Harun Yahya

Yaratılış Gerçeği - Fosiller Evrimi Reddediyor

Yengeç fosili

Evrim masalını destekleyebilecek bir tane bile fosil örneğinin bulunmamış olması, kuşkusuz evrimcilerin en büyük kabuslarından biridir. 150 yıldır yapılan kazı çalışmaları, her defasında evrime darbe vuran deliller ortaya koymuştur. Bunlardan biri de, yengeçlerin hep yengeç olarak varolduklarını gösteren, aşağıdaki 50 milyon yaşındaki yengeç fosilidir.

Sağda günümüzde yaşayan bir yengeç.
Solda 50 milyon yıllık yengeç fosili.
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Monte Baldo, İtalya

www.materyalizminsonu.com

Deniz yıldızı fosili

Yüz milyonlarca yıldır varlıklarını devam ettiren deniz yıldızları, eğer Darwinistlerin iddiaları doğru olsaydı, çoktan başka deniz canlılarına dönüşmeli, hatta karacanlısı haline gelmeliydiler. Ancak böyle bir dönüşüm hiç yaşanmamıştır. 430 mil yon yıl öncesine ait olan bu deniz yıldızı fosili de bu gerçeği doğrulamakta, canlıları Allah'ın yarattığını göstermektedir.

Solda günümüzde yaşayan bir deniz yıldızı.
Sağda 430 milyon yıllık deniz yıldızı fosili
Dönem: Paleozoik zaman, Silüryen dönemi
Yaş: 430 milyon yıl
Bölge: Avustralya

www.evrimyok.net

Gingko fosili

Bitkiler fosil kayıtlarında, günümüzdeki bitkilere benzer özelliklerle birdenbire belirmektedirler. Bu ise, onların diğer canlılar gibi yaratıldıklarını gösterir. Resimde yer alan ginkgo yaprağı fosili yaklaşık 65 milyon yıllıktır. Diğer tüm bitkiler gibi, ginkgoların da evrim geçirmediğinin ispatlarından biridir. Yaprağın genel hatları ve damar yapısı detaylı olarak fosilleşmiştir. 12 cm boyunda olan fosil, ginkgoların milyonlarca yıldır aynı olduklarını göstermektedir.

Amerika'da bulunmuş 65 milyon yıllık ginkgo yaprağı fosili.
Günümüzdeki ginkgo yaprağı (sağda)

www.a9.com.tr

Kanatlı karınca amber fosili

Kanatlı karınca türünün 5 - 8 mm uzunluğunda iki uzun kanadı vardır. Yuvalarını su ve yiyecek kaynaklarına yakın yaparlar. Bu karıncalar milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. 25 milyon yıllık amber içindeki kanatlı karınca fosili, söz konusu canlıların milyonlarca yıldır aynı olduklarını, yani evrim geçirmediklerini göstermektedir.

Dominik Cumhuriyeti'nde bulunmuş 25 milyon yıllık kanatlı karınca fosili.
Günümüzdeki kanatlı karınca (solda)

www.imanhakikatleri.com

Kurt fosili

Kurt sürüleri genellikle bir erkek ve bir dişiyi, yeni doğan yavruları ve kimi zaman da daha önceki doğumdan olan bir veya iki genç kurdu içerir. Bütün yetişkinler yavruları savunmada yardımcı olurlar. Bazen sürüdeki dişilerden biri "bebek-bakıcılığı" için gece boyunca yuvada kalır. Böylelikle yavruların annesine, sürünün geri kalanı ile beraber ava gitmesi için fırsat tanır. Canlıların kendilerine ait olmayan yavrulara bakmaları, onların sorumluluklarını üstlenmeleri evrimcilerin iddialarını geçersiz kılan delillerdendir. Canlıların sahip olduğu bu gibi özellikler Yüce Allah'ın varlığını açıkça göstermektedir.

Sol üstte: Asya'da bulunmuş 20 milyon yıllık kurt kafası fosili.

Ayı kafatası fosili

Genellikle üç yavruları olan ayılar, bahara kadar onları sütle beslerler. Bu süre içinde de barınaklarından hiç çıkmazlar. Yavrular kör, dişsiz ve tüysüz doğarlar. Yavrular mağaradan çıktıklarında anne, yavrularını korumak zorundadır. Sonsuz şefkatli ve merhametli olan Rabbimiz, bütün canlıların ihtiyaçlarını karşılayan, onları koruyup kollayandır. Onları güçlü annelerinin yanında dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruma altına almıştır.

Sağda: Amerika'da bulunmuş 50 bin yıllık kara ayı kafası fosili.
Solda: Günümüzdeki kara ayı.

www.yaratilismuzesi.com

Antilop kafatası fosili

Antiloplar yavrularını tehdit eden tilki ve kurtlara karşı sivri ve keskin toynaklarını kullanmakta tereddüt etmezler. Antilobun kendi bilinci ve iradesi ile yavrusunu korumak için ölümü göze aldığını iddia etmek akla ve mantığa uygun değildir. Antilopların ve diğer canlıların böylesine bilinçli, şefkatli, merhametli hareket etmesini sağlayan, onları bu özellikleri ile yaratan göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır.

50 milyon yıllık antilop kafası fosili ve solda da günümüzde yaşayan bir antilop türü.

www.evrimbelgeseli.com

Küre balığı fosili

O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. O'nun "Ol" dediği gün (herşey) oluverir, O'nun sözü haktır. Sur'a üfürüldüğü gün, mülk O'nundur. O, gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
(Nahl Suresi, 73)

Günümüzdeki küre balığına bir örnek.
Almanya'da bulunmuş olan bu küre balığı fosili 150 milyon yaşındadır.

Kerevit fosili

Şu halde hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir
(Casiye Suresi, 36-37)

150 milyon yıllık kerevit fosili
Solda günümüzde yaşayan kerevit

www.fosillerevrimireddediyor.com

Atnalı yengeci fosili

Atnalı yengeçlerinin kabuğundaki bazı maddeler bir süreden beri kanın pıhtılaşmasını hızlandıran ilaçların ve ameliyat dikiş ipliklerinin yapımında kullanılmaktaydı. Günümüzde ise, atnalı yengecinin mavi, bakır bazlı kanından çıkan bir öz, ilaçların saflığını test etmek için kullanılmaktadır. Bilim adamları, hayvanın kanından pek çok ilacın ve tıp cihazının güvenilirliğini ölçen çok değerli bir tıbbi ürün geliştirmektedirler. Atnalı yengeçlerinin insanlığa sağladığı yararlar Rabbimiz'in bize nimet olarak verdiklerinin sadece birkaç tanesidir.

Sağda: 150 milyon yıllık atnalı yengeci fosili.
Solda: Günümüzde yaşayan atnalı yengecine bir örnek.

www.guncelyorumlar.com

Uçan balık fosili

Balıkların insanlardaki gibi göz kapakları yoktur. Balıklar dünyaya gözlerinin üstünü kaplayan şeffaf bir örtü arkasından bakarlar. Bu perde dalgıçların sualtı gözlüklerini andırır. Çoğu zaman oldukça yakındaki nesneleri görmeleri gerektiğinden balıkların gözleri de bu ihtiyaca göre yaratılmıştır. Küresel ve sert olan yapıları yakın planı görmeye göre ayarlıdır. Balık uzağa bakmak istediğinde ise, bütün lens (mercek) sistemi gözün içindeki özel bir kas mekanizmasıyla arkaya doğru çekilir.

Solda günümüz uçan balığı.
Sağda 95 milyon yıllık uçan balık fosili.

Kedi balığı fosili

Balıklar, nefes almak için solungaçlara sahiptirler. Bunlarla suyun içindeki oksijeni kullanabilirler. Sürekli olarak ağızdan içeri alınan su, solungaç yaylarının üstünden arkaya doğru geçer. Solungaçtaki kılcal damarlar sudaki çözünmüş oksijeni alıp, vücuttaki karbondioksiti suya bırakırlar. Balıkların çoğunluğunda burun delikleri vardır, ama bunlar solumak için hiçbir zaman kullanılmaz. Burun delikleri minik keseciklere açılır ve balık bunlara dolan sudan kokuyu alır.
Sağda 95 milyon yıllık uçan balık fosili.

Solda: Günümüz kedi balığına bir örnek.
Sağda: 95 milyon yıllık kedi balığı fosili.

www.evrimefsanesi.com


Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü