Harun Yahya


Giriş:
Atomun Yaratılışındaki Mucize


'Neden?'
Bu soru, cevabına ulaşıldığında insanı bambaşka bir dünyaya götürecek bir kapının anahtarıdır. Aynı zamanda, bilenleri bilmeyenlerden ayıran ince bir çizgi...
İnsanoğlu içinde yaşadığı dünyada 'ne', 'nasıl' ve 'ne şekilde' gibi pekçok sorunun cevabını aramakta ancak bu soruların ardından oldukça kısa mesafeler gidebilmektedir. İçiçe yaşadığı olağanüstü düzen ve denge hakkında kendisine 'neden?' sorusunu sormadığı sürece gerçeğe ulaşacak bir mesafe katetmesi ise mümkün değildir.
Bu kitapta, canlı-cansız herşeyin temeli olan "atom" konusunu ele alacağız. Atom hakkında nelerin, nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini inceledikten sonra "neden" sorusunun cevaplarını arayacağız. Bizi, peşinde olduğumuz mutlak gerçeğe ulaştıracak olan işte bu son sorunun cevabı olacaktır. Bu sorunun cevaplarını ise İlahi bir rehber ve herşey için bir açıklama olan Kuran'da bulacağız.
19. yüzyılın ilk yarısından bu yana atomun sırlarını ortaya çıkarabilmek için yüzlerce bilimadamı yıllarca çalıştı. Atomun şekli, hareketi, yapısı ve diğer özelliklerini günışığına çıkaran bu çalışmalar, maddeyi ezeli ve ebedi bir varlık olarak kabul eden klasik fiziği temellerinden yıktı ve modern fiziğin temellerini attı. Bu çalışmalar aynı zamanda beraberinde birçok soruyu da gündeme getirdi.
Bu sorulara yanıt arayan pekçok fizikçi, çalışmalarının sonucunda tüm evrende olduğu gibi atomda da kusursuz bir düzen, şaşmaz bir denge olduğu gerçeğinde birleştiler.
Bu gerçek, asırlar öncesinde Allah katından indirilmiş kitap olan Kuran'da da açıklanmıştı. Kuran'ın apaçık ayetlerinden çok net bir şekilde anlaşıldığı gibi tüm evren, mükemmel bir düzen içinde işlemektedir. Böyle olması da çok normaldir, çünkü yer, gök ve ikisi arasında bulunanlar, sonsuz bir güç ve akıl sahibi olan Allah tarafından yaratılmıştır.
Allah tarafından yaratılan herşeyin olağanüstü mükemmellikte olması ve kusursuz bir düzen içinde işlemesi elbette ki, çok doğaldır. Asıl şaşılması gereken konu, insanın kendi vücudu da dahil olmak üzere gördüğü, duyduğu ve bildiği heryerde karşısına çıkan sonsuz sayıdaki mucizeden etkilenmemesi ve bu olağanüstü detayların 'neden' kendisine gösterildiği sorusunun cevabını düşünmemekte ısrar etmesidir.
Okumakta olduğunuz "Atomun Sırları" adındaki bu çalışma, bilimsel bir konuyu incelemesine karşın alışageldiğiniz bilimsel kitaplardan farklı bir amaçla karşınıza çıkmaktadır. Bu çalışma, hem canlıların hem de cansızların yapıtaşı olmak gibi son derece eşsiz bir öneme sahip olan 'atom' konusunu, 'ne', 'nasıl' ve 'ne şekilde' sorularının cevaplarıyla ele alarak, bu cevaplardan 'neden' sorusuna kapı açmaktadır. Bu kapıdan geçildiğinde ise, Allah'ın aklının, bilgisinin ve yaratışının tüm varlıkları sarıp kuşattığı açıkça gözler önüne serilecektir.


 


Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü