Harun Yahya

Çin, Avustralya ve Yeni Zellanda'da
Bulunan Fosil ÖrnekleriÇin'de Bulunan Fosil Örnekleriçin haritası

Asya kıtasının jeolojik tarihinde, farklı dağ oluşumları önemli bir yer tutar. Himalayalar, dünyadaki en genç dağlardandır ve Himalayaların eteklerinde bulunan deniz omurgasızlarına ait çok sayıda fosil, bir zamanlar bu katmanların su altında yer aldığını göstermektedir.

Asya kıtasının en önemli fosil yatakları, Çin'de yer almaktadır. Batı Lianoning, Yunnan, Shandong bölgelerindeki fosil yatakları, Çin'in en zengin fosil yatakları olarak bilinmektedir. Bu bölgelerden, çeşitli kuş türlerine, memelilere, amfibiyenlere, sürüngenlere, balıklara, böceklere ve bitkilere ait çok sayıda fosil bulunmuştur. Elde edilen her fosil, canlıların herhangi bir evrim sürecinden geçmediğini bir kez daha ispatlamakta, Allah'ın yaratışının apaçık bir gerçek olduğunu göstermektedir.

Liaoning bölgesinde, Yixian ve Jiufotang oluşumlarında özel faunalar (bir bölgeye veya döneme ait hayvanlar) olduğu tespit edilmiştir. Her iki oluşum da çoğunlukla Kretase dönemine (144 – 65 milyon yıl) ait fosiller içermektedir.

Yunnan bölgesinde bulunan Chengjiang Oluşumu ise Kambriyen (543 – 490 milyon yıl) dönemindeki canlı çeşitliliğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Yosunlar, anemonlar, süngerler, trilobitler, trilobit benzeri diğer eklembacaklılar, anelidler, solucan çeşitleri gibi çok fazla türün fosil örneğine rastlanan bu oluşum, evrim teorisine büyük darbe indiren fosil yataklarından biridir. Elde edilen fosiller, Kambriyen döneminde ortaya çıkmış olan canlıların çeşitli kompleks özelliklere sahip olduklarını, günümüz canlılarına çok benzeyen, hatta bazen daha ayrıcalıklı ve özel parçalara sahip olduklarını göstermektedir. Bu da, günümüzdeki canlıların sözde ilkel canlılardan türeyerek geliştiklerini öne süren evrimcilerin tüm iddialarını çürütmektedir.
çin, fosil kazılarıa: Liaoning'de fosil örneklerinin bulunduğu kaya katmanlarından biri görülmektedir.
b: Liaoning'deki fosil sahasında yapılan çalışmalar, evrim teorisinin geçersizliğini gözler önüne seren sayısız fosil örneği bulunmasını sağlamıştır. Resimde bu çalışmalardan biri görülmektedir.
c: Resimde, Beipiao'daki fosil kazı alanında yapılan çalışmalar görülmektedir. Bu bölgede bulunan bazı çiçekli bitki fosilleri, türlerinin bilinen en eski örnekleridir.
Çin, Yunnan BölgesiYunnan bölgesinde fosil bulunan sahalardan biri.

 
mayıs sineği ve fosiliMayıs SineğiDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Resimde görülen 125 milyon yıllık mayıs sineği bir yaşayan fosil örneğidir. Günümüzde yaşayan mayıs sineklerinin aynısı olan 125 milyon yaşındaki bu fosil, evrimcilerin iddialarını geçersiz kılmaktadır.

 
akrep sineği ve fosiliAkrep SineğiDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Mecoptera yani akrep sineği, kanat uzunluğu ortalama 50 mm olan küçük bir sinek türüdür. Sineğin karın kısmında bulunan ve akreplerin iğnesini andıran organ nedeniyle "akrep sineği" olarak adlandırılmaktadır.

Resimde görülen akrep sineği fosili 125 milyon yıllıktır. 125 milyon yıl önce yaşayan akrep sinekleri, günümüzdeki akrep sineklerinden farksızdır. Ve bu durum, diğer tüm canlılar gibi, akrep sineklerinin de evrim geçirmediklerini göstermektedir.

 
çayır sivrisineği ve fosiliÇayır SivrisineğiDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:128 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Dev bir sivrisineği andıran çayır sivrisinekleri, bilinen sivrisineklerden çok farklı bir yapıya sahiptirler. En önemli özellikleri bacaklarının, vücutlarına göre çok uzun olmasıdır. Genelde bacakları vücutlarının iki katı uzunluğundadır.

Diğer tüm canlılar gibi, çayır sivrisinekleri de fosil kayıtlarında günümüzdeki yapılarıyla tıpatıp aynı şekilde yer almaktadırlar. Günümüzdeki çayır sivrisinekleriyle, milyonlarca yıl önce yaşayan örnekleri arasındaki farksızlık, canlıların evrim geçirmediğinin bir göstergesidir.

 
köpüklü ağustos böceği ve fosiliKöpüklü Ağustos BöceğiDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Cercopidae familyasına dahil bir böcek olan köpüklü ağustos böcekleri, bitkilerin dalları arasına, köpüksümsü bir maddenin içinde larvalarını bırakırlar.

Günümüzdeki köpüklü ağustos böcekleriyle milyonlarca yıl önce yaşayanları arasında hiçbir fark yoktur. Aradan geçen milyonlarca yıla rağmen değişime uğramayan buböcekler, evrimin asla yaşanmadığının delilidirler.

 
bitki böceği ve fosiliBitki BöceğiDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Bu bitki böceklerinin yetişkinlerinin iki farklı türü vardır. Türlerden biri uçabilir, diğeriyse uçamaz. Her iki türün de en önemli ortak özelliği, yapılarının milyonlarca yıldır değişmemiş olmasıdır. Bugün yaşayan bitki böceklerinin sahip olduğu her türlü kompleks yapı ve sisteme, bundan milyonlarca yıl önce yaşayan bitki böcekleri de sahiptir. Aradan geçen milyonlarca yıl boyunca bu özellikler hep aynı kalmıştır. Bu da, Darwinistlerin iddia ettiği evrim sürecinin hiçbir zaman yaşanmadığını göstermektedir.

 
mantar sivrisineği ve fosiliMantar SivrisineğiDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:128 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Diptera takımına, Sciaridae familyasına dahil olan mantar sivrisinekleri, özellikle nemli ortamlarda yaşarlar. Bitkilerin toprağa yakın kısımlarında bulunurlar.

Resimde görülen mantar sivrisineği fosili 128 milyon yıllıktır. Bundan milyonlarca yıl önceki mantar sivrisinekleri, tıpkı günümüzdekiler gibi, tam ve eksiksizdir. Fosil kayıtları mantar sivrisineklerinin hep mantar sivrisinekleri olarak var olduklarını göstermekte, başka bir canlıdan türedikleri ve çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü yapılarını kazandıkları iddiasını tamamen yalanlamaktadır.

 
semender ve fosiliSemenderDönem: Mezozoik zaman, Jura – Kretase dönemi
Yaş:208 - 65 milyon yıl
Bölge:Liaoning, Çin

Çin'de elde edilen semender fosilleri bilinen en eski semender fosilleridir. Ani bir volkanik patlama sonucunda lav örtüsü altında kaldıkları tahmin edilen bu canlıların fosilleri son derece iyi korunmuştur. Hatta bazı fosillerde, yumuşak dokuların ve midelerindeki son yiyeceklerin bile tespit edilmesi mümkün olmuştur.

Bu semender fosilleri, günümüzde yaşayan örneklerinden farksızdır. Yüz milyonlarca yıldır hiç değişmeyen semenderler, evrimcilerin yanıldıklarını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

208 - 65 milyon yıllık bu semender fosili çift parçalıdır. Kimi zaman fosiller bulundukları taşın her iki tarafında da negatif ve pozitif olarak çıkarlar. Söz konusu fosil de bu örneklerden biridir.

 
mersin balığı ve fosiliMersin BalığıDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:144 - 127 milyon yıl
Bölge:Jiulongsong Oluşumu, Liaoning, Çin

Canlıların herhangi bir türünün sözde evrimi iddiasını destekleyecek herhangi bir ara form fosili bulunmadığı gibi, "balıkların evrimi" iddiasını destekleyecek bir fosil de yoktur. Aksine, tüm farklı balık kategorileri, fosil kayıtlarında bir anda ve hiçbir ataları olmadan ortaya çıkarlar. Yüz binlerce omurgasız fosili vardır, yüz binlerce balık fosili vardır, ama tek bir tane bile ara form fosili bulunamamıştır. Balıkların hep balık olarak var olduklarını gösteren yüz binlerce fosil örneğinden biri de 144 – 127 milyon yıllık mersin balığı fosilidir.

 
kaplumbağa ve fosiliKaplumbağaDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:146 - 65 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Bilimsel bulguların ortaya koyduğu gerçek, canlıların evrim geçirmediğidir. Ancak Darwinistler, ısrarla bu gerçeği görmezden gelirler. Resimde görülen, günümüzdeki kaplumbağalarla tıpatıp aynı olan 146 – 65 milyon yıllık kaplumbağa fosili de, evrimcilerin görmek istemedikleri gerçeği bir kez daha vurgulamaktadır: Canlılar milyonlarca yıldır değişime uğramamış, yani evrimleşmemişlerdir.

 
mayıs sineği ve fosiliMayıs SineğiDönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Beipiao, Liaoning, Çin

Diğer tüm böcek türleri gibi mayıs sinekleri de var oldukları ilk andan itibaren hep aynı özelliklere ve sistemlere sahiptir. Fosil kayıtları mayıs sineklerinin hep mayıs sineği olarak var olduklarını, başka bir canlıdan türemediklerini, herhangi bir ara aşamadan geçmediklerini göstermektedir. 156 - 150 milyon yıl önce yaşayan mayıs sinekleri, günümüzdeki mayıs sinekleriyle aynıdır.

Bu fosil de, negatif ve pozitif görünümlü olarak adlandırılan çift parçalı fosillerdendir.

 
semender ve fosiliSemenderDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Resimde görülen 125 milyon yıllık semender fosili, semenderlerin milyonlarca yıldır değişmeden varlıklarını devam ettirdiklerini göstermektedir. Günümüzdeki semenderlerden farkı olmayan bu fosil örneği, evrimin asla yaşanmadığının delillerinden biridir.

Fosil, negatif ve pozitif olmak üzere iki parçalıdır.

 
örümcek ve fosiliÖrümcekDönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Beipiao, Liaoning, Çin

Bilinen en eski örümcek fosili örneği 425 milyon yıllık bir su örümceği fosilidir. Resimde görülen örümcek fosili ise, 156 – 150 milyon yaşındadır. Fosil kayıtları örümceklerin yüz milyonlarca yıldır aynı özelliklere sahip olduklarını, herhangi bir değişime uğramadıklarını göstermektedir. Darwinistlerin bu bulgulara karşı verebilecekleri tutarlı ve bilimsel bir cevap yoktur.

156 - 150 milyon yıllık bu örümcek fosili iki parçalıdır.

 
kerevit ve fosiliKerevitDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Kerevit, bir tür tatlı su ıstakozudur. Milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramadan varlığını devam ettirmektedir. 125 milyon yıl önce yaşayan kerevitlerle, bugün yaşayan kerevitlerin tamamen aynı olması, evrimcilerin asla açıklayamayacakları bir durumdur. Fosillerin gösterdiği gerçek, canlıları Allah'ın yarattığıdır.

 
Yusufçuk ve fosiliYusufçukDönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Beipiao, Liaoning, Çin

Yüz milyonlarca yıldır yapısını koruyan yusufçukların kanat yapıları ve uçma mekanizmaları, dünyanın önde gelen helikopter üreticileri tarafından örnek alınmaktadır. Yusufçuğun sahip olduğu kanat yapısı ve kanatlarını en verimli şekilde kullanmasını sağlayan gelişmiş uçuş mekanizması, bundan 150 milyon yıl önce de mükemmel bir şekilde çalışmaktadır. Bugün de aynı sistemle çalışmaya devam etmektedir. Bu durumun Darwinistler tarafından açıklanması mümkün değildir. Milyonlarca yıllık yusufçuk fosilleri evrimcilerin iddialarını yerle bir etmektedir.

 
kurt kafatası ve fosiliKurt KafasıDönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş:20 milyon yıl
Bölge:Asya

Memelilere ait fosil kayıtları da evrimi yalanlayan bulgulardandır. Resimde görülen kurt kafası fosili 20 milyon yaşındadır. 20 milyon yıldır değişime uğramayan kurtlar evrim teorisinin geçersiz olduğunu söylemektedir.

 
Liaoningoris kuşu ve fosiliLiaoningoris KuşuDönem: Mezozoik zaman, Jura - Kretase dönemi
Yaş:140 milyon yıl
Bölge:Beipiao, Liaoning, Çin

Çin'de bulunan farklı kuş fosilleri, tarih boyunca kuşların hep kuş olarak var olduklarını, başka bir canlıdan türemediklerini gösteren delillerdendir. Darwinistler, kuşların sürüngenlerden türediklerini iddia ederler. Ancak buna bir delil sunamazlar. Yaklaşık 150 yıldır elde edilen tüm fosil örnekleri, evrimcilerin bu iddialarının geçersiz olduğunu göstermiştir. Resimde görülen 140 milyon yıllık kuş fosili de bu gerçeği bir kez daha ispatlamaktadır.

 
kaplumbağa ve fosiliKaplumbağaDönem: Mezozoik zaman, Jura - Kretase dönemi
Yaş:120 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Kaplumbağalar, fosil kayıtlarında kendilerine özgü kabuklarıyla birlikte bir anda belirir. Evrimci kaynaklar bu durum karşısında şu itirafta bulunmaktadır: "Kaplumbağalar diğer omurgalılardan çok daha fazla ve iyi korunmuş fosiller bırakmalarına rağmen, bu canlılar ile kendisinden evrimleştikleri varsayılan diğer sürüngenler arasında hiçbir geçiş formu bulunmamaktadır." (Encyclopedia Britannica, 1992, c. 26, s. 704-705)

Resimde görülen 120 milyon yıllık kaplumbağa fosili de, kaplumbağaların başka canlılardan türemediklerinin, herhangi bir ara aşamadan geçmediklerinin, milyonlarca yıldır aynı yapılarıyla var olduklarının bir delilidir.

 
mersin balığı ve fosiliMersin BalığıDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:144 - 65 milyon yıl
Bölge:Liaoning, Çin

Fosil kayıtlarında mersin balığının farklı türlerine Devoniyen döneminden (417 - 354 milyon yıl) itibaren rastlanmaktadır. Resimde görülen mersin balığı fosili ise Kretase dönemine aittir. Yüz milyonlarca yıldır değişmeden kalan bu balıklar, evrime meydan okumaktadırlar. Canlıların küçük değişikliklerle aşamalı olarak birbirlerinden türedikleri iddiasında olan Darwinistler, yüz milyonlarca yıl boyunca aynı kalan canlılar karşısında çaresizdirler. Üstelik bu çaresizlik artık saklanamayacak aşamaya gelmiştir.

 
mersin balığı ve fosiliMersin BalığıDönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Jiufotang Oluşumu, Liaoning, Çin

Mersin balıkları yaklaşık 20 ayrı türü olduğu bilinen bir balık sınıfına dahildir. Yılın büyük kısmını denizlerde geçirirler, belli dönemlerde ise akarsularda toplanırlar. Genellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşarlar.

156 - 150 milyon yıl önce yaşayan mersin balıklarıyla, günümüzdeki mersin balıkları arasında hiçbir fark yoktur. Fosil kayıtlarının gösterdiği gerçek, balıkların en eski atasının balık, kuşların en eski atasının kuş, insanın en eski atasının da insan olduğudur. Yani, tüm farklı canlı sınıflamaları bugünkü farklı, özgün ve kusursuz yapılarıyla ortaya çıkmışlardır. Canlılar diğer türlerden evrimleşerek oluşmamışlardır. Onları Yüce Allah yaratmıştır.

 
bitki böceği ve fosiliBitki BöceğiDönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Beipiao, Liaoning, Çin

150 milyon yıldır yapılarında hiçbir değişiklik olmayan bitki böcekleri, Darwinistlerin sözde ilkelden gelişmişe doğru evrimleşme iddiasını tam anlamıyla geçersiz kılmaktadır. Bitki böceklerinin 150 milyon yıl önceki yapıları da, 120 milyon yıl önceki yapıları da, günümüzdeki yapıları da aynıdır.

 
timsah ve fosiliTimsahDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:100 milyon yıl
Bölge:Asya

Timsahlar yaşayan fosil örneklerinden biridir. Bütün vücut yapıları eksiksiz bir biçimde aniden ortaya çıkmış ve yüz milyon yılı aşkın bir süredir (timsahların 140 milyon yıllık fosilleri bulunmaktadır) hiçbir değişim geçirmeden günümüze ulaşmışlardır. Resimdeki 100 milyon yıllık timsahla, günümüzdekiler arasında bir fark olmaması, bu gerçeği bir kez daha vurgulamaktadır.

 
mersin balığı ve fosiliMersin BalığıDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:130 milyon yıl
Bölge:Liaoning, Çin

130 milyon yıl önce yaşayan mersin balıkları hangi özelliklere sahipse, 146 milyon yıl önce yaşayanlar da, 120 milyon yıl önce yaşayanlar da, bugün yaşayanlar da aynı özelliklere sahiptir. Aradan geçen milyonlarca yıla rağmen, herhangi bir ara aşamadan geçmeyen mersin balıkları, evrim iddiasını yerle bir etmektedirler.

130 milyon yaşındaki bu mersin balığı fosili, negatif ve pozitif olmak üzere iki parçalıdır.

 
kara balık ve fosiliKara BalıkDönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş:54 - 37 milyon yıl
Bölge:Hubei, Çin

Günümüzde çoğunlukla Kuzey Atlantik kıyılarında bulunan bir balık türüdür. Diğer tüm canlılar gibi, milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamış, yani evrim geçirmemiştir. 54 - 37 milyon yıllık kara balıklar, günümüzdeki örneklerinden farksızdırlar.

Çift parçalı olan bu fosil, 54 - 37 milyon yıllıktır.

 
kaplumbağa ve fosiliKaplumbağaDönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:150 milyon yıl
Bölge:Çin

Eğer bir canlı 150 milyon yıl önceki halini bugün de aynen muhafaza ediyorsa, bu durumun gösterdiği gerçek açıktır: Canlıların uzun zaman dilimleri içinde aşamalı olarak geliştiklerini iddia eden Darwinistler, bilim dışı iddialarda bulunmaktadırlar. Aradan geçen milyonlarca yıla rağmen değişmeyen kaplumbağalar ise, "evrim geçirmediklerini, yaratıldıklarını" söylemektedirler.

 
sırtlan kafası ve fosiliSırtlan KafasıDönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş:10 - 5 milyon yıl
Bölge:Gansu Eyaleti, Çin

Sırtlanlar, Hyaenidae familyasına dahil olan canlılardır. Bu familyada, dört ayrı tür sırtlan yer almaktadır. Sırtlanlar klanlar halinde yaşarlar ve her bir klanda ortalama 80 sırtlan bulunur.

Resimde görülen sırtlan kafası fosili, 10 - 5 milyon yaşındadır. Ve milyonlarca yıldır sırtlanların değişmediğini gösteren bir delildir.

 
mersin balığı ve fosiliMersin BalığıDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:146 - 65 milyon yıl
Bölge:Jiulongsong Oluşumu, Liaoning, Çin

Fosil kayıtları, diğer canlı sınıflamaları gibi balıkların da yeryüzünde aniden ve özgün yapılarıyla ortaya çıktığını göstermektedir. Balıklar, arkalarında hiçbir "evrim" süreci olmadan, kusursuz anatomileriyle bir anda yaratılmışlardır. Günümüzdeki mersin balıklarından hiçbir farkı olmayan, 146 - 65 milyon yıllık mersin balığı fosili bu gerçeğin bir örneğidir.

 
hamam  böceği ve fosiliHamam BöceğiDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş:125 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Böcekler, canlı sınıflamasında, artropodlar (eklembacaklılar) filumunun içinde yer alan Insecta alt-filumunu oluştururlar. En eski böcek fosilleri, Devoniyen dönemine (417 - 354 milyon yıl) aittir. Daha sonraki Karbonifer döneminde (354 - 290 milyon yıl) ise çok sayıda farklı böcek türü bir anda ortaya çıkar. Örneğin hamam böcekleri aniden ve bugünkü yapılarıyla belirir. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden Betty Faber, "350 milyon yıl öncesine ait hamam böceği fosillerinin bugünkülerle aynı olduğunu" bildirmektedir. (M. Kusinitz, Science World, 4 Şubat 1983, s. 1)

Resimde görülen 125 milyon yıllık fosil örneği ise, hamam böceklerinin yüz milyonlarca yıldır hiçbir şekilde evrim geçirmediklerinin bir delilidir.

 
mayıs sineği larvası ve fosiliMayıs Sineği LarvasıDönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Mayıs sinekleri, Efemeropta (kısa süreli yaşayan kanatlı canlılar) takımına dahil bir böcek türüdür. Ömürleri bir kaç gün hatta çoğu zaman birkaç saattir.

Resimdeki fosilde, mayıs sineği larvası görülmektedir. Günümüzdeki mayıs sineği larvalarıyla, 156 -150 milyon yıl önceki örnekleri arasında hiçbir fark yoktur.

 
kaplan kafası ve fosiliKaplan KafasıDönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş:20 milyon yıl
Bölge:Asya

Kaplan, Felidea familyasına dahil olan bir memeli türüdür. Kaplan türlerinin %80'i Hint yarımadasında yaşar.

Resimde görülen kaplan kafası fosili 20 milyon yaşındadır ve günümüzdeki kaplanlarla aynı özelliklere sahiptir. Milyonlarca yıldır yapıları aynı kalan kaplanlar, evrim teorisini reddetmektedirler.

 
gergedan kafası ve fosiliGergedan KafasıDönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş:20 milyon yıl
Bölge:Asya

Rhinocerotidae familyasına dahil olan gergedanlar çoğunlukla Afrika ve Asya'da yaşamaktadırlar. Milyonlarca yıldır değişmeden kalan canlılardan biri de gergedanlardır. Resimde görülen 20 milyon yıllık gergedan fosili, gergedanların milyonlarca yıldır aynı olduklarının delillerinden biridir.

 
mayıs sineği larvası ve fosiliMayıs Sineği LarvasıDönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş:156 - 150 milyon yıl
Bölge:Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

156 - 150 milyon yıl önceki mayıs sineği larvalarıyla günümüzde yaşayan örnekleri aynıdır. 156 - 150 milyon yıldır aynı olan mayıs sineği larvası, evrimin bilim dışı bir senaryo olduğunu göstermektedir.

Yeni Zellanda'da Bulunan Fosil ÖrnekleriYeni Zelanda haritası

Yeni Zelanda'da elde edilen fosil örneklerinin büyük çoğunluğu deniz canlılarına aittir. Deniz canlılarının çeşitli filumlarına ait çok sayıda örnek iyi derecede korunmuş olarak bulunmuştur. Kretase döneminde yaşamış canlıların fosillerine çok sık rastlanmakla birlikte, nadiren de olsa Kambriyen, Ordivyen ve Permiyen döneminde yaşamış canlıların fosilleri de bulunmaktadır. Hayvan fosillerinin yanı sıra, Jura döneminden günümüze kadar uzanan süreçte yaşamış olan farklı bitkilerin fosilleri de ele geçirilmiştir.

Yeni Zelanda'daki fosil çeşitliliğinin gösterdiği sonuç ise diğer tüm fosil kayıtlarının gösterdiği sonuçla aynıdır. Fosil kayıtlarında evrim teorisini destekleyebilecek hiçbir bulgu elde edilmemiştir. Elde edilen tüm bulgular, canlıların kompleks yapılarıyla bir anda var olduklarını, yani yaratıldıklarını ve yüz milyonlarca yıl boyunca hiç değişmediklerini, yani evrimleşmediklerini göstermektedir.
Yeni Zelanda fosil bölgesiBüyük resim: Yeni Zelanda'da bulunan Rotorua termal kaynaklarında yaşayan yosun türleri, dünya tarihinin ilk dönemlerinden beri neredeyse hiç değişmeden varlıklarını devam ettirmektedirler.
Küçük resim: Resimde, Yeni Zelanda'da buzullar tarafından aşındırılmış şist kayaçlar görülmektedir. Şistler, kıtalar arası çarpışmalar sırasında, yeryüzünün derinliklerinde oluşan metamorfik kayaçlardır.

Avustralya'da Bulunan Fosil ÖrnekleriAvustralya haritası

Avustralya'da, bazıları BM tarafından tarihi koruma alanı olarak kabul edilmiş pek çok fosil sahası bulunmaktadır.

Avustralya ve Antarktika'nın yaklaşık 30 - 40 milyon yıl önce dev kıta Gondwana'dan ayrıldıkları tahmin edilmektedir. Bu kopmanın ardından uzun dönemler boyunca yaşanan iklimsel değişiklikler, Avustralya'daki fosillerin bu derece çok ve çeşitli olmasını sağlayan unsurlardandır. Ülkedeki fosil sahalarından elde edilen çok sayıda fosil, tür çeşitliliğinin anlaşılması açısından önemli görülmektedir. Riversleigh, Bluff Downs, Murgon, Lightning Ridge ve Naracoorte bu fosil sahalarının en bilinenleridir.

Bu sahalardan Senozoik zamana (65 milyon yıl - günümüz) ait küçük kurbağalardan, bufalo büyüklüğünde kanguru benzeri keseli hayvanlara kadar çok çeşitli ve fazla sayıda, iyi korunmuş fosil elde edilmiştir. Omurgalı canlıların tarihi hakkında önemli bilgiler edinilmesini sağlayan bu fosillerin yanı sıra, Paleozoik zamana (543 - 251 milyon yıl) ait deniz canlılarının fosilleri de bulunmuştur.
Avustralya fosil bölgesiBüyük resim: Avustralya'nın biyolojik coğrafyası oldukça belirgin özelliklere sahiptir. Hayvanlar alemi, çoğunlukla büyük sürüngenler ve keseli hayvanlardan oluşmaktadır. Bitki örtüsü ise, kuraklığa dayanıklı, kalın ve yapışkan yapraklara sahip bölgeye has bitkilerden oluşmaktadır.

Küçük resim: 350 milyon yıllık kaya yapısına sahip olan Windjana Gorge, Avustralya'nın kuzeyinde yer almaktadır. Bir zamanlar okyanus suları altında olan bu kayalar, Devoniyen dönemine ait çok sayıda fosil örneği barındırmaktadır.

 
at kuyruğu bitkisi ve fosiliAt Kuyruğu BitkisiDönem: Mezozoik zaman, Trias dönemi
Yaş:248 - 206 milyon yıl
Bölge:Avustralya

Bundan yaklaşık 200 milyon yıl önce yaşamış at kuyruğu bitkileriyle günümüzde yaşamakta olanlar arasında  en küçük bir fark dahi yoktur. Eğer bir canlı 200 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramadan tüm yapısını aynen  muhafaza ediyorsa, bu durumda o canlının  evrim geçirdiğinden söz etmek imkansızdır.  Bu imkansızlık tüm canlı grupları ve türleri için geçerlidir. Canlılık  tarihinin izi olan fosiller, evrimi reddetmektedir.

 
yengeç ve fosiliYengeçDönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş:23 - 5 milyon yıl
Bölge:Yeni Zelanda

Yengeçlerin hep yengeç olarak var olduklarının, hiç değişime uğramadıklarının ve evrim geçirmediklerinin delillerinden biri, resimde görülen 23 - 5 milyon yaşındaki yengeç fosilidir. 23 - 5 milyon yaşındaki yengeçlerle günümüzdeki yengeçler aynı özelliklere sahiptirler ve bu, canlıları Allah'ın yarattığını gösteren delillerden biridir.

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü