Harun Yahya

Yaratılış Gerçeği 2/2


sivekkusuSuikastçi böcekler, dış sindirim olarak bilinen türde beslenirler. Avlarının dokusunu sıvı haline getiren bir zehir salgılar ve ardından onu emerler. Toksin, hızlı işleyen ve ava birkaç saniye içinde boyun eğdiren bir yapıya sahiptir. Bazı suikastçi böcekler aktif olarak avını avlarken, diğerleri beklerler. Bu suikastçi böceğin kanatlarındaki renkler de korunmuştur. Günümüzdeki suikastçı böceklerin sahip oldukları tüm özelliklere, aşağıda resimde görülen fosil gibi 25 milyon yıl önce yaşayan suikastçı böcekler de sahiptir. 25 milyon yıllık suikastçi böcek fosili (üstte) .Yanda ise, günümüzde yaşayan bir suikastçi böcek görülüyor.
Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

 
sivekkusuBalon balığı milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramadan varlığını devam ettirmektedir. 95 milyon yıl önce yaşayan balon balıklarıyla, bugün yaşayanların tamamen aynı olması, evrimcilerin asla açıklayamayacakları bir durumdur. Fosillerin gösterdiği gerçek, canlıları Allah'ın yarattığıdır. Günümüzde yaşayan balon balığı (yanda) Altta ise 95 milyon yıllık balon balığı fosili.   
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 95 milyon yıl
Bölge: Lübnan
www.evrimbelgeseli.com 

 
sivekkusuKanatlı karınca türünün 5 - 8 mm uzunluğunda  iki uzun kanadı vardır. Yuvalarını su ve yiyecek kaynaklarına yakın yapan bu karıncalar milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. 25 milyon yıllık amber içindeki kanatlı karınca fosili, söz konusu canlıların milyonlarca yıldır aynı olduklarını, yani evrim geçirmediklerini göstermektedir.
Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti
www.harunyahya.net 

 
sivekkusu25 milyon yaşındaki yaban arısı ve kambur sinek fosili, tüm canlılar gibi böcek türlerinin de evrim geçirmediklerinin ispatıdır. Bu canlılar milyonlarca yıldır aşağıda görüldüğü gibi günümüzde yaşayan örnekleriyle tamamen aynıdır, herhangi bir değişikliğe uğramamışlar yani evrim geçirmemişlerdir. 25 milyon yıllık parazitik yaban arısı ve kambur sinek fosili.
www.yaratilismuzesi.com

 
sivekkusuYukarıdaki resimde amber içinde fosilleşmiş iki tane iğnesiz arı fosili görülmektedir. Hemen üstte de günümüzde yaşayan iğnesiz bir arı vardır. Bu canlıların günümüzdeki örnekleriyle, milyonlarca yıl önce yaşayan örnekleri birbirlerinden farksızdır.
Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti
www.yasayanfosiller.com

 
sivekkusu25 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramadan yaşamlarını sürdüren gal sinekleri ve kanatlı karıncalar, evrim teorisinin iddialarını yerle bir etmektedir. Resimlerde amber içindegal sineği ve kanatlı karıncalar ve onların günümüzde yaşayan örnekleri görülmektedir.
Solda: Gal sineği
Sağda: Kanatlı karıca
www.kuranmucizeleri.org

 
sivekkusuÖrümcekler yüz milyonlarca yıldır yapılarını değiştirmeden varlıklarını devam ettiren canlılardan biridir. Burada görülen amber içindeki örümcek ve ağı 25 milyon yıl yaşındadır. Günümüzde yaşayan örneklerinden hiçbir farkı olmayan bu canlı, "Biz evrim geçirmedik, yaratıldık" demektedir.
Amber içinde, 25 milyon yıllık örümcek ve örümcek ağı fosili
www.canlilarinevrimi.com

 
ağaç kabuğu bitiTüm fosiller, canlıların var oldukları günden itibaren aynı özelliklere sahip olduklarını, zaman içinde değişime uğrayıp evrim geçirmediklerini göstermektedir. Bu fosillerden biri de, ağaç kabuğu bitlerinin milyonlarca yıldır aynı olduğunu gösteren 25 milyon yıllık aşağıdaki amberdir.
25 milyon yıllık ağaç kabuğu biti fosili (sağda)
Altta ise günümüzde yaşayan bir ağaç kabuğu  biti .
Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti
www.dunyadanyankilar.com

 
sivekkusu


ateş böceğiÜstteki amberde görülen böcek Pyrochroidae familyasına aittir ve genellikle ateşböceği ya da ateş renkli böcek olarak bilinir. Bu örnekte ateşböceğinin dişli anteni çok net olarak görülmektedir. Bu amber parçasının içinde aynı zamanda kırkayak ve örümcek fosili de yer almaktadır. Milyonlarca yıldır değişmeden kalan ateşböcekleri, kırkayaklar ve örümcekler, canlıların başka türlerden aşama aşama oluşmadıklarını, sahip oldukları tüm özelliklerle birlikte yaratıldıklarını göstermektedir. 
25 milyon yıllık ateşböceği, kırkayak ve örümcek fosili
Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti
www.evrimmasali.com

 
sivekkusu25 milyon yıl yaşındaki kabuk böcekleri, günümüzdekilerle aynıdır. Milyonlarca yıldır aynı olan bu böcekler, canlıların evrim geçirmediklerini, yaratıldıklarını gösteren örneklerden biridir.Milyonlarca yıl önce yaşamış olan kabuk böceklerinin günümüzdeki örneklerinden bir farkı bulunmamaktadır.
25 milyon yıllık kabuk böceği fosili (yanda)
www.yasayanfosiller.com

 
sivekkusu Fosiller, canlıların eksiksiz ve kusursuz yapılarıyla bir anda ortaya çıktıklarını ve var oldukları müddetçe değişmediklerini göstermektedir. Evrimcilerin açıklayamayacakları örneklerden biri de, amber içinde 25 milyon yıllık at nalı yengeci böceği fosilidir. At nalı yengeci böcekleri, evrime meydan okumaktadır.
Altta amber içinde 25 milyon yaşındaki at nalı yengeci böceği fosili,
solda ise günümüzde yaşayan bir örneği görülmektedir.
www.altinoran.org 

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü