Harun Yahya


Hindu Metinlerinde Ahir Zaman Ve
Hz. Mehdi (A.S.)'a İşaretler"Kali-yuga": Ahlak bozukluğu, yıkım dönemi (Ahirzaman)

"Kali" : Bu bozulma dönemin hakim lideri. Kötülükleri, acıları, bozulmayı temsil eden negatif güç. (Deccal)

"Kalki" : Bozulma dönemine son vermek için gelecek kişi. (Hz. Mehdi (a.s.))

"Satya-yuga": Doğruluk ve manevi saflık dönemi. (Altınçağ)

Hinduların Vişnu mezhebinin kitaplarından

"Srimad Bhagavatam"ın 12. bölümü, bozulma dönemini anlatır:


Deccal-Kali12.2.1: Kali (Deccal) döneminin güçlü etkisinden dolayı din, doğruluk, temizlik, hoşgörü, şefkat... gün be gün azalacak.

12.2.6: Mideyi doldurmak yaşam amacı olacak, arsızlar doğru kabul edilecektir.

12.2.9: İnsanlar açlık ve yüksek vergilerle zorlanacak... Kuraklıkla vurulacaklar, tümüyle mahvolacaklardır.

12.2.10: Halklar soğuk, rüzgar, sıcak, yağmur ve karla azaplanacak. Daha sonra savaşlar, açlık, susuzluk, hastalık ve aşırı korkuyla daha da azaba uğrayacaktır.

12.3.43: Ah Kral, Kali (Deccal) dönemindeki insanların zihni ateizmle sapacak...

12.2.3: Erkekler ve kadınlar yalnız yüzeysel çekicilik nedeniyle birlikte olacaklar, iş yerlerinde başarı dolandırıcılığa dayanacaktır...

12.3.25: Kali (Deccal) döneminde insanlar aç gözlü, ahlaksız, merhametsiz olacaklar ve birbirleriyle sebep olmaksızın savaşacaklar. Maddi isteklerle bedbaht olup, hırslanacaklar, Kali-yuga (Ahirzaman) döneminde insanlık neredeyse tümüyle barbardır.

12.3.30: Dolandırıcılık, yalancılık, tembellik, uyuşukluk, zulüm, depresyon, ağlamalar, şaşkınlık, korku ve yokluk yaygınlaştığında, bu Kali (Deccal) dönemi, cehaletin yaşandığı dönemdir.

12.3.31: Kali (Deccal) dönemindeki kötülükler nedeniyle insanlar basiretsiz, bedbaht, açgözlü, şehvet düşkünü olacaklar ve onlara yoksulluk isabet edecek. Kadınlar iffetsiz olacaklar, bir erkekten diğerine serbestçe gezecekler.

12.3.24: Kali (Deccal) döneminde dini ilkelerin yalnız dörtte biri kalır. Son kalanlar da sürekli giderek artan dinsizlik sonucunda azalacak ve sonunda tümüyle terk edilecektir.


Ahir Zaman-Kali-Yuga12.2.6: Dinin gerekleri yalnız itibar için yerine getirilecektir.

12.3.39-40: Bozulma döneminde insanlar huzursuz yaşayacaklar. Açlık ve vergilerle zayıf düşecekler, sürekli korku ve kuraklık korkusuyla sıkıntıya düşecekler. Yeterli giysileri, gıdaları ve içecekleri olmayacak... Kali-yuga (Ahirzaman) insanlar hayalet gibi, karanlık canlılar gibi gözükecekler.

12.3.41: Kali-yuga (Ahirzaman) döneminde erkekler birkaç kuruş için bile birbirlerinden nefret edecekler. Tüm dostluk ilişkilerini bırakacaklar, kendilerini öldürmeye veya yakın akrabalarını öldürmeye hazır olacaklar.

12.3.42: Erkekler yaşlı anne babalarını, çocuklarını veya saygın eşlerini korumayacaklar. Tümüyle aşağılık durumda sadece kendi midelerini ve şehvetlerini düşünecekler.

12.2.2: Kali-yuga'da (Ahirzamanda) kişinin sadece zengin olması... üstünlük sayılacaktır. Kanun ve adalet ise ancak sadece kişinin gücüne göre uygulanacaktır.

12.2.4: Kelime oyunları yapmada ustalık yapanlar eğitimli alimler olarak tanınacaktır.

12.2.5: Bir kişinin parası olmazsa, değerli olmadığı yönünde karar verilecek, münafıklık erdem olarak kabul görecektir.

12.3.32: Şehirlerde hırsızlar hakim olacak... (Kutsal metinler) ateistlerin şüpheli yorumlarıyla bozulacak, politik liderler vatandaşları neredeyse tüketecekler, sözde rahipler ve insanlar midelerinin ve hevalarının düşkünü olacaklar.

12.3.34: Kadınlar... utanma duygularını tümüyle          kaybedecekler. Her zaman merhametsizce konuşacaklar, her türlü sahtekarlık, aldatmaca ve arsızlık sergileyecekler.

12.3.35: İş adamları aşağılık ticari faaliyetler yapacaklar, paralarını dolandırıcılıkla kazanacaklar. Zorda olmasalar dahi, insanlar aşağılık meslekleri kolaylıkla kabullenecekler.

12.2.7: Yeryüzü ahlaksız bir nüfusla dolacak, sosyal sınıflar içinde kendini en güçlü gösteren politikada iktidar olacaktır.


Hz. Mehdi (A.S.) Döneminin Özellikleri12.2.12-16: Kali (Deccal) döneminin son zamanlarında... dini ilkeleri izleyenler zarara uğramış olacaklar... insanların sözde dinleri çoğunlukla ateizm olacaktır. Kralların çoğu hırsızlık yapacak, insanlar çalarak, yalan söyleyerek, gereksiz zulüm yaparak yaşayacak ve sosyal sınıflar en alt seviyeye düşecektir... Mescitlerin dünyevi evlerden farkı kalmayacak... Bitkiler ve yeşillikler zayıflaşacak, tüm ağaçlar bodur kalacaktır. Bulutlar şimşeklerle yüklü olacak, evlerde dindarlık kalmayacak ve tüm insanlar eşeklere benzeyecektir. Bu dönemde yeryüzüne Allah'ın Yüce Şahsiyeti (Hz. Mehdi (a.s.)) gelecektir. Saf manevi faziletlerle hareket edecek, ebedi dini kurtaracaktır.

12.2.17: Allah'ın Yüce Şahsiyeti (Hz. Mehdi (a.s.)), tüm hareketli ve hareketsiz canlıların manevi lideri... dinin ilkelerini korumak ve mübarek dindarları maddesel işlerin tesirinden kurtarmak için doğacaktır.

12.2.19-20: Kalki (Hz. Mehdi (a.s.)), yeryüzünün hükümdarı... benzersiz ihtişamıyla, son derece süratle atını sürecek...

12.2.21: Tüm sahtekar krallar etkisiz hale getirdikten sonra, şehirlerin ve kasabaların sakinlerinin... zihinleri manevi saflığa kavuşacaktır.

12.2.23: Allah'ın Yüce Şahsiyeti, yeryüzünde Kalki (Hz. Mehdi (a.s.)) olarak, dinin koruyucusu sıfatıyla geldiğinde, Satya-yuga (Altınçağ) başlayacak ve insan toplulukları erdemli nesiller yetiştirecektir.

12.3.45: Kali-yuga'da (Ahirzamanda), eşyalar, yerler ve hatta insan kişiliklerinin hepsi kirlenmiş olacak. Allah'ın Yüce Şahsiyeti (Hz. Mehdi (a.s.)), bütün kiri Allah'ı, zihnine yerleşik kılanın hayatından giderebilecek.

12.3.50: Benim sevgili Kralım, Allah'ın Yüce Şahsiyeti (Hz. Mehdi (a.s.)), denetleyicidir... bütün varlıkların koruyucusudur.


Hindu İnancında Mehdiyet Kavramı1- En eski akidelerden biri, Hinduların inancıdır. Hindularca semavî kitap olarak kabul edilen Vedalar'da şöyle yazılmıştır: "DÜNYANIN TAHRİP OLMASINDAN SONRA, AHİR ZAMANDA BÜTÜN MAHLUKLARIN ÖNDERİ OLACAK MANSUR ((Nasr. dan) Yardım görmüş. Muzaffer. Zafer bulmuş., Cenab-ı Hak tarafından her işinde nusrete mazhar olunan,) İSMİNİ TAŞIYAN BİR PADİŞAH ORTAYA ÇIKACAK. O, BÜTÜN CİHANI FETHEDİP, KENDİ DİNİNE SOKACAKTIR. O, MÜMİN VE KÂFİR HERKESİ TANIYACAK VE ONUN ALLAH'TAN İSTEDİĞİ HER ŞEY OLACAKTIR." (Bişarat'ül-Ahdeyn, s.245.)

"Dünyanın padişahlığı ve devleti, iki cihanın efendisi büyük Kaşin'in oğlu ile son bulacaktır. O (HZ. MEHDİ (A.S.)) DÜNYANIN DOĞU VE BATISINDA BULUNAN BÜTÜN DAĞLARA HÜKÜM SÜRECEK KİMSEDİR. O (Hz. Mehdi (a.s.)) bulutlara binecek, melekler onun emrinde olacak, cinler ve insanlar ona hizmet edecektir. O (Hz. Mehdi (a.s.)) ekvatorun altında olan Sudan'dan kuzey kutbun altında olan Sibirya'ya ve okyanusların ötesine egemen olacaktır.               ALLAH'IN DİNİ, BİR DİN OLACAK; ALLAH'IN DİNİ İHYA EDİLECEK VE ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)'IN) İSMİ 'AYAKTA OLAN' (KAİM) OLACAKTIR." (Bişarat'ül-Ahdayn, s. 242.)

Yine Hinduların Opanşad' adlı kitaplarında şöyle geçer: "Vişno'nun onuncu mazharı Kalki (Hz. Mehdi (a.s.)), SON ZAMANDA veya demir asrında BEYAZ BİR ATA BİNMİŞ OLARAK elinde KUYRUKLU YILDIZ GİBİ parlak ve yalın bir kılıç olduğu hâlde zahir olacak ve KÖTÜLERİ TAMAMIYLA FİKREN MAĞLUP EDECEK, YARATILIŞI YENİ BAŞTAN YENİLEYECEK VE İYİLİĞİ TEKRAR GETİRECEKTİR." (Opanşad kitabı, s. 737.)

Yine Hinduların Bask kitabında şöyle yazmıştır: "DÜNYA HAYATI AHİR ZAMANDA HÂKİM OLACAK ADİL BİR PADİŞAHLA (HZ. MEHDİ (A.S.) İLE) SONA ERECEKTİR. O (HZ. MEHDİ (A.S.)) MELEKLERİN VE İNSANLARIN ÖNDERİDİR. DOĞRULUK VE HAK ONUNLA OLACAKTIR. O (HZ. MEHDİ (A.S.)) DENİZLERDE, YERLERDE VE DAĞLARDA GİZLİ OLAN HER ŞEYİ ELDE EDECEK, GÖKLERDE VE YERDE OLAN HER ŞEYDEN HABER VERECEKTİR. VE ONDAN (HZ. MEHDİ (A.S.)'DAN) BÜYÜK BİR KİMSE DÜNYAYA GELMEYECEKTİR." (Bişarat'ül-Ahdayn s. 242.)

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü