Harun Yahya

Sohbetler (28 Ekim 2016; 20:00)

(MP4) Video

(MP3) Audio

BÜLENT SEZGİN: İyi günler değerli izleyicilerimiz Adnan Oktar’la Sohbetler’e başlıyoruz inşaAllah. Adnan Bey hoş geldiniz.

ADNAN OKTAR: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.

BÜLENT SEZGİN: Hoş bulduk.

ADNAN OKTAR: Şimdi sevgi birliğiyle ile ilgili bir şey söyleyelim. “Sevgi birliği her şeyin ilacı” diyelim.

Evet, ne yapmam gerekiyor? Tamam buyurun.

BÜLENT SEZGİN: Putin Suriye’de kanı durdurmak için Amerika’yla anlaşmayı planlarken bazı güçlerin devreye girerek bu anlaşmaya engel olduğunu vurgulayan yeni bir açıklama yaptı. Şunları söylüyor; “Amerika ile uzun görüşmeler, ortaya konan çaba ve zor uzlaşılardan sonra terörle mücadelede ortak cephe kurulmaya başlandığını düşündük. Ancak bu olmadı. Amerikan başkanı ile şahsi anlaşmalarımız başarılı olmadı. Washington’da bu anlaşmalar hayata geçmesini istemeyen güçler devreye girdi.”

ADNAN OKTAR: İngiliz derin devleti. O homoseksüel çakal, katillerden oluşan, Rumilerden oluşan İngiliz derin devleti. Açık net sarih. Bütün dünyayı üç yüz yıldan beri inim inim inletiyorlar. Putin aslında Tayyip Hoca’yla beraber çıksın. Ortak açıklama yapsın. “Bu çakallar” desin. Amerikan halkı da onlara cephe alır. Yani aniden basın toplantısı yapsınlar. “Londra’da bu çakallar.” diye. Deşifre edip rezil etsinler. Herkes biliyor bunları.

Hz. Sahab İbn-i Cessame Radıyallahu Anh’den rivayet edildi. Resulullah (sav)’ın sahabesi. “Resulullah ferman etti ki” diyor “Deccal insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikçe” vazgeçilmedikçe “ve imamlarda minberlerde Mehdi’den ve İsa Mesih’ten, deccalden bahsetmeyi terk etmedikçe çıkmaz.” (Ramuzül Ehadis sayfa 485) Bu, şu ana kadar 1400 yıllarından beri tahakkuk etmedi. İlk defa tahakkuk etti. Bak 1400 yıllık tarih içerisinde yok. Bütün camilerde aynı anda “Mehdi gelmeyecek” denmedi. İlk defa dendi. Bir hadis daha zuhur etmiş oldu.

“İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Muhammed Mehdi’yi gönderir.” (Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Kitabul Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir zaman, sayfa 55)

Resulullah ferman etti ki “Halk tam zuhurundan ümidini kestiği anda imam Mehdi zuhur edecektir.” (Şeyh Muhammed Bin İbrahim Numani Gaybeti Numani, sayfa 301) Şimdi kendi elleriyle alamet meydana getiriyorlar. Mehdi’nin bir alametini daha çıkarttılar.

Evet, dinliyorum.

KARTAL GÖKTAN: Uluslararası bir düşünce kuruluşunun toplantısında konuşma yapan Putin, Rusya’nın iddia edildiği gibi kimseye saldırmayacağını, bu iddiaların akıldışı ve tasavvur dahi edilemez olduğunu belirtti. Pravda’da yer alan habere göre Putin, adı çıkmış Rus ordusu tehdidi hakkında batı dünyasında yeni senaryolar üretildiğini söyledi. Putin sözlerine konu ile ilgili olarak şöyle devam etti; “Dünyada Rusya gibi bin yıllık bir tarihe sahip birçok ülke var. Biz değerlerimize, özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza önem vermeyi öğrendik. Aynı zamanda ne global bir hakimiyetin ne de büyümenin peşinde değiliz.”

ADNAN OKTAR: Niye canım büyüsün ne olur? Haksa hakikatse büyüsün. İttihat-ı İslam ile büyüyecekler. Türk İslam birliği ile büyüyecekler. Rusya da onun içinde olacak. Tabii ki büyüyecekler. Efendim, herkes büyüyecek. Türkiye büyüyecek en başta. Putin rahat olsun. Biz o çakalların yaptığı oyunların farkındayız. Rusya’yı da köşeye sıkıştırmak istediklerinin de farkındayız. EvelAllah onları sinek gibi ezecek güce sahip Rusya. Yani yüz kere onları buhar edecek güce sahip. Onun için gönlü rahat olsun. Bizler de onların yanındayız. Türk milleti, İslam alemi nefes aldırmaz. Hiçbir şey olmaz.

“Ahir zamanda gelecek ümmetler deccale uymasın, dinden çıkmasın diye acıdığından birde yüzlerce binlerce hadisler buyurulduğu gibi bütün ümmet ayakta uyutuldu.” diyor Cübbeli. Resulullah (sav) diyor ki “Deccalin çıkmasının yaklaştığının alameti nedir?” diyor ki “Hutbelerde, kürsülerde hiç adı anılmayacak.” Şu an bu ilk defa oldu. Yasaklandı yani. Deccalden bahis yasaklandı ilk defa oluyor. “Bugün sorsak bu kadar cemaatsiniz her yerde cumada cemaatlerde bulunuyorsunuz. Belki bu yaşa geldiniz. Deccalin kimliği hakkında, şahsiyeti hakkında, şekli hakkında, şemaili hakkında bir hadis duydunuz mu? İşte yaklaştı çok yaklaştı. Neden? Çünkü minberlerde Hz. Mehdi’nin haberi Hz. İsa’nın ineceği ve deccalin çıkacağının haberleri artık anılmaz oldu.” diyor. Halbuki ilk defa oldu. Yani söylenmesini kastediyor Peygamber (sav). Yani ilk defa çıkmayacak denmesi. “Onun için yaklaştığı kesinleşmiştir.” diyor.

Evet, dinliyorum.

BÜLENT SEZGİN: Tarihçi yazar Koray Kamacı Türkiye’nin asıl İngiliz derin devletine dikkat etmesi gerektiğini belirten şöyle bir yazı yazdı.

ADNAN OKTAR: Hah yaşa. Kim bu koçyiğit?

BÜLENT SEZGİN: Gösterebiliriz. “Zamanında Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlük hakkı nasıl İngiltere’nin işine gelmiyorsa bugün de Musul’da Türkiye’nin garantörlük hakkı İngiltere’nin işine gelmiyor. İngiliz oyununu anlamak için tarihin tozlu sayfalarına bakmak gerekir. İngiliz derin devletinin ülkelerin içinde yuvalandıkları hücreleri iyi analiz edilmelidir. İngiliz derin devletinin ağına düşenler ve hizmet edenler iyi deşifre edilmelidir. Üst aklın piyonları önemli. Ayrıca küreselcilerin beyin takımının üssü olan İngiltere’nin Türkiye’deki yeni hamlelerine dikkat etmeliyiz. İngiltere’nin içindeki derin mekanizma Ortadoğu’da yeni dizayn peşinde. Gün her ne olursa olsun Türk İslam dünyasının sancaktarlığını ve komutanlığını yapma günüdür.” dedi.

ADNAN OKTAR: Çok güzel. Bu koçyiğit demek ki Allah’ın nuruyla sarılmış. Hidayet ehli bir genç ki böyle güzel konuşmuş, tam konuşmuş.

Resulullah ferman etti: “Mehdi’nin çıkışını bir heves bir söylenti sanacaklar ahir zamanda” diyor. Bak bir heves ve söylenti sanacaklar. “Oysa” diyor Resulullah “İmam Mehdi (as) bir gerçek olacak ve zuhur edecek” diyor. (Biharul Envar 13.cilt sayfa 909)

Nisa Suresi, 75’te Cenab-ı Allah bak ne diyor? Şeytandan Allah’a sığınırım. “Size ne oluyor ki,” diyor Allah. Bir kere bir anormallik var demek ki, bir acayiplik var. “Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar” demek ki, ülkeler zalim olacak ahir zamanda. Birçok İslam ülkesi zalim şu an. “Bize Katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Katından bir yardım eden yolla"” Bir tane bak, bir. Yüz tane, bin tane demiyor bir tane. “Yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan” bak çocuklar bile bunu diyecek diyor. “Zayıf bırakılmışlar” yani mustazaflar “adına niçin mücadele etmiyorsunuz?” diyor Allah. (Nisa Suresi, 75) “Size ne oldu” diyor. Tam tersine reddediyorsunuz. Kurtarıcı beklemeyi Allah Kuran’da belirtiyor Nisa Suresi, 75’te.

Sahihi Müslim’de  “Ebu Hureyre (ra)’den, ‘Resulullah (sav) Meryem oğlu İsa Mesih İbni Meryem içinize indiği ve sizden İmam Mehdi (as)’ı imam yaptığında haliniz nasıl olacaktır?’ diyor.”

Sünen-i Tırmızi’de “Ehli beytimden ismi ismime mutabık olan bir kişi başa geçecektir. Asım diyor ki, Ebu Salih ve Ebu Hureyre’den şöyle dediğini bize bildirdi ‘Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalmış olsa” yani kıyamet kopmasına bir gün kalsa “Mehdi’nin başa geçmesi için Cenab-ı Allah o günü behemehal uzatır.” Kıyametin durmasına sebep bu insan. Sen yok kabul etmiyorsun ama Allah kıyameti durduruyor onun vesilesiyle.

Yine Sünen-i Tırmızi. Hep sahih hadis kitapları. “İnsan ona gelecek ve Ey Mehdi (as) bana da mal ver, bana da dağıt diyecek. Mehdi (as) da onun esvabını taşıyabildiği kadar malla dolduracaktır.” Sünen-i Tırmızi.

Yine Sünen-i Ebu Davut, Ümmü Seleme (ra) şöyle demiştir. Resulullah şöyle buyururken işittim “İmam Mehdi (as) benim ailemden Fatıma’nın oğullarındandır.” Bütün sahih hadis kitaplarının tamamında var.

Ebu Said El Hudri rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur. “Mehdi benim neslimdendir. O açık alınlı ve ince burunludur. Dünya zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir.” Ahmet Bin Hanbel. Bak İmamı Hanbel bildiriyor bunu. Sünen-i Davut’un sahih hadis olarak aldığı bu hadisi İmamı Hanbel ayrıca bildiriyor.

Sünen-i İbni Mace, Hz. Ali (ra)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) ferman etti ki, “El Mehdi bizden ehli beyttendir. Allah onu bir gece de ıslah eder. Yani feyizle ve hikmetlerle donatır.”

Enes Bin Malik (ra)’tan rivayet edilmiştir, “Ben Resulullah (sav)’den işittim. Buyurdu ki, Biz Abdülmuttalip’in çocukları cennet halkının büyükleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve İmam Mehdi (as)” cennetteyiz diyor hepimiz. (Sünen-i İbni Mace Kitabul Fiten Tercümesi Şerhi Kahraman Neşriyat bab 34, sayfa 349)

Evet, dinliyorum.

KARTAL GÖKTAN: Esenler Müftüsü Hayri Şekerci 15 Temmuz tarihinde gerçekleşen Darbe girişiminin ardından insanların cemaatlere daha temkinli yaklaştığını belirtti. Ardından da ülkemizdeki Müslüman görünümlü İngiliz ajanlarına dikkat çekti.

ADNAN OKTAR: Aferin güzel, burayı güzel konuşmuş.

KARTAL GÖKTAN: Afganistan’da 1920’lerde Topal Molla adından bir İngiliz ajanının kendini şeyh olarak tanıtıp etrafına üç milyon mürit topladığını, ülkesinde isyan çıkarttığını Afganistan Kralı’nın ülkeden kaçmak zorunda kaldığını anlattı. Daha sonra Kral’ın karşısına sarığını,  fesini çıkarmış, sakalını kesmiş olarak çıkan bu İngiliz ajanının “Afganistan’ı karıştırmakla görevliydim.  Görevimi bitirdim şimdi İngiltere’ye dönüyorum” diyerek ülkesine döndüğünü anlattı. “Bugün maalesef bu topal mollalardan ülkemizde çok var” dedi.

ADNAN OKTAR: Ama işte Rumilik, Darwinizm, homoseksüel destekçiliğine bunlar devam ediyorlar. Bir kısmı da bunu söylediği halde bunlara destek oluyor. Adamlar bağırıyor. Lamba gibi yanıyorlar.

Cin Suresi, 26-27’de Cenab-ı Allah “O (Allah), gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.)” gaybı bildirmez. Bilemez bir insan açık bir gayb bilgisi yoktur. Ona muttali kılmaz. “Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka…” (Cin Suresi, 26-27) Onlara gaybı bildirir. “….Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak değildir. Ama Allah, elçilerinden dilediğini seçer. Öyleyse siz de Allah'a ve elçisine iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız, sizin için büyük bir ecir vardır.” (Ali İmran Suresi, 179)

Ali İmran Suresi, 44 “Bunlar, gayb haberlerindendir” diyor Allah. Hani gaybı bildirmezdi Allah? Bildiriyor işte. “Bunları sana vahyediyoruz.” Gaybı sana bildiriyorum diyor Peygamber (sav)’e Cenab-ı Allah.  “Onlardan hangisi Meryem'i sorumluluğuna alacak diye kalemleriyle kur'a atarlarken sen yanlarında değildin…” diyor “Çekişirlerken de yanlarında değildin.” (Ali İmran Suresi, 44) Bu gayb bilgisi diyor Allah. “Ama sana bildiriyorum” diyor Allah, gayb. Sen ne diyorsun? “Gaybı kimse bilmez.” İşte Allah peygamberlerine bildiriyor. “Sana bildiriyorum” diyor. (Ali İmran Suresi, 44)

İsmail Elçi, “Hoca dünyanın cennetini yaşıyorsun bunun öbür dünyası da var Hoca.” diyor. E ne güzel inşaAllah cennette de devamı gelir. Hoş, tamam burada bitmiyor zaten biz de biliyoruz. Sonsuz yaşayacağız inşaAllah. Cennette de Allah’ın izniyle mutluluk saadet içinde oluruz inşaAllah.

Kafirun ve kafirat, münafıkun ve münafıkat, cahilun ve cahilat. Cahilun ve cahilatu eğitmek mümkün ama münafıkun ve münafıkat bazen sigortası atarsa onları eğitmek zor oluyor. Kafirun ve kafirat yine zahirdir onları eğitmek daha kolaydır.

Fikret sen bir şey anlatacak mısın bana?

KARTAL GÖKTAN: Evet Adnan Bey. Diyarbakır’da bomba yapımında kullanılan 157 ton amonyum nitrat ele geçirildi. Bir tonluk patlayıcıların kullanıldığı bombalı saldırılarda bile çok şiddetli etkilerin olduğu ve can kayıplarının yaşandığı düşünülünce bu kadar yüksek miktarın bulunması polis ekiplerini bile şaşırttı.

ADNAN OKTAR: 157 ton. Çok fazla tabii. Amonyum nitrat. Amonyum nitrat tek başına bir etkisi olmaz. Yani yaksan bir şey çıkmaz. Ateş de atsan üzerine bir şey olmaz. Ama C4 ile beraber kullanıldığında onun molekül yapısını bozuyor, çok fazla oksijen çıkıyor açığa. Yakıcı ve patlayıcı etkisi o zaman oluşuyor.

Mehmet Devrekanlı, “Kuran’dan başka bir kurtarıcı bulamayacaksın.” diyor. Tabii ki ne güzel bak Mehdiyet’in ruhunu almışsın. Kuran’dan başka bir kurtarıcı olmadığını söyleyen zaten Mehdi’dir  Mehdiyet’tir. Seni şirk bataklığından kurtaracak olan Mehdiyet’tir. Seni mezhep çöküntüsünden kurtaracak olan Mehdiyet’tir. İslam alemini böyle paramparça olmaktan kurtaracak Mehdiyet’tir. Ne ile yapacak bunu? Kuran’la yapacak tabii ki. Mehdi’nin silahı Kuran’dır zaten. Ama müşrikler Mehdi’ye karşı Kuran’la mücadele etmeye kalkacaklar dil eğip bükerek. Mehdi’yle baş edilememesinin nedeni zaten Kuran talebesi olmasıdır yani Kuran’la hareket etmesidir.

Kuran’da Müslümanların zor anlarında kurtarıcı beklenmesi gerektiği ayetle açıkça anlatılmış. Yani insanlara saldırıldığında, çocuklar ezildiğinde, insanlar bir ülkeden artık hicret etmek istediklerinde ve Allah’tan bir kurtarıcı sahip bir veli, bir kumandan göndermesini istediklerinde Allah her zaman göndermiş. Ve buna örnekler de veriyor Allah. Mesela Calut Talut kıssasında, Cenab-ı Allah Talut’u gönderiyor, kumandan olarak veli olarak. Müslümanlar sıkışmış durumda. Bak peygamber olmasına rağmen Allah Talut’ u gönderiyor. Kumandan olarak. Peygamber olmasına rağmen. O devirde peygamber var, peygamberden ayrı olarak Talut’u kumandan olarak Allah gönderiyor. Kuran’da ayet.

BÜLENT SEZGİN: Hocam bu ortamın gelişmesi için yani yalvarıp yakarmaları için de Allah ortamı özel hazırladığını da belirtiyor ayetlerde.

ADNAN OKTAR: Tabii.

BÜLENT SEZGİN: Bir elçi gönderdiğinde Mehdi gönderdiğinde “…onun halkı yalvarıp yakarsınlar diye dayanılmaz bir zorluk ve sıkıntı ile sarmışızdır.” diyor.

ADNAN OKTAR: Tabii. “Size ne oluyor ki?” diyor Allah. Bir anormallik var diyor siz de. “Size ne oluyor ki?” Şeytan’dan Allah’a sığınırım. Nisa Suresi,75, “Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar…” artık işgal edilmiş rezalet var, “...bize Katından bir veli, koruyucu sahip gönder…” Mehdi’nin vasıflarından biri veli olmasıdır birisi de sahip olmasıdır sahib-i zamandır. “…bize Katından bir yardım eden yolla diyen erkekler kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına...” bak “…zayıf bırakılmışlar adına neden mücadele etmiyorsunuz?” diyor Allah. Sen de bütün gücünle bu mücadeleyi unutturmaya çalışıyorsun. Zor zamanda bir lider bir kumandan bir veliyi Allah Katından Müslümanlar istiyorlar. Bir kişiyi. Bir lider istiyorlar, tek. Üç tane değil, bir tane.

Mesela Bakara Suresi 246’da: “Musa’dan sonra İsrailoğulları’nın önce gelenlerini görmedin mi?...” diyor. “…hani peygamberlerinden birine….” bak peygamberin birine, “…‘bize bir Melik gönder de Allah yolunda mücadele edelim’ demişlerdi.” Çok eski bir ibadet bu bak Museviler’de bunu söylüyorlar. “Bize bir Melik gönder de Allah yolunda mücadele edelim.” Allah’tan bunu istiyorlar. Melik lider. “Allah size Talut’u melik olarak gönderdi.” diyor bak ayette de. Melik istiyorlar bak Bakara Suresi 247; “…Onlara peygamberleri dedi ki: ‘Allah size Talut'u (melik olarak) gönderdi.’” “Onlar: "Biz hükümdarlığa, ona göre daha çok hak sahibiyken…” biz işte Diyanet’in hocası iken, İngiltere’ de eğitim almışken, “… ona bir mal (servet) bolluğu da verilmemişken” üstelik malı mülkü de yok diyorlar. Üstüne kayıtlı hiçbir mal yok. “…nasıl bizi (yönetmek üzere) hükümdarlık (mülk) onun olabilir?" , “Nasıl mehdilik ona gelebilir” diyor. “…dediler. “O (şöyle) demişti: ‘Doğrusu Allah size’” karşı Cenab-ı Allah diyor ki: “…onu seçti ve onun bilgi ve bedeni gücünü arttırdı. Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) geniş olandır, bilendir." E hani olmuyordu? Hani kurtarıcı gelmiyordu? Allah bak Talut’u gönderiyor. Bak Museviler de diyorlar “Ya Rabbi bize bir melik gönder.”, Allah da “Melik gönderdim.” diyor.

“Mehdiyet neden Kuran’da yok da sadece hadislerde var?” Kardeşim Kuran’da Mehdiyet 200 yerde geçiyor. Nasıl Mehdiyet yok? Kuran’ı incele 200 yerde var. “Muhtedun” diyor Allah. “Mehdiler gönderdim.” diyor Allah. “Sizden para istemeyen, ücret istemeyen Mehdiler gönderdim.” diyor. Nasıl Kuran’da yok? “Hadiyun” diyor Allah hadi. Mehdiler. “Muhtedun”. “Haden” diyor Hadin. Hadi, Mehdi, Muhtedun hepsi aynıdır. Muhtedun Mehdiler’in çoğulu. Hadi ile Mehdi aynıdır. Allah Hadiler gönderdiğini söylüyor. 200 kere Kuran’da geçiyor.

Zümer Suresi 36, Şeytan’dan Allah’a sığınırım. “Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni O’ndan başka…” Allah’tan “başkalarıyla” başka ilahlarla, deccallarla mı “…korkutuyorlar?” Yani İngiliz derin devletinin çakallarıyla, casuslarla mı? “Allah kimi delalette bırakırsa” yani deccal yanlısı yaparsa “o zaman onun için bir Mehdi yoktur.” (Zümer Suresi, 36)  diyor. Ayet.  Şeytandan Allah’a sığınırım. E leysallâhu bi kâfin abdehu, ve yuhavvifûneke billezîne min dûnihî, ve men yudlilillâhu fe mâ lehu min hâdin. (Zümer Suresi, 36) “Mehdi yoktur onun için” diyor. Yaklaşık okuyorum benim Arapçam olmadığı için. Harf hataları yapıyor olabilirim kelimelerde tam vurgu yapamıyor olabilirim. Ama yaklaşık böyle ayet. “Onun için Mehdi yoktur.” Hadi nedir? Mehdi. Aynı kelime. Habire Kuran’da yok diyor.  Allah Allah ayet okuyorum işte. Daha nasıl anlatayım? 200 yerde geçiyor Kuran’da.

SEMİH MERİÇ: Hocam başka bir ayette, “Andolsun, biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık. Enbiya Suresi, 105. İmam Bakır Hazretleri bunun Mehdi ve talebelerine işaret ettiğini söylüyor inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Tabii ki. Dünyaya daha önce hakim ettiğim gibi diyor Allah İslam’ı, yeniden hakim edeceğim diyor. Bunu öğrenmek istiyorsanız Tevrat ve Zebur’a bakın diyor. Tevrat ve Zebur’a baktığımızda Mehdi’den yani Moşiyah’tan Şiloh’dan bahsedildiğini görüyoruz yani İmam Mehdi.

OKTAR BABUNA: Allah bir ayette şöyle buyuruyor Hocam siz daha önce dikkat çekmiştiniz inşaAllah. Şeytandan Allah’a sığınırım, “Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)' almıştı.”(Ali İmran Suresi, 81) Bu ayetti Allah başka bir ayetle açıklıyor. Senden diyor Peygamberimiz Hz Muhammed (sav)’den, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. (Ahzab Suresi, 7) Ayetin devamında, “Hani Allah peygamberlerden kesin söz almıştı.” “Size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız." diyor Allah. Bu ağır sözümü aldınız mı?” Size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, Peygamberimiz (sav) de dahil buna, Hz. İsa (as) da dahil.

ADNAN OKTAR: Tabii bak Peygamberimiz (sav)’den Allah söz alıyor. “Ben elçi göndereceğim dini tebliğci ona yardım edecek misiniz?” diyor. Resullulah (sav) diyor ben yardım edeceğim diyor. Kim bu Resullulah (sav)’ın yardım edeceği kişi?

OKTAR BABUNA: Bir ebced de vardı ayette Hocam inşaAllah. “Beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde…” (Ali İmran Suresi, 81) bölümünün ebcedi 1956.

ADNAN OKTAR: Evet. Risale-i Nur’un yazılış tarihi, serbest bırakılması. “Yeni bir nur-u Kuran zuhur etmesine işaret ediyor” diyor 1956. Yeni bir nur-u Kuran. Tam çıkaramıyorum ama diyor onun usulü o Bediüzzaman’ın. Diğer konular gibi diyor bedahat derecesinde bilmemekle beraber diyor Allahualem diyor ve açıklıyor.

Enbiya Suresi, 105 Şeytandan Allah’a sığınırım. “Andolsun biz Zikir'den sonra Zebur'da da” Zikir ne? Tevrat. Zebur’da da bak Tevrat ve Zebur’da. “"Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık.” Arz’a dünyaya hakim olacaklar diyor. Tamam Tevrat ve Zebur’a o zaman bakmamız gerekiyor değil mi? Allah Tevrat ve Zebur’da var diyor. Tevrat ve Zebur var,bu kitap var ortada. “"Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık” bölümünü burada bulduğumuzda Tevrat ve Zebur’da bulduğumuzda bunun Şiloh ve Mehdi olduğunu görüyoruz. Kuran’a uy diyorsan Kuran bize gönderme yapıyor bak. Tevrat ve Zebur’a gönderme yapıyor. Tevrat ve Zebur’da bu hükmü buluyoruz. “Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır"  hükmünü buluyoruz ama burada Mehdi’den bahsedildiğini görüyoruz. Hani Mehdi yoktu? Kuran’ın gönderme yaptığı yerde Mehdi’yle karşılaşıyoruz Tevrat ve Zebur’da. Neyi inkar ediyorsunuz?

“Ca-yı dikkattir ki” diyor Bediüzzaman “birinci ayeti Ha, Mim olan Sure-i Mü’min’de, Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm(alîmi). Bu Kitabın indirilmesi, Aziz, Alim olan Allah'tandır; makam-ı cifrîsi, bazı mühim âyetler gibi 1370’e 1950’lere bakıyor. Acaba on beş-yirmi sene sonra…” kaç oluyor? Yirmi sene ekle 51. “Acaba on beş-yirmi sene sonra.” Birinci Şua 1936’da telif ediliyor ona göre hesap edin. Otuz altı, yirmi daha ekle, elli altı. Bu tarihi veriyor diyor. “Acaba” diyor Bediüzzaman “sonra başka bir nur-u Kur’ân zuhur mu edecek bu tarihte?” diyor 1956’da diyor. Başka bir nur-u Kuran ne olabilir? Yeni bir hareket diyor bak nur-u Kuran. “Risale-i Nur’un dışında, başka bir nur-u Kuran zuhur mu edecek acaba?” diyor. “Yahut Risale-i Nur’un bir inkişaf-ı fevkalâde ile bir fütuhatı mı olacak, bilmediğimden o kapıyı açamıyorum” diyor. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Sayfa 89) Bir işaret aldım diyor ama bir türlü çıkaramıyorum bir şey var o 56’da diyor. Muhtemelen yeni bir nur-u Kuran zuhur edecek diyor yani Mehdi. 56 açık söylüyor. Yirmi sene sonra diyor, yirmi sene sonra otuz altı da söylediğine göre bunu. Ne oluyor? 1956.

Taha Suresi, 123 Şeytandan Allah’a sığırım. “Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak, hepiniz oradan inin. Artık size.” Bak Adem (as)’e söylüyor Cenab-ı Allah. “Benden bir yol gösterici gelecektir.”

OKTAR BABUNA: Mehdi.

ADNAN OKTAR: Yani açık. Hz. Adem (as) devrinden beri bekleniyor Mehdi. “Benden bir yol gösterici gelecektir.” Hani yol gösterici yoktu? Kuran’da Adem (as)’e söylüyor Cenab-ı Allah. Peygamber Adem. Adamlar biraz kafasını açsın, şuurlu beni dinlesinler. “Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak, hepiniz oradan inin. Artık size.” Adem (as)’e ve Havva (as)’ya söylüyor bundan sonra sizin neslinize ne gelecek diyor? “Bir yol gösterici gelecektir” diyor. Kim bu? Bak peygamber demiyor. Bir yol gösterici gelecek, bir tane. “Kim benim hidayetime uyarsa” diyor arkasından. Hadiyun. “Artık o şaşırıp sapmaz mutsuz olmaz.” Hani anlamazdan geliyorsun. Hani ayette yoktu bu hükümler? “Her insan grubunu imamlarıyla çağırdığımız gün” (İsra Suresi, 71) diyor Allah. Hani Müslümanların lideri yoktu? İmamlarıyla çağıracağız diyor. Enbiya Suresi, 73 “Ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık.” Mehdiler kıldık diyor. Hidayete yönelten öndere ne deniyor? Mehdi. Secde Suresi 24, “Ve onların içinden, sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola iletip yönelten önderler kıldık;” Mehdiler. “Onlar bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inanıyorlardı.” Hangi birini inkar edeceksiniz, nereye kaçıyorsunuz?

SEMİH MERİÇ: Ve Müslümanların duası var hocam. “Takva sahiplerine bizi önder kıl.” (Furkan Suresi, 74) diye inşaAllah

ADNAN OKTAR: Tabii. Bak müminler dua ediyor, “Ya Rabbi bizi takva sahiplerine önder kıl.” (Furkan Suresi, 74)

Mehdi kelimesi olarak doğrudan bekliyorlar. Halbuki Mehdi kelimesinin tam karşılığı olarak çok fazla kelime var Arapça’da. Aynı. Hadi, Mehdi, Muhtedun sözlüğe girip baksınlar Mehdi anlamında ucu bucağı yok. “Hidayete yönelten önderler” diyor burada Mehdi geçmiyor işte Mehdi bu kelimenin karşılığı. Mehdi’yle aynı tıpa tıp. Tıpa tıp da demeyeyim Allah affetsin ama benzer diyelim çünkü o Türkçe’de daha başka şeyde kullanılabilir, o hafif bir kelime oluyor öyle olmaz.

Bak diyor ki Cenab-ı Allah Kassas Suresi 5 ve 6’da. “Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz.” Müslümanlar şu an önder değil. Önder kılacağım diyor sizi Allah. “Ve (istiyoruz ki) onları yeryüzünde,” nerede? Dünyada. “İktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım', Firavun'a, Haman'a ve askerlerine” yani deccaliyete “onlardan sakındıkları” nasıl Mehdi’den sakınıyorlar ya İslam’ın hakimiyetini “sakındıkları şeyi gösterelim” diyor Allah. Yani Mehdiyet’i, İslam’ın hakimiyetini. Firavun ve Haman demek ve askerlerine; deccal onun avaneleri ve askerleri. Onlara İslam’ın hakimiyetini Mehdiyet’i göstereceğim diyor Allah ayet. Kassas Suresi, 5-6. Ve onlar çekindikleri halde bunu yapacağım diyor. 5 ve 6, 56 mı diyoruz?

OKTAR BABUNA: Bir ebced daha vardı 56’yla ilgili Hocam.

ADNAN OKTAR: Evet.

SEMİH MERİÇ: Nur Suresi 55’te de Hocam dünya hakimiyetine dikkat çekiyordu Allah.

ADNAN OKTAR: Her yerde var Kuran’da. Bunlar boşa çırpınıyorlar. Bak Araf Suresi, 129’da. “Dediler ki: "Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da eziyete uğratıldık."” diyorlar Hz. Musa (as)’ya. “Musa dedi ki, "Umulur ki, Rabbiniz düşmanınızı helak edecek” deccaliyeti.  “Ve sizleri yeryüzünde halifeler (egemenler) kılacak” şu an bile devam ediyor Musevilerin dünya hakimiyeti. Değil mi? Şu an bile devam ediyor bu çok manidardır. “Sizleri yeryüzünde halifeler (egemenler) kılacak, böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek" dedi.” Araf Suresi, 129’da.

“Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım,” Mehdi’yi çıkaracağım diyor Allah Tevrat’ta. “Mesh ettiğim” yani saçına yağ sürülmüş, parlayan. “Mesh ettiğim kralın Mehdi’nin soyunu ışık olarak sürdüreceğim. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim. Ama onun başındaki taç parıldayacak." (Mezmurlar, Bölüm 132) Hz. Davut (as) da biliyorsunuz Mehdi’ydi. Onun soyundan Mehdi. Bak “Davut soyundan güçlü bir kral Mehdi çıkaracağım. Mesh ettiğim seçtiğim kralın soyunu” yani Hz. Davut (as)’un soyunu “ışık olarak sürdüreceğim.” Nur olarak. “Düşmanlarını utanca bürüyeceğim,” rezil edeceğim diyor düşmanlarını.  Mehdi düşmanları rezil oluyor hakikaten. “Ama onun başındaki taç parıldayacak.” Mehdi’nin başına parlak bir şey sürdüğü, parlak bir ya gibi bir şey sürdüğü Tevrat’ta geçiyor. Bakın şimdi işin acayipliğine, zamanın tersine. İsa Mesih ve diğer peygamberler başlarına o Tevrat’taki yağın sürülmesini gördükleri için Mehdi’nin başına, onlar da başına yağ sürüyorlar. Kim kime örnek? Hayret edilecek bir şey. Bak zamanın sonunda gelen insan başına yağ sürüyor Hz. Musa (as) da başına yağ sürüyor, Hz. İsa (as) da başına yağ sürüyor, Hz. Davut (as) da sürüyor. Bütün peygamberler sürmüş başına yağ.  Moşiyah’ta var Mehdi’de var ama hepsi sürmüş. En sondaki en baştakine örnek oluyor hayret edilecek şey. “Düşmanlarını utanca bürüyeceğim. Ama onun başındaki taç parıldayacak.” (Mezmurlar, 132: 17-18)

“Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rab'be dönecek,” bak yeniden Allah’ı hatırlıyor ama dört bucağı diyor. Kuzey, güney, doğu, batı her yer bütün dünya. “Ulusların bütün soyları O'nun önünde yere kapanacak.” Herkes iman edecek diyor. “Çünkü egemenlik Rab'bindir,” Allah’ındır diyor egemenlik. (Mezmurlar, 22: 27-28)

Bugün şehit bir kardeşim var küçük, akıl almaz güzel çok tatlı bir kız.

BÜLENT SEZGİN: Gösterebiliriz.

ADNAN OKTAR: Dünyalar tatlısı cennet yakışır sana cennet. Aslansın sen aslan. Kuzum benim. Allah şehadetini kabul etsin. Şehadet alemine hem beyler, hem hanımlar akın akın gidiyorlar. 

Antik Çağ’da da mesela çok eski devirlerde Museviler Hz. Musa (as) devrinde baş hahamlar kahinler hepsi Moşiyah başına yağ sürüyor diye hepsi başına yağ sürüyorlar. Pırıl pırıl parlıyor saçları. Bu parlaklığın nedeni Moşiyah’ı hatırlatmak için sürüyorlar. Saçı pırıl pırıl parlayınca aklına Moşiyah geliyor hepsinin.  Moşiyah’ı seviyorum anlamına geliyor o başına yağ sürmeleri. Bak hayret Hz. Musa (as)’dan sonra bütün peygamberler hepsi başına yağ sürüyorlar. Daha evvel yok. Tevrat’ta Moşiyah’ın başı pırıl pırıl parlar diyor saçı. Başına yağ türü bir şey sürüyor parlak bilmiyorum ne olduğunu anlatmamış Tevrat’ta. Başının parlayacağını söylüyor saçlarının. Sürdüğü yağ benzeri bir şeyden kaynaklanacak. Mesh edilen onun için aynı zamanda Mesih’tir Mehdi’nin bir lakabı da. Mesih olmasının nedeni başının parlamasıdır saçlarının. Hidayete yönlendiren anlamında aynı zamanda Moşiyah lakabı da veriliyor. Eskiden yani Hz. Musa (as)’dan sonraki gelen peygamberlere de lakap olarak Moşiyah da deniliyor ayrıca. Onun için hep Moşiyah Moşiyah Moşiyah şu ana kadar gelmiştir. İsrail ordusunda Moşiyah’la ilgili bir dua vardı onları gösterebiliyor muyuz? Katolikler falan da sürüyor başlarına, İtalyanlar da başlarına zeytinyağı sürer cayır cayır parlar biliyorsunuz.

VTR: Dünyadan Moşiyah ile ilgili dualar

BÜLENT SEZGİN: Adnan Oktar ile Sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.

Masaüstü Görünümü