ne sosyal yönden ne siyasi yönden, ne terör, ne anarşi. Her yönden rahat edecek.

Yine El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alameti'l-Mehdiyyi'l-Muntazar kitabında, sayfa 47. Bu üstteki demin anlattığım hadis Kitab-ul Cifr, İmam-ı Ali’nin kitabı biliyorsunuz, meşhur kitabıdır Kitab-ul Cifr sayfa 475’te. El Kavlu'l Muhtasar da sayfa 47’de; “Yeryüzü emniyetle dolacak.” Bütün yeryüzü. Anarşi, terör, saldırı yok. Ve hatta birkaç kadın yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gidebilecektir. Demek ki kadınlara baskı ta Mehdi (a.s) devrine kadar, Mehdi (a.s)’ın hurucuna kadar devam edecek. Kadınlar özgür yaşayamayacak Mehdi (a.s)’ın vaktine kadar. Mehdi (a.s) kadınları sevecek, koruyup kollayacak, onları sosyal yönden de garanti altına alacak. Her yönden garanti altına alacak. Ve onlar da huzurlu ve güzel yaşayacaklar.

“Kaim Mehdi kıyam ettiği zaman zulüm ve adaletsizlik onun döneminde yok olacak.” Bak demek ki adaletsizlik o devre kadar devam edecek. Zulüm de devam edecek. Ama Mehdi (a.s) döneminde yok olacak. “Caddeler, yollar onun sayesinde güven ve huzur içinde olacak.” Ne laf atan, ne insanlara saldıran, ne ateş açan, kepazelik çıkaran adamlar olmayacak. Nerede geçiyor? Bihar-ül Envar Cilt 13’te.

Evet, dinliyorum.

BÜLENT SEZGİN: Yapılan kutlama sırasında gazeteciler Melih Gökçek’e, AK Parti’nin 15 yıllık başarısının sırrı soruldu. Şöyle cevap verdi; “Bunun sırrı Allah’ın rahmeti. Demek ki bu partinin büyümesini Allah diliyor. Ol diyor, oluyor. Dikkat edin her saldırı bizi daha büyütüyor. Bunu siyasetle izah etmek mümkün değil. Bu son olayın içinden ben otuz dakika ile Cumhurbaşkanı on beş dakika ile Başbakan beş dakika ile Orman Bakanı on dakika ile kurtuldu. Bunu tesadüfle izah etmek mümkün değil” dedi.

ADNAN OKTAR: Mehdiyet’in bereketiyle kurtuluyorlar. Deccalin oyununu Mehdiyet bozuyor. Deccal ve avanesinin bütün oyunlarını bozan Mehdiyet’tir.

Ahir zamanda Hızır (a.s)’ın da devrede olacağı rivayetlerde geçiyor.

O darbe teşebbüsü günü ve ondan sonraki günlerde müthiş bir deprem yoğunluğu var Türkiye’de. Haritada da var o, gösterebiliyor muyuz? Yaklaştır. Görüyor musun deprem yoğunluğunu? Dünyada görülmemiş derecede bir deprem yoğunluğu var.

Bir etiket yapalım. Ne diyelim? “Dostluk ve Sevgiyle” diyelim.

Hanım arkadaşlarımız bayağı güzel, saygılı ve akıllılar. Ama haset edenler var, kıskananlar var. Kendi seviyesinde olmasını istiyorlar. Kendileri gibi olmasını istiyorlar. Bakıyorlar onlarda asalet var, haysiyetliler, şerefliler, namuslarına düşkünler, dindarlar, akıllılar, kültürlüler, görgülüler. Adam bakıyor, kendisinde her türlü melanet var. Onlarda da her türlü üstünlük var. Hasetten kavruluyor. Rezillik ve kepazelikle kendince bir şey yapacağını zannediyor. Kendini daha da aşağılıyor, daha da küçük düşürüyor. Çirkefliğini iyice ortaya koymuş oluyor. Müslümanların aleyhine yapılan her hareket Müslümanları yüceltir. Çirkef takımını da aşağılar, küçük düşürür.

Evet, dinliyorum.

BÜLENT SEZGİN: Ömer Halisdemir şehidimizin mezarını bugüne kadar yüz binden fazla vatandaşımız ziyaret edip, ona dua etmiş. Şehidimiz askerlik dışında çobanlık yapıyormuş. Çobanken askeri okula gidip asker olmuş. Bir süre sonra emekli olup tekrar memleketine dönerek çobanlık yapmayı düşünüyormuş. Şehidimizin bir de oğlu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Bu çocuğu yetiştirin. İleride ona önemli bir görev verin. Çünkü maya sağlam” diyerek çocuğa sarılarak sevdiği fotoğraflar da vardı.

ADNAN OKTAR: Tayyip Hocam’ın şehit ve gazilere sahip çıkması çok güzel. Şehit ailelerine çok özen göstermek lazım. Gazilere de çok çok özen göstermek lazım. Sık sık ziyaret etmek, çeşitli toplantılara götürmek. Bir kere gazilere otobüsler bedava olsun. Şehirlerarası otobüsler de bedava olsun. Hastaneler bedava olsun. Her yerde herkes onlara iltifat etsin, gönül alsınlar. Gündemde olsunlar, bilinsinler gaziler. Yani gazilerin unutulması bir felakettir. Sakın, hep gündemde olsunlar.

Dinliyorum.

BÜLENT SEZGİN: Binali Yıldırım profesyonel ordu konusunda ilk adım olarak askerlik süresinin sınırlandırılabileceğini söyledi. “Muhalefetle oturacağız, konuşacağız. Askerlik süresinin düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İyileştirme yapılmalı ama bugün alınmış bir karar yok” dedi.

ADNAN OKTAR: Biraz acele etseler iyi olur. Yani bir fevkaladelik var. Hayırlı iş gecikmeye gelmez. Hayırlı işleri geciktirmesinler.

Evet, şimdi Mehter Marşı izleyelim. Devam edeceğiz.

BÜLENT SEZGİN: Mehter Marşı’yla devam ediyoruz programımıza.

VTR: Mehter Marşı

BÜLENT SEZGİN: Yayınımıza devam ediyoruz, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Alexandr Dugin, bu akıllı bir insan Alexandr Dugin. Putin’in Dış Politika Baş Danışmanı. İttihad-ı İslam’ı savunan bir insan Alexandr Dugin. Alenen ve açıkça İttihad-ı İslam’ı savunuyor. “Müslümanlar birleşsin” diyor. “Bu Rusya’nın beğenip isteyeceği güzel bir yapı olur bu güzel bir olay olur” diyor. “Takdir ederiz, tebrik ederiz, teşvik de ederiz” diyor. Demek ki İttihad-ı İslam’ın kapısındayız. Rusya, Çin, İran ve Türkiye’nin öncülüğünde bir ittifak, İttihad-ı İslam oluşmasını savunuyor. Putin’in dış politikada en güvendiği kişi, Baş Danışmanı Alexandr Dugin. Var mı resmi?

BÜLENT SEZGİN: Gösterebiliriz.

ADNAN OKTAR: Evet, bayağı dindar bir insan, Alexandr Dugin. Bizim de bağlantımız var Alexandr Dugin’le.

Evet, dinliyorum.

KARTAL GÖKTAN: Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te sokaklara burka ve çarşaf gibi İslami giyiniş biçimlerini eleştiren panolar yerleştirilmiş. Geleneksel Kırgız giysileriyle bu kıyafetler karşılaştırılmıştı. Atambayev, panolar yerleştirildikten sonra mini etek giyen kadınların hedef alındığını belirterek şunları söyledi; “Bizim kadınlarımız 1950’lerden beri mini etek giyiyor. Ve bu insanlar asla canlı bomba olmayı düşünmediler. Kıyafetler insanın fikrini değiştirebilir. Eğer Kırgızistan’ı beğenmiyorsanız istediğiniz yere gidebilirsiniz. Yol paranızı veririz. Suriye’ye bile gidebilirsiniz.”

ADNAN OKTAR: Bak Kırgızistan’ın bile modernliği savunması, kadın haklarını savunması, kadın özgürlüğünü savunması çok güzel bir şey. Yani bu hoş bir gelişme.

Kaya Melegir; “Sünni mezhebinde Mehdi inancı yok. Bütün konuşmalarınızda Mehdi’den söz ediyorsunuz.” Şimdi “Sünni mezhebinde Mehdi inancı yok.” Hanefi’de var. İmam Ebu Hanife Mehdi (a.s)’ın hak olduğunu kitabında anlatıyor. İmam-ı Şafi de aynı şekilde, İmam-ı Maliki de, İmam-ı Hanbeli’de de Mehdiyet’in hak olduğunu, İsa Mesih’in ineceğini anlatıyorlar. Senin başka bir Sünnilik anlayışın varsa onu bilmiyorum. Benim bildiğim dört tane Sünni mezhep var. Hanbeli, Hanefi, Maliki, Şafi. Dördü de Mehdi (a.s) hak diyor, gelecek diyor. “Bana göre yok” diyorsun. Sünni ayrı suni ayrı. Seninkisi suni, bizimkisi Sünni. Şiilikte de haktır, Vahabilikte de haktır.

Şahin Karaköylü; “Hocam Hz. Mehdi (a.s) havas ve ledün ilmini bilecek mi?” Kuran’daki, hadislerdeki işarete göre bilecek gibi görünüyor. Ama Allah bilir tabii.

Evet, gazilerimize her yerde kolaylık sağlayalım. Otobüsler bedava olsun, lokantalar bedava olsun. Her yer onlara bedava olsun gazilere, her yer. Bedava olmayan hiçbir yer olmasın. Vatan için o kolunu verdiyse bu vatan onun hizmetinde olur. Bu vatan için bacağını verdiyse bu vatan onun hizmetinde olur.

Efendim şimdi kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz sazlı sözlü, inşaAllah.

BÜLENT SEZGİN: Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz.

VTR: Türkiye Darbe Girişimine Yenilmemiştir

BÜLENT SEZGİN: Adnan Oktar’la Sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.

Masaüstü Görünümü