Harun Yahya


İncil'de Mehdiyet İnancıHz. Zekeriya (A.S), Hz. Davud (A.S)'ın Soyundan Gelen
Güçlü Bir Kurtarıcıyı Yani Hz. Mehdi (A.S.)'ı Haber VermektedirZekeriya Peygamberin ilerisi ile ilgili bildirisi:

Eski çağlardan beri Kutsal Peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, KULU DAVUT'UN SOYUNDAN BİZİM İÇİN GÜÇLÜ BİR KURTARICI ÇIKARDI.

Düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı. (Luka, Bap 1, 69-70)


İncil'deki "Su Testisi Taşıyan Adam"
Hz. Mehdi (A.S.)'A İşaret Etmektedir(Havariler) O'na, "Nerede hazırlık yapmamızı istersin?" diye sordular. İsa onlara, "Bakın" dedi, "Kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı, gideceği eve kadar izleyin". (Luka, 9-11)

...Öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi: "Kente gidin, orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin..." (Markos, 13)
 


FaraklitEğer beni seviyorsanız, emirlerimi gözetirsiniz. Ben de Allah'a yalvaracağım ve O size başka bir "Faraklit" gönderecektir. (Yuhanna, 14:15-16)

Faraklit, öyle bir hakikat ruhudur ki, RAB ONU BENİM İSMİMLE (MESİH) gönderecektir. O size her şeyi öğretecek ve benim size söylediklerimi de tekrar hatırlatacaktır. (Yuhanna, 14:26)

Faraklit geldiğinde benim için şahitlik edecektir ve siz de bana şahitlik edersiniz. (Yuhanna, 15:26-27)

Ben size hakkı söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü ben gitmezsem Faraklit size gelmez. Ama ben gidersem, Allah onu  size gönderir. (Yuhanna, 16:7)

Faraklit geldiğinde bütün alemi hataları sebebiyle kınar ve onları terbiye eder. (Yuhanna, 16:8)

Günah için, çünkü bana iman etmezler. Salah için, çünkü Allah'a gidiyorum ve artık beni göremezsiniz. Ve hüküm için, çünkü bu dünyanın reisinde hükmedilmiştir. Size söyleyecek daha çok şeylerim var, fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat o hakikat ruhu gelince size her hakikate yol gösterecek. Zira kendiliğinden söylemeyecektir, fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir. (Yuhanna, 16:9-13)

Mesih şöyle dedi: Artık ben sizinle çok söyleşmem. Çünkü BU ALEMİN REİSİ GELİYOR. Bende asla onun nesnesi yoktur. (Yuhanna, 14:30)

 

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü