Harun Yahya


Yaratılış Gerçeği 1/2
 Filin alnında, 20 hertzin altında frekanslarda boğuk ses çıkartabilen bir organ bulunur. İşte bu organ sayesinde filler kendi aralarında, diğer canlıların anlayamayacağı gizli ve şifreli bir dil kullanarak konuşmaktadırlar. Tüm yarattıklarını koruyan Allah bu sistem ile birbirinden çok uzak mesafelerde yaşayan bu canlılar için bir kolaylık yaratmıştır.

 
Darwinnedenyanildi.com Kurt sürüsünde bütün yetişkinler yavrularıı savunmada yardıımcıı olurlar. Bazen sürüdeki dişilerden biri "bebek-bakııcılığıı" için gece boyunca yuvada kalıır. Böylelikle yavrularıın annesine, sürünün geri kalanıı ile beraber ava gitmesi için fıırsat tanıınır. Kurtların sahip olduğu bu özellikler üstün bir Yaratıcı’nın varlıığıınıı açıkça göstermektedir. İşte o Yaratııcıı, üstün şefkat ve merhamet sahibi olan Allah'tıır.

 
Darwinistleresorun.com Pandaların kemiksi baş parmakları hareketi kolaylaştıırıır ve tendonlarıın yıırtıılmasıınıı engeller. 1999’da Nature dergisinde yayınlanan bir inceleme, pandanın baş parmağının hayvanın doğal ortamı açısından son derece verimli olduğunu göstermektedir. Dört Japon araştırmacının ortak sürdürdükleri çalışma ile, pandanın baş parmağının "memeliler arasında bulunan en olağanüstü yönlendirme tekniklerinden biri" olduğu sonucuna varılmıştır.

 
 Bitkilerle ilgili bu itiraf evrimcilerin teorilerini çürütmektedir: "Bitki hücreleri birbiriyle kimi zaman proteinleri ve hormonları; kimi zaman nükleik asit, karbonhidrat ve şekerleri; kimi zaman da kimyasal ve elektriksel sinyalleri kullanarak haberleşirler. Bireysel bitki hücrelerinin çok miktardaki bu bilgiyi nasıl barındırdıkları anlaşılamamaktadır..." (Anthony Trewavas, Nature dergisi, 21 Şubat 2002, "Bitkilerdeki Bilinç: Akıldan Yoksun Beceriler")

Darwinizmeveda.com

 
 Darwinistler içgüdü olarak adlandırdıkları canlılardaki akılcı davranışların ve fedakarlık özelliklerinin tesadüfen ortaya çıktığını iddia ederlerken, bu içgüdü kavramının canlılarda ilk olarak nasıl meydana geldiği, nasıl yönlendirildiği ve nesiller boyunca nasıl devam ettiği konularında açıklamasız kaldıklarını düşünmezler. Yeryüzündeki tüm canlıları yaratan ve onlara nasıl davranacaklarını ilham eden Yüce Allah'tır.

Yenibilgiyenikonu.com

 
 Papağanlar ve balıkçıl kuşları kanatlarını temizlemek için bir çeşit "toz" üretirler. Bu toz tüylerinin yıpranmış uçlarından gelir ve bazı türlerde, güvercinler ve papağanlarda olduğu gibi kuşun tüyleri arasına dağılmıştır. Tozun ne işe yaradığı henüz tam olarak anlaşılamamıştır, fakat kanatların su geçirmezliğine yardımcı olduğu tahmin edilmektedir.

Kuslarinveucusunkokeni.com

 
 Sizin için, yeryüzüne boyun eğdiren O'dur. Şu halde onun omuzlarında yürüyün ve O'nun rızkından yiyin. Sonunda gidiş O'nadır.
(Mülk Suresi, 15)

 
 Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin Yaratandır... (Enam Suresi, 101)


 
 Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? Göğe, nasıl yükseltildi? Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu? Yere; nasıl yayılıp-döşendi? (Ğaşiye Suresi, 17-20)

Darwinistpanik.com

 

 

Kitap bölümleri

Masaüstü Görünümü