Harun Yahya

Sayın Adnan Oktar'ın ekonomik kriz hakkındaki bazı tespitleri

 
 
Faizlerin sıfıra çekilmesi.
İslami bankacılık tabir edilen bankacılık sistemine dönülmesi.
Vergilerin iyice düşürülmesi.
Dış piyasalardan etkilenilmemesi için Dolar ve Euro kullanılmaması. Dolarla alışveriş yapılmaması, mutlaka Türk parası kullanılması.
Paranın evde tutulmaması, hareketlendirilmesi ve özellikle büyük meblağlardaki para yığmalarının mutlaka piyasaya arzı. Yani çok zenginlerimizin büyük miktarda meblağları muhafaza etmemeleri. Bunu mutlaka piyasaya sürmeleri.
Altının tutulmaması. Altının da piyasaya sürülüp kullanılması.
Sürekli ihracata önem verilmesi. İthalatın mümkün mertebe durdurulması. Çok önemli olmadıktan sonra ithalat yapılmaması.
Türkiye’ye bol bol yeten ve ayrıca ihraç edeceği gibi bir üretim anlayışı olması.
- Bankaların çok daha anlayışlı olup daha uzun vadeye yayılarak borçlarını istemesi. Bekleme müddeti mesela on aylıksa, yirmi aya çıkarılması.
Fakir halkın maaşlarına zam yapılması.
Halkın alım gücünün yükseltilerek piyasanın hızlandırılması.
Hastanelerin ücretsiz hale getirilmesi; fakir halkın ücretsiz muayene olmasının sağlanması.
Ücretli muayenelerin de iyice düşürülerek halkın bu ihtiyacının rahatça giderilmesinin sağlanması.
İlaç sanayinin desteklenmesi.
İlaç fiyatlarının iyice düşürülmesi.
Fakir halka ücretsiz ilaç verilmesi.
Kümes hayvancılığına varıncaya kadar, tarım ve hayvancılığa çok önem verilmesi.
Tarıma ve hayvancılığa dolaylı yoldan destek veren her türlü sanayinin desteklenmesi.
Boş alanların süratle tarıma açılması.
Boş olan işsiz olan insanlarımızın da süratle bu alanlara kaydırılması.
Enerji sektörünün çok iyi desteklenmesi
Eğer kredi verilecekse ilaç sanayine, hastanelere, tarıma ve hayvancılığa ve enerji sektörüne verilmesi.
Gıda sektörünün çok iyi değerlendirilmesi.
Lüks tüketimin desteklenmemesi.
İktisat tedbirlerine çok dikkat edilmesi.
İsrafın tamamen ortadan kaldırılması.
Gıda stokunun çok iyi değerlendirilmesi.
Cömert olunması. İnsanların az da olsa fakirlere yardım etmeleri.
 - Borcunu ödeyemeyenlerin borçlarının affedilmesi.
Yurt dışından para getirecek insanlarımıza paranın gelmesinin iyice kolaylaştırılması. Almanya ve yurt dışındaki kardeşlerimizin paralarının hiç vergi alınmadan Türkiye’ye getirilmesi.
İnsanların tevekküllü olmaları,  gelişmeleri panikle değerlendirmemeleri.
 
 
(Sayın Adnan Oktar'ın 04.12.2008 tarihli Kaçkar TV Röportajı’ndan)
 
--- Bu ekonomik kriz de Hz. Mehdi'nin zuhur alametidir. Yani bu ekonomik krizin sonucunda Türk-İslam Birliği daha da güçlenip daha da gelişecektir. Ve Türk-İslam Birliği’ne vesile olacaktır bu ekonomik kriz. Biraz beklenirse bunu göreceğiz inşaAllah.
 
--- Şimdi en önemli olay şu anda Türkiye’de ekonomik krizdir. Bu Yusuf Suresi’nde belirtilen bir işarettir. Çünkü Yusuf Suresi’nde 7’lere dikkat çekilmiştir. 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk dönemi gibi bir işaret var Kuran'da. Ve 7 ile kilitlenmiş olay. Ekonomik kriz 2007’de başladı. Benim kanaatim Allah-u alem 2014 yılına kadar da devam edecek. Yusuf Suresi’nde yine tarıma ve hayvancılığa dikkat çekilmiş. Ve tedbir alınması, ekonomik krize karşı tedbir alınması konusu işleniyor Yusuf Suresi’nde.
 
--- Hem tarıma hem hayvancılığa çok önem verilmesi gerekiyor. Hatta kümes hayvancılığına varıncaya kadar ağırlık verilmesi gerekiyor. Faizlerin sıfıra çekilmesi, vergilerin iyice düşürülmesi, fakir halka bolca para dağıtılması; yani maaşlarına zam yapılarak para dağıtılması, onların alım gücünün yükseltilerek piyasanın hızlandırılması gerekiyor. Ama ayrıca hastanelerin, mümkünse ücretsiz hale getirilmesi, fakir halkın ücretsiz muayene olmasının sağlanması, ücretli muayenelerin de iyice düşürülerek halkın bu ihtiyacının rahatça giderilmesi gerekiyor. İlaç sanayinin de yine desteklenmesi gerekiyor. Yani ilaç fiyatlarının iyice düşürülmesi, fakir halka ücretsiz ilaç verilmesi. Bunlar hayati konulardır. Bu konularda devletin krize karşı tedbir alması gerekiyor. Eğer kredi verilecekse ilaç sanayine, hastanelere, tarıma ve hayvancılığa ve enerjiye; enerji sektörüne. Bunlar hayati konulardır. Bunlar olduktan sonra, bizim milletimiz bu badireden çok rahatlıkla geçer Allah'ın izniyle. Ama bu konularda yoğun tedbir alınması gerekiyor. Ve gecikme olmadan tebir alınması gerekiyor. Gecikme olduktan sonra çok zor olabilir, çok sıkıntılı olabilir diye düşünüyorum.
 
--- Yabancı sermaye batabilir, yani bu önemli değil. Yani lüks tüketim yapan şirketler de batabilir. Yani muhtemelen öyle bir şey olacak gibi görünüyor. Lüks tüketime ait herşeyde bir çökme olabilir. Ama bu hayati kalemler, bu saydığım kalemler son derece önemlidir. Eğer devlet kredi verecekse, bankalar kredi verecekse, bu sektörlerin çok ciddi şekilde desteklenmesi gerekir. Ve hatta devletin doğrudan hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili çalışmalar yapması gerekebilir.


 (Sayın Adnan Oktar’ın 21 Kasım 2008 tarihli Kaçkar TV röportajından)
 
 
--- Şunu söyleyebilirim naçizane, tarıma son derece önem verilmesi gerekiyor şu dönemden itibaren, hayvancılığa son derece önem verilmesi gerekiyor, bu büyükbaş hayvanlar olabilir, kümes hayvanları olabilir, yani bununla ilgili çalışma yapan herkesin devlet tarafından ciddi şekilde desteklenmesi gerekiyor. Ve bizzat devletin de bu konuda bir faaliyet içinde olması gerekiyor. Tarımın da, Türkiye çapında tam anlamıyla desteklenmesi gerekiyor. Yani diğer alanların değil, özellikle bu iki alanın desteklenmesi ve tarıma ve hayvancılığa dolaylı yoldan destek veren her türlü sanayinin de desteklenmesi gerekiyor. Mesela tarımsal ilaçlar olabilir. Mesela traktörler, biçerdöverler, bunların imalatı, bunlarla ilgilenen her kesime devletin birinci dereceden destek olması gerekiyor.
 
--- İktisat tedbirlerine çok dikkat edilmesi gerekiyor. İsrafın tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor ve geniş çaplı uygulanması gerekiyor. Bunun ehemmiyetli olarak ele alınması gerekiyor. Ayrıca gıda stokunun çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Yani israftan kaçınılarak bunun kullanılması çünkü yiyecek israfı çok yaygın bugün Türkiye’de. Özellikle işyerlerinde muazzam yiyecek israfı yapılıyor. Bunun hemen durdurulması gerekir. Büyük işyerlerinde genellikle çöpe dökülüyor yiyecekler. Çok büyük bir tehlike. Bunun hemen durdurulması lazım.
 
--- Bunun dışında lüks üretimin de hiçbir şekilde desteklenmemesi gerekiyor. Yani lüks üretimi kendisi yapsın ilgilenen kişiler. Bu olabilir. Tevekkülün önemi çok önemli; yani insanların tevekküllü olması, Allah’a tevekkül etmeleri ve olayı panikle, böyle gelecek kaygısıyla değerlendirmemeleri.
 
--- Bir de cömert olunması. Az da olsa fakirlere yardım etmesi insanların. Yani sadaka vermeleri, yardımda bulunmaları mesela borcunu ödeyemeyenin borcunun affedilmesi çok önemli.  Borcunu ödeyemiyorsa, yani gidip eşyalarını toplayıp bir yere yığmak bunlar doğru değil. Gerçekten ödeyemiyorsa, gerçekten yoksa, Kur’an’da Allah, ‘Onları affedin’ diyor. Yani mallarını eğer ödeyemeyecek halde iseler affetmenin çok makbul olduğunu Kur’an’da söylüyor Allah. Yani almamak lazım. Yani o bir güzelliktir bir güzel ahlaktır.
 
--- Bunun dışında kardeşlik bağının çok güçlenmesi gerekiyor. Gereksiz bir kargaşa var, gereksiz bir siyasi kavganın olmaması gerekiyor. Özellikle dönemimizde bu çok önemli. Kardeşlik düşüncesinin ve hangi düşünceden olursa olsun, komünist de olabilir, başka düşüncede olabilir, herkesin birbirine kardeş gözü ile bakması. Çünkü Allah komünist yarattıysa onun kaderi öyle. O ahrette kendi hesabını verecek, biz onu bu dünyada cezalandırmak veya başka türlü bir bakışla bakmak durumunda değiliz. O da bizim kardeşimizdir o da Allah’ın yarattığı bir kuldur. Dolayısıyla özellikle bu krizi ciddiye almak gerekiyor. Bu önemli bir şey. Ve dünyaya etkisi de çok önemli olacak. Allah-u alem. Tabi en doğrusunu Allah bilir.
 
--- Hayvancılığın da devlet eliyle ayrıca desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Gıda sektörünün ciddi şekilde desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
 
--- Ve enerji. Enerji alanının özellikle iyi desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
 
--- Bir de eğer mümkünse, devletin imkânı varsa maaşı az olan kesim özellikle geniş çapta maaşlarına zam yapılması. Bu piyasayı çok ciddi şekilde hareketlendirir. Piyasadaki durgunluğun önüne geçilmesi için geçici olarak bir kereliğine de olsa yahut birkaç kereliğine de olsa esaslı bir zam yapılması çok iyi olur diye düşüyorum.
 
--- Bankaların bu konuyu çok ciddiye alması gerekiyor. Faizin iyice düşürülmesi, sıfıra getirilmesi gerekir.
 
--- Vergilerin de çok düşürülmesi çok iyi olur. Ciddi şekilde vergilerin düşürülmesi gerekiyor. Zaten üretimi ancak yapabiliyor insanlar. Yüksek vergi var şu an. Vergilerin iyice düşürülmesi çok iyi olur şu an.
 
--- Bir de yurt dışından para getirecek kardeşlerimize paranın gelmesini iyice kolaylaştırmamız gerekiyor. Hatta yüzde bir belki bir vergi alınıp, yüzde bire kadar düşürülüp, hiçbir işlem yapılmadan adeta kolayca yurt içine paranın girmesini sağlamak gerekir diye düşünüyorum.
 
 
 (Sayın Adnan Oktar’ın Kasım 2008’deki MPL TV Röportajı’ndan)
 
--- Şu ekonomik krizin nedeni malın durmasıdır, paranın durması, donmasıdır, üretimin donmasıdır. Yani dünya hırsıyla, dünya korkusuyla yarın endişesiyle insanlar paralarını tutuyorlar. Üreticiler de ne olur olmaz, ben malımı satamam, para alamam, kredi alamam diye üretimi durduruyor. Depolarda da ne olur ne olmaz zam gelebilir bekletelim şeklinde oluyor. Almak isteyenler de ne olur ne olmaz belki ucuzlar belki pahalanır durduralım diyorlar. Toptan bir ölüm meydana geliyor.
 
 
--- Bu krizden çıkılmasının yolu faizin kaldırılmasıdır. Yani İslami bankacılık tabir edilen bankacılık sistemine dönülmesidir. Yani bütün İngiltere’de, Amerika’da bunun başarılı olduğunu herkes gördü. Şu an krizden tek etkilenmeyen banka sistemi bu. Ve herkes de onlardan kredi alıyor şu an. Hem Amerika’da hem İngiltere’de hem de Avrupa’da bu inceleniyor şu an. Yani buna geçiş düşünüyorlar. İslami bankacılığa. Bu bir.
 
--- İkincisi vergilerin düşürülmesi gerekiyor. En azından geçici olarak düşürülmesi gerekiyor. Çok yüksek vergiler. Bu üretimi müthiş kamçılar.
 
--- Üçüncüsü piyasaya yüksek para arzı gerekiyor. Yani halka geçici de olasa, bir süreliğine de olsa halkın maaşına zam yapılması gerekiyor. İşçilerin maaşına, memurların maaşına zam yapılması gerekiyor. Ve teşvik edilmesi gerekiyor. Yani alımın teşvik edilmesi gerekiyor. Yani bekletmeyin, gidip alın. Yani tüketimin teşvik edilmesi gerekiyor.
 
--- Tabi bir de bu ahlaki sorundur. Eğitim yapılması. Tevekküllü olmak. Allah’a güvenmek. Yani gelecek korkusundan kurtulmak. Bu tedirginliği yaşamamak. Ve dürüst yaklaşmak.
 
--- Ama daha da ilerisinde Kuran’da borcu olanın borcunu affetme vardır. Yani asıl sistemde bunun olması gerekir. İşin doğrusu. Borçların affedilmesi. Bunlar sağlanırsa ve özellikle de şu vizeler kalkarsa çok şaşırtıcı bir zenginlik olur. Yani nerenin ekonomik krizi. Yer yerinden oynar. Yani mal su gibi akar.
 
--- Bir kere insan manevi bir varlıktır. Manevi güçlerinin kırılmaması çok önemlidir. Yani böyle ümitvar, neşeli, tevekküllü, Allah’a güvenen, geleceği de Allah’ın yaratacağını bilen bir ruh halinde olmak lazım. Allah’a tevekkül etmeleri ve çok samimi olmaları lazım. Bu zeminde çok önemli.
 
--- Fakat bu kriz biraz riskli olabilir onu söyleyeyim. Yani şöyle olması lazım buna karşı: Hayvancılık ve tarımın çok ciddi şekilde birinci plana alınması gerekiyor. Hayvancılık ve tarımın. Yani diğer müesseselere devletin bir ise yardımı, bu müesseselere on olması lazım. Tarım ve hayvancılık. Yani bunun muazzam desteklenmesi gerekiyor. Yani birlik olan bir tarım üretimimiz varsa, birlik olan bir hayvan üretimimiz varsa, bunun üçe beşe çıkarılması gerekiyor. Bu muazzam bir önlemdir. Ve çok güçlü bir önlemdir. Yani tarım ve hayvancılığa önem vermek vahim bir gelişmeyi net durduracak bir yöntemdir.
 
--- Ama bunun dışında birlik ve beraberlik ruhu, dayanışma ruhu.
 
--- Paranın hareketlendirilmesi için insanlarımızın teşvik edilmesi. Yani paranın evde tutulmaması. Hareketlendirilmesi ve özellikle büyük meblağlardaki para yığınlarının, yığmalarının mutlaka çözülmesi. Bunların mutlaka piyasaya arzı. Yani çok zenginlerimizin büyük miktarda meblağları muhafaza etmemeleri. Bunu mutlaka piyasaya sürmeleri. Ve bu paranın kullanılması.
 
--- Altının tutulmaması. Altının da piyasaya sürülüp kullanılması. Yani onun karşılığı biliyorsunuz para basılıyor. Altının muhafaza edilmemesi.
 
-- Almanya ve yurtdışındaki kardeşlerimizin paralarının hiç vergi alınmadan Türkiye’ye getirilmesi. Yani şu an vergi alınıyor biliyorsunuz. Hiç vergi alınmadan almak. Direk valize bavula doldurup getirmesi. O kadar. Ben paramı getirdim diyecek ve hiçbir şekilde de hesap sorulmaması. Bir de niçin vergi alınsın.
 
--- Mesela bankaların çok daha anlayışlı olup daha uzun vadeye yayılarak borçlarını istemesi. Mesela on ise yirmiye çıkarılması. Bekleme müddeti mesela on aylıksa yirmi aya çıkarılması. Gevşetmesi. Yani bu kasılma çözüldüğünde müthiş bir hareketlenme olur.
 
--- Bir de dolarla alışveriş yapılmaması. Dolar ve markın kullanılmaması. Türk parası kullanılması yani mutlaka. Yani dış olaydan etkilenmememiz için.
 
--- Sürekli ihracata önem verilmesi. İthalatın mümkün mertebe durdurulması. Yani çok çok önemli olmadıktan sonra ithalat yapılmaması. Ama sürekli ihracat yapılması. Bunlar da çok faydalı olabilir.
 
--- Tabi bu iki kademeli düşünülmesi gereken bir konu. Bir acil açısından değerlendirilmesi gereken bir yön var. Bunda mesela gübre üretimi, traktör fabrikalarınn geliştirilmesi ve güçlendirilmesi. Tohumluk buğday, diğer sebze meyve üreticilerine yeteri kadar kredi verilmesi, ama bu kredilerin de kontrol edilmesi. Yani yerinde kullanılıyor mu?
 
--- Boş alanların süratle tarıma açılması. Damızlık hayvanlar getirilmesi yurtdışından. Yani her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar getirerek hayvan üretiminin geliştirilmesi ve ıslahı. Bunlar acil olanlar. Yani zemin olarak bunlar çok hayati. Boş her türlü alanın kullanılması konuda.
 
Ama ikinci aşamada daha önce söylediğim tedbirler. Ama bunların hepsinde bir kardeşlik ruhu, şevk ve heyecan çok önemli. Çünkü öbür türlü insanlar bitap oluyor. Korku içinde olan bir insan, yani paramı vereceğim beni mahvedecekler. Halbuki kardeşlik ruhu içinde olursa adam bunları düşünmez. Yani devletin insanların etrafındaki insanların herkesin ona dostça ve kardeşçe yaklaşacağını bilirse, yani vahşi kapitalizm ruhunun olmadığını anlarsa çok daha hür olacaktır ruhu. Yani başının üstündeki ağırlık gidecektir. Bu çok önemlidir. Yani mesela şimdi bir insan işyerini kapatıyor, satıyor malını mülkünü ve evine kapanıyor. Ve hiçbir şey de mal mülk almıyor. İşte bu hayata küsmektir. Yani bu hayatı bir yönüyle durdurmaktır. Halbuki mücadele etmesi gerekir, gayret etmesi lazım. Ama burada hem vatandaşın hem devletin bankaların herkesin kardeşçe bir dayanışma içinde olması gerekir.
 
--- Ve özellikle de bu faizin mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu hayati bir gereksinme olur. Avrupa Birliği ya da Amerika ve Rusya hiç kimsenin dinlenebileceği gibi bir konu değil ki bu. Allah esirgesin bu açlık tehlikesini de beraberinde getirecek vahim gelişmelere sebep olacak bir şey olur. Yani bunun öyle tartışılabilir bir yönü yok. Avrupa Birliği değil isterse kim derse desin bu dinlenecek bir söz değildir.
 
--- Tarımın alabildiğine geliştirilmesi lazım. Ve boş olan işsiz olan insanlarımızın da tamamen bu alanlara kaydırılması gerekiyor ve süratle. Ve muazzam iş alanları gelişebilir. Yani elde edilen üretimin işlenmesi de gerekir. Mesela buğdayın işlenmesi ayrıdır, arpanın, çavdarın, patatesin. Bunlar için de bir çok sanayi kolunun kurulması gerekiyor. Yeni yeni iş alanları, yeni yen istihdam alanları oluşmuş demektir böyle bir durumda. Bu Avrupa Birliği’nin böyle bir teklif yapması zaten çok çılgınca bir teklif. Yani bunun kabul edilmesi diye bir konu asla olamaz. Mükemmel bir hayvancılık ve mükemmel bir tarım olması gerekir.
 
--- Ve Türkiye’ye bol bol yeten ve ayrıca ihraç edeceği gibi bir üretim anlayışı olması gerekiyor. Böyle olduğunda bağımsızlığı da korumak mümkün olur, ekonomiyi de geliştirmek çok rahat mümkün olur. Yani zeminde bir kere güvenlik sağlanmış oluyor. Çok önemlidir. Bu sağlanmadığından çok çok riskli gelişmeler olabilir Allah korusun.

 
 

Masaüstü Görünümü