Harun Yahya

Tevrat'ta Allah KorkusuAma Rab Kendisi'nden korkanları sonsuza dek sever... (Mezmurlar, 103:17-18)

Bilgeliğin temeli Rab korkusudur, O'nun kurallarını yerine getiren herkes sağduyu sahibi olur… (Mezmurlar, 111:10)

Rab'be korkuyla hizmet edin, titreyerek sevinin. (Mezmurlar, 2:11)

Ne mutlu Rab'den korkana, O'nun yolunda yürüyene! Emeğinin ürününü yiyeceksin, mutlu ve başarılı olacaksın… Rab'den korkan kişi böyle kutsanacak. (Mezmurlar, 128:1-4)

Allah korkusu, doygun ve dertsiz bir yaşama kavuşturur. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 19:23)

Kendini bilge biri olarak görme, Rab'den kork, kötülükten uzak dur. Böylece bedenin sağlık ve ferahlık bulur. (Süleyman Özdeyişleri, 3:7-8)

Rab'den korkan tam güvenliktedir... Rab korkusu yaşam kaynağıdır... (Süleyman'ın Özdeyişleri, 14:26-27)

Rab korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır… (Süleyman'ın Özdeyişleri, 16:6)

Rab korkusu bilgelik öğretir... (Süleyman'ın Özdeyişleri, 15:33)

… Sürekli Rab korkusunda yaşa. Böylece bir geleceğin olur ve umudun boşa çıkmaz… (Süleyman'ın Özdeyişleri, 23:17-18)

… Allah'ınız Rab sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Allah'ınız Rab'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk edin... (Yasa'nın Tekrarı, 10:12-13)

Allah'ınız Rab'bin ardınca yürüyün, O'ndan korkun. Buyruklarına uyun, O'nun sözüne kulak verin. O'na kulluk edin, O'na bağlı kalın. (Yasa'nın Tekrarı, 13:4)

Rab korkusu paktır, sonsuza dek kalır… (Mezmurlar, 19:9)

Musa... "Allah sizi denemek için geldi; Allah korkusu üzerinizde olsun, günah işlemeyesiniz diye." (Mısır'dan Çıkış, 20:20)

Yaşadığınız sürenin güvencesi O'dur. Bol bol kurtuluş, bilgi ve bilgelik sağlayacak. Halkın hazinesi Rab korkusudur. (Yeşaya, 33:5-6)

"Bu kitapta yazılı Yasa'nın bütün sözlerine uymaz, Allah'ınız Rab'bin yüce ve heybetli adından korkmazsanız, Rab sizi ve soyunuzu korkunç belalarla, büyük ve sürekli belalarla, ağır, iyileşmez hastalıklarla vuracak. (Yasa'nın Tekrarı, 28: 58-59)

Yeşu, "Bunun için Rab'den korkun, içtenlik ve bağlılıkla O'na kulluk edin" diye devam etti. (Yeşu, 24:14)

Herşeye egemen Rab'bi kutsal sayın. Korkunuz, yılgınız O'ndan olsun. (Yeşaya, 8:13)

Allah'ınız Rab'den korkun, O'na kulluk edin. O'na bağlı kalın ve O'nun adıyla ant için. (Yasa'nın Tekrarı, 10:20)

… Allah'ınız Rab'bin buyruklarına uyun. Yollarında yürüyün, O'ndan korkun. (Yasa'nın Tekrarı, 8:6)

Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız, size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Allah'ınız Rab'den korkun ki, ömrünüz uzun olsun… (Yasa'nın Tekrarı, 6:2)

Övgüler sunun Rab'be! Ne mutlu Rab'den korkan insana, O'nun buyruklarından büyük zevk alana! (Mezmurlar, 112:1)

Ey sizler, Rab'den korkanlar, O'na övgüler sunun!... (Mezmurlar, 22:23)

Kutsallar topluluğunda Allah korku uyandırır, çevresindekilerin hepsinden ulu ve müthiştir. (Mezmurlar 89:7)

Rab'den korkmak kötülükten nefret etmek demektir… (Süleyman'ın Özdeyişleri, 8:13)

Kutsallar topluluğunda Allah korku uyandırır... (Mezmurlar 89:7)

Dostuyum bütün Sen'den korkanların, koşullarına uyanların. (Mezmurlar, 119:63)

Keşke benden korksalardı ve bütün buyruklarıma uymak için her zaman yürekten istekli olsalardı! O zaman kendilerine ve çocuklarına sürekli iyilik gelirdi. (Yasa'nın Tekrarı, 5:29)

... Ebeler Allah'tan korkan kimselerdi... Ebeler Kendisi'nden korktukları için Allah onları ev bark sahibi yaptı. (Mısır'dan Çıkış, 1:17, 21)

Ûs ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Allah'tan korkar, kötülükten kaçınırdı. (Eyüp, 1:1)

Dağlar Rab'bin önünde titrer, erir tepeler. Yer sarsılır önünde. Dünya ve üzerinde yaşayanların tümü titrer. (Nahum, 1:5)

Krallığımda yaşayan herkesin Daniel'in Allah'ından korkup titremesini buyuruyorum... (Daniel, 6:26)

Kim Rab'den korkarsa, Rab ona seçeceği yolu gösterir. Huzur içinde yaşayacak o insan... (Mezmurlar, 25:12-14)

… Görevinizi Rab korkusuyla, bağlılıkla, bütün yüreğinizle yapmalısınız. (2. Tarihler, 19:9)

Rab korkusudur bilginin temeli. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 1:7)

Birbirinize haksızlık yapmayacak, Allah'ınızdan korkacaksınız. Allah'ınız Rab Benim. (Levililer, 25:17)

Eğer Rab'den korkar, O'na kulluk ederseniz, O'nun sözünü dinleyip buyruklarına karşı gelmezseniz… Yalnız Rab'den korkun, O'na bağlılıkla ve bütün yüreğinizle kulluk edin. O'nun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün! (1. Samuel, 12:14, 24)

Halkı -erkekleri, kadınları, çocukları ve kentlerinizde yaşayan yabancıları- toplayın. Öyle ki, herkes duyup öğrensin, Allah'ınız Rab'den korksun. Bu yasanın bütün sözlerine uymaya dikkat etsin… Yaşadığınız sürece Allah'ınız Rab'den korkmayı öğrensinler. (Yasa'nın Tekrarı, 31:12-13)

Rab Kendisi'ne yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakındır. Dileğini yerine getirir Kendisi'nden korkanların… (Mezmurlar, 145:18-19)

Bütün yeryüzü Rab'den korksun, dünyada yaşayan herkes O'na saygı duysun. Çünkü O söyleyince, herşey var oldu; O buyurunca, herşey belirdi. (Mezmurlar, 33:8-9)

Allah'ınız Rab'den korkacaksınız; O'na kulluk edecek ve O'nun adıyla ant içeceksiniz. Başka ilahların, çevrenizdeki ulusların taptığı hiçbir ilahın ardınca gitmeyeceksiniz. (Yasa'nın Tekrarı, 6:13-14)

Sağıra lanet etmeyecek, körün önüne engel koymayacaksın. Allah'ından korkacaksın. Rab Benim. (Levililer, 19:14)

... Yaşlılara saygı göstereceksin. Allah'ından korkacaksın. Rab Benim. (Levililer, 19:32)

Oğlum, bilgeliğe kulak verip yürekten akla yönelerek sözlerimi kabul eder, buyruklarımı aklında tutarsan; evet, aklı çağırır, ona gönülden seslenirsen, gümüş ararcasına onu ararsan, onu ararsan define arar gibi, Rab korkusunu anlar ve Allah'ı yakından tanıırsın. Çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 2:1-6)

Bilge kişiyi eğitirsen daha bilge olur, doğru kişiye öğretirsen bilgisini artırır. Rab korkusudur bilgeliğin temeli. Akılı Kutsal Olan'ı (Allah'ı) tanımaktır... (Süleyman'ın Özdeyişleri, 9:9-10)

Rab sevecen ve lütfedendir... Kendisi'nden korkanlara karşıı sevgisi de o kadar büyüktür... Rab Kendisi'nden korkanlara sevecen davranır... (Mezmurlar, 103:8, 11-13)

Rab korkusu ömrü uzatır, kötülerin yıllarıysa kısadır. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 10:27)

Doğru yolda yürüyen, Rab'den korkar... (Süleyman'ın Özdeyişleri, 14:2)

Rab'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar, kurtarır onları… Rab'den korkun... çünkü O'ndan korkanın eksiği olmaz. (Mezmurlar, 34:7-9)

… Rab sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Allah'ınız Rab'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk edin; üzerinize iyilik gelsin diye bugün size bildirdiğim buyruklarına, kurallarına uyun. (Yasa'nın Tekrarı, 10:12-13)

… Sen ulusun, harikalar yaratırsın, tek Allah Sen'sin. Ya Rab, yolunu bana öğret, Senin gerçeğine göre yürüyeyim, kararlı kıl beni, yalnız Senin adından korkayım. (Mezmurlar, 86:10-11)

Ey Rab'den korkanlar, Rab'be güvenin, O'dur yardımcınız ve kalkanınız (koruyanınız)!... Küçük, büyük, Kendisi'nden korkan herkesi kutsayacak. (Mezmurlar, 115:11-13)

Rab'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur... "Sonsuzdur sevgisi!" desin Rab'den korkanlar. (Mezmurlar, 118:1-4)

... Rab'be övgüler sunun, ey Rab'den korkanlar! (Mezmurlar, 135:20)

Rab Kendisi'nden korkanlardan, sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır. (Mezmurlar, 147:11)

Bilge kişi (Allah'tan) korktuğu için kötülükten uzaklaşır… (Süleyman'ın Özdeyişleri, 14:16)

Yoksul olup Rab'den korkmak, zengin olup kaygı içinde yaşamaktan yeğdir. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 15:16)

Alçakgönüllülüğün ve Rab korkusunun ödülü, zenginlik, onur ve yaşamdır. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 22:4)

Kusursuz yaşam süren, adil davranan, yürekten gerçeği söyleyen (kişi)... Rab'den korkanlara saygı duyar. (Mezmurlar, 15:2-4)

Rab, "Kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü?" dedi, "… Kusursuz, doğru bir adamdır. Allah'tan korkar, kötülükten kaçınır…" (Eyüp, 2:3)

İyiliğin ne büyüktür, ya Rab, onu Sen'den korkanlar için saklarsın… (Mezmurlar, 31:19)

… Rab'bin gözü Kendisi'nden korkanların, sevgisine umut bağlayanların üzerindedir. (Mezmurlar, 33:18)

Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: Size Rab korkusunu öğreteyim. Kim yaşamdan zevk almak, iyi günler görmek istiyorsa, dilini kötülükten, dudaklarını yalandan uzak tutsun. Kötülükten sakının, iyilik yapın; esenliği amaçlayın, ardınca gidin. (Mezmurlar, 34:11-14)

Gelin, dinleyin, ey sizler, Allah'tan korkanlar, (Allah'ın) benim için neler yaptığını size anlatayım. (Mezmurlar, 66:16)

Kuralları, yasaları halka öğret, izlemeleri gereken yolu, yapacakları işi göster. Bunun yanı sıra halkın arasından Allah'tan korkan, yetenekli, haksız kazançtan nefret eden dürüst adamlar seç... (Mısır'dan Çıkış, 18:20-21)

Halklar Sana şükretsin, ey Allah, bütün halklar Sana şükretsin!... Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun! (Mezmurlar, 67:5-7)

Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse, ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak. Ondan faiz ve kâr alma. Allah'ından kork ki, kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin… Ona efendilik etmeyecek, sert davranmayacaksın. Allah'ından korkacaksın. (Levililer, 25:35-36, 43)

Yalnız Sensin korkulması gereken... (Mezmurlar, 76:7)

… Sadık kullarına esenlik sözü verecek, yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler. Evet, O Kendisi'nden korkanları kurtarmak üzeredir... (Mezmurlar, 85:8-9)

... Rab'den korkup O'na ve kulu Musa'ya güvendi. (Mısır'dan Çıkış, 14:31)

Bu yasa örneğini yanında bulunduracak, yaşamı boyunca her gün onu okuyacak. Öyle ki, Allah'ı Rab'den korkmayı, bu yasanın bütün sözlerine ve kurallarına uymayı öğrensin; kendini kardeşlerinden üstün saymasın, yasanın dışına çıkmasın; kendinin ve soyunun krallığı İsrail'de uzun yıllar sürsün. (Yasa'nın Tekrarı, 17:19-20)

Çünkü Allah'tan gelecek beladan korkarım, O'nun görkeminden (kudretinden) ötürü böyle bir şey yapamam. (Eyüp, 31:23)

Senin güvendiğin Allah'tan korkun değil mi, umudun kusursuz yaşamında değil mi? (Eyüp, 4:6)

Sürekli üzerimize iyilik gelmesi... için Allah'ımız Rab bütün bu kurallara uymamızı ve Kendisi'nden korkmamızı buyurdu. (Yasa'nın Tekrarı, 6:24)

Benden önce görev yapan valiler halka yük oldular… Uşakları bile halkı ezdi. Ama ben Allah'tan korktuğum için böyle davranmadım. (Nehemya, 5:15)

Onun için Rab'den korkun, dikkatle yargılayın. Çünkü Allah'ımız Rab kimsenin haksızlık yapmasına, kimseyi kayırmasına, rüşvet almasına göz yummaz... Yehoşafat onlara şu buyrukları verdi: "Görevinizi Rab korkusuyla, bağlılıkla, bütün yüreğinizle yapmalısınız." (2. Tarihler, 9:7-9)

Günahlı yüz kez kötülük edip uzun yaşasa bile, Allah'tan korkanların, O'nun önünde saygıyla duranların iyilik göreceğini biliyorum. Oysa kötü, Allah'tan korkmadığı için iyilik görmeyecek... (Vaiz, 8:12-13)

Dinleyin!... O'nun (Allah'ın) adından korkmak bilgeliktir. (Mika, 6:9)

… Rab'den korkarak O'nun lütfunu diledi… (Yeremya, 26:19)

… Sen büyüksün, Adın da büyüktür gücün sayesinde. Sen'den kim korkmaz… (Yeremya, 10:6-7)

… Yaşadıkları sürece Sen'den korksunlar ve Senin yolunda yürüsünler… Öyle ki, dünyanın bütün ulusları… adını bilsin, Sen'den korksun... (2. Tarihler, 6:31-33)

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü