Harun Yahya

Sonsuz Azap Yurdu Cehennemi Düşünmekten Kaçınmak İnsana Fayda Sağlar mı?


 

Sonsuz Azap Yurdu Cehennemi Düşünmekten Kaçınmak İnsana Fayda Sağlar mı?

İnsanların bazıları, ahiretin varlığını kabul ettikleri halde cehennemin nasıl bir yer olduğunu düşünmek istemezler. Çünkü insan orada görülecek olan şiddetli azabı düşündüğü zaman, korkup sakınması ve hayatını Allah’ın emirlerine göre düzenlemesi gerektiğini bilir, aksini uyguladığında ise vicdanı rahatsız olur. Bu vicdan azabından kurtulmak için cehennemin varlığını göz ardı eder.

Cehennem Allah’ın sonsuz adaletinin tecelli ettiği bir mekandır. Elbette dünya hayatı boyunca Allah için yaşayan kullar ile şeytana uyan, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran, Allah’ın hükümlerini göz ardı eden zalimler ahirette aynı karşılığı almayacaklardır. Allah salih kullarını yaptıklarına karşılık olarak içinde ebedi olarak kalacakları cennet ile ödüllendirirken, inkar edenleri sonsuza kadar cehennemde cezalandıracaktır.

Yüce Allah elbette sonsuz merhamet sahibidir; ama Allah’ı sadece Muntakim (intikam sahibi)dir. Cehennem ise O’nun inkarcıları cezalandırmak için bu sıfatlarıyla tecelli edeceği bir mekandır. Yani insanlar unutmaya çalışsalar da cehennem vardır ve tüm inkarcıları, Allah’ın yolundan başka yol arayanları –Allah’ın dilemesi dışında- içinde sonsuza kadar barındıracaktır.

Cehennemi düşünmemeye ya da göz ardı etmeye çalışmak, kimseyi cehenneme girmekten kurtarmayacak, aksine bu açık gerçeği görmezden gelen, bundan dolayı nefsine uyan insanlar sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Cehennem bu insanların tümünün “buluşma yeri” olacaktır. 

“... Doğrusu Bana ibadet etmekten büyüklenen (müstekbir)ler; cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir.” (Mümin Suresi, 60)

 

Masaüstü Görünümü