Harun Yahya

Tevrat'ta Kuran'a Uygun Sevgi Sözleri 3/3İman Edenler, Sevgisi Sonsuz Olan Allah'a ŞükrederÖvgüler sunun, Rab'be! Rab'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur. (Mezmurlar, 106:1)

Şükredin O'na, adına övgüler sunun! Çünkü Rab iyidir, sevgisi sonsuzdur. Sadakati kuşaklar boyunca sürer. (Mezmurlar, 100:4-5)

Rab'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur. Böyle desin Rab'bin kurtardıkları, düşman pençesinden özgür kıldıkları, (Mezmurlar, 107:1-2)

Rab'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur. (Mezmurlar, 118:29)

Borazan çalanlarla ezgiciler tek ses halinde Rab'be şükredip övgüler sunmaya başladılar. Borazan, zil ve çalgıların eşliğinde seslerini yükselterek Rab'bi şöyle övdüler: "Rab iyidir; sevgisi sonsuza dek kalıcıdır." (2. Tarihler, 5:13)

Rab'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur. "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı. "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu. "Sonsuzdur sevgisi!" desin Rab'den korkanlar ... Allah'ım Sensin, şükrederim Sana. Allah'ım Sensin, yüceltirim Seni. (Mezmurlar, 118:1-4, 28)

Şükredin Rab'be, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur; (Mezmurlar, 136:1)

... Her şeye egemen Rab'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuza dek kalıcıdır. Çünkü ülkeyi eski gönencine kavuşturacağım" diyor Rab. (Yeremya, 33:10-11)

İman Edenler Allah'ın Sevgisi İçin Dua EderGöster harika sevgini, ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran!... (Mezmurlar, 17:7)

Sürekli göster Seni tanıyanlara sevgini, yüreği temiz olanlara doğruluğunu. (Mezmurlar, 36:10)

Ya Rab, esirgeme sevecenliğini benden! Sevgin, sadakatin hep korusun beni! (Mezmurlar, 40:11)

Bana sevgini göster, ya Rab. (Mezmurlar, 119:41)

Sevgin beni avutsun. Sevecenlik göster bana, yaşayayım. (Mezmurlar, 119:76-77)

Ama benim duam sanadır, ya Rab. Ey Allahım, sevginin bolluğuyla, güvenilir kurtarışınla uygun gördüğünde yanıtla beni. (Mezmurlar, 69:13)

Ya Rab, sevgini göster bize, kurtarışını bağışla! (Mezmurlar, 85: 7)

Sabahları duyur bana sevgini, çünkü Sana güveniyorum; bana gideceğim yolu bildir, çünkü duam sanadır. (Mezmurlar, 143:8)

Allah'ın Emirleri İman Edenlerin Kalbindedir Ve Üzerinde Derin Derin DüşünürlerAllah'ın yasası yüreğindedir, ayakları kaymaz. (Mezmurlar, 37:31)

Ey Allah'ım, Senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben, yasan yüreğimin derinliğindedir. (Mezmurlar, 40:8)

Yatağıma uzanınca Seni anarım, gece boyunca derin derin Seni düşünürüm. (Mezmurlar, 63:6)

Ancak zevkini Rab'bin Yasası'ndan alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. (Mezmurlar, 1:2)

Rab'bin işlerini anacağım, Evet, geçmişteki harikalarını anacağım. Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim, bütün işlerinin üzerinde dikkatle duracağım. (Mezmurlar, 77:11-12)

Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, ben kulun Senin kurallarını derin derin düşüneceğim. Öğütlerin benim zevkimdir, bana akıl verirler. (Mezmurlar, 119:23-24)

Ne kadar severim Yasa'nı! Bütün gün düşünürüm onun üzerinde. Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar, çünkü her zaman aklımdadır onlar. Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum. (Mezmurlar, 119:97-99)

Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, Senin sözüne umut bağladım. Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, gece boyunca uyku girmiyor gözüme. (Mezmurlar, 119:147-148)

Gördüklerimi derin derin düşündüm, seyrettiklerimden ibret aldım. (Özdeyişler, 24:32)

Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken, sanki benim oluyor bütün hazineler. Koşullarını derin derin düşünüyorum, yollarını izlerken. Zevk alıyorum kurallarından, sözünü unutmayacağım. (Mezmurlar, 119:13-16)

İman Edenler Allah'a Sevgileri Nedeniyle Hiçbir Olay Karşısında Sarsılmaz Ve ÜzülmezÇünkü kral Rab'be güvenir, Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. (Mezmurlar, 21:7)

Yasa'nı sevenler büyük esenlik bulur, hiçbir şey sendeletmez onları. Ya Rab, kurtarışına umut bağlar, buyruklarını yerine getiririm. Öğütlerine candan uyar, onları çok severim. (Mezmurlar, 119:165-167)

Eğer Yasa'n zevk kaynağım olmasaydı, çektiğim acılardan yok olurdum. Koşullarını asla unutmayacağım, çünkü onlarla bana yaşam verdin. (Mezmurlar, 119:92-93)

Huzur duyunca dedim ki, "Asla sarsılmayacağım!" (Mezmurlar, 30:6)

Rab'bin yolu dürüst için sığınak, fesatçı içinse yıkımdır. Doğru kişi hiçbir zaman sarsılmaz, ama kötüler ülkede kalamaz. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 10:29-30)

… Varlığınla onu sevince boğdun. Çünkü kral Rab'be güvenir, Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. (Mezmurlar, 21:6-7)

Vali Nehemya, Kâhin ve Bilgin Ezra ve halka öğretmenlik yapan Levililer, "Bugün Allah'ınız Rab için kutsal bir gündür. Yas tutup ağlamayın" dediler. (Nehemya, 8:9)

Nehemya da, "Gidin, yağlı yiyip tatlı için" dedi, "Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Üzülmeyin. Rab'bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar." Levililer, "Sakin olun, bugün kutsal bir gündür, üzülmeyin" diyerek halkı yatıştırdılar. Böylece herkes yiyip içmek, yiyeceklerini başkalarıyla paylaşmak ve büyük şenlik yapmak üzere evinin yolunu tuttu. Çünkü kendilerine okunanları anlamışlardı. (Nehemya, 8:10-12)

Mutlu yürek yüzü neşelendirir, acılı yürek ruhu ezer. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 15:13)

... Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz. Kaygılanmayın, Bana güvenin, güçlü olursunuz... (Yeşaya, , 30:15)

... Üzülmeyin. Rab'bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar. (Nehemya, 8:10)

Kötülük edenlere kızıp üzülme, suç işleyenlere özenme!... Rab'bin huzurunda sakin dur, sabırla bekle; kızıp üzülme işi yolunda olanlara, kötü amaçlarına kavuşanlara... Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni. (Mezmurlar, 37:1, 7-8)

Kötülük edenlere kızıp üzülme, onlara özenme. Çünkü kötülerin geleceği yok, çırası sönecek onların. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 24:19-20)

... Doğru kişi sıkıntıyı atlatır. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 12:13)

İman Edenler Hayatları Boyunca Öfkelerini Yener Ve Sevgi Yolundan AyrılmazÇabuk öfkelenme, çünkü öfke akılsızların bağrında barınır. (Vaiz, 7:9)

Geç öfkelenen akıllıdır, çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 14:29)

Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma, bağla onları boynuna, yaz yüreğinin levhasına. Böylece Allah'ın ve insanların gözünde beğeni ve saygınlık kazanacaksın. (Süleymanın Özdeyişleri, 3:3-4)

Çabuk öfkelenen ahmakça davranır... (Süleyman'ın Özdeyişleri, 14:17)

Yöneticinin öfkesi sana karşı alevlenirse, yerinden ayrılma; çünkü serinkanlılık büyük yanlışları bastırır. (Vaiz, 10:4)

Gizlice verilen armağan öfkeyi... yatıştırır. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 21:14)

Alaycı kişiler kentleri bile karıştırır, bilgelerse öfkeyi yatıştırır. Bilge kişiyle davası olan ahmak kızar, alay eder ve rahat vermez. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 29:8-9)

... Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, kötü amaçlarına kavuşanlara kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni. Çünkü kötülerin kökü kazınacak, ama Rab'be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak. (Mezmurlar, 37:7-9)

Huysuz kişiyle arkadaşlık etme; tez öfkelenenle yola çıkma. Yoksa onun yollarına alışır, kendini tuzağa düşmüş bulursun. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 22:24-25)

Öfke zalim, hiddet azgındır... (Süleyman'ın Özdeyişleri, 27:4)

Kötülük edenlere kızıp üzülme... (Mezmurlar, 37:1)

Sevgisizlik Çekişme Getirir, Sevgi İse BağışlayıcıdırNefret çekişmeyi azdırır, sevgi her suçu bağışlar. (Süleymanın Özdeyişleri, 10:12)

Sevgi ve bağlılık suçları bağışlatır, Rab korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır. (Süleymanın Özdeyişleri, 16:6)

Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar, olayı diline dolayansa can dostları ayırır. (Süleymanın Özdeyişleri, 17:9)

Sağduyulu kişi sabırlıdır, kusurları hoş görmesi ona onur kazandırır. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 19:11)

"Bana yaptığını ben de ona yapacağım, ödeteceğim bana yaptığını" deme. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 24:29)

Sevgi ve bağlılık suçları bağışlatır, Rab korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 16:6)

Öç almayacaksın… Kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin... (Levililer, 19:18)

Barışa Çağıranlar Sevgi İçinde YaşarKötülük tasarlayanın yüreği hileci, barışı öğütleyenin yüreğiyse sevinçlidir. (Süleymanın Özdeyişleri, 12:20)

Ne iyi, ne güzeldir, birlik içinde kardeşçe yaşamak! (Mezmurlar, 133:1)

Kötülük tasarlayanın yüreği hileci, barışı öğütleyenin yüreğiyse sevinçlidir. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 12:20)

Kötülükten sakının, iyilik yapın; esenliği amaçlayın, ardınca gidin. (Mezmurlar, 34:14)

... Ülkesi ise barış içindeydi. Çünkü Allah'ı her yandan onu esenlikle kuşatmıştı. (2. Tarihler, 20:30)

Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, çünkü yarınlar barışseverindir. (Mezmurlar, 37:37)

Bütün dünya esenlik ve barış içinde sevinçle haykırıyor. (Yeşaya, 14:7)

Allah'ı Sevenler Yeryüzüne Mirasçı OlacaktırAma Rab'be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak. Yakında kötünün sonu gelecek, yerini arasan da bulunmayacak. Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, derin bir huzurun zevkini tadacak. Kötü insan doğru insana düzen kurar, diş gıcırdatır. Ama Rab kötüye güler, çünkü bilir onun sonunun geldiğini. Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi, mazlumu, yoksulu yıkmak, doğru yolda olanları öldürmek için. Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, yayları kırılacak. Doğrunun azıcık varlığı, pek çok kötünün servetinden iyidir. Çünkü kötülerin gücü kırılacak. (Mezmular, 37:9-17)

Rab'bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak, lanetlediği insanların kökü kazınacak. (Mezmurlar, 37:22)

Çünkü Rab doğruyu sever, sadık kullarını terk etmez. Onlar sonsuza dek korunacak, kötülerinse kökü kazınacak. Doğrular ülkeyi miras alacak, orada sonsuza dek yaşayacak. (Mezmurlar, 37:28-29)

Rab'be umut bağla, O'nun yolunu tut, ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir. (Mezmurlar, 37:34)

Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, derin bir huzurun zevkini tadacak. (Mezmurlar, 37:11)

... Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, kötü amaçlarına kavuşanlara kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni. Çünkü kötülerin kökü kazınacak, ama Rab'be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak. (Mezmurlar, 37:7-9)


Sayın Adnan Oktar Diyor ki

◉ Allah dünyayı sadece imtihan yeri olarak yarattı. Allah'ın önem verdiği konu sevgi ve dostluktur. Allah sevginin hakim olmasını istiyor.

◉ Çok fazla sevgisiz insan olması ahir zamanın tipik özelliğidir. Buna şaşırmak ahir zamanı anlamamak demektir. Sevgisizlik ruhu 2019'lara kadar devam eder. Şu an deccalin zehri insanların çoğunun üzerinde. 2019'lardan sonra sevgiyi anlayacaklar.

◉ Ahir zamanda insanların manen hasta olması şaşırılacak bir şey değil. Mümin onları tedavi etmekle yükümlü, bu da sevgiyle ve sabırla olur.

◉ Sevgisiz olmak insanın ömrünü kısaltır. Sevgisizlik vücudu kahreder. Hücrenin en ıstırap çektiği şey sevgisizliktir.

◉ Tüm dünyada sevgi kalitesizliği var. Cemaatler, gruplar birbirine karşı; hatta şehirler şehirlere dahi karşı. Bu ruh, İslam'a uygun değil.

◉ Biz sevgi için yaratıldık; öfke, kavga bunlar çok çirkin. İman edenler olarak ruhumuzu diğer ruhları mutlu etmek için görevlendirmeliyiz.

◉ Öncelikle ruhumuzla dost olup, onu eğiteceğiz ve ruhumuzu kendimizle dost hale getireceğiz. Biz ruhumuzu, ruhumuz da bizi sevecek.

◉ İkinci olarak da diğer ruhları sevdireceğiz kendimize; öfkenin ve kıskançlığın beladan başka bir şey getirmediğini ruhumuza anlatacağız.

◉ Öfke bize sadece zarar verir, kıskançlık sadece zarara sebep olur, affedicilik, sevgi bize dostlar kazandırır.

◉ Her insanın ruhu dost ve seven birini arar. Seven nasıl olur? Affedici, merhametli, akıllı, şefkatli, dengeli ve tutarlı olur.

◉ İnsan karşısındaki insanı imanla seviyor, eğer karşıdaki kişi Allah'tan korkmadığına dair alamet verirse sevginin gücü kırılır.

◉ Ahlak bozulduğunda sevgi kesiliyor ve sadece sızıntı şeklinde oluyor, güzel ahlak olduğunda ise sevgi oluk oluk akar.


 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü