Harun Yahya

 

Yaratılış Gerçeği 2/2


Messel Kuşu, kuş fosili


Resimde görülen kuş fosili, ünlü Messel Oluşumu'nda bulunduğu için bu isimle anılmaktadır. Kara canlılarından tamamen farklı bir yapıya sahip olan kuşların hiçbir vücut mekanizması kademeli evrim modeliyle açıklanamaz. Herşeyden önce kuşu kuş yapan en önemli özellik olan kanatlar evrim teorisi için çok büyük bir çıkmazdır.
www.evrimyok.com

Messel Kuşu
Dönem: Senozoik zaman,Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Almanya

karınca, amber içinde karınca


Teknoloji, kolektif çalışma, askeri strateji, gelişmiş bir iletişim ağı, örnek ve rasyonel bir hiyerarşi, disiplin, kusursuz bir şehir planlaması... İnsanların her zaman yeteri kadar başarılı olamadığı bu alanlarda, karıncalar daima başarılıdırlar.

Ve bu durum on milyonlarca yıldır aynıdır.
www.burmaamberleri.com


dikenli vatoz fosili


1) Dikenli Vatoz (solda)

2) Ringa Balığı (aşağıda, kırmızı çerçeve içinde)

3) Günümüz denizlerinde görülen dikenli vatoz (sol, altta)

 

ringa balığı fosili


Bir üstteki resimde görülen fosilde Dasyatidae (dikenli vatozlar) familyasına dahil bir dikenli vatoz ve ringa balığı
birarada bulunmaktadır. Günümüzde yaşayan dikenli vatozların ve ringaların bundan on milyonlarca yıl önce yaşamış olan örneklerinden hiç farkı olmadığını ortaya koyan bu fosil, evrimi geçersiz kılan sayısız delilden biridir.
www.darwinistyenilgininacisi.com

(Üstte) Dikenli Vatoz ve
(solda) Ringa Balığı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 54 - 37 milyon yıl
Bölge: Green River Oluşumu, ABD

Sol üstte 54- 37 milyon yıllık ringa balığı fosili
Sol altta sağda ise günümüzde yaşayan ringa balığı örneği bulunmaktadır.

Manolya Yaprağı fosili


Bugüne kadar bulunan çok sayıdaki bitki fosillerinin ortak bir özelliği vardır: Hepsi kusursuz bitkilerdir ve bugünkülerle tıpatıp benzerlik göstermektedirler. Ayrıca bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentez olayının oluşumunu tesadüflerle açıklamak imkansızdır.
www.evrimsizkafataslari.com

Manolya Yaprağı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Cache Creek Oluşumu, Kanada

Bal Arısı, amberde bal arısı


Bal arılarının davranışları evrimciler açısından soru işaretleri ile doludur. Örneğin evrimciler bal arılarının petek yapımında kullandıkları akıl almaz hesapları evrim teorisinin hiçbir hayali mekanizması ile açıklayamamaktadırlar. Milyonlarca yıldır aynı olan arılar, Darwinizm’e
büyük bir darbe indirmektedir.
www.bocekfosilleri.com

Bal Arısı
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya

Ginkgo Yaprağı fosili


Biyolog Francis Hitching, bugüne kadar evrim teorisini destekleyen tek bir fosilin bile olmadığını şöyle ifade eder:
"Eğer fosiller buluyorsak ve eğer Darwin'in teorisi doğruysa, o halde kayaların belirli bir grup yaratığın, daha kompleks bir başka grup yaratığa doğru küçük kademelerle ev-evrimleştiğini gösteren kalıntılar ortaya çıkarması gerekir.
Bu nesilden nesile ilerleyen "küçük gelişmelerin" son derece iyi korunmuş olması gerekir. Ama durum hiç de böyle değildir. Aslında, bunun tam tersi doğrudur..." (Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong, Tichnor and Fields, s. 40)
Ginkgo Yaprağı 
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Kanada

Yanda 50 milyon yıllık ginkgo yaprağı ve altta sağda ise bu fosilden hiçbir farkı olmayan günümüz ginkgo yaprağının örneği görülmektedir.

kaplumbağa fosili


Darwinistlerin kaplumbağanın kabuklu yapısına, dokularına bir açıklama getirebilmeleri gerekmektedir. Tüm bunların hayali evrimsel süreçte nasıl tesadüfen geliştiğini gösterebilmeli ve buna dair deliller ortaya koyabilmelidirler. Ancak Darwinistler bir canlının gelişimi konusunda yalnızca hikayelere başvururlar. Hikayelerini destekleyecek evrimsel delillerden ise tümüyle yoksundurlar. Darwinistlerin karşılaştıkları her zaman yaşayan fosiller olacaktır.
www.darwintitredi.com

Kaplumbağa
Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 37-23 milyon yıl
Bölge: Nebraska, ABD

kayaarmudu yaprağı fosili


Evrimin hayali mekanizmalarından biri olan mutasyonun ve tesadüflerin, bitkilerin oluşumunu açıklayamadığını evrimci Pierre-Paul Grassé şöyle itiraf etmektedir:

"Mutasyonların havyanların ve bitkilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığına inanmak, gerçekten çok zordur.

Ama Darwinizm bundan fazlasını da ister:

ek bir bitki, tek bir havyan, tam olması gerektiği şekilde binlerce ve binlerce faydalı tesadüfe maruz kalmalıdır.
Yani mucizeler sıradan bir kural haline gelmeli, inanılmaz derecede düşük olasılıklara sahip olaylar kolaylıkla gerçekleşmelidir. Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur, ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir."
(Pierre-Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, s. 103)

Solda 50 milyon yıllık kayaarmudu yaprağı fosili ve üstte ise günümüz karaarmudu yaprağı örneği görülmektedir.

sekoya dalı fosili


Dünyanın en büyük ağaç türü olarak bilinen sekoyalar, aynı zamanda çok uzun ömürlüdürler. Yaklaşık 150 metre yüksekliğinde, 1000 yaşında olan örnekleri bulunmaktadır. Çoğunlukla Kuzey Amerika'da yaşarlar. Fosil örnekleri, sekoyaların milyonlarca yıldır aynı olduklarını, yani evrim geçirmediklerini ortaya koymaktadır. Resimde görülen 50 milyon yıllık sekoya dalı fosilinin, günümüzdeki örneklerinden hiçbir farkı yoktur. Sekoyalardaki bu değişmezlik tüm canlılar gibi sekoyaları da Allah'ın yarattığının delillerindendir.
www.kambriyenvedarwin.com
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 50 milyon yıl
Bölge: Cache Creek Oluşumu, British Columbia, Kanada

Yanda 50 milyon yıllık sekoya dalı fosili ve bu fosilden hiçbir farkı olmayan günümüz sekoya dalı.

Yılan sineği larvası, amber içinde


Yılan sineklerinin larvaları en düz yüzeylere dahi tırmanabilecek bir yapışma organına sahiptir. Bu canlı, yaklaşık 45 milyon yıl önce de, günümüzdekiler gibi son derece üstün donanımlara sahipti. Söz konusu canlının her
detayı, amberlerde oldukça iyi korunmuş şekilde günümüze kadar gelmiştir. Canlının mükemmel şekilde korunmuş olan özellikleri, evrimcileri tamamen açıklamasız bırakmaktadır. Spekülasyonlara mahal vermeyecek kadar belirgin yapılar, milyonlarca yıl boyunca hiçbir
evrimleşmenin gerçekleşmediğini açıkça ilan eder.
www.evrimteorisivefosiller.com
Yılan sineği larvası
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya

Günümüzde yaşayan yılan sineği.

Amber içinde cırcır böceği


2 cm boylarında olan cırcır böcekleri parlak renkli, yuvarlak iri başlı, kısa kanatlı, uzun antenli böceklerdir. Sadece erkekleri ön kanatlarını birbirine sürterek ses çıkarır ve dişileri kendilerine çekerler. Resimdeki amber içinde yaklaşık 45 milyon yıldan beri hiç bozulmadan kalmış olan bir cırcır böceğinin günümüzdeki örneğine baktığımızda tamamen aynı özellikleri taşıdığını görürüz. Bu da bize canlıların ilk yaratıldıkları günden bu yana aynı özelliklere sahip olduklarını, dolayısıyla hiçbir zaman evrimleşmediklerini kanıtlamaktadır.
www.baltikamberleri.com
Amber içindeki fosilden hiçbir farkı olmayan günümüz cırcır böceği.

Cırcır Böceği
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya

 

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü