Harun Yahya


Gözle Görülmeyen Dev Fabrika: Hücre


cells, human body
1 Trilyon Hücre
iğne ucu büyüklüğünde bir noktada

Kitabın girişinde vücudunuzun trilyonlarca hücrenin biraraya gelmesiyle oluştuğunu anlatmıştık. Ancak bu, hemen okunup, üzerinden geçilecek bir rakam değildir. Trilyon sayısı çok büyük miktarı ifade eder.

Her yetişkin insanın vücudunda toplam 100 trilyona yakın hücre vardır. Ancak bu hücreler çok küçük oldukları için bizim bedenimiz dev boyutlarda değildir. Şimdi vereceğimiz örneği okuduğunuzda, hücrelerin ne kadar küçük olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Vücudumuzdaki hücrelerin bir milyon tanesi biraraya geldiğinde ancak bir iğne ucu kadar yer kaplar.

Bu kadar küçük olmasına rağmen hücrenin nasıl bir yapıya sahip olduğu henüz tam   olarak çözülememiştir. Bilim adamları hala hücrenin içindeki sistemleri araştırmaktadırlar.

Sizi oluşturan ilk hücre, anne ve babanızdan gelen birer tane hücrenin, annenizin bedeninde birleşmesiyle ortaya çıkar. Bu hücre hiç durmadan bölünür ve bir süre sonra önce küçük bir et parçası haline gelir. Sonra bu et parçasını oluşturan hücreler de bölünmeye devam ederler ve yavaş yavaş vücudunuz şekillenmeye başlar.

Oluşan her yeni hücreniz farklı bir şekle girer. Biri kan hücresi olurken, diğeri kemik hücresi, başka bir tanesi ise sinir hücresi olur. Vücudumuzda birbirinden farklı tam 200 çeşit hücre vardır. Bu hücrelerin hepsi aslında aynı parçalardan oluşurlar ancak farklı işler yaparlar.
types of cells
Üstteki resimde bölünerek çoğalan bu hücreler daha sonra aşağıda birkaç tanesini gördüğünüz yüzlerce farklı hücreye dönüşür.
MUSCLETISSUE

NERVECELL
Kas DokusuSinir Hücresi
SKIN CELLS

BLOOD CELLS
Deri HücreleriKan Hücreleri

Örneğin bacaklarınızdaki kas hücreleri sizin yürüyebilmeniz ve koşabilmeniz için yandaki resimde de gördüğünüz gibi örülmüş birer halat gibidir. Bu yapıları sayesinde siz topla oynarken bacağınızdaki veya kolunuzdaki kaslar aşırı gerilmeden dolayı kopmazlar. Kan hücreleriniz ise yuvarlak disk şeklindedirler. Bu hücrelerin görevi, vücut için gerekli olan oksijeni damarları kullanarak taşımaktır. Bu şekilleri sayesinde oksijenle birlikte kan damarlarının içinden kolaylıkla akıp giderler. Deri hücreleriniz de birbirlerine sıkı sıkı kenetlenerek yanyana dizilmişlerdir. Böylece derimiz mikropları ve suyu geçirmez.
cable
Yukarıda gördüğünüz kabloları bu işi iyi bilen uzman kişiler yaparlar. Yani bu kablolar tasarım ürünüdür.

Bunlar gibi diğer tüm hücrelerimiz de tam görevlerine uygun şekillere sahiptirler. Ancak onların bu şekillere sahip olmaları elbette tesadüfen olmamıştır. Bilgisayarları, arabaları ya da uçakları düşünün. Bu makinelerin şekillerini, çalışabilmeleri için gerekli olan sistemleri tasarlayan biri vardır.

Tüm detayları, bu makineleri üreten firma teknisyenleri düşünür ve planlarlar. Arabalar yolcuların en rahat ve güvenli şekilde hareket edeceği, televizyonlar ise görüntü ve sesi en kaliteli şekilde izleyicilere ulaştıracak şekilde üretilir. Bu durum sadece teknolojik aletler değil kullandığımız her türlü malzeme için geçerlidir. Masa, sandalye, oturduğunuz bina, kullandığınız kalem, yemek yediğiniz kaşıklar, çatallar…

Hepsi bir tasarım ürünüdür. Her birinin bütün detayları ince ince hesaplanmıştır, hiçbir şekilde tesadüfen ortaya çıkmamışlardır. Sizin de bildiğiniz gibi bir tasarımın ve sonucunda da bir ürünün ortaya çıkması için bir aklın olması gerekir.
radio 
Şimdi aynı örneği vücudumuzdaki hücreler için düşünelim. Hücrelerimiz bir televizyondan ya da başka bir teknolojik aletten çok daha üstün bir plana ve işleyişe sahiptir.

Üstelik olağanüstü özelliklere sahip olan hücrelerimiz canlıdır. Bilim adamları, daha önce de söylediğimiz gibi, bu küçücük varlıkların içindeki harikulade sistemi henüz tam anlamıyla keşfedememişlerdir.
organels
Hücrenin içindeki yapılara organel adı verilir. Hepsinin hücre içinde farklı görevleri vardır.

1- Hücrenin besinini taşıyan depolar
2- Lizozom: Hücrenin sindirim organıdır. Atıkları ve tehlikeli maddeleri yok eder.
3- Hücre çekirdeği: Genleri taşır ve hücre faaliyetlerini düzenler.
4- Mitokondri: Hücrenin enerji kaynağıdır.
5- Golgi: Bu uzun keseler hücre dışına gönderilmek üzere hücre ürünlerini hazırlarlar.
6- Ribozom: Bu fabrikalar hücrenin kullanması için protein üretirler.
7- Çekirdekçik: Ribozom yapar ve depolar.

Hücrenin yapısının ne kadar mucizevi ve detaylı olduğunu daha iyi anlamanız için şöyle bir örnek verelim: Bir hücre, içinde her türlü çalışma sistemini barındıran bir şehre benzer. Bu şehirde enerji üreten santraller, gerekli malzemeleri üreten fabrikalar, üretilen malzemeleri saklayan depolar, ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyan boru hatları, laboratuvarlar ve rafineriler vardır. İşte hücrelerimizin içlerindeki bu sistemlerin kusursuz şekilde çalışmasıyla hayatımız devam eder.

Ancak şunu unutmayın ki hücrenin büyüklüğü modern bir şehir gibi kilometrelerce kare değil, yalnızca milimetrenin 100'de biri kadardır.

Küçücük bir alanda insan aklının keşfedemediği böyle bir tasarım nasıl var olmuştur diye düşündünüz değil mi?

Bu durum, hücrelerimizi çok üstün bir akıl sahibinin planlayıp yarattığını bize göstermektedir. Bu üstün aklın sahibi, bizi herşeyimizle kusursuz bir şekilde yaratan Allah'tır.
body, cell
ÇOCUKLAR !

Resimleri numaralar yönünde takip ederseniz, hücre içinde nasıl bir düzenle işlerin yürütüldüğünü görebilirsiniz.

1 ve 2. Yabancı her cisim hücrenin kapılarında durdurulur ve denetimden geçer.
3. Hücrenin içi işlek bir fabrika gibidir
4. Hücrenin tam ortasında bilgi işlem merkezi şeklinde çalışan çekirdek vardır.
5. Ayrıca hücrede rafineri gibi çalışan bir bölüm de vardır.

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü