Harun Yahya


Bazı Nur Talebelerinin Risalelerde
Değişiklikler Yapmaları Nedeniyle
Üstad'ın Hayatta Kalan Talebeleri
Bu Kişilere Bir İhtar Mektubu YazmışlardırMEKTUBU GÖNDEREN ABİLER:
Mustafa Sungur, Hüsnü, Abdullah, Ahmed Aydemir, Tillolu Said, Seyyid SalihAziz Muhterem Kardeşlerimiz !

Evvela: Bu gelen Ramazan-ı Şerifinizi ve hizmetlerinizi tebrik ederiz.

Biz Üstadın vasiyetnamesinde yazdığı hayatta kalan varisleri olarak 27 Ağustos 2008 Çarşamba günü İstanbul'da biraraya geldik. Nur'un bazı meselelerine ve neşriyata dair hususlar görüşüldü. Her tarafta kardeşlerimizin kemal-i sadakat ve ciddiyetle nurlara sarılmalarını kemal-i hürmet, sevinç ve şükranla yad ettik.

Neşriyata dair bazı hususların nazar-ı dikkate alınmasını maslahat-ı nuriye namına elzem gördük şöyle ki:

Dahil ve hariçte nurların neşriyatının fevkalhad yayılması ve nur derslerinin her tarafta okunmasını; Rahmet-i İlahiye'nin bu millete ve Alem-i İslama bir bayram sevinci yaşattığını görmekte ve şükranla karşılamaktayız.

Saniyen Risale-i Nur'un dahil ve hariçteki neşriyatında bazı noktalara dikkat edilmesi lazım geldiği kanaatindeyiz.

Nurlar neşriyatının aynen Üstadımızın zamanında olduğu gibi yapılması zaruridir ki; sadakatımızı ve Üstadımıza layık bir talebe olabilme şükranımızı ifa etmiş olalım.

MESELA: ÜSTADIMIZIN BAZI LAHİKA MEKTUPLARINDA ŞERH VE TASHİH MANASINDA İLAVELER YAPMAK VE BAZILARINI ÇIKARMAK GİBİ TASARRUFATTA BULUNMAK SADAKATTAN UZAKLAŞMAKTIR. BU TAHRİFATI ASLA TASVİB ETMİYORUZ.

Üstadımız, Risale-i Nur'un te'lifinden sonra "BİR HARFİNİ DE DEĞİŞTİRMEYE ME'ZUN DEĞİLİM", dediği halde bazı neşriyatların, Üstadımızın bu ikazlarına uymaması ve tasarruflarda bulunmaları kat'iyyen tasvib edilemez.

Üstadımız, Risale-i Nur'da aynen şöyle buyuruyor, " Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda, en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda hakaik-ı Kur'aniye ve İmaniye'nin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli burhanlarla ispat ediyor" gibi çok beyanlarla nura sadakatımızı ders verdiği halde.. bazıların bilerek veya bilmeyerek sahife altına lugat koymaları ve uzun izahlarla İLaveler ve şerhler yapmaları sadakatımıza ve Üstadımızın tanzim ve tertibine muhalefet olduğu malumdur.

Üstadımızın nazarından geçip tasvib ettiği orjinal neşriyatlar devam etmektedir.

Muhabbet, İhlas ve sadakatımızın devamını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü