Harun Yahya

Kuran'da İsrailoğulları

(MP4) Video

(MP3) Audioİsrailoğulları, Kuran'da en çok konusu geçen ve haklarında en çok bilgi verilen kavimdir. Kuran-ı Kerim’in birçok ayetinde İsrailoğulları'nın başlarından geçenler ve bu kavmin genel karakter özellikleri anlatılmaktadır. İsrailoğulları Allah’ın rahmetiyle Firavun’un esaret ve zulmünden kurtulmuş, güvenliğe ve nimete kavuşmuşlardır. Yüce Rabbimiz onlara yemeleri için güzel rızıklar göndermiş, susuzluklarını gidermek için kayalardan su pınarları fışkırtmıştır. Buna karşılık ise içlerinden bir kısmı verdikleri sözü tutmamışlar, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmişlerdir. Bu kimseler, yeryüzünde bozgunculuk çıkararak kendilerine gönderilen bazı peygamberleri öldürmüşler ve Allah’ı unutup putlara tapmaya başlamışlardır.

İsrailoğullarından inkara sapan kimseler, zulüm ve inkarları, mala ve dünya hayatına olan bağlılıkları, kibir, inat ve taassupları nedeniyle tarihin pek çok döneminde çeşitli belalarla karşılık görmüşlerdir.

Öte yandan, Kuran'da haber verildiği gibi, bu kavmin içinde samimiyetle Hz. Musa'ya ve kendilerine gönderilmiş olan elçilere itaat eden, Allah'ı ve elçilerini gönülden seven, onlara karşı içten saygı duyan, kendilerine indirilen hak kitaba uyan samimi insanlar da bulunmaktadır. Bu samimi insanlar, imanlarının ve itaatlerinin karşılığını inşaAllah Allah Katında alacaklardır. 

Bu filmde, asıl olarak İsrailoğulları'nın arasında bulunan bazı zayıf imanlı kimselerin tavırlarına ve hatalarına şahid olacağız. Böylece Kuran’da müminlerin sakınmaları bildirilen hatalı tavırları ve çirkin karakter özelliklerini bir kez daha hatırlayıp bunlardan kaçınmak için dua edeceğiz.

Masaüstü Görünümü