Harun Yahya

Allah'ın Musevilere Tevrat'taki vaadlerinden bir bölümüAllah'ın, ancak Kendisini sevmeleri ve Kendisine itaat etmeleri koşuluyla Musevilere vaatlerini gerçekleştireceğine yönelik Tevrat sözleri

Bugün size ilettiğim buyruklar uyarınca siz ve çocuklarınız Tanrınız RAB'be döner, bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na uyarsanız, Tanrınız RAB size acıyacak, sizi sürgünden geri getirecek. Sizi dağıttığı ulusların arasından yeniden toplayacak. Dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile, Tanrınız RAB sizleri toplayıp geri getirecek. Sizi atalarınızın mülk edindiği ülkeye ulaştıracak… Tanrınız RAB üzerinize iyilik getirecek ve sizi atalarınızdan daha çok çoğaltacak... Tanrınız RAB el attığınız her işte sizi başarılı kılacak; çok sayıda çocuğunuz olacak, hayvanlarınızın yavruları, toprağınızın ürünü bol olacak. RAB atalarınızdan nasıl hoşnut kaldıysa, sizden de öyle hoşnut kalacak ve sizi başarılı kılacak. Yeter ki, Tanrınız RAB'bin sözünü dinleyin… buyruklarına, kurallarına uyun ve bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na dönün. (Yasa'nın Tekrarı, 30:2-10)

Allah'ın emirlerine boyun eğerek yaşadıklarında, Musevilere vaadedilen nimetlerden bir kısmı

Tanrınız RAB'bin buyruklarını dinler, onlara iyice uyarsanız… (Yasanın Tekrarı, 28:1-14)

Allah korkusu, Allah sevgisi ile yaşamadıklarında, Allah'ın emirlerine uymadıklarında Allah'ın Musevilere tehtidinden bir bölümü

Ama Tanrınız RAB'bin sözünü dinlemez, bugün size ilettiğim buyrukların, kuralların hepsine uymazsanız, şu lanetler üzerinize gelecek ve size ulaşacak: Kentte de tarlada da lanetli olacaksınız... RAB'be sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler yüzünden el attığınız her işte O sizi lanete uğratacak, şaşkına çevirecek... Sonunda üzerinize yıkım gelecek... Yeryüzündeki bütün uluslar için dehşet verici bir örnek olacaksınız... Yaptığınız her şeyde başarısız olacak, sürekli sıkıştırılacak, yağmalanacaksınız. Sizi kurtaran olmayacak… Ev yapacak ama içinde oturmayacaksınız. Bağ dikecek ama üzümünü toplamayacaksınız... Sürekli sıkıştırılacak, ezileceksiniz... Çok tohum ekecek, ama az toplayacaksınız... Bütün bu lanetler başınıza yağacak... Çünkü Tanrınız RAB'bin sözünü dinlemediniz, size verdiği buyrukları, kuralları yerine getirmediniz… Aç, susuz, çıplak kalacaksınız; her şeye gereksinim duyacaksınız… Tanrınız RAB'bin yüce ve heybetli adından korkmazsanız, RAB sizi ve soyunuzu korkunç belalarla, büyük ve sürekli belalarla, ağır, iyileşmez hastalıklarla vuracak… Gökteki yıldızlar kadar çok olan sizler, sayıca az bırakılacaksınız. Çünkü Tanrınız RAB'bin sözüne kulak vermediniz... RAB sizi dünyanın bir ucundan öbür ucuna, bütün halklar arasına dağıtacak... Bu uluslar arasında ne esenliğiniz ne de dinlenecek bir yeriniz olacak. Orada RAB size titreyen yürekler, umutsuzluk ve bakmaktan yorulmuş gözler verecek. Sürekli can kaygısı içinde yaşayacaksınız. Gece gündüz dehşet içinde olacaksınız. Yaşamınızın güvenliği olmayacak… (Yasanın Tekrarı, 28:15-68)

 

Musevilerin Kral Mesih'in gelişini heyecan içinde beklemeleri ve onun çıkış alametlerini takip etmeleri gerekir >>>

Tevrat'ta ve diğer Musevi kaynaklarda Kral Mesih'e İşaretler >>>

Kral Mesih'İn Musevi kaynaklarında tarif edilen özellikleri >>>

Tevrat'ta Kral Mesih ve onun hakimiyet döneminin bazı özellikleri >>>

Tevrat'ta Kral Mesih'in acı çekmesi >>>

Musevi kaynaklarda Kral Mesih'in acı çekmesi ile ilgili açıklamalar >>>

Kral Mesih ile ilgili Tevrat, Talmud ve tefsirlere dayanan çeşitli bilgiler >>>

Musevi kaynaklarında Hz. Mehdi (as)'ın hakimiyet dönemi >>>

Hz. Mehdi (as)'ın Zebur'da geçen bazı özellikleri >>>

Zebur'da Hz. Mehdi (as)'ın dünya hakimiyeti >>>

Kral Mesih, Tevrat'a göre yeryüzüne adalet ve barış getirecektir >>>

Musevilikte Mehdi inancı >>>

 

Masaüstü Görünümü