Harun Yahya


Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risalelerin Yazımı Ve Basımı Hakkında Birkaç Hatırası
1. Said Özdemir Abi:

Sözleri bastık getirdim, o gördüğünüz Sözler'i. Onu böyle hemen bağrına bastı. Sonra dönüp Kardeşim ölsem, vallahi sevinerek giderim." dedi.  Sonra bana döndü:  "Bu eserler basıldı ya, milyonlarca insanlar okuyacaklar. İmanlarını kurtaracaklar, ebedi saadete gidecekler." Bana "Kaç Lira bunun fiyatı?". "Üstadım zaten bu eser sizin eseriniz."dedim. "Olsun" dedi. "Bu işin ihlasla olması için kendi eserimi kendi paramla almam lazım." "Ne kadar?" 25. Lira. Tuttu 25 Lirayı verdi. Bir tek Sözler'i aldı. Ondan sonrada her 25 Lirayı verene vermeyin, 25 kişiye okutturacağım diyene verin." dedi.

2. Said Özdemir Abi:

(…) Meyve risalesi biliyorsunuz, hepsi Denizli hapishanesinde yazıldı. Onun meselelerini Bediüzzaman Hazretleri yazıyor. Bazı meseleleri, fakat kağıt vermiyorlar. Kesekağıtlarının boş kısımlarına, meyve risalesinin bazı meselelerini yazıyor. Hasan Feyzi geldiği zaman kibrit kutusuna koyup ona pencereden atıyor. O da gidip evde temize geçiriyor.

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü