Harun Yahya

İnşaAllah ve MaşaAllah kelimelerinde özel bir sır vardır


* İnşaAllah ve maşaAllah kelimelerinin çokça zikredilmesindeki özel sır nedir?

* İnşaAllah ve maşaAllah ifadelerini her gerektiğinde söylemek niçin önemlidir?

* Sayın Adnan Oktar’ın bu konudaki önemli açıklamaları nelerdir?Rabbimiz insanlar üzerinde sonsuz merhamet sahibidir. Tüm hayatları boyunca onlara eşsiz nimetler lütfeder. Fiziksel nimetlerin yanında manevi olarak da çok büyük lütuflarda bulunur: hatalarını affeder, tevbelerini kabul eder, onları korur, kötülüklerini örter, hidayetlerini artırır, doğru yola iletir. Allah herşeyi müminlerin lehine kılar ve onları çeşitli yollardan destekler. İşte Kuran’da geçen “inşaAllah” ve “maşaAllah” ifadeleri içinde de böyle çok geniş ve derin anlamlar ve rahmet vardır.

İnşaAllah ve MaşaAllah Allah’ı Zikreden ve Şirki Önleyen Çok Önemli İki İfadedir

Gerçek imanda, katıksız bir sevgide Allah’a karşı mutlak bir teslimiyet olur. Kişi saniyelik hatalara dahi düşmemeye özen gösterir. Allah’a güveninde eksiklik hissettiği veya Allah’tan başka yardımcılar aradığı anda bunun şirk olacağını bilir. Bu nedenle kamil imana sahip bir mümin yalnızca Allah’a rağbet eder, bir tek O’na güvenir. Çünkü Allah’ın herşeye hakim olduğunu, herşeye gücünün yettiğini, Allah’ın izni dışında tek bir yaprağın dahi düşmediğini bilir. Bundan dolayı herhangi bir olayda yardım istenecek tek mercinin Allah olduğunun farkındadır. O’nu veli edinmiştir. Allah’ın dışında dayanılacak, yardım istenecek başka hiç kimseye ve hiçbir güce ihtiyaç duymaz. Çünkü dünyada meydana gelen her olayın Allah’ın izniyle gerçekleştiğinin farkındadır. İşte gerçek imana sahip bir insan, yaşamının her anında bu bilinçle hareket eder. Bu nedenle ‘inşaAllah’ kelimesini kullanır ve herşeyin Allah’ın izni ve Allah’ın kaderde yaratması ile gerçekleştiğini zikreder. Çünkü bir kişi “yarın ben bir şey yapacağım” derse ve eğer bunu Yüce Allah’ın yaratacağını unutarak söylerse bu şirk olur. Ama ‘inşaAllah’, ‘Allah’ın dilemesiyle, Allah’ın kaderde yaratmasıyla yapacağım’derse Allah’ın izniyle en büyük günah olan şirkten kurtulmuş olur.Diğer taraftan eğer bir kişi bir güzellik gördüğünde bu güzellik için Allah’ın yarattığını düşünmeden, “ne kadar güzel” derse ona ilahlık anlamı yüklemiş olur. (Allah’ı tenzih ederiz). Fakat aynı zamanda “Allah ne güzel yaratmış” anlamına gelen “maşaAllah” ifadesini de söylerse şirkten korunmuş olur. Bu nedenle “inşaAllah” ve “maşaAllah” ahir zamanda şirki ortadan kaldıran ve Allah’ın zikri olan çok önemli iki ifadedir. Hikmet sahibi olan Allah Kuran’da bu iki ifadenin şirkten kurtulmanın ve Zatı’nı yüceltmenin anahtarı olduğunu Kehf suresinde şöyle bildirmiştir.

“Hiçbir şey hakkında: “Ben bunu yarın mutlaka yapacağım” deme. Ancak: “Allah dilerse” (İnşaAllah yapacağım de). Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki: “Umulur ki, Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip-iletir.”” (Kehf Suresi, 23-24)

“Fakat, O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.” “Bağına girdiğin zaman, ‘MaşaAllah, Allah’tan başka kuvvet yoktur’ demen gerekmez miydi? Eğer beni mal ve çocuk bakımından senden daha az (güçte) görüyorsan.”” (Kehf Suresi, 38-39)

Sayın Adnan Oktar “İnşaAllah” ve “MaşaAllah” zikirlerinin şirki ortadan kaldırdırdığını anlatıyor:

ADNAN OKTAR: “Bir işe başladığında, yarın herhangi bir şey olacağında “inşa-Allah deyin” diyor Allah. Yani “Allah’ın izni ile”, “Allah’ın dilemesi ile”. “İnşaAllah” bir zikirdir. “La ilahe illAllah” gibi, “subhanAllah” gibi, “Allah-u Ekber” gibi, “elhamdülillah” gibi bir zikirdir. Allah’ı zikretmektir. Dolayısı ile bereketlidir. ‘İnşaAllah’ı, ‘MaşaAllah’ı çok kullananlar dünyaya hakim olacaklar, ahir zamanda. Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin özelliğidir. Bir sır kelimedir, sır cümledir. Kehf Ehli’nin de özelliğidir. Ahir zamanın özelliğidir. Bir şey gördüğümüzde; “MaşaAllah, Allah ne güzel yaratmış.” deriz. Böylece şirkten kurtulmuş oluyoruz. “İnşaAllah” da; Allah’ın izni ile, Allah’ın yaratmasıyla, Allah’ın kaderde yaratması ile. Her ikisi de anti-şirk kelimelerdir, “inşaAllah” ve “maşaAllah”. Şirke darbedir. Şirki darmadağın eden iki kelimedir. Nur Suresi’nde Allah, Allah’a şirk koşmayanların dünyaya hakim olacağını söylüyor. Şimdi “yarın ben bir şey yapacağım” dersem eğer Allah’ı unutarak söylersem, Allah’ın yaratacağını unutursam bu şirk olur. Ama “inşaAllah”, “Allah’ın dilemesiyle” “Allah’ın kaderde yaratmasıyla” yapacağım dersen şirkten kurtulmuş olursun. Müşrik olmamış olursun. Bir de “bir şey ne kadar güzel dersen” ona ilahlık atfetmiş olursun. Ama “Allah ne güzel yaratmış” dersen şirkten kurtulmuş olursun. “İnşaAllah” ve “maşaAllah” ahir zamanda şirki parçalayan Allah’ın iki zikridir. Bu iki zikir şirki parçalar. Put parçalayıcıdır, inşaAllah... (17 Haziran 2010 Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV)İnşaAllah ve MaşaAllah İfadeleri, İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetinin Anahtarıdır

Kuran ahlakının tüm dünyaya hakim olması, Kuran-ı Kerim’de haber verilen, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadis-i şeriflerinde bildirdiği, İslam alimlerinin de eserlerinde yer verdiği büyük bir müjdedir. Peygamberimiz (s.a.v.), Allah’ın Hz. Mehdi (a.s.)’ı vesile kılarak İslam ahlakını tüm dünyaya hakim edeceğini bildirmiştir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın Allah’ın izniyle ahir zamanda ortaya çıkacağı ve İslam ahlakını yeryüzüne hakim kılacağı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hadis-i şerifinde şöyle haber verilmiştir: 

KIYAMETİN KOPMASI İÇİN SADECE BİR GÜNDEN BAŞKA VAKİT KALMAMIŞ DA OLSA, ALLAH BENİM EHL-İ BEYTİMDEN (SOYUMDAN) BİR ZATI GÖNDERECEK, YERYÜZÜ ZULÜMLE DOLDUĞU GİBİ, O YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR.” (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir başka hadis-i şerifinde ise Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerinin inşaAllah ve maşaAllah ifadelerini çok söyleyeceğini bildirmiştir:

“ONLARDAN BİRİ BİR İŞ YAPMAK İSTEDİĞİ ZAMAN ‘İNŞAALLAH’ DER.’’

Peygamberimiz (s.a.v.) bu iki ifadeyi zikredenlerin ise derin bir Allah aşkı ve kamil imana sahip olduklarına dikkat çekmiştir:

“İNSANLAR İÇİN, İNŞAALLAH DEMEKTEN DAHA FAZİLETLİ İTAAT EDİCİLİK YOKTUR.”

“İNŞAALLAH’I ÇOK SÖYLEMESİ KİŞİNİN İMANININ GÜZELLİĞİNDENDİR.” (İsmail Hakkı Bursevi, Şuabu’l İman), (C.Sağir, 2; 50)

Dolayısıyla Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri tüm yaptıkları çalışmaların Allah’ın izniyle gerçekleşeceğini bildikleri için her zaman “inşaAllah” derler. İşlerinde kazandıkları başarının ise gerçek sahibinin Allah olduğunu unutmazlar. Bu nedenle de her zaman Allah’ı yücelterek “maşaAllah” derler. Ayrıca imanlarının derinliği ve Allah’ın sıfatlarını gerektiği gibi tanıyıp Allah’tan korkan kişiler olmaları nedeniyle sıklıkla bu iki ifadeyi zikrederler. Onların şirkten uzak bu yaklaşımları ve Allah’a aşkla olan bağlılıkları, Allah’ın izniyle İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasına vesile olacaktır.

İnşaAllah ve MaşaAllah’ın Geçtiği Kehf Suresi İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Eder:

Kehf Suresi, dünya hakimiyetini  ve Mehdiyet’i anlatan bir suredir. Çünkü Kehf Suresi’nin sıra numarası ile ayet sayısının çarpımından 1980 rakamı elde edilmektedir:

Kehf Suresi 110 ayetten oluşur ve 18 suredir.

110x18=1980

1980 tarihi ise Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış tarihidir. Bu iki ifadenin Kehf Suresi’nde sadece birer ayette geçmesi Allah’ın “inşaAllah” ve “maşaAllah” ifadelerinde gizlediği dünya hakimiyetine bir işarettir (Doğrusunu Allah bilir). 

Diğer taraftan;

MaşaAllah kelimesi, şeddesiz 1987, şeddeli 2016

İnşaAllah kelimesi, şeddesiz 1997, şeddeli 2027 tarihlerini verir.

Her iki tarih ise  İslam ahlakının dünya hakimiyetine bakan tarihlerdir.

Sayın Adnan Oktar inşaAllah ve maşaAllah zikrinin Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebelerinin alameti olduğunu ve bu zikri yapanların dünya hakimi olacağını anlatıyor:

ADNAN OKTAR: MaşaAllah kelimesi, şeddesiz 1987’ye, şeddeli 2016’ya bakıyor. İnşaAllah kelimesi, şeddesiz 1997, şeddeli 2027; dünya hakimiyetine bakıyor. İnşa-Allah, maşaAllah dedikçe, dünya hakimiyeti adım adım ilerler. Bunun belirli bir sayısı var, inşaAllah ve maşaAllah zikrinin. O sayıya ulaşıldığında, hakimiyet de olmuş olacak, inşaAllah. Onun için bol bol inşaAllah ve maşaAllah’ı kardeşlerimiz söylesinler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Bir kişinin bütün sözlerinde inşaAllah demesi, onun imanının kemalindendir.” “Kamil imanındandır inşaAllah demesi” diyor. “İnsanlar için inşaAllah demekten daha faziletli itaat edicilik yoktur’ (Taberani) buyuruyor Peygamberimiz (s.a.v.)” yine. İnşaAllah, maşaAllah adım adım İslam’a, İttihad-ı İslam’a yaklaşma demektir. Her dediğinde, bir adım daha yaklaşırsın, her dediğinde bir adım daha yaklaşırsın. Allah’ın kastettiği bir limit var, o limit doluncaya kadar, o dolduğunda tamamdır, inşaAllah. (20 Mart 2011 Kanal Avrupa ve Çay TV)

ADNAN OKTAR:  Bana bir melodi gibi geliyor inşaAllah, maşaAllah. Çok güzeldir  inşaAllah maşaAllah. O zikri yapanlar, dünyaya hakim olacaklar, inşaAllah. O zikri bol yapanlar dünyaya hakim olacaklar. Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin damgasıdır inşaAllah, maşaAllah. Mührüdür, onların alametidir. Biz de Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri olduğumuz için, bizim mührümüz; inşaAllah, maşaAllah. (20 Ağustos 2011 tarihli A9 TV)

Ahir Zamanın İki Değerli Şahsı Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) İnşaAllah ve MaşaAllah İfadelerini Çok Zikredeceklerdir

Hz. İsa (a.s.)’ın adının ilk harfi olan “İ” “inşaAllah” zikrindeki “i’ harfine, Hz. Mehdi (a.s.) isminin baş harfindeki “M” ise “maşaAllah” ifadesinin ilk harfine işarettir. Bu, kuşkusuz Yüce Allah’ın yarattığı mükemmel bir sırdır. Çünkü ahir zamanda İslam ahlakının dünya hakimiyetine vesile olacak bu değerli şahıslar “inşaAllah” ve “maşaAllah” zikrinin herkes tarafından çok ifade edilmesine vesile olacaklardır.

Bu değerli şahıslardan Hz. İsa (a.s) “inşaAllah” ifadesini gerçekleştirdiği mucizelerde sık sık zikredecektir. Bu gerçek Kuran’da şöyle bildirilmiştir:

“İsrailoğulları’na elçi kılacak. (O, İsrailoğulları’na şöyle diyecek:) “Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemen Allah’ın izniyle kuş olur. Ve Allah’ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır.”” (Al-i İmran Suresi, 49)

Hz. Mehdi (a.s.) ise Allah’ın tecellisi olarak gördüğü her güzellik karşısında Allah’a olan derin aşkı ve imanından Yüce Allah’ı tesbih edip yüceltecek ve “maşaAllah” kelimesini sıklıkla zikredecektir.

Sayın Adnan Oktar “İnşaAllah” ve “MaşaAllah” zikrindeki sırrı anlatıyor:

ADNAN OKTAR: İnşaAllah, maşaAllah, o bölgeye gelecek felaketi önler, bir. Dünya hâkimiyetinin anahtarıdır, iki. İnşaAllah; Hz. İsa (a.s.) “inşaAllah” diyordu,  ölüyü kaldırıyordu. “İnşaAllah” diyordu, yüzüne sürüyordu, hastalıklı yüze, tedavi oluyordu maraz hastalığı. “İnşaAllah” diyordu, göze sürüyordu, kör göz açılıyordu. Hz. Mehdi (a.s)’da; MaşaAllah. M harfi- Hz. Mehdi, “MaşaAllah” M ile başlar, Hz. İsa da; İ harfi Hz. İsa (a.s)’a işaret eder. İnşaAllah ve maşaAllah, bu ikisi dünya hâkimiyetini sağlayacak, inşaAllah. Hz. Mehdi (a.s.) da güzelliğin uygulanmasında, her şeye “MaşaAllah” diyor. Güzellik görür, “maşaAllah” der. Allah’ın tecellisini görür, “maşaAllah” der. Hz. İsa (a.s) da der, ama Hz. Mehdi (a.s)’a işaret eder. “İnşaAllah”, “maşaAllah”, dünya hâkimiyetinin anahtarıdır. O titreşim, inşaAllah-maşaAllah’ın titreşimi, dünya hâkimiyetini sağlıyor. Allah onu vesile ediyor. Felaket gelemiyor, hikmeti budur. (10 Kasım 2011, A9 TV)

MaşaAllah Allah’ın yaratışındaki üstün sanatını ve kudretini anlatmak için ifade edilen bir zikirdir. Bu nedenle müminler “maşaAllah” zikri ile Rabbimiz’i sıklıkla tesbih ederler. Bu ifadeyi kalpten hissederek söylemek, çevredeki kişilere de herşeyin sahibinin Allah olduğunu, hatırlatır. Herşeyi yapanın Allah olduğunu sık sık hatırlatmak ise, hiç şüphesiz insanlara çok büyük fayda verir. Çünkü insan kendi aczini unutmaya ve gaflete düşmeye yatkın bir varlıktır.

“İnşaAllah” Kelimesinde Müslümanlar İçin Büyük Bir Şifa Vardır

Kader, Allah’ın geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak olan tüm olayları bilmesidir. İnsanların önemli bir bölümü ise, Allah’ın henüz yaşanmamış olayları önceden nasıl bildiğini sorarlar ve kaderi kavrayamazlar. Oysa yaşanmamış olan olaylar, bizim için yaşanmamıştır. Allah ise zamana ve mekana bağlı değildir, herşeyi bir anda yaratan Kendisi’dir. Bu nedenle Allah için geçmiş, gelecek ve şu an hepsi birdir ve hepsi olup bitmiştir. Bizim bir cetvelin başını, ortasını, sonunu ve aralarındaki tüm birimleri bir bütün olarak tek bir anda kolayca görebilmemiz gibi, Allah bizim bağlı olduğumuz zamanı başından sonuna kadar tek bir an olarak bilir. İnsanlar ise sadece zamanı gelince bu olayları yaşayıp, Yüce Rabbimiz Allah’ın onlar için yarattığı kadere tanık olurlar. Bunun aksini iddia etmek, yani geleceğe dair planlarının mutlaka gerçekleşeceğini öne sürmek, Allah’a karşı büyüklenmek demektir. Fakat “İnşaAllah” zikri ile bir işe niyet edilmesi, herşeyin Allah’ın kontrolünde olduğunun hatırlanması ve Allah dilerse gerçekleşeceğinin bilinmesi insan için çok büyük bir şifadır.

Masaüstü Görünümü