Harun Yahya

Tevrat'ta Allah'ın SıfatlarıTevrat'ta Allah'ın BirliğiRab Benim, başkası yok, Benden başka Allah yok... doğudan batıya dek Benden başkası olmadığını herkes bilsin. Rab Benim, başkası yok. (Yeşaya 45:5-6)

… Allah Benim, başkası yok. Allah Benim, benzerim yok. (Yeşaya, 46:9)

Sonunda dünyanın bütün ulusları bilsinler ki, tek Allah Rab'dir ve O'ndan başka Allah yoktur. (1. Krallar, 8:60)

Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Allah Benim, başkası yok. (Yeşaya, 45:22)

Rab diyor ki, "... Allah yalnız sizinledir, başkası, başka Allah yok." (Yeşaya, 45:14)

… Allah'ımız Rab tek Rab'dir. (Yasa'nın Tekrarı, 6:4)

… ya Rab, eşsizdir işlerin.Yarattığın bütün uluslar gelip Sana tapınacaklar, ya Rab, adını yüceltecekler. Çünkü Sen ulusun, harikalar yaratırsın, Tek Allah Sensin. (Mezmurlar, 86:8-10)

… Herşeye egemen Rab, bütün dünya krallıklarının tek Allah'ı Sensin. Yeri, göğü Sen yarattın. (Yeşaya, 37:16)

… bütün dünya krallıkları Senin tek Rab olduğunu anlasın. (Yeşaya, 37:20)

Sizi kurtaran, size rahimde biçim veren Rab diyor ki, "Herşeyi yaratan, gökleri yalnız başına geren, yeryüzünü tek başına seren…" (Yeşaya, 44:24)

Çünkü Kendisi'ne umut bağlayanlar için etkin olan tek Allah Sensin; Sen'den başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi. (Yeşaya, 64:4)

Çünkü gökleri yaratan Rab, dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye biçimlendiren Rab -Allah O'dur- şöyle diyor: "Rab Benim, başkası yok." (Yeşaya, 45:18)

... Ben Rab, bildirmedim mi? Benden başka Allah yok, adil  Allah ve kurtarıcı Benim. Yok Benden başkası. (Yeşaya, 45:21)

Artık anlayın ki, Ben, evet Ben O'yum, Benden başka Allah yoktur! Öldüren de, yaşatan da, yaralayan da, iyileştiren de Benim... (Yasa'nın Tekrarı, 32:39)

… Böylece bileceksin ki, Allah'ımız Rab gibisi yoktur. (Mısır'dan Çıkış, 8:10)

Ya Rab… yerde ve gökte Sana benzer başka Allah yoktur… (1. Krallar, 8:23; 2. Tarihler, 6:14)

Asa, Allah'ı Rab'be, "Ya Rab, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek Sen'den başka kimse yoktur" diye yakardı… (2. Tarihler, 14:11)

Ben, yalnız Ben Rab'bim, Benden başka kurtarıcı yoktur. (Yeşaya, 43:11)

Ya Rab, bir benzerin yok, Sen'den başka Allah da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk. (1. Tarihler, 17:20; 2 Samuel, 7:22)

Kutsallıkta Rab'bin benzeri yok, evet, Senin gibisi yok, ya Rab! Allah'ımız gibi dayanak yok. (1. Samuel, 2:2)

O'nun bilgisi derin, gücü eşsizdir, kim O'na direndi de ayakta kaldı? (Eyüp, 9:4)

… Sen ulusun, harikalar yaratırsın, tek Allah Sensin. (Mezmurlar, 86:10)

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için! Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde! (Mezmurlar, 150:2)

Halk şöyle dua etti: "Tek Rab Sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki herşeyi, denizleri ve içlerindeki herşeyi Sen yarattın. Hepsine Sen can verdin. Bütün gök cisimleri Sana tapınır." (Nehemya, 9:6)

Benim için şöyle diyecekler: "Doğruluk ve güç yalnız Rab'dedir…" (Yeşaya, 45:24)

Bu olaylar Rab'bin Allah olduğunu ve O'ndan başkası olmadığını bilesiniz diye size gösterildi. (Yasa'nın Tekrarı, 4:35)

... Benden başka Allah var mı? Hayır, başka güç yok; Ben bir başkasını bilmiyorum. (Yeşaya, 44:8)

Tevrat'ta Allah'ın Ezeli ve Ebedi Olması… Herşeye egemen Rab diyor ki, "İlk ve son Benim, Benden başka Allah yoktur." (Yeşaya, 44:6)

Bunları yapıp gerçekleştiren, kuşakları başlangıçtan beri çağıran kim? Ben Rab, ilkim; sonuncularla da yine Ben olacağım." (Yeşaya, 41:4)

Ya Rab, kutsal Allah'ım, öncesizlikten beri var olan Sen değil misin?... (Habakkuk, 1:12)

Allah'ın yaptığı herşeyin sonsuza dek süreceğini biliyorum. Ona ne bir şey eklenebilir ne de ondan bir şey çıkarılabilir.  Allah insanların Kendisi'ne saygı duymaları için bunu yapıyor. (Vaiz, 3:14)

Dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Allah Sensin. (Mezmurlar, 90:2)

Ey Allah, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır… (Mezmurlar, 45:6)

Yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal olan diyor ki… (Yeşaya, 57:15)

Şöyle dedi: "Allah'ın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun! Bilgelik ve güç O'na özgüdür." (Daniel, 2:20)

O herşeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Allah'ın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz. (Vaiz, 3:11)

… O yaşayan Allah'tır, sonsuza dek var olacak… Egemenliği son bulmayacak. (Daniel, 6:26)

"… Rab'be öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun!" (1. Tarihler, 16:6)

… Sen sonsuza dek yücesin, ya Rab. (Mezmurlar, 92:8)

Ot kurur, çiçek solar, ama Allah'ımızın sözü sonsuza dek durur. (Yeşaya, 40:8)

Tevrat'ta Allah'ın Herşeyin Yaratıcısı OlmasıBaşlangıçta Allah göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Allah'ın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Allah, "Işık olsun" diye buyurdu ve ışık oldu. (Yaratılış, 1:1-3)

Allah, "Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın" diye buyurdu. Ve öyle oldu. Allah gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. (Yaratılış, 1:6-7)

Allah, "Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün" diye buyurdu ve öyle oldu. (Yaratılış, 1:9)

Allah, "Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin" diye buyurdu ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi… (Yaratılış, 1:11-12)

Allah şöyle buyurdu: "Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin." Ve öyle oldu. Allah büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. (Yaratılış, 1:14-16)

…"Yeri göğü yaratan Yüce Allah Rab'bin önünde… ant içerim"… (Yaratılış, 14:22)

Allah, "Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte kuşlar uçuşsun" diye buyurdu. Allah büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı… (Yaratılış, 1:20-21)

Allah, "Yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin" diye buyurdu. Ve öyle oldu. Allah çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı… (Yaratılış, 1:24-25)

Allah, "İnsanı… yaratalım" dedi, "Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun." Allah insanı… yarattı. Böylece insan… yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. (Yaratılış, 1:26-27)

"Var mı Senin gibisi İlahlar arasında, ya Rab? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer, harikalar yaratan var mı? (Mısır'dan Çıkış, 15:11)

… Sizi yaratan, size biçim veren… Yaratıcınız O değil mi? (Yasa'nın Tekrarı, 32:6)

İşiten kulağı da, gören gözü de Rab yaratmıştır. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 20:12)

… Kendisi'ni yaratan Allah'a sırt çevirdi... (Yasa'nın Tekrarı, 32:15)

… Seni yaratan Allah'ı unuttun. (Yasa'nın Tekrarı, 32:18)

… Yeri göğü yaratan Yüce Allah… (Yaratılış, 14:19)

Halkların bütün ilahları bir hiçtir, oysa gökleri yaratan Rab'dir. (1. Tarihler, 16:26)

Büyük Ayı'yı, Oryon'u, Ülker'i, Güney takımyıldızlarını yaratan O'dur. (Eyüp, 9:9)

Beni ana karnında yaratan onu da yaratmadı mı? Rahimde bize biçim veren O değil mi? (Eyüp, 31:15)

Herkesin yüreğini yaratan, yaptıkları herşeyi tartan O'dur. (Mezmurlar, 33:15)

… Harikalar yaratan yalnız O'dur. (Mezmurlar, 72:18)

Yeryüzünün bütün sınırlarını Sen saptadın, yazı da kışı da yaratan Sensin. (Mezmurlar, 74:17)

Harikalar yaratan Allah Sensin… gücünü gösterdin. (Mezmurlar, 77:14)

… Bizi yaratan Rab'bin önünde diz çökelim. (Mezmurlar, 95:6)

Halkların bütün ilahları bir hiçtir, oysa gökleri yaratan Rab'dir. (Mezmurlar, 96:5)

Bilin ki Rab Allah'tır. Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz, O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız. (Mezmurlar, 100:3)

Yeri göğü yaratan Rab sizleri kutsasın. (Mezmurlar, 115:15)

Yeri göğü yaratan Rab'den gelecek yardım. (Mezmurlar, 121:2)

Yeri göğü yaratan Rab'bin adı Yardımcımızdır. (Mezmurlar, 124:8)

Yeri göğü, denizi ve içindeki herşeyi yaratan… (Mezmurlar, 146:6)

Ana rahmindeki çocuğun nasıl ruh ve beden aldığını bilmediğin gibi, herşeyi yaratan Allah'ın yaptıklarını da bilemezsin. (Vaiz, 11:5)

Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Allah, Rab, bütün dünyayı yaratan, ne yorulur ne de zayıflar, O'nun bilgisi kavranamaz. (Yeşaya, 40:28)

… Seni yaratan… sana biçim veren Rab şimdi şöyle diyor… (Yeşaya, 43:1)

Seni yaratan, rahimde sana biçim veren, sana yardım edecek olan Rab şöyle diyor… (Yeşaya, 44:2)

Sizi kurtaran, size rahimde biçim veren Rab diyor ki, "Herşeyi yaratan, gökleri yalnız başına geren, yeryüzünü tek başına seren…" (Yeşaya, 44:24)

Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan, esenliği ve felaketi yaratan, bütün bunları yapan Rab Benim. (Yeşaya, 45:7)

Sizi yaratan, gökleri geren, dünyanın temellerini atan Rab'bi nasıl olur da unutursunuz?... (Yeşaya, 51:13)

Gücüyle yeryüzünü yaratan, bilgeliğiyle dünyayı kuran, aklıyla gökleri yayan Rab'dir. (Yeremya, 10:12)

Dünyayı yaratan, yerini alsın diye ona biçim veren, adı Rab olan şöyle diyor… (Yeremya 33:2)

Çünkü dağlara biçim veren, rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren, şafağı karanlığa çeviren, dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte O'dur, O'nun adı Rab, Herşeye egemen Allah'tır. (Amos, 4:13)

Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan, zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab'dir. (Amos, 5:8)

… "Denizi ve karayı yaratan göklerin Allah'ı Rab'be taparım." (Yunus, 1:9)

Halk şöyle dua etti: "Tek Rab Sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki herşeyi, denizleri ve içlerindeki herşeyi Sen yarattın. Hepsine Sen can verdin. Bütün gök cisimleri Sana tapınır." (Nehemya, 9:6)

Tevrat'ta Allah'ın Herşeyi Gören, İşiten ve Bilen OlmasıOturup kalkışımı bilirsin, niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin, bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü ağzıma almadan, söyleyeceğim herşeyi bilirsin, ya Rab. (Mezmurlar, 139:2-4)

Kulağı yaratan işitmez mi? Göze biçim veren görmez mi? (Mezmurlar, 94:9)

Artık büyük konuşmayın, ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın. Çünkü Rab herşeyi bilen Allah'tır… (1. Samuel, 2:3)

Oysa Sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün, yardım etmek için onları izlersin; çaresizler Sana dayanır, öksüzün yardımcısı Sensin. (Mezmurlar, 10:14)

Öğütlerini, koşullarını uygularım, çünkü bütün davranışlarımı görürsün Sen. (Mezmurlar, 119:168)

Sabah sesimi duyarsın, ya Rab, her sabah Sana duamı sunar, umutla beklerim. (Mezmurlar, 5:3)

Mazlumların dileğini duyarsın, ya Rab, yüreklendirirsin onları, kulağın hep üzerlerinde;... (Mezmurlar, 10:17)

... İnsanların yüreklerini yalnızca Sen bilirsin… (1. Krallar, 8:39)

Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin, iniltilerim Sen'den gizli değil. (Mezmurlar, 38:9)

… gideceğim yolu Sen bilirsin… (Mezmurlar, 142:3)

Beni tanırsın, ya Rab, beni görür, yüreğimin Seninle olduğunu bilirsin… (Yeremya, 12:3)

…Dudaklarımdan çıkan her sözü bilirsin, ya Rab. O söz zaten Senin ağzındaydı. (Yeremya, 17:16)

... "Yaptığın herşeyde Allah seninle" dediler. (Yaratılış; 21:22)

"Sen, ey oğlum Süleyman, babanın Allah'ını tanı. Bütün yüreğinle ve istekle O'na kulluk et. Çünkü Rab her yüreği araştırır, her düşüncenin ardındaki amacı saptar. Eğer O'na yönelirsen, Kendisi'ni sana buldurur. Ama O'nu bırakırsan, seni sonsuza dek reddeder." (1. Tarihler, 28:9)

"… Yanımızda kimse olmasa bile Allah tanık olacaktır." (Yaratılış, 31:50)

Allah'tır zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, anlayışlılara bilgi verir. Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır, karanlıkta neler olduğunu bilir… (Daniel, 2:21-22)

"Akılsızlığımı biliyorsun, ey Allah, suçlarım Sen'den gizli değil." (Mezmurlar, 69:5)

Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğümde, bedenim Sen'den gizli değildi. (Mezmurlar, 139:15)

Oturup kalkışımı bilirsin, niyetimi uzaktan anlarsın… Bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü ağzıma almadan, söyleyeceğim herşeyi bilirsin, ya Rab. Beni çepeçevre kuşattın… (Mezmurlar, 139:2-5)

Allah her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır... (Vaiz, 12:14)

Tevrat'ta Allah'ın Tek Güç ve İrade Sahibi OlmasıHerşeye Gücü Yeten'e biz ulaşamayız. Gücü yücedir… (Eyüp, 37:23)

O kimini yoksul, kimini zengin kılar. Kimini alçaltır, kimini yükseltir. (1. Samuel, 2:7)

Şöyle dedi: "Allah'ın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun! Bilgelik ve güç O'na özgüdür. O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, anlayışlılara bilgi verir. Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır, karanlıkta neler olduğunu bilir…" (Daniel, 2:20-22)

… Rab ona görünerek, "Ben herşeye gücü yeten Allah'ım" dedi, "Benim yolumda yürü, kusursuz ol." (Yaratılış, 17:1)

Herşeye gücü yeten Allah seni kutsasın, verimli kılsın, soyunu çoğaltsın; soyundan halklar türesin. (Yaratılış, 28:3)

"Ben herşeye gücü yeten Allah'ım" dedi… (Yaratılış, 35:11)

Herşeye gücü yeten Allah, adamın yüreğine size karşı merhamet koysun da… (Yaratılış, 43:14)

Ama sen gayretle Allah'ı arar, Herşeye Gücü Yeten'e yalvarırsan... (Eyüp, 8:5)

Her yaratığın canı, bütün insanlığın soluğu O'nun elindedir. (Eyüp, 12:10)

Bilgelik ve güç Allah'a özgüdür, O'ndadır öğüt ve akıl. (Eyüp, 12:13)

Ancak bu serveti toplama yeteneğini size verenin Allah'ınız Rab olduğunu anımsayın... (Yasa'nın Tekrarı, 8:18)

O'nun yıktığı onarılamaz, O'nun hapsettiği kişi özgür olamaz. Suları tutarsa, kuraklık olur, salıverirse dünyayı sel götürür. Güç ve zafer O'na aittir… Karanlıkların derin sırlarını açar, ölüm gölgesini aydınlığa çıkarır. Ulusları büyütür, ulusları yok eder, ulusları genişletir, ulusları sürgün eder. (Eyüp, 12:14-16; 22-23)

Ey Egemen Rab… Gökte ve yerde Senin yaptığın Yüce işleri yapabilecek başka bir Allah yok! (Yasa'nın Tekrarı, 3:24)

O zaman Eyüp…: "Senin herşeyi yapabileceğini biliyorum, hiçbir amacına engel olunmaz." (Eyüp, 42:1-2)

Senin gibisi yok… Sen büyüksün, adın da büyüktür gücün sayesinde. (Yeremya, 10:6)

… Dağlara biçim veren, rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren, şafağı karanlığa çeviren… işte O'dur, O'nun Adı Rab, Herşeye Egemen Allah'tır. (Amos, 4:13)

Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan, zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin Adı Rab'dir. (Amos, 5:8)

Tevrat'ta Allah'ın İnsana Ruh VermesiOysa insana ruh, Herşeye Gücü Yeten'in soluğu akıl verir. (Eyüp, 32:8)

... Herşeye Gücü Yeten'in soluğu (ruhu) yaşam veriyor bana. (Eyüp, 33:4)

Toprak geldiği yere dönmeden, ruh onu veren Allah'a dönmeden, seni yaratanı anımsa. (Vaiz, 12:7)

Gökleri yaratıp geren, yeryüzünü ve ürününü seren, dünyadaki insanlara soluk, orada yaşayanlara ruh veren Rab Allah diyor ki. (Yeşaya, 42:5)

Egemen Rab bu kemiklere şöyle diyor: "İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız." (Hezekiel, 37:5)

Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım, sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman Benim Rab olduğumu anlayacaksınız. (Hezekiel, 37:6)

… Ben Rab'bin ruhuyla, güçle, adalet ve cesaretle donatıldım. (Mika, 3:8)

Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. (Hezekiel, 36:26-27)

Tevrat'ta Allah'ın Sonsuz Adalet Sahibi Olması"Bu yüzden, ey sağduyulu insanlar, beni dinleyin! Allah kötülük yapar mı, Herşeye Gücü Yeten haksızlık eder mi? Asla!" (Eyüp, 34:10)

Allah kesinlikle kötülük etmez, Herşeye Gücü Yeten adaleti saptırmaz. (Eyüp, 34:12)

Herşeye Gücü Yeten'e biz ulaşamayız. Gücü Yücedir, adaleti ve eşsiz doğruluğuyla kimseyi ezmez. (Eyüp, 37:23)

Rab bütün düşkünlere hak ve adalet sağlar. (Mezmurlar, 103:6)

… Rab yücedir… adalet ve doğrulukla doldurur. (Yeşaya, 33:5)

Hükümdarın gözüne girmek isteyen çoktur, ama Rab'dir insana adalet sağlayan. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 29:26)

… İşleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen, güvenilir Allah'tır. Doğru ve adildir. (Yasa'nın Tekrarı, 32:4)

"Rab doğrudur!... O'nda haksızlık bulunmaz!" diye duyuracaklar. (Mezmurlar, 92:15)

"Çünkü Ben Rab adaleti severim, nefret ederim soygun ve haksızlıktan…" (Yeşaya, 61:8)

Ama Rab Kendisi'nden korkanları sonsuza dek sever, antlaşmasına uyan ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına (Allah'ın emirlerine uyan, sadık olanlara) adil davranır. (Mezmurlar, 103:17-18)

Yine de Rab size lütfetmeyi özlemle bekliyor, size merhamet göstermek için harekete geçiyor. Çünkü Rab adil Allah'tır. Ne mutlu O'nu özlemle bekleyenlere! (Yeşaya, 30:18)

… İşleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Allah'tır. Doğru ve adildir. (Yasa'nın Tekrarı, 32:4)

Başımıza gelen bütün olaylarda Sen hep adil davrandın, doğru olanı yaptın, bizse kötülük yaptık. (Nehemya, 9:33)

... Sevinciniz sonsuz olacak. Çünkü Ben Rab adaleti severim... (Yeşaya, 61:7-8)

Rab şöyle diyor: "Bilge kişi bilgeliğiyle, güçlü kişi gücüyle, zengin kişi zenginliğiyle övünmesin. Dünyada iyilik yapanın, adaleti, doğruluğu sağlayanın Ben Rab olduğumu anlamakla ve Beni tanımakla övünsün övünen. Çünkü Ben bunlardan hoşlanırım" diyor Rab. (Yeremya, 9:23-24)

Adaletle yargılayan, yüreği ve düşünceyi sınayan, Herşeye Egemen Rab, davamı Senin eline (takdirine, kudretine) bırakıyorum... (Yeremya, 11:20)

Ama Herşeye Egemen Rab adaletinden ötürü yüceltilecek... (Yeşaya, 5:16)

Adaletin sonsuza dek doğrudur, Yasa'n gerçektir. (Mezmurlar, 119:142)

Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım, Seni İlahilerle öveceğim, ya Rab. (Mezmurlar, 101:1)

Uluslara, "Rab egemenlik sürüyor" deyin. Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. O halkları adaletle yargılar... Dünyayı adaletle, halkları Kendi gerçeğiyle yönetecek. (Mezmurlar, 96:10-13)

Ya Rab, Sana sığınıyorum. Utandırma beni hiçbir zaman! Adaletinle kurtar beni! (Mezmurlar, 31:1)

Doğruluğu, adaleti sever, Rab'bin sevgisi yeryüzünü doldurur. (Mezmurlar, 33:5)

Ey adil Allah'ım! Kötülerin kötülüğü son bulsun, doğrular güvene kavuşsun… Allah adil bir yargıçtır (adaletle hüküm verendir)… (Nehemya, 7:9-11)

… Benden başka Allah yok, adil Allah ve Kurtarıcı Benim. Yok Benden başkası. (Yeşaya 45:21)

… Allah'ımız Rab yaptığı herşeyde adildir. Bizse Onun sözüne kulak vermedik. (Daniel, 9:14)

Bilge kişi kavrasın bunları, anlayan anlasın. Çünkü Rab'bin yolları adildir; bu yollarda yürür doğrular, ama başkaldıranlar bu yollarda sendeler. (Hoşea, 14:9)

Rab bütün davranışlarında adil, yaptığı bütün işlerde sevecendir. (Mezmurlar, 145:17)

Şükredeceğim Sana temiz yürekle, adil hükümlerini öğrendikçe. Kurallarını yerine getireceğim… (Mezmurlar, 119:7)

Biliyorum, ya Rab, hükümlerin adildir… Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim, andımı tutacağım. (Mezmurlar, 119:75, 106)

Sen adilsin, ya Rab, hükümlerin doğrudur. Buyurduğun öğütler doğru ve tam güvenilirdir… Adaletin sonsuza dek doğrudur, Yasa'n gerçektir. (Mezmurlar, 119:137-142)

Doğruluğun ulu dağlara benzer, adaletin uçsuz bucaksız enginlere. İnsanı da, hayvanı da koruyan Sensin, ya Rab. (Mezmurlar, 36:6)

Yaptığı her işte sadık ve adildir, bütün koşulları güvenilirdir; sonsuza dek sürer, sadakat ve doğrulukla yapılır. (Mezmurlar, 111:7-8)

Rab lütufkar ve adildir, sevecendir Allah'ımız. (Mezmurlar, 116:5)

Tevrat'ta Allah'ın Seven, Merhamet Sahibi ve Bağışlayan OlmasıAma Sen bağışlayıcısın… (Mezmurlar, 130:4)

Belki… kötü yolundan döner; Ben de suçlarını, günahlarını bağışlarım. (Yeremya, 36:3)

Sana karşı geldiğimiz halde, Sen acıyan, bağışlayan Allah'ımız Rab'sin. (Daniel, 9:9)

Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin. (Mezmurlar, 86:5)

Yine de Allah sevecendi, suçlarını bağışlıyor, onları yok etmiyordu… (Mezmurlar, 78:38)

Söz dinlemek istemediler, aralarında yaptığın harikaları unuttular. Dikbaşlılık ettiler, eski kölelik yaşamlarına dönmek için kendilerine bir önder bularak başkaldırdılar. Ama Sen bağışlayan, iyilik yapan, acıyan… sevgisi engin Allah'sın. Onları terk etmedin. (Nehemya, 9:17)

Rab… sevgisi engindir, suçu ve isyanı bağışlar. Ancak suçluyu cezasız bırakmaz… (Çölde Sayım, 14:18)

Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam… (Mısır'dan Çıkış, 34:7)

Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren... (Mezmurlar, 103:3)

… Rab da Kendisi'nden korkanlara öyle sevecen davranır. (Mezmurlar, 103:13)

Rab sevecen ve lütfedendir… sevgisi engindir… gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisi'nden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. (Mezmurlar, 103:8-11)

Rab lütufkar ve sevecendir… Sevgisi engindir. Rab herkese iyi davranır, sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar. (Mezmurlar, 145:8-9)

Ya Rab, halkları gerçekten seversin… (Yasa'nın Tekrarı, 33:3)

Rab'bi sevin, ey O'nun sadık kulları! Rab Kendisi'ne bağlı olanları korur, büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir. (Mezmurlar, 31:23)

Sığınağım Sensin, beni sıkıntıdan korur, çevremi kurtuluş İlahileriyle kuşatırsın. (Mezmurlar, 32:7)

Korur Rab, yaşatır onu, ülkede mutlu kılar, terk etmez düşmanlarının eline. (Mezmurlar, 41:2)

Ey sizler, Rab'bi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık kullarının canını korur, onları kötülerin elinden kurtarır. (Mezmurlar, 97:10)

Rab lütufkar ve adildir, sevecendir Allah'ımız. Rab saf insanları korur, tükendiğim zaman beni kurtardı. (Mezmurlar, 116:5-6)

Rab her kötülükten seni korur, esirger canını. (Mezmurlar, 121:7)

Sıkıntıya düşersem, canımı korur… beni kurtarır. (Mezmurlar, 138:7)

Rab korur Kendisi'ni seven herkesi, yok eder kötülerin hepsini. (Mezmurlar, 145:20)

Rab garipleri korur, öksüze, dul kadına yardım eder, kötülerin yolunuysa saptırır. (Mezmurlar, 146:9)

Adil olanların adımlarını korur, sadık kullarının yolunu gözetir. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 2:8)

Rab iyidir, sığınaktır sıkıntı anında. Korur Kendisi'ne sığınanları. (Nahum, 1:7)

Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur. (Süleyman'ın Özdeyişleri, 28:13)

Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek. (Yeşaya, 49:10)

Ey gökler, sevinçle haykırın, neşeyle coş, ey yeryüzü! Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, çünkü Rab halkını avutacak, ezilene merhamet gösterecek. (Yeşaya, 49:13)

Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın; Rab'be dönsün, merhamet bulur, Allah'ımıza dönsün, bol bol bağışlanır. (Yeşaya, 55:7)

Çünkü Rab kimseyi sonsuza dek geri çevirmez. Dert verse de, büyük sevgisinden ötürü yine merhamet eder. (Ağıtlar, 3:31-32)

Rab'bin sevgisi hiç tükenmez, merhameti asla son bulmaz; (Ağıtlar, 3:22)

Doğruluğu, adaleti sever, Rab'bin sevgisi yeryüzünü doldurur. (Mezmurlar, 33:5)

Rab'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur. (1. Tarihler, 16:34)

Oysa Sen, ya Rab, sevecen, lütfeden... sevgisi ve sadakati bol, bir (olan) Allah'sın. (Mezmurlar, 86:15)

... Ben sevecenim diyor Rab... (Yeremya, 3:12)

Rab bütün davranışlarında adil, yaptığı bütün işlerde sevecendir. Rab Kendisi'ne yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakındır. (Mezmurlar, 145:17-18)

Bana lütufla bak, Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi... Çok sevecensin, ya Rab, hükümlerin uyarınca koru canımı. (Mezmurlar, 119:132, 156)

Rab unutulmayacak harikalar yaptı, O sevecen ve lütfedendir. (Mezmurlar, 111:4)

Çünkü Sen doğru kişiyi kutsarsın, ya Rab, çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın. (Mezmurlar, 5:12)

… Allah'ınız Rab sizi seviyor. (Yasa'nın Tekrarı, 23:5)

Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, Rab'bin sadakati sonsuza dek sürer. Rab'be övgüler sunun! (Mezmurlar, 117:2)

… Rab lütfeder, acır... Sevgisi engindir... (Yoel, 2:13)

Tevrat'ta Allah'ın Her An Her Yerde OlmasıSana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Allah'ın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. (Yeşu, 1:9)

... Gittiğim her yerde benimle birlikte olan Allah'a... (Yaratılış, 35:3)

... "İşi sürdürün. Çünkü Ben sizinle birlikteyim." Böyle diyor Herşeye Egemen Rab. (Hagay, 2:4)

Yusuf'u yakalayıp zindana, kralın tutsaklarının bağlı olduğu yere attı. Ama Yusuf zindandayken Rab onunla birlikteydi... (Yaratılış 39, 20-21)

Çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başarılı kılıyordu. (Yaratılış, 39:23)

… Ya Rab, Beni çepeçevre kuşattın… (Mezmurlar, 139:4-5)

… İbrahim'e, "Yaptığın herşeyde Allah seninle" dediler. (Yaratılış, 21:22)

Rab onunla birlikteydi. Yaptığı her işte başarılı oldu… (2. Krallar, 18:7)

Davut giderek güçleniyordu. Çünkü Herşeye Egemen Rab onunlaydı. (1. Tarihler, 11:9)

Samuel büyürken Rab onunla birlikteydi... (1. Samuel, 3:19)

Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Allah, sayıları ne çok! Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam. Uyanıyorum, yine Seninleyim. (Mezmurlar, 139:17-18)

… Çünkü Allah'ı, her yandan onu esenlikle kuşatmıştı. (2. Tarihler, 20:30)

… Rab'bi istekle arayıp buldular. O da onları her yandan esenlikle kuşattı. (2. Tarihler, 15:15)

Rab onunla birlikte olduğundan, yaptığı her işte başarılıydı. (1. Samuel, 18:14)

Tevrat'ta Allah'ın Rızık Veren Olmasıİşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. (Yaratılış, 1:29)

"Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere -soluk alıp veren bütün hayvanlara- yiyecek olarak yeşil otları veriyorum.”... (Yaratılış, 1:30)

Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi, hepsini size veriyorum. (Yaratılış, 9:3)

Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek, giyecek sağlar. (Yasa'nın Tekrarı, 10:18)

Bütün canlılara yiyecek verene, sevgisi sonsuzdur; şükredin göklerin Allah'ına, sevgisi sonsuzdur. (Mezmurlar, 136:25-26)

O'dur gökleri bulutlarla kaplayan, yeryüzüne yağmur sağlayan, dağlarda ot bitiren. O yiyecek sağlar hayvanlara, bağrışan kuzgun yavrularına. (Mezmurlar, 147:8-9)

… Susadıklarında onlara su verdin. Kırk yıl onları çölde besledin. Hiç eksikleri olmadı… Güzel eşyalarla dolu evlere, kazılmış sarnıçlara, bağlara, zeytinliklere, çok sayıda meyve ağacına sahip oldular. Yediler, doydular, beslendiler ve onlara yaptığın büyük iyiliklere sevindiler. (Nehemya, 9:20-21, 25)

Rab unutulmayacak harikalar yaptı, O sevecen ve lütfedendir. Kendisi'nden korkanları besler (rızık verir)... (Mezmurlar, 111:4-5)

Tevrat'ta Allah'ın Egemenliğinin Herşeyi KuşatmasıGökler de, göklerin gökleri de, yeryüzü ve içindeki herşey  Allah'ınız Rab'bindir. (Yasa'nın Tekrarı, 10:14)

Allah'ımız Rab O'dur, yargıları bütün yeryüzünü kapsar. (1. Tarihler, 16:14; Mezmurlar, 105:7)

Göklere çıksam, oradasın, ölüler diyarına (cehenneme) yatak sersem, yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana… (Mezmurlar, 139:8-10)

Beni çepeçevre kuşattın, Elini üzerime koydun. (Mezmurlar, 139:5)

Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem Senin'dir. Gökte ve yerde olan herşey Senin'dir. Egemenlik Senin'dir, ya Rab! Sen herşeyden Yücesin. Zenginlik ve onur Sen'den gelir. Herşeye egemensin. Güç ve yetki Senin elindedir. Birini yükseltmek ve güçlendirmek Senin elindedir. (1. Tarihler, 29:11-12)

O kurtarır, O yaşatır, gökte de yerde de belirtiler, hayranlık duyulacak  işler yapar. (Daniel, 6:27)

Gücüyle yeryüzünü yaratan, bilgeliğiyle dünyayı kuran, aklıyla gökleri yayan Rab'dir. (Yeremya, 10:12)

Ey Egemenimiz Rab, ne yüce Adın var yeryüzünün tümünde! Gökyüzünü görkeminle kapladın. (Mezmurlar, 8:1)

Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan, esenliği ve felaketi yaratan, bütün bunları yapan Rab Benim. (Yeşaya, 45:7)

… Allah'ınız Rab hem yukarıda göklerde, hem de aşağıda yeryüzünde Allah'tır. (Yeşu, 2:11)

Tevrat'ta Allah'ın Her Türlü Eksiklikten Münezzeh OlmasıSığınağın çağlar boyu var olan Allah'tır, seni taşıyan O'nun yorulmaz kollarıdır… (Yasa'nın Tekrarı, 33:27)

Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Allah, Rab, bütün dünyayı yaratan, ne yorulur ne de zayıflar, O'nun bilgisi kavranamaz. (Yeşaya, 40:28)

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü