Harun Yahya


Yaratılış Gerçeği -2/2
Yengeç Fosili


Fosil kayıtları, Darwinistlerin yaklaşık 150 yıldır öne sürdükleri "ara form fosilleri bulunmuş değil, ama ileride bulunabilir" argümanının artık geçerli olmadığını göstermektedir. Fosil kayıtları canlılığın kökenini anlamak için yeterince zengindir ve karşımıza somut bir tablo çıkarmaktadır: Farklı canlı türleri, aralarında evrimsel "geçiş formları" olmadan, yeryüzünde bir anda ve farklı yapılarıyla, ayrı ayrı ortaya çıkmışlardır. Bunun ise anlamı açıktır: Canlıları Allah yaratmıştır.
Yanda: Yengeç fosili
Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 37 - 23 milyon yıl
Bölge: Danimarka
Üstte: günümüzde yaşayan yengeç

Karasinek Fosili


Kara sinekler, Simuliidae familyasına dahil olan canlılardır. Bugüne kadar tespit edilmiş yaklaşık 1800 türü vardır. Erkek kara sinekler genellikle nektarla beslenirken, dişiler tıpkı sivrisinekler gibi diğer hayvanların kanlarıyla beslenirler. Çoğunlukla gri veya siyah renkte olan bu sinekler, kısa bacaklara ve antenlere sahiptirler. Elde edilen tüm kara sinek fosilleri, bu canlıların var oldukları günden itibaren aynı olduklarını, evrim geçirmediklerini göstermektedir. www.kuranahlaki.com Yanda görülen ve günümüzde yaşayan kara sineklerle milyonlarca yıl önce yaşamış olanlar tıpatıp aynıdır.
Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Litvanya

Sivrisinek Fosili


Sivrisinek pek çok mucizevi özelliğe sahip olan bir canlıdır. Canlının gerek larva ve pupa aşaması gerek yetişkin aşamasında sahip olduğu özellikler, diğer tüm varlıklar gibi sivrisineklerin de Yüce Allah'ın eseri olduğunu ortaya koymaktadır. www.altinoran.org Yandaki resimde görülen amber içindeki sivrisinek fosili 25 milyon yaşındadır ve günümüzdeki (yanda) sivrisineklerle tıpatıp aynıdır. Bu aynılık karşısında Darwinistlerin söyleyebilecekleri tek bir söz dahi yoktur.

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Bal Arısı Fosili


Amber içindeki bal arısı bugünkü bal arılarıyla tıpatıp aynıdır. Bal arıları milyonlarca yıldır aynı vücut mekanizmaları ile, aynı sosyal düzen içinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Aşağıdaki amberde görülen ve çok iyi korunmuş olan bu 45 milyon yaşındaki arı da bunun bir delilidir. Milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamış bal arısı fosili (yanda ve altta)

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş: 45 milyon yıl
Bölge: Rusya

Yaprak Fosili


Tüm canlılar, tarih boyunca aynı mükemmel özellikleri sergilemişler ve Allah'ın izniyle, tek bir anda ve mükemmel şekilde yaratıldıklarını ispat etmişlerdir. Darwinistler, bu gerçeği kabul etseler de etmeseler de, tüm paleontolojik deliller, onların teorilerini yıkmaya devam edecektir. www.yasayanfosiller.com Yanda günümüzdeki huş ağacının yaprakları görülmektedir.

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl

Bölge: Kanada
Vatoz Fosili


Darwinistler tüm canlıların değişim geçirdikleri iddiasındadırlar. Milyonlarca yıl önceye dayanan fosil örnekleri işte bu nedenle çok önemlidir. Canlılar değişmemişlerdir. Tek bir yaşayan fosil bile bu gerçeği ispat ederken, yeryüzü sayısız yaşayan fosil örneği ile doludur. www.unludarwinistyalanlar.com

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi

Yaş: 144-65 milyon yıl

Bölge: Lübnan

Yandaki keman vatozunun şu anki yapısı ve anatomik özellikleri bundan 130 milyon yıl önce de aynı şekildedir.
Kozalak Fosili


50 milyon yıllık sekoya kozalağı fosili, bu canlıların milyonlarca yıllık dönemde aynı şekilde varlıklarını sürdürdüklerini açıkça göstermektedir. Bu ve diğer yaşayan fosil örnekleri şu gerçekleri açıkça ilan eder: Evrim yaşanmamıştır. Darwinistlerin bu konudaki tüm iddiaları boştur, evrim büyük bir yalana dayanmaktadır. Evrim delilsizdir.

Günümüz sekoya kozalağı

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl

Bölge: Kanada
Tüylü Sivrisinek Fosili


Tüylü sivrisinek, on milyonlarca yıldır değişmeyen yapısı ve görünümüyle evrimcilerin iddialarına meydan okuyan sayısız canlıdan biridir. Ortalama 3 - 12 mm boyutunda olan bu sinekler, ilkbaharda ortaya çıkarlar. Toprak yüzeyine yakın yaşayan türleri, bitkilere zarar verirler. Bu familyaya dahil olan canlılar, bilinen en eski sinek türlerindendir.

Günümüz tüylü sivrisineği

Dönem: Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi

Yaş: 50 milyon yıl

Bölge: British Columbia, Kanada
Hamam Böceği Fosili


Kutuplar dışında dünyanın her bölgesinde yaşayabilen hamam böcekleri, fosil kayıtlarında yüz milyonlarca yıl öncesinden itibaren eksiksiz ve kusursuz yapılarıyla izlenmektedir. 125 milyon yıldır yapılarını muhafaza eden hamam böcekleri, "Biz evrim geçirmedik, yaratıldık" demektedirler. İdeolojik ön yargılarından kurtulduklarında Darwinistler de bu açık gerçeği görebileceklerdir.

Yanda günümüzde yaşayan hamam böceğive fosili görülmektedir.

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi

Yaş: 125 milyon yıl

Bölge: Liaoning, Çin
Akrep Sineği Fosili


Mecoptara takımına dahil olan akrep sineklerine, akreplerin iğnelerini andıran organları nedeniyle bu isim verilmiştir. Resimde görülen 125 milyon yıllık akrep sineği fosili, bu canlının aradan geçen milyonlarca yıla rağmen aynı kaldığını, yani herhangi bir evrimsel süreçten geçmediğini belgelemektedir. Sayısız fosil örneğinin ortaya koyduğu bu belgeler karşısında Darwinizm çökmeye mahkum olmuştur.

Yandaki fosilleşmiş 125 milyon yaşındaki akrep sineği ile yanda görülen günümüz akrep sineği arasında hiçbir fark yoktur.

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi

Yaş: 125 milyon yıl

Bölge: Liaoning, Çin
At Nalı Fosili


Resimde görülen 150 milyon yıllık at nalı yengeci fosili, söz konusu canlıların yüz milyon yılı aşkın zamandır değişmediklerinin delilidir. Bu delilin gösterdiği gerçek çok açık ve anlaşılırdır: Tarih boyunca evrim yaşanmamış, tüm canlıları Yüce Allah yaratmıştır.

www.yaratilisatlasi.com

150 milyon yıl önce de aynı özelliklere sahip olarak yaşamakta olan günümüz at nalı yengeci

önem: Mezozoik zaman, Jura dönemi

Yaş: 150 milyon yıl

Bölge: Solnhofen Oluşumu, Almanya
Dişbudak Ağacı Fosili


Günümüzde Kuzey Amerika'da yaşamakta olan dişbudak ağacı, orta boylu ve büyük ağaçlar kategorisindedir. Kendisi gibi büyük bir ağaç olan sekoya bitkisi ile birlikte günümüzden 50 milyon yıl önce de Kuzey Amerika'da (Kanada'da) varlığını sürdürmüş ve günümüzdeki aynı şekli ile, aynı özelliklerle yaşamıştır.

www. HarunYahya.TV

Solda sekoya dalının 50 milyon yıllık fosili. Altında ise günümüzdeki örneği bulunmaktadır.

Sağda dişbudak ağacı yaprağının 50 milyon yıllık fosili, Üstünde ise günümüzdeki örneği görülmektedir. 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü