Harun Yahya

Türk İslam Birliği dergisi Rauf Denktaş tanıtım filmi

Filistin, Lübnan, İsrail, Bosna Hersek, Cezayir, Eritre, Kosova ya da Irak...
Bu ülkeler, geçtiğimiz 20. yüzyılda dünyanın en kanlı, en karışık ve en huzursuz bölgeleriydi.
Bu bölgelerde yaşayan halklar yıllar yılı iç savaşlar, işgaller, gerilla hareketleri, etnik temizlikler, sürgünler ve mülteciler gördüler.
Özellikle etnik ve dini farklılıklara dayanan çatışmalar, bu geniş coğrafyayı kan ve gözyaşı ile suladı.
21. yüzyılın hemen başlarında yaşanan gelişmeler ise -kalıcı bir çözüm bulunamazsa- bu bölgelerdeki istikrarsızlığın artarak devam edeceğini gösteriyor. 
Her biri uzun yıllar Osmanlı sancağı altında barış içinde yaşamış bu halklara, özlemini duydukları huzur ortamını yeniden tahsis etmek görevi, bu toprakların mirasçısı Türk Milletine düşmektedir.
Dünyaya ışık tutacak, hem Türk-İslam dünyasına hem de Batı dünyasına güzellik sunacak, yeryüzüne adalet ve barış getirecek büyük İslam medeniyetinin yeniden yeşermesi tüm Müslümanların duasıdır. Allah'ın izni ile, Türk-İslam Birliği'nin kurulması, tüm bu güzelliklere vesile olacaktır. Bu da ancak Yüce Rabbimiz'in kullarına indirdiği Hak kitabı olan Kuran'da bildirilen akılcılık, samimiyet ve açıkgörüşlülük gerektiren ahlakın yaşanması ile mümkündür.A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500

Masaüstü Görünümü