Harun Yahya

Yaratılış Gerçeği 2/2
Fosiller Evrimi ReddediyorMeşe palamudu

 Solda günümüz meşe yaprağı

Sağda 45 milyon yıllık meşe yaprağı fosili

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: White River oluşumu, Wyoming, ABD

Fosil kayıtları, bitkilerin hiçbir zaman evrim geçirmediklerini, herhangi bir hayali ataya sahip olma-dıklarını göstermektedir. Balıkların hep balık, kuşların hep kuş, örümceklerin hep örümcek, çamların hep çam oldukları gibi, meşeler de hep meşe olarak var olmuşlardır. Resimde görülen 45 milyon yıllık meşe yaprağı fosili de bu gerçeği teyit etmektedir.

www.Allahkorkusu.com

Meşe palamudu

 306 - 299 milyon yıllık deniz kestanesi fosili

Yanda günümüzde yaşayan bir deniz kestanesi

Dönem: Karbonifer dönemi
Yaş: 306 - 299 milyon yıl
Bölge: ABD

Deniz kestaneleri dünyanın dört bir yanındaki denizlerde rastlanan, Ekinoid sınıfına dahil dikenli deniz canlılarındandır. Yaklaşık 300 milyon yıllık deniz kestanesi fosilleri, bu canlıların kompleks yapılarıyla yüz milyonlarca yıldır var olduklarını göstermektedir. Bu zaman zarfında yapılarında bir değişiklik olmamış, herhangi bir ara aşamadan geçmemişlerdir.

Meşe palamudu

 Sağda 13-12,5 milyon yıllık bivalve, aşağıda ise günümüz bivalvelerinden örnekler görülmektedir.

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 13 – 12,5 milyon yıl
Bölge: Calvert Oluşumu, Maryland, ABD

Bivalve, iki kabuklu yumuşakçalardan, midye ve istiridye türü bir canlıdır. Günümüzde yaşayanlarıyla, milyonlarca yıl önce yaşayanları arasında hiçbir fark yoktur. Bu durum evrimcilerin öne sürdüğü aşamalı evrim iddiasını, hiçbir tartışmaya yer bırakmadan geçersiz kılmaktadır.

Meşe palamudu

 Üstte günümüz tavşanları altta ise 38-23 milyon yıllık tavşan kafatası fosili görülmektedir.

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 38- 23 milyon yıl
Bölge: White River Oluşumu, Wyoming, ABD

38 – 23 milyon yaşındaki bir tavşanla günümüzde yaşayan tavşanlar arasında hiçbir fark yoktur. Milyonlarca yıldır değişime uğramayan tavşanlar, evrim geçirmediklerini, kendilerini Yüce Allah'ın yarattığını söylemektedirler.

Meşe palamudu

 Sağda 95 milyon yıllık tilki kafatası, solda ise günümüzde yaşayan bir tilki görülmektedir.

Yüz milyonlarca yıllık fosiller, canlıların hiçbir dönüşüm ve değişim geçirmediklerini ispatlamıştır. Resimdeki 95 milyon yıllık tilki kafatası fosili gibi tüm fosiller, Darwinizm'in saçmalığını gözler önüne sermektedir.

Meşe palamudu

 Sağda 88 milyon yıllık panda kafatası, solda ise günümüzde yaşayan bir panda görülmektedir.

Fosil kayıtlarında tüm canlılar hep en mükemmel halleriyle ve tam olarak vardır. Kafatasları, omurgaları, el ve ayak yapılarında hiçbir yarım, noksan kalmış özellik yoktur. Fosiller, pandaların hep panda olarak var olduklarını, herhangi bir evrim geçirmediklerini ispatlamıştır.

Meşe palamudu

 Sağdaki resimde gördüğünüz, amber içinde fosilleşmiş 25 milyon yıllık bir iğnesiz arı, aşağıda ise iğnesiz arının günümüzdeki örneklerinden biri görülüyor.

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimde amber içinde fosilleşmiş iğnesiz arı fosili görülmektedir. Bu canlıların günümüzdeki örnekleriyle, milyonlarca yıl önce yaşayan örnekleri birbirlerinden farksızdır. İki resim karşılaştırıldığında aradaki mükemmel benzerlik hemen fark edilebilmektedir.

Meşe palamudu

 En altta 128 milyon yıllık çayır çekirgesinin fosili, üstünde ise yaşayan bir çayır çekirgesi böceği görülmektedir.

Tettigoniidae familyasına dahil olan çayır çekirgelerinin büyük çoğunluğu tropik bölgelerde yaşarlar. Çayır çekirgeleri milyonlarca yıldır değişmeden, aynı kalmışlardır. Resimde fosili görülen 128 milyon yaşındaki çayır çekirgesi de bu gerçeğin delilidir.

Meşe palamudu

 Üstte solda, 108-92 milyon yıllık bir kemikli turna balığı fosili ve üstte sağda fosilden bir detay, altta ise canlının günümüzde yaşayan örneği görülmektedir.

Dönem: Eosen dönemi
Yaş: 54-37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, Lincoln County, Wyoming, ABD

Resimde görülen 54–37 milyon yıllık kemikli turna balığıyla, günümüz denizlerinde yaşayanları arasında hiçbir fark yoktur. Bu farksızlık, Darwinistlerin açıklayamayacağı bir durumdur ve Yaratılış gerçeğini bir kez daha ispatlamaktadır.

Meşe palamudu

 Yanda Peru'da bulunan 23-5 milyon yıllık istiridye fosili, üstte ise günümüz istiridyelerinden biri yer almaktadır.

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 23 - 5 milyon yıl
Bölge: Cajamarca Oluşumu, Peru

Günümüzdeki istiridyelerle aynı olan 23 – 5 milyon yaşındaki istiridyeler, evrim teorisinin iddialarının geçersiz olduğunu göstermektedir. Milyonlarca yıldır aynı olan istiridyeler, evrim geçirmemiştir, onları Allah yaratmıştır.

Meşe palamudu

 Sağdaki resim, 165 milyon yıllık bir kozalak fosiline aittir. Altta ise günümüze ait kozalak dilimleri ve bir kozalak görülüyor

Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş: 165 milyon yıl
Bölge: Jaramillo, Santa Cruz, Arjantin

Resimde görülen 165 milyon yaşındaki kozalak dilimi, taşlaşmış bir ormandan elde edilmiştir. Kozalağın tüm detaylarının görüldüğü bu fosil örneği, bitkilerin evrim geçirmediğini gösteren delillerden biridir. Günümüzdeki kozalakların sahip olduğu tüm özelliklere bundan 165 milyon yıl önce yaşamış olan kozalaklar da aynı şekilde sahiptir.

Meşe palamudu

 Yanda, günümüzde yaşayan yengeçlerden bir örnek. Altta, 23-5 milyon yıllık yengeç fosili

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 23 - 5 milyon yıl
Bölge: Rio de la Plata, Arjantin

Fosil kayıtlarında pek çok örneği olan canlılardan biri de yengeçlerdir. Milyonlarca yıl önce yaşamış olan yengeçlerle günümüzdekiler arasında bir fark olmadığı fosil bulgularının gösterdiği reddedilemez bir gerçektir. Bu gerçeğin ispatlarından biri de resimde görülen 23 – 5 milyon yaşındaki yengeçtir. Bu yengeç, bugün yaşayanlarla tıpatıp aynıdır.

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü