Harun Yahya


Tevrat'ta ve Diğer Musevi Kaynaklarda
Mehdiyet İnancıTevrat'ta Hz. Mehdi (A.S.)'ın Özellikleri1. ... (MEHDİ) SADECE SEDİRİNDEN HÜKÜMDARLIK EDECEK... (Talmud: Sanhedrin 20b)

2. ... Onun adI Harİka Öğütçü... olacak. (Tevrat: Yeşaya, 9:6)

3. ... (Mehdİ) unutulduğu/beklenmedİğİ bİr anda gelecek. (Talmud: Sanhedrin 97a)

4. (Halk Mehdİ'yİ) bütün güzellİğİyle görecek... (Yeşaya, 33:17)

5. SEN İNSANLARIN EN GÜZELİSİN... (Mezmurlar, 45:2)

6. Kral için söylüyorum... Sen İnsanlarIn en güzelİsİn, lütuf saçIlmIş dudaklarIna… Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. (Tevrat: Mezmurlar, 45:1-7)

7. ... (Mehdi) uluslara barIşI duyuracak... (Zekeriya, 9:10)

8. ... O adİl kurtarIcI ve alçakgönüllüdür… (Zekeriya, 9:9)

9. Adaletİ sadakatle ulaştIracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek... (Tevrat: Yeşaya, 42:4)

10. baskI görüp ezİyet çektİyse de ağzInI    açmadI. Kesİme götürülen kuzu gİbİ, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. (Yeşaya, 53:7)

11. "... Güçle kuvvetle değİl, ancak Benİm Ruhum'la başaracaksIn" diyor. Böyle diyor herşeye egemen Rab. (Tevrat: Zekeriya, 4:6)

12. ... ZEVKİ RAB'BİN ŞERİATINDADIR. Ve gece gündüz O'nun şeriatını derin derin düşünür. (Mezmurlar, 1:2)

13. ... (Mehdi) ULUSLARA BARIŞI DUYURACAK... (Zekeriya, 9:10)

14. BAĞIRMAYACAK VE SESİNİ YÜKSELTMEYECEK... (Yeşaya, 42:2)

15. Onu güzel iyilik bereketler ile karşıladın, başına saf altından taç koydun. SENDEN YAŞAM İSTEDİ, VERDİN ONA UZUN... BİR ÖMÜR. (Mezmurlar, 21:3-4)

16. ...YERYÜZÜNDE EZİLENLER İÇİN DÜRÜSTÇE KARAR VERECEK… (Tevrat: Yeşaya, 11:4)

17. ...KIYI HALKLARI ONUN (MEHDİ'NİN) YASASINA UMUT BAĞLAYACAK. (Tevrat: Yeşaya, 42:4)

18. ... GÖZÜYLE GÖRDÜĞÜNE GÖRE YARGILAMAYACAK, KULAĞIYLA İŞİTTİĞİNE GÖRE KARAR VERMEYECEK. (Tevrat: Yeşaya, 11:3)

19. ... YÖNETİM ONUN OMUZLARINDA OLACAK... (Tevrat: Yeşaya, 9:6)

20. VE MİLLETLER ARASINDA HÜKMEDECEK VE ÇOK KAVİMLER HAKKINDA KARAR VERECEK... (Tevrat: Yeşaya, 2:4)

21. Bakın, kulum [Hz. Mehdi (as)] BAŞARILI OLACAK; ÜSTÜN OLACAK, EL ÜSTÜNDE TUTULUP ALABİLDİĞİNE YÜCELTİLECEK. (Yeşaya, 52:13)

22. Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. BÜTÜN HALKLAR, ULUSLAR VE HER DİLDEN İNSAN ONA HİZMET ETTİ... (Daniel, 7:14)

23. SAVAŞ ARABALARINI... UZAKLAŞTIRACAĞIM. SAVAŞ YAYLARI KIRILACAK. KRALINIZ [HZ. MEHDİ (AS)] ULUSLARA BARIŞI DUYURACAK... (Zekeriya, 9:10)

24. Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde... SAVAŞLAR OLMAYACAK VE BİR MİLLET DİĞER BİR MİLLETE KILIÇ KALDIRMAYACAK... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

25. ...Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerinde olacak. RAB KORKUSU HOŞUNA GİDECEK... (Yeşaya, 11:2-3)

26. Davud soyundan çıkacak olan o kral [Hz. Mehdi (as)] TÜM İNSANLARA ALLAH'IN YOLLARINI VE O'NDAN KORKMAYI ÖĞRETEBİLECEK... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

27. Haham Nahman dedi ki: "Eğer [Mesih [Hz. Mehdi (as)] bugün yaşasaydı, bana benzeyen biri olurdu, çünkü şöyle yazılmıştır: ÖNDERLERİ KENDİLERİNDEN BİRİ OLACAK, YÖNETİCİLERİ KENDİ ARALARINDAN ÇIKACAK." [Yeremya 30:21] (Talmud, Sanhedrin 98b)

28. Bir kimse... KRAL MESİH'İN [HZ. MEHDİ (AS)'IN] MUCİZELER VE HARİKALAR YAPMASI GEREKTİĞİ, DÜNYAYA YENİ OLAĞANÜSTÜLÜKLER GETİRECEĞİ, ÖLÜLERİ DİRİLTECEĞİ VEYA BENZERİ İŞLER YAPACAĞI KANISINDA OLMAMALI. BU DOĞRU DEĞİL. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:3)


Tevrat'ta Hz. Mehdi (A.S.) Döneminde Yaşanacak
Dünya Hakimiyetine İşaret Eden SözlerSoyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü onlara vereceğim. YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN ULUSLAR SENİN SOYUN ARACILIĞIYLA KUTSANACAK.  (Yaratılış, 26:4)

Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. DOĞUYA, BATIYA, KUZEYE, GÜNEYE DOĞRU YAYILACAKSINIZ. YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN HALKLAR SEN VE SOYUN ARACILIĞIYLA KUTSANACAK. (Yaratılış, 28:14)

Seni (Hz. İbrahim (a.s.)'i) ziyadesiyle mübarek kılacağım; senin zürriyetini, göklerin yıldızları gibi, deniz kenarında olan kum gibi ziyadesiyle çoğaltacağım; SENİN ZÜRRİYETİN DÜŞMANLARININ KAPISINA HAKİM OLACAKTIR VE ZÜRRİYETİN ARACILIĞIYLA YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN MİLLETLER MÜBAREK KILINACAKLAR; çünkü sözümü dinledin. (Yaratılış, 22:17-18)

O [HZ. MEHDİ (AS)] TÜM DÜNYAYI ALLAH'A BİRLİKTE KULLUK ETMELERİ İÇİN ISLAH EDECEK, çünkü şöyle yazılmıştır: "O zaman, birlikte Bana yakarmaları, omuz omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım." [Sefenya, 3:9] (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. BÜTÜN HALKLAR, ULUSLAR VE HER DİLDEN İNSAN ONA HİZMET ETTİ... (Daniel, 7:14)

... SENİ [HZ. MEHDİ (AS)'I]... ULUSLARA IŞIK YAPACAĞIM. Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. (Yeşaya, 42:6-7)

... HALKLARA SANCAK OLACAK, ULUSLAR ONA [HZ. MEHDİ (AS)'A] YÖNELECEK...  (Yeşaya, 11:10)

BÜTÜN MİLLETLER ONU [HZ. MEHDİ (AS)'I] DİNLEMEYE GELECEK... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

... KIYI HALKLARI ONUN [HZ. MEHDİ (AS)'IN] YASASINA UMUT BAĞLAYACAK. (Yeşaya, 42:4)

ULUSLAR SENİN IŞIĞINA, KRALLAR ÜZERİNE DOĞAN AYDINLIĞA GELECEK. "Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor..." (Yeşaya, 60:3-4)

Sahibi (Şilo) [Hz. Mehdi (as)] gelene kadar... [sonra] uluslar onun sözünü dİnleyecek. (Yaratılış, 49:10)

... KIYI HALKLARI ONUN (MEHDİ'NİN) YASASINA UMUT BAĞLAYACAK. (Tevrat: Yeşaya, 42:4)

Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] fevkalade doğruluğu ve vesile olacağı harikalıklar [şaşırtıcı güzellikler] nedeniyle  İNSANLAR ONUNLA BARIŞ YAPACAK VE TÜM ÜLKELER ONA HİZMET EDECEK. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Gelecek zamanda, Kral Mesih [Hz. Mehdi (as)] çıkacak ve DAVUD KRALLIĞINI GEÇMİŞTEKİ HAKİMİYETİNE YENİDEN KAVUŞTURACAK.  (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

[HZ. MEHDİ (AS)] EGEMENLİK SÜRSÜN DENİZDEN DENİZE, FIRAT'TAN YERYÜZÜNÜN UCUNA DEK! (Mezmurlar, 72:8)

O [Hz. Mehdi (as)] bütün dünyayI Allah'a kulluk etmeleri için mükemmelleştirecek. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... TÜM DÜNYANIN TEK MEŞGULİYETİ ALLAH'I BİLİP TANIMAK OLACAK... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... insan için mümkün olan en üst seviyede Yaratıcılarını anlamaları mümkün olacak...  Çünkü şöyle yazılmıştır: "ÇÜNKÜ SULAR DENİZİ NASIL DOLDURUYORSA, DÜNYA DA RAB'BİN YÜCELİĞİNİN BİLGİSİYLE DOLACAK...." (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

O zaman Rab'bin Yüceliği görünecek, bütün İnsanlar hep bİrlİkte O'nu görecek... (Yeşaya, 40:5)

 


Musevi Kaynaklarda Hz. Mehdi (A.S)’ın Çıkış AlametleriAteizmin yaygınlaşması:(Mehdi'nin) geleceği nesilde... tüm devletler Minim dinini [ateizmi] kabul edecek ve verilen öğütlerden yüz çevrilecek... (Talmud, Sanhedrin 11:97a)


Dindarların hor görülmesi:Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... Allah'tan korkan kişiler hor görülecek. (Talmud, Sanhedrin 97a)


Din ahlakından uzaklaşılması:(Mehdi'nin) geleceği nesilde... Haktan uzaklaşılacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)


Yönetimlerin din ahlakından uzaklaşması:Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... devlet yönetimleri delalete düşecek [dini inançlara ters düşecek] ve onları kınayacak kimse olmayacak... (Talmud, Sota 49b)


Kadın yöneticilerin artması:Çocuklar onları eziyor, kadınlar onu yönetiyor... (Yeşaya, 3:12)


Yoksulluğun artması:Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)]... ceplerde metelik bitene dek gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)


Haksız kazancın artması:Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... soyguncular ve soyguncuların soyguncuları olacak... (Talmud, Kethuboth 112b)


Açlık ve kıtlık olması:Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda... açlık okları gönderilecek... büyük bir kıtlık olacak ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve azizler ölecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)


Toprakların bereketinin azalması:Tarlalar harap oldu, toprak acılı. Çünkü tahıl mahvoldu... Arpa, buğday için dövünün... çünkü tarlaların ürünü yok oldu. Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu; nar, hurma, elma bütün meyve ağaçları kurudu... (Yoel, 1:10-12)


Sıkıntı ve zorluk dönemi olması:... En yiğit asker bile acı acı feryat edecek... Acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlık bir gün olacak, bulutlu, koyu karanlık bir gün. (Sefanya, 1:14-15)


Belaların ardı ardına gelmesi:Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... sürekli yeni belalar ve şeytani kararların yürürlüğe konması olacak; her yeni kötülük, bir diğeri bitmeden hızla gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... imtihan arkasından imtihan gelecek... (Talmud, Kethuboth 112b)


Ümitsizliğin hakim olması:Tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe [Hz. Mehdi (as)] gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)


Fuhuşun yaygınlaşması:Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alimlerin toplanma meclisleri, gayri meşru evler haline gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)


İnsanlarda utanma hissinin azalması:Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... babası ayıpladığında oğlu utanmayacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... oğul babasına küfredecek... oğul babasının önünde utanmayacak... (Talmud, Sota 49b)


Ahlaksızlığın artması:Haham Johanan dedi ki: Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] yalnız... tümüyle kötü yolda bir nesil geldiğinde çıkacak. (Talmud, Sanhedrin 98a)


Yalan ve sahtekarlıkların artması:... Yalan peşindeler... (Yeremya, 23:14)

İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek... (Yeşaya, 3:5)


İsyankarlığın artmasıMesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... oğul babasına küfredecek; bir kız annesine, gelin kaynanasına karşı gelecek... (Talmud, Sota 49b)


Ailevi bağların zayıflaması:Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... bir adamın ailesi kendi düşmanı olacak... (Talmud, Sota 49b)


Münafıkların artması:Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)], [iman edenlere] ihanet edenler artana kadar gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)


İlim adamların sayısının azalması:Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde, alimler sayıca az olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)


Savaşların artması:Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda... yedinci yılda, savaşlar [olacak]; yedi yıllık sürenin bitiminde Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Göklerde ve yerde alametler göstereceğim; kan ve ateş ve duman direkleri. (Yoel, 2:30)


Ortadoğu'da kan dökülmesi:... Mesih [Hz. Mehdi (as)] ne zaman gelecek?... Bize bir işaret söyle... Paneas* mağarasının suları, kana dönünce... (Talmud, Sanhedrin 98a)

* Paneas: Ürdün Nehri civarında, Kudüs'e 200 km uzaklıkta eski bir şehir ismi.


Ortadoğu'da yıkımın olması:Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... Celile* yıkıma uğrayacak ve Gavlan** bölgesi harap olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a; Sota 49b)

* Celile: Ürdün Nehri'nin batısında, Filistin'deki Taberiye Gölü'nün kuzeyinde yer alan, günümüzde İsrail'de bir bölge.

** Gavlan: Bugünkü Golan Tepeleri'nin bir kısmını kapsayan, kuzeybatı Ürdün ve güneybatı Suriye üzerindeki bölge.


İnsanların mutsuz olması:... Sevinçten eser kalmadı, dünyanın coşkusu yok oldu. (Yeşaya, 24:11)


Depremler olması:... Dünyanın temelleri sarsılacak... sarsıldıkça sarsılacak. Dünya... yalpalayacak, bir kulübe gibi sallanacak... (Yeşaya, 24:18-20)


Bir yerde sel olurken, diğer bir yerde kuraklık olması:Davud oğlıunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda, ilk yılda bu ayet gerçekleşecek: Bir şehrin üzerine yağmur yağdırırken, diğerinin üzerine yağmur yağdırmayacağım... (Talmud, Sanhedrin 97a)


Irak topraklarındaki savaşa, uzak ülkelerden gelinmesi:... Yeşaya'nın Babil'le* ilgili bildirisi:... Araçlarıyla uzak bir ülkeden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor. (Yeşaya, 13:1, 5)

* Babil: Günümüz Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan eski bir şehir ismidir.


Yecüc ve Mecüc'ün ahir zamandaki ortaya çıkışı (I. ve II. Dünya Savaşları):[Dünya'daki zamanın]... bir kısmı Yecüc ve Mecüc ile savaşarak [geçecek] ve geri kalan [dönem] Mesih [Hz. Mehdi (as)] devri olacaktır. Yüce ve Kutsal Olan [Allah] dünyasını    yedi bin yıl sonra yenileyecektir. (Talmud, Sanhedrin 97b)


Çok uluslu bir topluluk olmaları:... Birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık... (Hezekiel, 38:15)

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü