Harun Yahya

Talmud dönemine ait Musevi tefsirlerde Kral Mesih'in gizlenmesi


 

Musa Mısır’da kardeşlerine kendisini belli ettikten ve onlara kurtuluşun yakın olduğunu haber verdikten sonra, nasıl bir süre gizlenmeye zorlandıysa, [i]

Musa nasıl Mısır’da Firavun’un evinde yetiştirildiyse, Mesih de Roma’da olacaktır. Her ikisinin de ortaya çıkması ve sonra gizlenmesi gerekmiştir. [Kohelet Rabbah, I, 9][ii]

Elbette, dünya üzerinde harika bir şekilde parıldayacak olan “Mesih’in ışığı” her zaman tümüyle ani bir şafak sökmesi olarak görülmeyebilir; dereceler ve aşamalar ile görünür olabilir… :

“Haham Hiyya ve Haham Simeon hakkında şöyle söylenir, İrbid vadisinde sabah erken saatlerde yürürken ufukta şafak söktüğünü gördüler. Bunun üzerine Haham Hiyya dedi ki: İsrail’in [Mesih yoluyla] kurtuluşunun gelişi de böyle olacaktır: ilk başlangıçta sadece çok az görünür olacaktır, sonra daha parlak ışıldayacak ve ancak sonrasında tüm ihtişamı ile şafak gibi sökecektir.” [Midraş Şir ha-Şirim Rabâh, VI, 10][iii]


[i] (Messianism in the Talmudic Era, Leo Landman, Ktav Publishing House Inc., New York, 1979, s. 29)[ii] (Messianism in the Talmudic Era, Leo Landman, Ktav Publishing House Inc., New York, 1979, s. xxxi)[iii] (Messianism in the Talmudic Era, Leo Landman, Ktav Publishing House Inc., New York, 1979, s. 60)


 

Masaüstü Görünümü