Harun Yahya

Yaratılış Gerçeği 1/2

Kuğu

Bu yazıyı okumanızı sağlayan göz hücrelerinizin beslenmek için glikoza ihtiyacı vardır. Bunun için kanınızda ne kadar şeker bulunacağını hesaplayan, şeker miktarını sabit tutan bir sistem kurulmuş ve vücudunuza yerleştirilmiştir. Allah'ın yarattığı mükemmel düzen sayesinde, sizin düşünmenize ve planlamanıza gerek kalmadan, tüm organlarınız birbiriyle uyum içinde çalışır.

www.yaratilis.com

Renkli Kuş

Bir kuş tüyünde sapın her iki tarafındaki damarlarda 400 kadar küçük çengel bulunur. Bu çengellerin her birinde 2'şer tane olmak üzere toplam 800 kadar küçük kanca vardır. Öndeki kancalarda 20'şer tane daha kancacık vardır. Bu kancacıklar kumaş parçalarının teyellenmesi gibi iki tüyü birbirine tut-tururlar. Tek bir tüyde yaratılmış olan yaklaşık olarak 300 milyon tane küçük kanca Allah'ın sanatı-nın delillerindendir.

www.canlilarinevrimi.com

Balon balığı

Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, Şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Herşeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi? (Fussilet Suresi, 53)

www.bitkidunyasi.net

Ceylan

Arılar kovandaki ısıyı hep aynı tutarlar. Havanın daha soğuk olduğu saatlerde petek çevresinde kümelenir ve vücut sıcaklıkları ile yumurtaları ısıtırlar. Sıcaklık arttığındaysa arıların bir bölümü ısıyı düşürmek için kanatlarını yelpaze gibi sallamaya başlar. Çok scak günlerde ise arılar, su kaynaklarından aldıkları su damlalarını getirir ve bunları kuluçka hücrelerinin üzerine serperler.

www.darwinistneleridusunmez.com

Sevimli hayvanlar

Güney Kutup bölgesinde yaşayan penguenlerin vücut sıcaklığı yaklaşık 400C'dir. Yaşadıkları ortamın sıcaklığı ise kimi zaman, -400 C'yi bulmaktadır. Bu da penguenlerin, 800C'lik bir sıcaklık farkına dayanmaları demektir. Bu dayanıklılığı sağlayan, hayvanın derisinin altında bulunan kalın yağ tabakasıdır. Bu tabaka, vücut sıcaklığının kaybolmasına engel olur.

www.evrimefsanesi.com

Kutup ayıları

Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Al-lah'tır. O, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?
(Enam Suresi, 95)


www.hayvanlaralemi.net

Fosforlu sarı balık

Hindistan cevizinin tohumları suyla taşınır ve tohum taşımanın güvenli olması için sert bir kabuğun içine yerleştirilmiştir. Bu sert kabuğun içinde uzun bir yolculuk için gereken herşey hazırdır. Hindistan cevizi tohumlarının en dikkat çekici özelliklerinden biri ise suda yüzebilmelerini ve batmamalarını sağlayan hava boşluklarına sahip olmalarıdır.

www.islamadavet.org

Panda

Derilerindeki renk maddeleri sayesinde bukalemunlar, bulundukları ortama renk uyumu sağlayarak düşmanlarından korunurlar. Allah, bukalemunlarda sempatik sinir sisteminin salgısıyla pigmentlerin dağılması ve toplanmasını sağlayacak bir düzen yaratmıştır. Çok ağır hareket etmesine rağmen buka-lemun bu sayede güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilir.

www.darwinizmdini.com

Sürüngen

Bir insan suda bir balığın gördüğü gibi göremez, çünkü insan gözü su altında net görmeyi sağlayacak özelliklere sahip değildir. Örneğin balıklardaki gibi bir lens sistemi yoktur ya da insan gözü bir balığınki gibi küresel ve sert değildir, bu yüzden suda balıklar kadar net bir görüş sağlayamaz. Allah her canlıyı bulunduğu ortamla en uyumlu şekilde yaratmıştır.

www.dinsizliginkabusu.com 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü