Harun Yahya

ÖnsözYeryüzündeki canlı türlerinin her biri mucizevi özellikler ve hayranlık uyandıran yeteneklerle yaratılmışlardır. Tek bir canlı türü incelendiğinde dahi, Allah'ın ihtişamlı yaratışının yüzlerce delilini görmek mümkündür.

Kuran'da bir ayette "Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır." (Enam Suresi, 38) şeklinde bildirilmektedir. Bu ayette dikkat çekilen kuşlar, üzerinde düşünülmesi ve incelenmesi gereken canlı topluluklarındandır.

Kuşlar yeryüzünde yaklaşık 10 bin türü bulunan ve birbirinden mucizevi özellikler taşıyan canlılardır. Yaşadığımız her yerde bu canlıların çok sayıda farklı türü ile karşılaşmamız ve bu türlerin her birinde hayranlık uyandıran farklı yönler görmemiz mümkündür. Bu canlılar estetik görünümleri, kusursuz uçuş mekanizmaları, göç etme konusundaki uzmanlıkları, yuva yapma becerileri veya gösterdikleri fedakarca davranışlar ile yaratılış gerçeğine delil olan sayısız özelliğe sahiptirler.

Kuşlar, aynı zamanda sosyal gruplar oluşturma yönünde de özel bir yetenekle yaratılmışlardır. Pek çok kuş türü topluluk halinde yaşar, birbirlerini tehlikelere karşı uyarır, yiyecek ve barınacak yer bulma konusunda ortaklaşa çalışır, çeşitli fedakarlıklarda bulunarak birbirlerine pek çok konuda yardımcı olurlar. (Detaylı bilgi için bkz.  Harun Yahya, Canlılarda Fedakarlık ve Akılcı Davranışlar) Bu yönleriyle, Allah'ın Kuran'da dikkat çektiği gibi kendi içlerinde iletişim kurabilen, Allah'ın kendilerine ilham ettiği görevleri ortaklaşa yerine getiren canlılardır.
kuşlar, mucize
Bazı kuşlar da vardır ki, zekaları ve çeşitli kabiliyetleri ile dikkat çekerler. Bu kitabın konusunu da oluşturan ve "ses taklidi yapabilen kuşlar" olarak tanımlayabileceğimiz bu kuş cinsleri papağanlar, ötücü kuşlar ve sinek kuşlarıdır. Birçok insan, söz konusu kuşların konuşma yeteneklerini duymuş, hatta televizyonda görmüş veya canlı olarak şahit olmuştur. Ancak bu canlıların "konuşabilmeleri"nin ya da "sesleri taklit edebilmeleri"nin nasıl büyük bir mucize olduğunu, bu canlıları Allah'ın ne kadar kusursuz sistemlerle yarattığını düşünmemiş olabilir.

İşte bu kitapta söz konusu canlıların konuşma ve ses taklidi yeteneği ile donatılmasının yaratılışın sayısız mucizelerinden biri olduğu anlatılacak, aynı zamanda bu yeteneğin evrim teorisinin iddialarını nasıl geçersiz kıldığı açıklanacaktır. Böylece Allah'ın yaratışındaki ihtişam tüm açıklığıyla gözler önüne serilecektir.

Akıllı Tasarım yani YaratılışKitapta zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz'in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol" demesi yeterlidir. Kuran'da Allah şöyle buyurmaktadır:

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü