Harun Yahya

GirişKomünist mirasa sahip Rus hükümetinin, Çeçenistan'daki Müslümanlara yaptığı eziyetler, Mao'nun izinden gitmekte kararlı olan Çin hükümetinin bebek katliamları, Avrupa ülkelerinde Darwinist eğitim alan gençlerin okullarından birer suç makinesi olarak çıkmaları, dünya toplumlarını kaosa sürükleyen olaylar...

Bu kitabın kaleme alınma amaçlarından biri, gazetelerde gördüğünüz ya da haberlerde izlediğiniz bu gibi toplumsal olayların temel nedenini açığa çıkarmak ve bunlara çözüm getirmektir. Kitapta verilen örneklerle tüm dünyada yaşanan Darwinizm kaynaklı komünist-faşist zulüm delillendirilmektedir.

Kitabın hazırlanmasındaki amaçlardan bir diğeri de, şimdiye kadar insanlığın maruz kaldığı zulmün kökeninin Darwinizm'in öğretileri olduğunu bir kere daha ortaya koymaktır. Faşizmin ve komünizmin Darwinizm'le olan bağlantısı, ırkçılığın Darwinizm kökenli olduğu, komünist yönetimlerin politikalarının Darwinizm'in iddiaları doğrultusunda belirleniyor olması gibi gerçekler tarihi ve sosyal olaylar ışığında incelenmektedir.

Darwinizm'in bilimsel yönden hiçbir geçerliliğinin olmadığı son dönemdeki gelişmeler ışığında delillendirilmekte, ayrıca bu köhne teorinin neden ayakta tutulmaya çalışıldığı gerçeği de gözler önüne serilmektedir. Canlılardaki iman delillerinin yer aldığı bölümde verilen çarpıcı örnekler ise yaratılış gerçeğini ortaya koymakta, evrendeki herşeyi yaratanın üstün güç sahibi Rabbimiz olduğunu bize hatırlatmaktadır.

Son bölümde detayları verilen "büyük gerçek" ise, söz konusu ideolojileri besleyen diğer bir kaynak olan materyalizmin iddialarını temelden çürütmekte ve dünyanın maddeci felsefelerinin iddia ettiğinden tamamen farklı bir yer olduğunu ortaya koymaktadır.

Kitabı okuduktan sonra materyalizmin ve Darwinizm'in savunulmasının ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anlayacak, zulme karşı duyarlı olmamanın insanlık açısından önemini fark edeceksiniz.

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü