Harun Yahya

 


Yaratılış Gerçeği 2/2 (Fosiller Evrimi Yalanlıyor) 
sırtlan kafatası fosiliDönem: Senozoik zaman, Miyosen dönemi
Yaş: 23 - 5 milyon yııl
Bölge: Çin

En alttaki resimde 23 - 5 milyon yıllık sırtlan kafası fosili görülüyor. Sırtlanların hep sırtlan olarak var olduğunun delillerinden biri olan bu fosil, evrim teorisini yalanlamaktadır. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca fosil elde edilmiştir. Ve bu fosillerin tamamı evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını göstermektedir.

www.evrimaldatmacasi.com

Üstte, günümüz sırtlanlarına bir örnek. 


zelkova serrata türüne ait bir yaprağın fosiliDönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Zelkova serrata türüne dahil olan ağaçlar, günümüzde Japonya, Kore, Çin ve Tayvan'da rastlanan bir türdür. Bu türün özellikle Japonya'da yetişenlerine keaki adı verilmektedir. Tüm bitkiler gibi keakiler de var oldukları ilk günden beri hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. Fosil kayıtları bu bilgiyi desteklemektedir. Resimde görülen keaki yaprağı fosili 45 milyon yıllıktır ve günümüzdeki keaki yapraklarıyla tıpatıp aynıdır.

Üstte, zelkova serrata türüne ait bir yaprağın canlı örneği görülüyor. 


palmiye yaprağı fosiliDönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi
Yaş: 300 milyon yıl
Bölge: Washington, ABD

Bitkilerin kökeni konusunda evrim teorisinin çaresizliği çoğu zaman evrimciler tarafından da itiraf edilmektedir. Örneğin Cambridge Üniversitesi, Botanik bölümü profesörlerinden Edred Corner, fosillerin bitkilerin sözde evrimini değil, Yaratılış gerçeğini desteklediğini ifade etmektedir. (Dr. Edred Corner, Sürekli Botanik Düşüncede Evrim, Chicago: Quadrangle Books,1961, s.9)

www.evrimcilerinitiraflari.com

Üstte, günümüz palmiye yaprağı 


Yosun böceğiDönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Polonya

Günümüzde yaşayan yosun böceklerinin sahip olduğu özelliklerin hepsine 50 milyon yıl önce yaşamış olanlar da sahiptirler. Bu da, canlıların sürekli bir değişim içinde oldukları, aşama aşama gelişerek başka türlere dönüştükleri iddiasında olan evrimin gerçek dışı olduğunu ispatlamaktadır.

Yukarıda, hiç bir değişikliğe uğramayan günümüz yosun böceği görülüyor.
  


Uzun bacaklı sinek ve kanatlı karıncaDönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya

Darwinizm'in karşısında çaresiz kaldığı en önemli bulgulardan biri de fosil kayıtlarıdır. Bugüne kadar yaklaşık 100 milyon fosil bulunmuş, bunların tamamının, nesli tükenmiş veya bugün de yaşamakta olan canlılara ait olduğu anlaşılmıştır. Yeryüzünde hiçbir zaman evrim söz konusu olmadığı için ara canlılar da var olmamıştır.

Hayatın Kökeni.com

Üstte, günümüz kanatlı kraliçe karıncası ve günümüzdeki uzun bacaklı sinek. 


bivalveDönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş: 150 milyon yıl
Bölge: Şili

Bilinen en eski bivalve fosilleri Ordovisyen dönemine (490 - 443 milyon yıl) aittir. Aradan geçen yaklaşık yarım milyar yıla rağmen bivalvelerin yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bundan 490 milyon yıl önce yaşamış olanlar da, 150 milyon yıl önce yaşamış olanlar da, günümüzde yaşayanlar da birbirlerinin tıpatıp aynısıdır.

Yaratılış Müzesi.com

Üstte günümüz bivalveleri ve fosilleri görülüyor. 


Keman vatozuDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 100 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Paleontoloji bilimi, canlıların evrim geçirmediklerini, hepsini Allah'ın yarattığını ispatlayan sayısız delil ortaya koymuştur. Bu delillerden biri de resimde görülen 100 milyon yıllık keman vatozu fosilidir. Tropik ve subtropik sularda yaşayan keman vatozlarının 100 milyon yıldır değişmediklerini, yani evrim geçirmediklerini gösteren bu fosil karşısında Darwinistlerin yapabilecekleri bilimsel bir açıklama yoktur. 

Üstte, milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramayan keman vatozlarına bir örnek 


eğrelti otuDönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi
Yaş: 308 - 294 milyon yıl
Bölge: Polonya

Resimdeki eğrelti otu sporu fosili yaklaşık 308 milyon yaşındadır ve evrime meydan okumaktadır. Eğer evrimcilerin canlıların sürekli değişerek geliştikleri iddiaları doğru olsaydı, aradan geçen bunca zaman içinde eğrelti otlarının dev ağaçlara dönüşmesi, spor hücrelerinin değişerek bambaşka yapılar kazanması gerekirdi. Ancak 300 milyon yıla rağmen böyle bir değişim yaşanmamıştır.

Darwinist Neleri Düşünmez.com

Yukarıda sağda, milyonlarca yıldır değişmeyen günümüz eğrelti otu görülüyor. 


Yakı böceği larvasıDönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya

Yakı böceği larvaları yaşayabilecekleri bir yuva bulmak için çok ilginç bir yöntem kullanır. Larvalar, bir ot parçası ya da ince bir dala, ortalama 460 bireylik koloniler halinde topluca tutunurlar. Ancak bu öyle sıradan bir öbek değildir; söz konusu öbek yakından bakıldığında bir kraliçe arıyı andırır. Erkek arılar, öbeğin üzerine konduklarında tüm larvalar toplu olarak erkek arının karnına yapışırlar. Erkek arı, bir dişi bulup çiftleştiğinde de larvaların sorunu çözülmüş olur. 

Üstte solda hiçbir değişikliğe uğramayan yakı böceği larvasının canlı örneği görülüyor. 


testereli vatozDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 146 - 65 milyon yıl
Bölge: Lübnan

Bu balıkların kılıç gibi uzayan üst çenelerinin iki yanında keskin çıkıntılar vardır. Bu yapıları nedeniyle "testereli" vatoz ismini almışlardır. Testereli vatozların fosil kayıtlarında görülen tüm örnekleri, birbirlerinin ve günümüzde yaşayanların aynısıdır. Yüz milyon yılı aşkın süredir devam eden bu aynılık, Darwinistlerin iddialarını geçersiz kılmakta, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını ispatlamaktadır.

Üstte, hiç değişmeyen günümüz testereli vatozlarından bir örnek. 


liaoxiornisDönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yaş: 120 milyon
Bölge: Çin

Elde edilen tüm fosiller kuşların hep kuş olarak yaşadıklarını, herhangi bir canlıdan türemediklerini göstermektedir. Kuşların kara hayvanlarından türediği iddiasında olan Darwinistler de aslında bu gerçeğin farkındadırlar. Kanatların ve uçma mekanizmasının evrimsel süreçle ve mutasyon gibi rastlantısal mekanizmalarla nasıl meydana geldiğini açıklayamazlar.

Yaratılış.com

Liaoxiornis 


Eğrelti otu fosiliDönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi
Yaş: 320 milyon yıl
Bölge: İngiltere

"Karadaki bitkilerin en dominant grubu olan angiospermlerin evrimsel kökeni, bilim adamlarını 19. yüzyılın ortalarından beri şaşırtmaktadır... Bu soruna tatminkar bir cevap bulunamayışı devam etmektedir ve sonunda çoğu biyolog bu sorunun fosil kayıtlarıyla çözülmesinin imkansız olduğu sonucuna varmıştır." (N. F. Hughes, Paleobiology of Angiosperm Origins: Problems of Mesozoic Seed-Plant Evolution, Cambridge: Cambridge University Press, 1976, s. 1-2)

Üstte, eğrelti otu fosili ve yanında günümüz eğrelti otu. 

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü