Harun Yahya

SonuçBu kitapta Allah'ın yarattığı harika canlılardan biri olan "sesleri taklit edebilen kuşları" ele aldık. Duydukları sesleri taklit edebilmek, konuşabilmek için sahip olmaları gereken mekanizmanın mükemmelliğine tanıklık ettik. İnsan bile zeka olarak açık üstünlüğüne rağmen çoğu zaman başka sesleri veya konuşmaları taklit etmekte zorlanırken, bu küçücük kuşların duydukları pek çok sesi kusursuz taklit edebilmeleri, konuşma yeteneği göstermeleri kuşkusuz olağanüstü bir durumdur. Araştırmalar sonucunda elde edilen bilimsel bulgular, kuşlardaki bu mükemmel mekanizmanın kusursuz bir tasarımın eseri olduğunu ortaya koymaktadır. Allah'ın üstün ilim ve sanatı, yarattığı varlıklarda gösterdiği ihtişam hiçbir aldatıcı teoriyle örtülemeyecek kadar açıktır. Kuğular, tavus kuşları, rengarenk papağanlar, muhabbet kuşları ve daha saymakla hatta genelleme yapmakla bitiremeyeceğimiz kadar pek çok canlı, tesadüf iddialarını yalanlamakta, her an her dakika kendilerini yaratan Rabbimiz'in sonsuz gücünü sergilemektedirler.
kuşlar, kuş türleriGöğün bo şluğunda boyun eğdirilmiş (musahhar kılınmış) kuşları görmüyorlar mı? Onları (böyle boşlukta) Allah'tan başkası tutmuyor…
(Nahl Suresi, 79)

Öte yandan kitabın çeşitli bölümlerinde değindiğimiz gibi Darwinistler, bu mükemmel sistemi tesadüflerle açıklamaya çalışmakta ısrar etmektedirler. Darwinist zihniyete göre, çevremizde gördüğümüz tüm canlılar, bu canlıların sergiledikleri bütün yetenekler, her türlü estetik ve güzellik kör tesadüflerin eseridir. Oysa yaşamın ve canlıların her anına hakim olan şuur ve tasarımın tesadüflerle açıklanması hiçbir şekilde mümkün değildir. Darwinistlerin bu açık gerçeği görememeleri, daha doğrusu görmelerine rağmen kabullenmemeleri ise tamamen ideolojiktir. Bu kişilerin evrim teorisine olan bağlılıkları, söz konusu teorinin hayatın kökenini açıkladığına duydukları inançtır. Evrimin hayatın kökenini açıklayamadığını kabullenmeleri ise, geriye kalan tek ve doğru alternatifi yani "yaratılış gerçeği"ni kabullenmeleri anlamına gelecektir. Bu da, Darwinizm'in ve bağlı olduğu materyalist ideolojinin tamamen çökmesi demektir.
kuş, manzaraYeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.
Ve kendi nefislerinizde de. Yine de görmüyor musunuz?
(Zariyat Suresi, 20-21)

Unutmamak gerekir ki çevremizde binlerce örneğini gördüğümüz -Darwinistlerin şiddetle görmezlikten geldikleri- Allah'ın yaratış mucizeleri, inkarcıların çarpık felsefelerini yerle bir edecek önemli delillerdir. Canlılardaki muhteşem yapıyı ve evrendeki olağanüstü dengeyi gören vicdan sahibi her insan, bunları var eden gücün, üstün ve hakim olan Rabbimiz olduğunu açıkça görecektir. Böylece yaklaşık 1.5 asırdır dünyayı aldatan Darwinizm ve dolayısıyla materyalist felsefe yıkılacak, insanlar Allah'ın varlığını kavrayacak ve Rabbimiz'in dilediği güzel ahlaka göre yaşamaya başlayacaklardır. Darwinizm'in temelini oluşturduğu batıl fikir sistemi, Allah'ın "Hayır, Biz hakkı batılın üzerine fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o yok olup gitmiştir..." (Enbiya Suresi, 18) ayetinde bildirdiği gibi tamamen yok olacaktır.
kuş, mucizeGöklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip-yayması O'nun ayetlerindendir…
(Şura Suresi, 29)

 


Sen Yücesin,
bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok.
Gerçekten Sen, herşeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olansın.
(Bakara Suresi, 32)


 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü