Harun Yahya

Giriş


Bazı kimseler farkında olmayabilirler, ancak günümüz insanları aslında çok büyük bir olaya tanıklık etmekte, gelecekte insanların hayretle anacakları bir dönüm noktasını bizzat yaşamaktadırlar. Bu önemli olay, canlılığın kökeni hakkında uydurulmuş bir yalan olan evrim teorisinin tam 150 yıl sonra gerçek dışı bir aldatmaca olduğunun anlaşılmasıdır.
Bu, neden bu kadar önemlidir? Çünkü evrim teorisi, Yüce Allah'ı inkar eden materyalist felsefenin sözde bilimsel temelidir. Evrim teorisinin bir yalan olduğunun anlaşılması, materyalizmi bu sözde bilimsel temelden yoksun bırakır. Bu ise, Allah'ın çok açık olan varlığına karşı inkar edenlerin ellerinde, savunacakları hiçbir bilgi kalmaması demektir. İşte bu nedenle, günümüz insanları tarihin çok önemli bir dönüm noktasına tanıklık etmektedirler.

Evrim Teorisinin Akla ve Bilime Aykırı Olan İddiası


Charles Darwin adlı yaşlı bir gezginin, bir seyahati sırasında gördüğü canlılardaki bazı özellikleri, hayal gücüyle ve ilk çağlardan kalan bazı materyalist efsanelerle yorumlaması sonucunda evrim teorisi ortaya çıkmıştır. Evrim teorisinin son derece mantıksız olan iddiasına göre; sonsuz evrendeki hiçlik, zaman içerisinde tesadüfen gelişen olayların neticesinde insanı meydana getirmiştir. Ancak masallara konu olabilecek bu teoriye göre, tozun toprağın dahi olmadığı bir hiçlikte, önce toz toprak, taşlar, sular, dağlar, okyanuslar kendiliğinden oluşmuştur. Sonra bunların karışımındaki bazı atomlar nasıl olduysa rastgele biraraya gelerek kalsiyum, fosfor, karbon gibi canlılık için gerekli elementleri meydana getirmişlerdir. Bu cansız, aklı, bilgisi, hafızası, bilinci olmayan elementler ise milyonlarca yıl içinde nasıl olduysa nefes alan, konuşan, gülen, espriler yapan, sanat, estetik, ahlak gibi değerlere sahip, okuyabilen, yazabilen, okuduklarını anlayabilen, düşünebilen, kültürler oluşturan insanlara dönüşmüşlerdir. Yani toz, toprak, çamur birikintileri, milyarlarca yıl içinde tesadüflerin etkisiyle eti, canı, kanı olan, zeki varlıklar olmuşlardır. Bu, çocukların dahi sadece masal olarak dinleyecekleri olağanüstü mantıksız bir iddiadır.

Evrim Teorisi ve Medya
Evrim teorisi tüm mantıksızlığına ve özellikle 1950'li yıllardan itibaren bilimsel bulgularla çürütülmesine rağmen, materyalistlerin hakimiyetinde olan bilim dünyasında savunulmaya devam edilmektedir. Materyalist bilim adamlarının bu konudaki en büyük destekçileriyse yine materyalist görüşe sahip medyadır. Tüm dünyada bazı medya kuruluşları, evrim teorisini dogmatik ve bağnaz bir ısrarla savunurlar. Evrim propagandası için gerçekle ilgisi olmayan çizimler, son derece ağdalı, bolca latince terimlerden oluşan bir üslup ve telkin amaçlı manşetler kullanırlar. Bu, bilime ve akla aykırı olan evrim teorisine, adeta bir büyü yapar gibi insanları inandırmaya yönelik bir tekniktir. Ve aslında yakın zamana kadar son derece etkili olmuş, bu sayede bilim ve eğitim dünyasına evrimci görüş hakim olmuştur.
Ne var ki, günümüzde bu büyü bozulmuş ve neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Artık insanlar gazete veya dergilerde maymun adam çizimleri gördüklerinde bunların birer aldatmaca olduğunu, bilimsel bir delile dayanmadıklarını bilmektedirler. Konuyla hiç ilgisi olmayan insanlar dahi, evrim teorisinin çöktüğünden haberdardırlar.
Okumakta olduğunuz kitap ise, bazı medya kuruluşlarının evrim propagandasına karşı insanları uyarmak, bu tarz propaganda yazılarına gerekli bilimsel cevabı vererek evrim büyüsünü ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan makalelerden oluşmaktadır. Bu yazıları okuyanlar, sık sık karşılaştıkları ve bilimsel bir gerçek zannettikleri evrim teorisiyle ilgili iddiaların gerçekte ne kadar içi boş aldatmacalar olduğunu bütün açıklığıyla görecekler, evrimcilerin propaganda yöntemlerini yakından tanıyacaklardır.
Akıl ve iman sahibi her insan, içinde bulunduğumuz dönemin önemini kavramalı, evrim teorisinin çürütülerek materyalist düşüncenin tüm dünyada son bulması için çaba göstermelidir. Bunun için gerçeklerin insanlara anlatılması, hayatın gerçek kökeninin kör tesadüfler olmadığı, Yüce Rabbimiz'in yaratması olduğunun gösterilmesi gerekir. Allah bir ayetinde şöyle buyurur:
Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir.(Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size . (Enbiya Suresi, 18)


Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü