Harun Yahya


Zerdüştlükte Mehdilik İnancıEski İran'da yaygın olan ve Hint- Avrupa kültürüne ait putperest bir din olarak bilinen zerdüştlük İslam dini öncesinde gelmiş ancak zaman içinde aslından tamamen saptırılıp tahrif edilmiş, muhtemelen hak bir din olabilir.

- 2600 yıl önce varolan ve bugün tamamen tahrif olan bu batıl dini, Allah'ın hak bir din olarak Mezopotamya bölgesinde yaşayan halklara bir peygamber aracılığıyla göndermiş olduğu anlaşılmaktadır. (Doğrusunu Allah bilir.)

- Zerdüştlükte Aklın Efendisi olarak adlandırdıkları Allah'tır.

- Allah'a yardımcı olarak melekler bulunmaktadır.

- Kötülüğü ise ehrimen yani şeytan temsil etmektedir. Zerdüşt inançlarına göre kıyamet günü Allah ve onun safında yer alanlar galip geleceklerdir.

- Ayrıca insanlara dünyada güzel bir hayat yaşatacak olan, zuhur ettiği vakit dünyaya güzellik, fayda, huzur ve barış getirecek olan bir kurtarıcıdan yani Hz. Mehdi (a.s.)'dan de bahsedilmektedir.

Zerdüşt inancında SAUŞYANT (DÜNYANIN KURTARICISI) adında biri zuhur edecek ve ehrimen'i yani şeytanı malup ederek dünyayı şeytanın etkisinden kurtaracaktır. Bu inanca göre Suaşyant olarak tanımlanan kişi Hz. Mehdi (a.s.)'dır ve ahir zamanda dünyayı şeytandan ve onun etkisinden, onun dinsiz felsefelerinden ve ideolojilerinden temizleyecektir.

Zerdüştün öğrencisi Camasb'ın kendi adıyla meşhur olan kitabında şöyle geçer: "Araplar diyarından, Haşim Oğulları'ndan (Peygamberimiz (s.a.v.)'in mensubu olduğu sülaledir) birisi çıkacaktır. O, heybetli, ..., büyük başlıdır; ceddinin dini üzeredir; çok kalabalık bir orduyla İran'a gidecek, oraları onaracak ve yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Onun adaleti sayesinde, kurtla koyun bir arada su içecektir." (Camasbname)

"Cihanın güneşi ve zamanın padişahı olarak adlandırılan peygamberin kızının zürriyetinden olan bir kimse, o peygamberin son vasisi olarak Allah'ın hükmüyle dünyanın ortası olan Mekke'de padişah olacaktır. Onun devleti kıyamete kadar sürecektir. Onun hükümdarlığından sonra dünya hayatı sona erecek, gökyüzü dürülecek, yerküre suya dalacak, dağlar kaybolup gidecek. O, Yezdan'ın (Allah'ın) ... asi kulu olan büyük Hermen'i (büyük şeytanı) yakalayıp hapsedecektir... (Camasbname)

"Şuşyant Hz. Mehdi (a.s.), dini dünyaya yayacak, fakirlik ve yoksulluğu yeryüzünden kaldıracak, iyileri kötülerin elinden kurtaracak, dünya insanlarına fikir, konuşma ve eylem birliğini getirecektir." (Camasbname, s. 121.)

 "FEREVHER ESTEVT'E SELAM GÖNDERİYORUZ O KİMSE Kİ ONA "SAUŞYANT (HZ. MEHDİ (A.S.)) VE ESTEVT İRİTE (HZ. MEHDİ (A.S.)) DERLER. (Ferverdin Yeşt, 128-129, paragraf)

Zerdüştlerin kitabı olan Ferverdin Yeşt'de Hz. Mehdi (a.s.)'ın gelmesiyle birlikte dünya üzerinde tüm canlı varlıkların çok müreffeh, huzurlu ve mutlu bir yaşama kavuşacakları ifade edilmiştir.

"O TÜM MADDİ VARLIKLARA YARAR VERECEĞİ İÇİN ONA SAUŞYANT DERLER."

"DÜNYADA İSMİ VE CANI OLAN HER ŞEY ONUN IŞIĞI İLE FENA BULMAYAN YAŞAMA KAVUŞACAĞI İÇİN ONA ESTEVT İRİTE DERLER." (Ferverdin Yeşt, 128-129, paragraf)

"... ESTEVT İRİTE (HZ. MEHDİ (A.S.)), MİZDA AHURA'NIN (ALLAH'IN) ELÇİSİ OLARAK ZUHUR ETTİĞİ ZAMAN DOĞRU DÜRÜST, DÜNYAYI YALANDAN TEMİZLEYECEKTİR. ... O (HZ. MEHDİ (A.S.)) BİLGİLİ GÖZLERLE YARATICI'YA BAKACAKTIR ... ESTEVT İRİTE'NİN (HZ. MEHDİ (A.S.)'IN) MUZAFFER YARDIMCILARI DA ONUNLA ZUHUR EDECEKLERDİR ..." (Zamyad Yeşt, 89-93 paragraf)

"Bütün dertlerin ve acıların çaresi ve ilâcı onun (Hz. Mehdi (a.s.)'ın) vesilesiyledir. O (Hz. Mehdi (a.s.)) acıyı, hastalığı, ihtiyarlığı, zulmü, dinsizliği ve fesadı kökten yok edecek, kötü insanları fikren mağlup edip onları iktidardan düşürecektir." (Şuşyant, s. 104.)

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü