Harun Yahya

Peygamberimiz (sav) rüyasında Rabbimizi ''genç bir delikanlı'' suretinde gördüğünü ve el sıkıştığını bildiriyor


Rivâyetin bu bölümü şu şekildedir: “Dün gece rüyâmda RABBİMİ GENÇ BİR DELİKANLI SÛRETİNDE gördüm. Altından yapılmış bir koltuk üzerinde oturuyordu. Başında altından bir tâc, iki ayağında altından nalinler vardı. (Krş. Tirmîzî, Tefsîr, Sad -38; İbn Hanbel, Müsned, V, 367; Dârimî, Sünen, Rüyâ, 12.)

★Nitekim (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz; "RABB'İMİ GÂYET GÜZEL GENÇ SÛRETİNDE GÖRDÜM" buyurur; ve Hak şüphesiz bu görülen sûretin "ayn"ıdır  ÇIKIŞ (hakikatidir). (Muhyiddin İbn-i Arabi, Füsûs-ül Hikem, 253. Bölüm)

★Peygamberimiz (sav) buyurdu ki:   "ALLAH BENİMLE GÖRÜŞTÜ VE EL SIKIŞTI. Elini iki omuzum arasına koydu; öyle ki PARMAKLARININ SOĞUKLUĞUNU İKİ GÖĞSÜM ARASINDA HİSSETTİM.” (Hanbel, 5/243)

★Allah Rasûlü (s.a.) şöyle buyurur: “RABBİMİ EN GÜZEL SÛRETTE GÖRDÜM. Bana: «Yâ Muhammed!» dedi. Ben de: «Buyur yâ Rabbi!» dedim. Buyurdu ki: «Mele-i a‘lânın hangi konuda çekiştiğini bilir misin?» Ben de: «Bilmem.» dedim. Allah Teâlâ İKİ ELİNİ İKİ OMUZUM ARASINA KOYDU da ben O’nun ELLERİNİN SERİNLİĞİNİ GÖĞSÜMDE HİSSETTİM.

Bir başka rivâyette şöyle buyurmuştur: “İki elini sırtıma koydu. Göklerde ve yerde, ya da doğu ile batı arasında bulunanların ilmini bildim. (Krş. Tirmîzî, Tefsîr, Sad -38; İbn Hanbel, Müsned, V, 367; Dârimî, Sünen, Rüyâ, 12.

Masaüstü Görünümü