Harun Yahya

Sohbetler (19 Şubat 2017; 10:00)

(MP4) Video

(MP3) Audio

GÜLEN BATURALP: Yayınımıza iman hakikatleriyle devam ediyoruz. Biraz sonra Hocamız da bizimle birlikte olacak inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Selam. Ne okuyorsunuz? İman hakikati. Evet, en hayati konu. İman dünyadaki en büyük nimettir. Daha üzerine nimet yok. İman olduğunda her şey olur iman olmadı mı hiçbir şey olmaz.

EBRU ALTAN: Adnan Bey dünyada milyonlarca insanın imanına vesile oldunuz. Allah razı olsun.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah ne güzel.

Bediüzzaman’ın bir tatlılığı var, bir güzelliği var, bir sempatikliği var, bir sıcakkanlılığı var, bir nuru var, kalplere huzur veren hoşnut bir hali var, imana vesile olan sıcak bir ruh hali var. Evet, şimdi böyle soğuk adamların bir ruh hali vardır insanlara verdiği bir rahatsızlık vardır. Bir de Bediüzzaman gibi Abdül Geylani, İmam Rabbani gibi insanların ruhlara verdiği bir güzellik hali vardır. Şeyh Nazım Hocamız’da da vardı o. Şeyh Nazım Hocam geldi mi bütün insanların kalbinde sevinç, neşe, heyecan olurdu. Heybeti her yeri kaplardı rahmetlinin.

“Beklentimiz sevgi birliği” diyelim ve etiket yapalım.

Bunlar biz olduğumuz müddetçe adım atamazlar. Bediüzzaman’a istediği lafı söylesin. Bediüzzaman dünya tatlısı, dünyalar güzeli bak onun yazdığı eserlerinin her biri, ayrı bir güzel. Çok güzel ““Cenâb-ı Hakka, ilmelyakîn ve hattâ aynelyakîn derecesinde iktisâb-ı mârifet ederek ubûdiyetin (kemâhiye hakkıhâ) iktizâ ettiği acz ve fakr-i tâmını izhar ederek dergâh-ı İlâhiyeye ilticâ ve huzur-u Rahmâna takarrüb gibi mezâyâ-yı insâniyeyi bihakkın tâlim; ve dünya ve mâfihâya mâlik ve kenz-i mahfîye mutasarrıf olan Ekrem-i Enbiya (aleyhi ekmelüttahiyyat) Efendimizin” ekmel; daha iyi anlamında.  “Efendimizin münâcatından ve Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyânın tesbih ve tahmid ve sena ve duaya münhasır yedi yüz adet âyâtından me’huz nazirsiz şu münâcâtın menba-ı mânevîsi” süper, Osmanlıcanın en güzel uygulaması. Risale-i Nur’un en güzel yönlerinden birisi de Osmanlıcanın güzelliğini çok güzel izhar etmesidir. Özetle Bediüzzaman’la boşa uğraşmasınlar. Dünya çapında sevilen bir insan. Hepimiz çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Ahirette de yanında olacağız inşaAllah.

Evet, dinliyorum.

ASLI HANTAL: Viranşehir’deki saldırıda şehit olan 11 yaşında Ahmet Oktay Günak’ın annesi şöyle konuştu; “Ben pişman değilim. Benim ciğerim yanmıyor. Ben şehit annesiyim. Benim oğlum cennetlik. Onu şehit edenler kendisi düşünsün. Vatan sağ olsun iki çocuğum daha var. Ben onları da şehit veririm” dedi. Ayrıca şehit olan küçük kardeşimiz akşam yemeğinden sonra babasından lojmanda aç olan yavru bir kediyi beslemek için izin istemiş. Küçük kediye sütlü ekmek götürmek için dışarı çıktığı sırada şehit olmuş.

ADNAN OKTAR: Allah bak küçük yaşta onu veli yapmış. Velayet makamına çıkarmış. Ne mutlu annesine. Annesi de veli bir insan. Ehli velayet annesi de, üslubundan belli. Veli bir anneden veli bir çocuk olur. Ne mutlu o anneye, ne mutlu o şehide. Allah cennette komşu etsin.

GÜLEN BATURALP: Videosu vardı şehit annesinin.

ADNAN OKTAR: Evet, bakayım. İşte bu kadar kabadayı anneyi görüyor musun, delikanlı anneyi? Onun bastığı toprak bile bizim için mübarektir, ayağının tozu bile mübarektir. Helal olsun anneme bak benim annem Kürt. Kabadayı, delikanlı, yiğit, ehli velayet, veli bir anne. Onun için biz Güneydoğu’da komünist, Allahsız, Kitapsız, kızıl tehlikeye müsaade etmeyeceğiz. Her ne pahasına olursa olsun. Meclis kutsaldır. Çünkü milletin meclisi. Dava kutsal. Çünkü Allah’ın davası. Kutsal olan her şeyi koruyacağız. Laf söyletmeyiz, söz söyletmeyiz. Millet, necip millet bak gördünüz. Türk milletinin bir ferdi o anne, Kürt. Türk milletinin bir ferdi. Ne kadar asil ve soylu konuşuyor. Bu milletin mübarekliğini, muhteşemliğini, asaletini Allah her gün gösteriyor insanlara. Şu annenin güzelliğine bak, şu yiğitliğe, şu kabadayılığa bak. PKK ne yapsın bu durumda? Yapacağı hiçbir şey yok. Türk milleti komple olduğu gibi, Peygamberimiz (sav)’in hadisiyle Mehdi (as) cemaatidir, olduğu gibi. Hepsi Mehdi (as) talebesidir. “Türk’ten çıkacak” diyor Resulullah (sav). “Mehdi’ye ilişildiğinde de” diyor “zemin sarsılır” diyor. İngiliz derin devletinin her atağında Türkiye’de deprem oluyor bir hareketlenme uyarı mahiyetinde. İngiliz derin devletine Allah gücünü gösteriyor.

ASLI HANTAL: Adnan Bey Adıyaman’da dün 3.5 şiddetinde deprem meydana gelmiş.

ADNAN OKTAR: O da yine hükümete, devlete, meclise İngiliz derin devletinin yani toptan Mehdiyet’e bir saldırısı mevzubahistir. Yer sürekli depreşiyor. Bak şimdi de oradan Cenab-ı Allah uyarıyor. Bütün milletimizi uyarıyor, o bir alarmdır. “Bir saldırı var, dikkatli olun” anlamındadır. Bazen de ümmete toptan bir yıkıcı deprem de gelebilir yani can alan depremler. O da şehadet getirir. Yani Allah savaşa sokmaz, savaşa sokmadan da şehit alır, depremle şehit alır. Öbür türlü savaşta da Allah deprem dışında şehit alıyor. Bazen de depremle alır. Gaziler çıkarır Allah, yaralanır gazi olur. Malı mülkü de sadaka hükmünde olur. Mübarek millet olduğu için Türk milleti burada olan her şeyde hayır olur. Burada şer olmaz. “Suda boğulan, yangında ölen, duvar ve enkaz altında kalarak ölen, şehittir” diyor Peygamberimiz (sav) çok net. Bayağı açık. “Mehdi’nin gökyüzünde ve yeryüzünde gerçekleşecek parlak bazı alametleri vardır. Bunlardan beş tanesi; yere batma, ateş, silinme, sarsıntı ve bir de depremdir ki Rab’bin kitabında Mehdi’ye ihanet edince Allah bazı Türk beldelerini depremle yıkar” diyor. İlla Türkiye değil. Mesela Türkistan’da da olabilir, Azerbaycan’da her yerde olabilir bu. Ama İngiliz derin devleti şu an Türk devletine, Türk milletine, parlamentoya, Tayyip Hoca’ya karşı yani Mehdiyet’e karşı bir kahpe saldırı içerisinde. Zemin de sürekli hiddet ediyor bu alçak saldırıya karşı Allah ümmeti uyarıyor. “Aman dikkatli olun” diye. Şimdi o deprem de bununla ilgili. Yine olan deprem de onunla ilgili.

Resulullah (sav) diyor ki; “Köşe bucakta benim oğluma (Mehdi’ye)” bak “benim oğluma” diyor Peygamberimiz (sav). Adam diyor ki “Ya” diyor “Peygamberin zaferi olmadı. Nasıl Mehdi’nin zaferi olacak?” Ya “Benim oğlum” diyor. Babanın oğlu, zafer kazanınca baba kazanmıyor mu zaferi? Mehdi’nin zaferi Peygamberin zaferidir. “Köşe bucakta benim oğluma (Mehdi’ye) yardım edecek olan dağınık Türk bayrakları zuhur edecek.” Nereden baksan hep Mehdiyet ile Türk milleti iç içe. Türk milleti toptan Mehdi (as) talebesidir hepsi. Hepsi Mehdi (as) topluluğudur hadislere göre öyle.

“O yılda” diyor bak “kırmızı bayrağın sahibi” diyor. Kırmızı bayrak kim? Türk bayrağı. “Sonra da yeşil bayrağın sahibi olan oğlum Mehdi gaybet-i ilan olunacaktır.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani sayfa 170)

Muhsin Yazıcıoğlu, şehidimiz demiş ki; “Bizim kalemimiz İngiltere’de kırıldı” demiş o devirde şehit olmadan önce. Yani “İngiliz derin devleti benimle ilgili ölüm kararı verdi” demiş “şehadet kararı.” Bak ta o zaman kime söylüyor bunu? Bir dönem Muhsin Yazıcıoğlu şehidimizin en yakınında bulunan isimlerden basın müşaviri olan Şükrü Demir’e diyor 2016 yılında. “Muhsin Yazıcıoğlu yedi ay evvel” diyor “İngiltere’de Lordlar Kamarası’nda kırk dakika kadar bir konuşma yaptı. İngiltere’de yaklaşık üç gün kaldı. Konuşmasından sonra İngiltere’nin daha derin olan Avam Kamarası da kendisiyle görüşmek istedi” bak “konuşmasından sonra İngiltere’nin daha derin olan Avam Kamarası da kendisiyle görüşmek istedi. Türkiye aleyhine bir şeyler söyletebilmek veya bu tip bir yorum yaptırabilmek endişesi buna istinaden orada görüşmeyi kabul etmedi” diyor. Çünkü her gidene aleyhte konuşturuyorlar genellikle. “İngiltere’den Türkiye’ye dönüşünde özel bir görüşmede “bizim kalemimiz İngiltere’de kırıldı” dedi” bak “bizim kalemimiz İngiltere’de kırıldı” diyor. İngiliz derin devletinin bir cinayetidir bizim aslanımızın şehadeti. Göreyim o konuşmayı.

GÜLEN BATURALP: Hazırlıyorum.

ADNAN OKTAR: Sakın bir oyun yapmalarına müsaade etmeyelim.

“Mehdi çıkmadan önce” İncil’de de “Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar, salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak” diyor Luka 21’de, İncil’de. Depremlerin sıklaşacağını belirtiyor. Bu uyarı mahiyetinde oluyor Ümmeti Muhammed’i. Müslümana uyarı mahiyetindedir. “Tehlike var, çok ataklı tedbirler alın” anlamına geliyor.

Yok yok milletin sarayı, çekinecek bir şey yok. Tayyip Hocam rahat olsun. Millete ait millet sarayı bu kadar.

ASLI HANTAL: Adnan Bey sizin sık sık üzerinde durduğunuz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Malatya ziyareti kapsamında üst düzey güvenlik önemlerinin alınması da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programı nedeniyle Malatya Valiliği’nin bahçesine hava savunma sistemi uçaksavar zıpkın yerleştirildi. Malatya’daki askeri birlikten getirilen uçaksavarın askeri görevlilerle birlikte alınan güvenlik önlemleri kapsamında tedbiren konulduğu öğrenildi. Resmi de vardı.

ADNAN OKTAR: Göster. Tamam, doğrusu bu. Doğrusu bu. Bir tane de değil üç, dört tane bulunsun. Meclisin çevresine de koysunlar. Meclis mübarektir. Saray da milletin sarayı. Orası da çok titiz korunması gerekir. Neyse masrafı zıpkının zaten millet bol bol karşılar. Her yeri savunma sistemiyle donatalım.

Bediüzzaman “kahraman ordu” diyor ve “imanlı millet” diyor “hakikat hali göreceği ve bu dehşetli komitenin tahribatını tamire çalışacağı rivayetlerden anlaşılıyor” diyor. Zındık bir komiteden bahsediyor zındık, şu an zındık komiteye karşı devlet hükümet direniyor.

“Hocam merhaba hayır oyu kullanabilir miyiz? Saygılarımla.” Atilla Polat. Bence evet oyu bir kere fitneyi ortadan kaldırabilir.  Devlet Bahçeli gibi aklı başında bir insan savunuyorsa eveti bir hayır vardır. Bir de hakikaten elastikiyet sağlayacak gibi görünüyor bu anayasa. Tek adam çift adam bunları bıraksınlar Tayyip Hoca’nın öyle bir hırsı yok mazlum bir delikanlıdır Tayyip Hoca. Tek adam olup ne yapacak? Zaten yorucu bir şey sanki çok keyifli bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Sıkıysa kendileri gelip yapsınlar. Cumhurbaşkanlığı, devlet başkanlığı acayip zordur. O kadar çok sorumluluk var ki insanın beyni havsalası kolay kolay kaldırmaz. Çok çok zordur alınan kararlar çok zor kararlar.

EBRU ALTAN: Fiziksel olarak da çok zor.

ADNAN OKTAR: Bayağı yorucu, gecesi yok gündüzü yok sanki eğlenceye gidiyormuş gibi yapıyorsa Allah razı olsun. Daha ne istiyorsun? Diyor ki “ben tek başıma yaparım” diyor siz de işte omuzlayın Tayyip Hoca mecbur olduğu için tek başına omuzluyor. Yok diktatör olacak bilmem ne, olacak olsa çoktan olurdu seni mi bekleyecek diktatörlük için, ne yapsın diktatörlüğü ne işine yarar? Eğlendirici bir şey değil sıkıntı verecek bir şey niye yapsın? Bir de Sayın Bahçeli’de mi, diktatör? Önüne gelene diktatör. Tayyip Hocam diktatör değil dik durandır.

Hayır illa bir aksilik olursa biz anayasada bir sıkıntı görürsek anayasayı da değiştiririz uygulamasında bir gariplik görürsek. Mesela bak bu anayasayı beğenmedik eksik gördük bazı yönlerden değiştiriyor muyuz? Değiştiriyoruz. Onu da uygulamada bizi rahatsız eden yönler olursa değiştiririz ne var yani? Ama hayır diyenler de baştacıdır yüzde doksan dokuzu çok iyi insanlar. CHP’lileri ben çok severim, Büyük Birlik Partilileri severim, Saadetlileri severim nur gibi insanlar hepsini çok seviyorum.

Bu uçaksavarı biz yapmışız Allah razı olsun. Çok süratli bak ısrarla uçaksavar yapın dedim. Süratle yeni hemen yeni yapıldı bu zıpkın.

Bu nasıl bir diktatördür ki, dört milyona yakın mülteciyi almış bakıyor. Bu kadar merhametli, şefkatli bir adam nasıl diktatör oluyor? Dört milyon insanın bakımı ne demektir? İftiharla bakıyor “daha da varsa öbürleri de gelsin bakalım” diyor. Biz fakir ülkeyiz buna rağmen iftiharla misafirlerini kabul ediyor. Ölmüş anasına küfrediyorlar, kaç defa öldürmeye kalktılar gayet saygılı nezaketli yani onların diliyle onlara cevap vermedi istese onların diliyle onlara da cevap verebilirdi. Gemilerle her yere fakire fukaraya yiyecek gönderiyor nasıl diktatör bu? Afrika’da kuyular açtırıyor, hastaneler açtırıyor, yiyecek gönderiyor her yere Afrika’dan tut Afganistan’a kadar. Her yere yardım yapıyor fakir olduğumuz halde. Gemiler tırlar sürekli yardım malzemesi götürüyor. Ayıp günah biraz ehli vicdan olsunlar. Bir de millet bayağı huzurlu yaşıyor ne oldu yani ne yaptı? Bunca saldırıya rağmen ekonomik kriz yok Allah’a çok şükür ne zam oluyor ne bir şey. Başka bir hükümet olsa neler olurdu bir düşünün.

GÜLEN BATURALP: Allah bereket veriyor.

ADNAN OKTAR: Allah bereket veriyor. Dört milyon insana bakmak ne demek? Ayrıca bu kadar yurtdışındaki o kurumlar kuruluşlar sürekli hükümeti, meclisi, devleti, milleti mahvetmek için uğraşıyor hiçbir şey yapamıyorlar Allah’ın verdiğin bereketle. Özetle Tayyip Hocam’dan kötü şeyler beklemesinler. Diktatör, nasıl diktatör oluyor? Gazeteler aleyhine akıl almaz şeyler yazıyorlar her gün, internette muazzam aleyhte yorumlar var. Muazzam ferah insanlar, on binlerce insan ağzına geleni söylüyor. Diktatör olsa onların ne hale geleceğini tahmin edersiniz. Cumhurbaşkanı olana kadar Başbakanlık konutunda bile kalmadı Ankara’da apartman dairesinde kaldı. Meraklısı değil malın mülkün dünyanın. Ayıp günah biraz ehli vicdan olmak lazım. Taksim’e cami yaptırıyor maşaAllah Allah razı olsun. Öbür cami bitmek üzere Çamlıca’daki her şeyi bitmiş bayağı güzel hoş. Tüneller, köprüler, yollar, barajlar ihya ediyor memleketi. 15 Temmuz’dan sonra tüm hakaret davalarını geri çekti. Ne yapsın daha? Hatta diyor ki konuşmasında; “HDP’li kardeşlerime de sesleniyorum” diyor herkese sahip çıkıyor daha ne yapsın? Ne yapmasını istiyorsunuz?

Hayır hayır, hayır oyu kullanan ne vatan haini olur ne terörist olur baş tacıdır vatandaşımızın hür özgür iradesidir. Hür özgür iradesine saygı duyarız demokrasinin cayır cayır işlediğini gösterir. Biz yüzlerce referandum yapacağız, yaparız. Kimine evet deriz kimine hayır deriz. Hayırcılar da bizim evetçiler de bizim bu vatan da bizim hiçbir şey olmaz. Öyle bir şey yok.

“Hocamın sakin hali bize huzur veriyor. Diğer kanalların telaşesi ve biraz da şiddetli halleri sizde yok. Sükunete ve huzura ihtiyacı var insanların.”

“Sayın Adnan Bey birlik beraberlik çağrınız harika tebrikler. Ekibiniz çok nezih, saygılar.”

Kim çıktı da “ben hata yaptım” dedi FETÖ konusunda? Hiç çaktırmadılar. Tayyip Hoca dedi “ben hata yaptım Allah affetsin” dedi “güvendim” dedi. Hakikaten ihanete uğradı güvendi ve ihanete uğradı. Bir de hep sürekli söylüyor ben hep teşvik ediyorum o da sürekli söylüyor “benim yerim iki metreküp toprak” diyor. Böyle bir insandan ne istiyorsunuz? Allah’tan korkun artık, ne yapsın? Vatana millete hizmet etmek bu  kadar zor hale getirilirse bunun anlamı ne? O zaman git sen yap bir de göreyim. Madem meraklısın yani kolaymış böyle ve bu keyif zevk yeriymiş eğlenceliymiş sen bir git yap. Bir ay dayanamaz bunu iddia edenler bir ay, o tempoya bir ay dayanamazlar. Acayip zor bir şey bir de eğlence konusu değil bu. Devlet sorumluluğu almak ne demek? Milyonlarca insanın sorumluluğunu üstüne alıyorsun. Acayip zor bir şey.

Özetle vatandaş şu dönemde fedakar olacak. Bu hükümetin muhasarasını Tayyip Hoca hiç tahmin etmedi. Tayyip Hoca çocuk kalbi gibidir kalbi, güvendi herkese. Aklının ucundan geçmedi Fethullah Gülen hareketinin bir deccal hareketine dönüşeceği ve böyle rezalet çıkaracağı. En son aklına gelecek ihtimaldi. Böyle bir delikanlıya böyle bir kalleşlik kahpelik çok korkunç. Çok büyük acımasızlık.

Şimdi kısa bir ara verelim devam edelim.

GÜLEN BATURALP: Kısa videolarla yayınımıza devam ediyoruz.

VTR: Münafığın İçi Kin Doludur, Kalbindeki Kir ve Kötülük Her Şeyine Yansır

BÜLENT SEZGİN: Adnan Oktar ile Sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. 

Masaüstü Görünümü