Harun Yahya

Akasya Karıncaları


www.karincamucizesi.com

Costa Rica yağmur ormanlarında, güneş ağaçların arasından çıkmaya başladığında, hemen sarmaşıklar devreye girer. Tüm ağaçların yapraklarına ve dallarına tırmanan sarmaşıklar, bu ağaçların aldığı güneşi de zamanla keserler. Bu, ormanlardaki tüm ağaçlar için böyledir. Ancak akasya ağaçları hariç...

Akasya ağacı, diğer ağaçlarda olmayan çok özel bir koruma sistemine sahiptir. Karıncalara...

Akasya ağacının üzerinde yaşayan akasya karıncası isimli karıncalar, canları pahasına ağacı korurlar.

Bir sarmaşığın, ağaca ulaşan günışığını engellediğini fark ettiklerinde, hemen müdahale ederler. Sarmaşığın dolanmaya başladığı dalı ya da yaprağı bir araya gelip keser ve atarlar.

Üstelik bu ağacı sadece sarmaşıklardan korumakla da kalmazlar. Ağacın lezzetli yapraklarının tadına bakmak isteyen çekirgeleri de ısırarak hemen uzaklaştırırlar.

Ağaca karşı üstlendikleri tüm bu fedakarlığın karşılığında, akasya ağacı onlara mükemmel bir besin sunar. Ağacın nektarı, akasya karıncaları için harika bir besin olduğu gibi aynı zamanda turuncu renkli tomurcukları da akasya karıncalarının sevdikleri bir yiyecektir. Bu tomurcuklar, larvaların büyümesi için gerekli tüm vitaminleri içinde barındıran bir besin paketi gibidir.

Akasya ağacı, karıncalara sadece besin değil, aynı zamanda kalacak bir yer de sağlar. Ağacın dikenlerini oyarak kendilerine yuva yapan karıncalar, diğer canlıların saldırısından güvende ve besine en rahat ulaşabilecekleri şekilde yaşarlar.

Karıncalar ile akasya ağacı arasındaki bu ortak yaşam, evrim teorisi açısından çok ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır. Bir canlının canı pahasına, bir bitkiyi koruması ve bitkinin sisteminin de bu böcek türünden zarar görmemesi çok büyük mucizedir.

Her iki canlının birbirlerine karşı gösterdiği bu fedakar tavırlar, doğada evrimcilerin iddia ettikleri gibi bir mücadele ve çatışma ortamının değil, Yüce Allah’ın yarattığı bir ahenk ve düzen olduğunun delillerinden biridir.

“Şu halde hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Casiye Suresi, 36-37)

Masaüstü Görünümü