Harun Yahya

Rohingya Müslümanları Kendi Yurtlarından Sürgün EdiliyorBurma Times – 20 Mart 2015


İslam, Uzakdoğu coğrafyası ve Burma (Myanmar) sınırlarında yer alan Arakan topraklarına 8. yüzyıldan itibaren bölgeye seyahat eden Müslümanlar yoluyla ulaştı ve 1203'te Bengal'in Müslüman olması ile birlikte Arakan tümüyle İslam yönetimine girdi. Bölgenin Müslümanlar tarafından fethedildiği 1430 tarihi ile 1638 arasında birkaçı dışında tüm hükümdarlar İslam'ı seçtiler. Arakan'da yerleşik durumdaki Müslümanlar bu tarihten itibaren bu topraklarda yaşayan Bengal Kralı Sultan Celaleddin Muhammed Şah tarafından tahta geçirilen Süleyman Şah'ın torunlarıdır.18
Tarihin de doğruladığı gibi, günümüzde kendi yurtlarında zulme uğratılan, köyleri ve evleri yakılan, anneleri, kızları işkenceye uğratılan, erkekleri katledilen Rohingya Müslümanları yaşadıkları toprakların gerçek sahipleri. Dahası Müslümanlar, Arakan toplumunun siyasi ve toplumsal yaşantısında 350 yıldan daha uzun süre boyunca ülke yönetiminde önemli konumlarda bulundular, hatta baş vezir, katip, vali, kadı, orduda generallik, bakanlık gibi yüksek rütbeli görevlerde yöneticilik yaptılar.
Fakat Arakan'ın Müslüman sultanlarından II. Salim Şah'ın 1638 yılında bir entrika sonucu öldürülmesiyle, imparatorluk gerileme ve çöküş dönemine girdi. 1784'ten sonra Burma işgaliyle bölgede yaşayan Müslüman halk büyük bir zulüm ve baskı altına alındı ve büyük bir kısmı İngiliz yönetimindeki Bengal'e sığınmak zorunda kaldı. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi kayıtlarına göre 1799'da 35 bin Arakanlı Müslüman, Burmalıların zalimce tutumları nedeniyle ülkelerini terk ettiler. Kayıtlarda şu ifadeler yer alıyor: "… Arakan'ın işgalinden bir gün sonra Burmalılar, 40 bin kişiyi öldürdü; güzel bir kadın gördüklerinde önce eşini öldürüp onu ele geçiriyorlardı; genç kızlar ailelerinden zorla alınıyordu, bu fakir insanların sahip oldukları her şeye el konuldu."19 Burmalıların şiddet uygulamalarından kaçan Müslümanların bir kısmı ülkelerini terk edip, Hindistan'a göç etmek zorunda kaldılar.
1824 yılında bölgeye hakim olan İngilizlerin ülkeden çekilmelerinin ardından, kısa süre sonra Müslümanlara yönelik saldırılar ciddi oranda artış gösterdi. İkinci Dünya Savaşı ve Japon işgali sırasında Müslümanlar üzerindeki baskıların artması sonucunda 1942'de Minbya kasabasına bağlı Çanbilli köyündeki Müslüman kadın, erkek ve çocuklar kılıç ve mızraklarla hunharca katledildi. Katliamın ardından bölge yağmalandı, Müslümanlara ait tüm altın, gümüş ve değerli eşya ele geçirildi, hayvanlarına el konuldu. Köyde başlayan ve tüm Arakan'a yayılan saldırılarda 307 Müslüman köyü haritadan silindi, 100,000 binden fazla Müslüman şehit edildi ve 80,000 kadarı yerlerinden edildi.20
Müslümanların hareketlerini sınırlandıracak kısıtlamalar asıl olarak, 1948'de Burma'nın bağımsızlığını kazanmasıyla getirildi. Tüm bunların amacı Arakan'daki Müslüman nüfusu ortadan kaldırmaktı. 1962 darbesi ile birlikte askeri rejim Müslüman halkın kimliğini tümüyle reddetti, propaganda yöntemleriyle yabancı olarak gösterilmeye başlandılar, memurluk ve polislik gibi görevlerinden alındılar ve Arakan eyaleti içerisinde seyahat özgürlükleri de engellendi.

1. Myanmar'da 1962 darbesi ile gelen askeri rejim Müslüman halkın kimliğini tümüyle reddetmiştir.
3.
1982 yılında ise Müslümanlar, tam anlamıyla vatandaşlıktan uzaklaştırılmışlardır.Arakan topraklarının gerçek sahipleri olan Müslümanlar, 1990 sonrasında yine zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Nüfuslarının azaltılması için sistematik baskı uygulanıyor; yerel yönetimlerin keyfi vergilendirmeleri nedeniyle tarım ve hayvancılık yaptırılmıyor, toprakları kamulaştırılıyor, dahası tutuklama, işkence, camilerin ve mezarlıkların yıkılması, 'kadınların geliştirilmesi' adı altında Müslüman genç kızların köylerinden alınmaları ve işkenceler, eğitim haklarının ellerinden alınmış olması, bu masum halka uygulanan zulmün yalnız genel bir tarifi olabilir.21

Rohingya Müslümanları kendi topraklarından, asıl yurtlarından sürgün edildiler ve güvenlikte olacaklarını düşündükleri diğer ülkelere göç etmek zorunda bırakıldılar. Bugün bu toprakların gerçek sahipleri evlerini, kök saldıkları yurtlarını, kültürlerini, tarihlerini bırakıp çevre ülkelere sığınarak en ağır şartlarda canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Burma'da 240,000'den fazla Müslüman, ülke içinde mülteci olmuş durumda ve ülkede yaşayan 810,000'den fazla Müslümana vatandaşlık hakkı tanınmıyor. Ülkenin Tayland sınırında 120,000 mülteci bulunuyor.22 Bunun dışında bugün Pakistan, Suudi Arabistan, Malezya, Tayland, Bangladeş ve bazı Avrupa ülkelerinde yüzbinlerce Rohingya Müslümanı mülteci statüsünde yaşıyor. Yalnız Bangladeş'te 1,5 milyon Rohingya Müslümanı açlık sınırında, ormanlarda ve dere kenarlarında yaşamaya çalışıyorlar.
Dünyanın her neresinde olursa olsun, vicdan sahibi ve kalbi katılaşmamış her insanın üzerine düşen sorumluluk, mazlumların hakkını savunmak, adaleti ayakta tutmak ve dünya üzerindeki zulmü ortadan kaldırmak için bir çaba içinde olmaktır. Sosyal medyada yazılan bir cümle, paylaşılan bir makale, bir toplantıda söylenen bir söz veya insanların bu apaçık zulüm konusunda haberdar edilmeleri, uyarılmaları, kamuoyunun baskıcı rejimlere, tiranlara ve zalimlere karşı birleşmesi için atılan her adım bu ve benzeri insanlık suçlarının durdurulması ve engellenmesi için bir set oluşturacaktır.


Sn. Adnan Oktar'ın bu makalesi Burma Times'da yayınlanmıştır:
Yayınlanan Gazete Linki:
http://burmatimes.net/the-rohingya-muslims-are-being-exiled-in-their-own-lands/
İngilizcesi:
http://www.harunyahya.com/en/Articles/200330/the-rohingya-muslims-are-being
Türkçesi:
http://www.harunyahya.org/tr/Articles/200332/Rohingya-Muslumanlari-Kendi-Yurtlarinda-Surgun-Ediliyor


Vicdan sahibi her insanın üzerine düşen sorumluluk, mazlumların hakkını savunmak ve zulmü ortadan kaldırmaktır. Rohingyaların bugün dünyanın gözleri önünde maruz kaldıkları zulüm, tarihte benzerine az rastlanır bir insanlık ayıbıdır. Onları bu zulümden kurtarmak bizim sorumluluğumuzdadır. 

Dipnotlar


18. Dünden Bugüne Arakan, Dr. Muhammed Yunus, 2012, http://www.ihh.org.tr/fotograf/yayinlar/dokumanlar/dunden-bugune-arakan.pdf
19. Soas Bulletin of Burma Research, (Buchanan 1992:82),https://www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64388.pdf
20. Arakan Rohingya Milli Organizasyonu, 1942 Müs lüman katliamı, http://www.rohingya.org/portal/index.php/rohingya-library/26-rohingya-history/55-the-muslim-massacre-of-1942.html
21. A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia, s. 330-340, https://books.google. com.tr/ books?id=ZzMmpCinBYoC&pg=PA327&lpg= PA327&dq=Arakan+islam+embraced&source=bl&ots=CqkoQvEL1N&sig=EcmIrnCsz9Ops40I95VeTI6Ok2k&hl =en&sa=X&ei=dcn6VP7iA4WfyAPwx4C4BA&ved=0CCkQ6AEwAg#v=onepage&q=Arakan%20islam%20embraced&f=true
22. BM Mülteci Ajansı, UNHCR, http://www.unhcr. org/pages/49e4877d6.htmlKitap bölümleri

Masaüstü Görünümü