Harun Yahya

Allah'tan Başka İlahlar Edinenlerin Ebedi Mekanı: Cehennem◉ Allah'ın rızasına uyan kişi, Allah'tan bir gazaba uğrayan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi midir? Ne kötü barınaktır o. (Al-i İmran Suresi, 162)

◉ Aşağılatıcı ve ebedi bir azap yeridir. (Tevbe Suresi, 63, 68; Maide Suresi, 80; Enam Suresi, 128; Hud Suresi, 107; Nahl Suresi, 29; Enbiya Suresi, 99; Nisa Suresi, 14, 151)

◉ Ateşi çok şiddetli ve kavurucudur. (Mearic Suresi, 15-16; Al-i İmran Suresi, 181; Ahzab Suresi, 64; Hac Suresi, 72; Nur Suresi, 57; Furkan Suresi, 11)

◉ Korkunç bir uğultusu vardır. (Furkan Suresi, 12; Mülk Suresi, 7-8)

◉ Allah'ın yarattığı en kötü barınma yeridir. (Al-i İmran Suresi, 162; Nisa Suresi, 115)

◉ Azap aralıksızdır ve asla hafifletilmez. (Mü'min Suresi, 46-47; Maide Suresi, 37; Yunus Suresi, 52; Beyyine Suresi, 6; Hac Suresi, 22; Al-i İmran Suresi, 88; Fatır Suresi, 36)

◉ Ölerek kurtulma imkanı da yoktur. (İbrahim Suresi, 17)

◉ Yardım edebilecek hiçbir kimse yoktur. (Al-i İmran Suresi, 91)

◉ Kaçış ve kurtuluş yolu yoktur. (Maide Suresi, 37; Kehf Suresi, 53; Beled Suresi, 19-20)

◉ Başındaki bekçiler meleklerdendir. (Mü'min Suresi, 49-50; Zuhruf Suresi, 77; Müddessir Suresi, 26-31)

◉ Yakıtı insanlar ve taşlardır. (Bakara Suresi, 24; Tahrim Suresi, 6; Al-i İmran Suresi, 10; Enbiya Suresi, 98; Hud Suresi, 119; Secde Suresi, 13)

◉ Ateşle dağlanma vardır. (Tevbe Suresi, 35)

◉ Kemikleri çatırdatan inlemeler duyulur. (Enbiya Suresi, 100)

◉ Suçlular bukağılara vurulmuşlardır. (İbrahim Suresi, 49)

◉ Kaynar su ve irinli su içirilir. (Nebe Suresi, 24-25; Gaşiye Suresi, 5; Vakıa Suresi, 54-55; Yunus Suresi, 4; Sad Suresi, 57; İbrahim Suresi, 16-17)

◉ Yiyeceği zakkum ve darı dikenidir. (Duhan Suresi, 43-46; Saffat Su resi, 62-66; Vakıa Suresi, 52-53; Müzzemmil Suresi, 13; Gaşiye Suresi, 6-7)

◉ Cehennemdekiler katranla giydirilmişlerdir. (İbrahim Suresi, 50)

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü