Harun Yahya

Musevi kaynaklarda Kral Mesih'in İstanbul'da bulunmasına işaret


 

Musa’nın kendi halkının düşmanları arasında Firavun’un evinde yetiştirilmesi gibi, aynı şekilde Mesih de Roma* şehrinde kendi yurdunu yıkanların arasında yaşayacaktır. [Midraş, Eksodus Rabbah, bölüm I; Tanhuma, Şemot, 8 ve Tazri’a 8. ve Sanhedrin 19b][i]

* 324'te Roma imparotorluğunun başkenti olan İstanbul şehrine, imparator 1. Konstantin tarafından Latince "Nova Roma" yani "Yeni Roma" ismi verildi.

[ii]

Haham Yehoşua ben Levi İlyas peygamberle buluşur ve sorar "Maşiyahı nerede bulabilirim? İlyas ona şöyle der: "Romanın kapılarına git, onu orada bulacaksın." [Talmud Sanhedrin 98a]

*İstanbul surlarında 50 kapı mevcut.


 [i] (Messianism in the Talmudic Era, Leo Landman, Ktav Publishing House Inc., New York, 1979, s. 29)[ii] (Messianism in the Talmudic Era, Leo Landman, Ktav Publishing House Inc., New York, 1979, s. xxxi) 

Masaüstü Görünümü