Harun Yahya


ÖnsözSon yıllarda Türkiye'de çok önemli bir gelişme yaşanmaktadır. On yıllardır bazı çevreler tarafından bilimsel bir gerçek gibi gösterilmeye çalışılan evrim teorisi ve ona dayanan materyalist felsefe, büyük bir bilimsel hezimetle karşı karşıyadır. Türkiye'nin dört bir yanında, kitaplar, konferanslar, dergiler, bilimsel sergiler ve medya yayınları aracılığıyla duyurulan bu gerçek, çok büyük bir etki uyandırmaktadır. Canlıları Allah'ın yarattığı gerçeği, karşı konulamaz bir biçimde, bu gerçeği inkar eden evrim teorisine karşı galip gelmektedir.

Elbette bu durum, on yıllardır evrim teorisinden destek bulmuş olan ateistleri sıkıntıya sokmuştur. Sıkıntının ötesinde bu çevreler ciddi bir panik atmosferi ve bozgun psikolojisi yaşamaktadır. Bu psikolojinin etkisiyle, yıkılan teorilerini ayakta tutmaya çabalamakta, ama bunu yaparken de çok galiz yanılgılar sergilemektedirler. Bir yalanı savunmaya çalıştıkları için, yazdıkları her yazı ve yaptıkları her konuşma, hem ciddi bilimsel hatalar hem de ciddi muhakeme bozuklukları içermektedir.

Biz evrimcilerin bu yanılgılarını şimdiye dek defalarca gözler önüne serdik. Bu amaçla da çeşitli kitaplar ve kitapçıklar yayınladık. Evrimcilerin düzenledikleri bazı konferansları, dergilerinde ya da gazetelerinde yazdıkları yazıları ya da ders kitaplarına sızdırmış oldukları hatalı bilgileri ele aldık ve tüm bunların neden birer yanılgı olduklarını açıkladık.

Elinizdeki kitap, daha önce yayınlanmış olan bu kitapçıkların bir bütünüdür. İlk iki kitapta 1998-1999 yılları arasında Türkiye'deki evrimci ve materyalist çevrelerin öne sürdükleri temel iddialar ele alınmış ve cevaplandırılmıştır. (Bazı iddialar birbirinin tekrarı niteliğinde olduğu için, bazı cevaplarda da benzerlikler vardır.) Üçüncü kitapta ise Türkiye'deki orta dereceli okullarda okutulan fen ya da biyoloji kitapları ele alınmış ve bu kitaplarda yer alan evrimci iddiaların yanlışlığı sergilenmiştir.

Tüm bu yazdıklarımız, evrimcilerin ne denli büyük bir yanılgı içinde olduklarını ve kullandıkları mantıkların sığlığını göstermek açısından son derece önemlidir. Bu nedenle bu kitaptaki yanılgıları ve bunların açıklamalarını dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. Evrimciler bundan sonra da birtakım iddialar öne sürebilirler, ama bu kitapta, tüm bu iddialara zemin hazırlayan mantıkların neden son derece çarpık olduğunu görme imkanı bulacaksınız. Bilim adına ortaya çıkan bazı kişilerin gerçekte bilime tamamen ters inançlara sahip olduklarına, kimi zaman gerçeği bile bile reddettiklerine, kimi zaman da kavramaktan aciz kaldıklarına şahit olacaksınız.

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü