Harun Yahya

Hadis kaynaklarından Hz. Mehdi (as) ile ilgili yeni bilgiler


Peygamber Efendimiz (sav) hadislerinde Hz. Mehdi (as)’nin gerek fiziksel özellikleri, gerek ahlaki özellikleri gerekse ortaya çıkacağı dönemde dünyanın durumu hakkında pek çok tanıtıcı bilgi vermiştir. Hz. Mehdi (as)’nin ahlakının, kendi ahlakına benzediğini bildirmiş, onun Allah korkusunu ve güzel ahlakını övmüştür. Daha önceki yazılarımızda bu hadisleri detaylı olarak aktarmıştık. Bu yazımızı ise daha önce aktardığımız bilgilere ek olarak farklı hadislerden sizler için derledik. Yazımızda Hz. Mehdi (as)’nin ilminden özelliklerine, dünya üzerindeki etkisinden ortaya çıktığı dönemde yaşanacak olaylara kadar Hz. Mehdi (as) hakkında birçok sorunuza yanıt bulacaksınız.

 
Hz. Mehdi (as), ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz (sav) tarafından müjdelenmiş, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır. Peygamberimiz (sav)'den aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi (as), çeşitli hurafelerle, batıl inanç ve uygulamalarla aslından uzaklaştırılmış olan din ahlakını özüne döndürecek, Hz. İsa (as) ile buluşacak, Allah'ın izniyle yegane hak din olan İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasına vesile olacaktır.

 


Daha önceki yazılarımızda son birkaç on yıldır yeryüzünde meydana gelen olayların birçoğunun Hz. Mehdi (as)’nin ortaya çıkışının alametlerinden olduğunu hadisler ve İslami kaynaklarda aktarılan bilgiler ışığında aktarmıştık. Bu yazımızda ise daha önceki yazılarımızda Hz. Mehdi (as) hakkında aktarılmayan hadislere yer veriyoruz. Bu yeni bilgiler tüm Müslümanları, Hz. Mehdi (as)’nin geliş alametleri ve Mehdi (as)’nin sıfatları hakkında daha detaylı bilgi edinmeye sevk edecek ve Allah’ın izniyle Müslümanların heyecanını daha da artıracaktır. 
Hz. Mehdi (as)’nin Özellikleri
 


HZ. MEHDİ (AS) KAFKASYA'DAN GELECEKTİR

 


“Seyyid Ahmed Hüsameddin (r.a.) İstihraçname'sinde Mehdi'nin doğuş yeriyle ilgili şöyle bir not düşmüştür:

 "MÜSLÜMANLARDAN BİR ZAT (HZ. MEHDİ (AS) GELECEK, BU ZATIN ŞEREFİ KAFKASYA'NIN EN ULU DAĞINDAN ETRAFA GÜNEŞİN ŞUAI GİBİ (ışık hüzmeleri gibi) ŞULENİSAR OLACAKTIR (etrafa ışıltılar saçacaktır).” (Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti Neşriyatı: VI, s.107)

 
HZ. MEHDİ (AS), İLK BAŞLARDA İSMİNİN MEŞHUR OLMASINDAN KAÇINACAKTIR

 


Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde verilen bilgilerden, ortaya çıkışından önceki dönemlerde Hz. Mehdi (as)'nin isminin meşhur edilmeyeceği anlaşılmaktadır. Hz. Mehdi (as)'ın isminin meşhur edilmemesi için tek çözüm müstear isim kullanmasıdır. Bu yüzden Hz. Mehdi (as) de faaliyetlerine başladığı ilk dönemlerde kendi ismini gizleyecek, kendi adı yerine başka bir isim kullanacaktır.

 “Mufazzal bin Ömer der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam’ın huzurunda idim ve benimle birlikte başkaları da vardı. İmam aleyhisselam bize şöyle buyurdu: “SAKIN HZ. MEHDİ (AS)’NİN ADINI MEŞHUR ETMEYİN”...” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 174)

 
HZ. MEHDİ (AS)'NİN BİR İSMİ DE 'ARSLAN''DIR
 
MAVERAÜNNEHİR’DEN BİR ADAM (HZ. MEHDİ (AS)) ÇIKAR, ONA EL-HÂRİS (ARSLAN) DENİR. Onun askerlerinin kumandanı olan bir adam vardır ki ona da Mansur denilir. O El-Haris, tıpkı Kureyş’in Resulullah (sav)’a zemin hazırladığı gibi o da Al-i Muhammed’e zemin hazırlar veyâ onları yerleştirir (ravi şek etmiştir). Her mümine, ona yardım etmek veya davetine icabet etmek (ravi şek etmiştir) vaciptir.” (Ebu Davud, Mehdi 1, (2452)) Ravi: Hz. Hilal İbnu Amr (r.a.) (Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseyni, c. 5, s. 617) (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/410)
 

** Haris arslan demektir.
 
HZ. MEHDİ (AS)'NİN HEM ELİ HEM AYAĞI AYRI AYRI ZİNCİRLENECEKTİR
 

Mümin şahıs (Hz. Mehdi (AS) Deccal'i görünce: "Ey insanlar! Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur" der. DECCAL HEMEN ONUNLA İLGİLİ EMRİNİ VERİR DE o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: "Onu alın da yaralayın" der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer DECCAL ONU (Hz. Mehdi (as)'yi) İKİ ELİNDEN VE İKİ AYAĞINDAN YAKALAR DA FIRLATIR ATAR. İnsanlar Deccal'in onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır. (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)

 
Peygamberimiz (sav)'in hadisinde ahir zamanda Deccal'in, Hz. Mehdi (as)'ın eline ve ayağına zincir vuracağına dikkat çekmiştir. Hadiste verilen bu bilgilerden, Hz. Mehdi (as)'ın ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlanarak yaşadığı dönemin hapishanelerine ve akıl hastanelerine atılacağı anlaşılmaktadır.
 
İNSANLAR HZ. MEHDİ (AS)'Yİ EVLERİNDE, SOKAKLARDA GÖRECEKLER, ONU SIKLIKLA İZLEYECEKLER; ANCAK HZ. MEHDİ (AS)' OLDUĞUNU FARK ETMEYECEKLERDİR
 
Hadislerde verilen bu bilgiler, Hz. Mehdi (as)'nin insanlar arasında tanınan, bilinen; oldukça göz önünde olan, namı ve şöhreti herkes tarafından bilinen ancak, ‘Hz. Mehdi (as) sıfatıyla tanınmayan’ bir kimse olacağını göstermektedir.
 

“Sedir-i Seyrefi der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam’dan duydum ki: ... Hakkı gasp olunan ve inkar olunan mazlum imamınız ve bu (gaybetin) sahibi (HZ. MEHDİ (AS) ONLARIN ARASINDA DOLAŞIR, PAZARLARINDA GEZER, ONLARIN BASTIĞI YERLERDEN GEÇER. AMA ONLAR ONU (HZ. MEHDİ (AS)'Yİ TANIMAZLAR, ta ki sonunda Allah kendisini onlara tanıtması için tıpkı Hz. Yusuf’a verdiği gibi ona izin verir.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 189)

 
HZ. MEHDİ (AS) BEKAR OLACAKTIR
 

“Mes'ûdi şöyle nakletmektedir: "Ali b. Hazma, İbn-i Sirâc ve İbn-i Ebi Said, bir ara İmam Rıza'nın (a.s) huzuruna vardıklarında Ali B. Hazma İmam'a şöyle arzetti: "Ey Resulullah'ın oğlu, biz, siz (Ehli Beyt imamların)dan şöyle nakletmişiz ki; HER İMAM ÖLMEDEN ÖNCE MUTLAKA EVLADINI GÖRÜR. (Acaba bu doğru mudur?) İmam (a.s) cevabında şöyle buyurdu: "Şunu da hadise eklediniz mi "KÂİM (HZ. MEHDİ (AS)) HARİÇ?"” (İsbât-ül Vasiye (Mes'udi), s. 201)

 
YAPILAN TÜM BASKI VE SALDIRILAR HZ. MEHDİ (AS)'Yİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEKTİR
 

Mümin şahıs (Hz. Mehdi (as)) Deccal'i görünce: "Ey insanlar! Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur" der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından: "Onu alın da yaralayın" der. ARTIK O ZATIN SIRTI VE KARNI DÖVE DÖVE GENİŞLETİLİR. Bu sefer (Deccal) onu iki eli ve iki ayağı ile yakalar da fırlatır atar. İNSANLAR DECCAL'İN ONU BİR ATEŞ İÇİNE ATTIĞINI SANIRLAR. HALBUKİ O BİR CENNET İÇİNE ATILMIŞTIR. (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s. 40)

 
Hadiste mecazi anlamda kullanılan, Hz. Mehdi (as)'nin "sırtının ve karnının dövüle dövüle genişletilmesi" ifadesi, Hz. Mehdi (as)'ye yapılan baskı ve saldırılarla, Hz. Mehdi (as)'nin ününün ve şanının daha da yayılacağını ve rivayetteki işari anlamıyla etkisinin dünya çapında giderek genişleyeceğini göstermektedir.
 
İNSANLARIN HZ. MEHDİ (AS)'Yİ TANIYAMAMALARININ BİR HİKMETİ DE ALLAH'IN HZ. MEHDİ (AS) ÜZERİNDEKİ KORUMASINDANDIR
 

AMA ALLAH HALKIN NEFİSLERİNE KARŞI ZULMÜ, CEFASI VE İSRAFI YÜZÜNDEN, ONU (HZ. MEHDİ (AS)’Yİ) HALKTAN GİZLEYECEKTİR.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 162)

 
HZ. MEHDİ (AS) İLERİ YAŞLARDA, AMA GENÇ BİR İNSAN GÖRÜNÜMÜNDE OLACAKTIR
 

“Hz. Rıza (a.s) Rayyan b. Saltı’ın Sen Sahib-ul Emr misin? sorusuna şöyle cevap verdi: Evet ben de Sahib-ul Emrim (emir sahibiyim), Ama yeryüzünü adaletle dolduracak olan Sahib-ul Emr ben değilim. Ben de gördüğün bu güçsüzlük ve zayıflığa rağmen nasıl olur da o Sahib-ul Emr olabilirim? VA’DEDİLMİŞ KAİM (HZ. MEHDİ (AS)) İLERİ YAŞLARDA, AMA GENÇ BİR SURETTE ZUHUR EDECEKTİR.” (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 19)

 
HZ. MEHDİ (AS) GİZLİCE VE ANİDEN ZUHUR EDECEKTİR
 

“Hz. İmam Rıza şöyle buyurdu: ...Babalarımdan nakledilmiştir ki, HZ. MEHDİ (a.s.) GİZLİCE VE ANİDEN ZUHUR EDECEKTİR.” (Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s.197)

 
HZ. MEHDİ (AS), PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN MÜHRÜNÜ KULLANACAKTIR
 

“Hz. Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Adeta Kaim’i (Hz. Mehdi (as)'yi) görür gibiyim ki, ...PEYGAMBER’İN ALTIN MÜHÜRLE MÜHÜRLENMİŞ sözleşmesini cebinden ÇIKARIYOR. MÜHRÜNÜ AÇARAK ONU İNSANLARA OKUYOR...”” (Bihar, c. 52, s. 326)

 
HZ. MEHDİ (AS), İZLENECEK, GÖZETLENECEK VE BASKI ALTINA ALINMAK İSTENECEKTİR
 

“Ebu Said El-Hudri'nin (r.a.) rivayetinde, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam (Hz. Mehdi (as) yönelir. DERKEN O MÜMİN KİMSEYE BİRÇOK SİLAHLILAR, DECCAL'İN MERKEZLERDE GÖZETLEME YAPAN SİLAHLILARI KARŞI ÇIKARLAR.” (Mehdilik ve İmamiye 37, (Sahih-i Müslim, 11/393'den nakil)

 
HZ. MEHDİ (AS)'IN YEMEĞİ SADE OLACAKTIR
  “İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: "… Allah’a and olsun ki, Hz. Mehdi (as)'nin… YEMEĞİ KATIKSIZDIR."” (Biharul Envar, c. 52, s. 354.)
 
(Hz. Mehdi (a.s.)'nin ) Emir-ül Müminin Ali aleyhi’s-selâm gibi YEMEĞİ SADEDİR... (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 279 ve 283 ve 305-308 ve 310 ve 311 ve 340 ve 346 ve 352 ve 354 ve 360 ve 361 ve 364 ve 367 ve 368 ve 378 ve c. 53, s. 12. İkmal-ud Din, c. 2, s. 367 ve 368.)

 
Bu hadiste, Hz. Mehdi (as)'nin yabancı katkı maddelerinden arınmış, sade, temiz yiyeceklerle beslendiğine dikkat çekilmektedir.


 
HZ. MEHDİ (AS)'NİN BEDENİ VE SESİ ÇOK GÜÇLÜ OLACAK; AYNI ZAMANDA DA SÖZLERİ VE KONUŞMALARIYLA DÜNYA ÇAPINDA ÇOK BÜYÜK ETKİ UYANDIRACAKTIR
 

“Hz. Rıza (a.s) Rayyan b. Saltı’ın Sen Sahib-ul Emr misin? Sorusuna şöyle cevap verdi: Evet ben de Sahib-ul Emr (emir sahibi)im, Ama yeryüzünü adaletle dolduracak olan Sahib-ul Emr ben değilim. Va’dedilmiş Kaim (Hz. Mehdi) ileri yaşlarda, ama genç bir surette zuhur edecektir. O KADAR GÜÇLÜDÜR Kİ; YERYÜZÜNÜN EN BÜYÜK AĞACINA DA EL UZATSA ONU KÖKÜNDEN SÖKÜP ATAR, DAĞLAR ARASINDA FERYAD EDECEK OLURSA SERT KAYALAR UN UFAK OLUR. Musa’nın asası ve Süleyman’ın yüzüğü ondadır. ...Allah dilediği zamana kadar onu gözden uzak tutar. Daha sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur.” (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, c. 6, s. 19)

 
HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARA YARATILIŞ GERÇEĞİNİ FOSİLLERLE İSPAT EDECEKTİR

 
BİN YILDAN DAHA ESKİ İSKELET KEMİKLERİ, İMAM MEHDİ (A.S.) İLE KONUŞACAKLAR. (Mikyaal al-Makaarem, c. 1, s. 223-224)


 


Hadiste verilen bilgi, Hz. Mehdi (as)'nin fosillerle ilgileneceğini, Yaratılış gerçeğini fosillerle ispat edeceğini, bu eski fosillerle inkarı ve dalaleti; dinsiz, materyalist ve Darwinist sistemi ortadan kaldıracağını göstermektedir.
 
Hz. Mehdi (as)’nin, materyalizmin ve Darwinizm'in geçersizliğini ispat ederken bin yıldan eski, yani milyonlarca yıllık fosilleri kullanacağı açıkça anlaşılmaktadır. Hadis, fosillerin adeta lisan-ı hal ile, “Hüccet Mehdi (as), biz Allah'tan bir deliliz; bizlerin evrim geçirmediğimizi, ilk yaratılıştan itibaren değişmeden aynısıyla kaldığımızı bizleri delil göstererek insanlara anlatabilirsin” diyeceklerine ve Hz. Mehdi (as)'nin de, yer altından çıkan fosiller yoluyla bu gerçeği resim, yazı, kitap, video film ve belgelerle insanlara anlatacağına işaret etmektedir.
 
Hz. Mehdi (a.s.)'nin bir ismi de, “delil getiren” yani “Hüccet”tir. Hüccet Mehdi (a.s.) ahir zamanda hüccet (delil) ile konuşacaktır. Allah ona bu imkanı verecek ve canlılara ait kemikler de Hz. Mehdi (a.s.) için birer delil (hüccet) olacaktır.
 
Hz. Mehdi (a.s.) bu fosilleri, o devrin ateist, materyalist ve Darwinistlerine karşı, reddi mümkün olmayan kesin birer delil olarak kullanacak ve bu yolla Darwinistleri mağlup edip dinsiz materyalist sistemi tamamen ortadan kaldıracaktır.
 
Bediüzaman Said Nursi de eserlerinde, Hz. Mehdi’nin birinci vazifesinin, “maddiyyun ve tabiyyun taunu”nu, yani Allah’ı inkar üzerine kurulmuş materyalizm ve Darwinizm fikrini yerle bir ederek tam olarak etkisiz hale getirmek olacağını belirtmiştir:
 

Ve onun (Hz. Mehdi (a.s.)’nin) üç büyük vazifesi olacak: Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutiyle (tesiriyle) ve MADDİYUN (materyalizm) VE TABİİYYUN (Darwinizm) TAUNU (salgınının), BEŞER İÇİNE İNTİŞAR ETMESİYLE (insanlar arasında yayılmasıyla), HERŞEYDEN EVVEL FELSEFEYİ VE MADDİYUN FİKRİNİ (Darwinist materyalist felsefeyi) TAM SUSTURACAK BİR TARZDA İMANI KURTARMAKTIR... (Emirdağ Lahikası, s. 259)

 
HZ. MEHDİ (AS)'NİN ELBİSELERİ PARLAK OLACAKTIR

 
“İmam Ali (a.s) diyor ki: Resulullah (sav) bana hitaben şöyle buyurdular: “ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN) ÜZERİNDE NURDAN ELBİSELER VARDIR...”” (Bihar, c. 36, s. 337; c. 51, s. 108)

 
MELEKLER HZ. MEHDİ (AS)’YE YARDIM EDECEKLERDİR
 

CEBRAİL, ONUN ÖNÜNDE OLACAK, MİKAİL SAĞINDA VE İSRAFİL İSE SOLUNDAN GELECEKTİR. Ve korku bir aylık yoldan onun önünden, arkasından, sağından ve solundan ilerleyecek. (Allah’a) yakın melekler de onun hizasında olacaklar...” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)

 
HZ. MEHDİ (AS), CENNET EHLİNİN SEYİTLERİNDENDİR (EFENDİLERİNDENDİR)
 

“Hakim, İbni Mace ve Ebu Naim, Hz. Enes’den tahric ettiler. Ben Resulullah (sav)’den duydum. Şöyle buyurdu: BİZ ABDÜLMUTTALİP’İN EVLADINDAN YEDİ KİŞİ, CENNETİN EFENDİLERİYİZ. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve HZ. MEHDİ (AS).” (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 19)

HZ. MEHDİ (AS) HAKKINDA NAKLEDİLEN HADİS VE RİVAYETLERİN İSTATİSTİĞİ


♦ Hz. Mehdi (as)'nin ortaya çıkışını müjdeleyen hadislerin sayısı: 657
 
♦ Hz. Mehdi (as), Ehl-i Beyt'tendir; Hz. Mehdi (as)'nin ismi, Resulullah'ın isminin ve künyesi de onun künyesinin aynısıdır" diyen hadislerin sayısı: 389
 
♦ Hz. Mehdi (as), insanlar arasında Resulullah'a en çok benzeyen kimsedir" diyen hadislerin sayısı: 48
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin yüz ve boyunu tarif eden hadislerin sayısı: 21
 
♦ Hz. Mehdi (as), Hz. Ali (a.s.)'nin evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 214
 
♦ Hz. Mehdi (as), Hz. Fatıma'nın evlatlarındandır" diyen hadislerin sayısı: 192
 
♦ Hz. Mehdi (as), yeryüzünü adaletle dolduracaktır" diyen hadislerin sayısı: 123
 
♦ Hz. Mehdi (as)’nin iki gaybeti olacaktır" diyen hadislerin sayısı: 10
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin uzun bir gaybeti olacaktır." diyen hadislerin sayısı: 91
 
♦ Gaybetinin nedenini açıklayan hadislerin sayısı: 7
 
♦ Gaybeti döneminde halkın Hz. Mehdi (as)’den yararlanması hakkındaki hadislerin sayısı: 7
 
♦ Hz. Mehdi (as) uzun ömürlüdür." diyen hadislerin sayısı: 318
 
♦ Hz. Mehdi (as)’nin görünümü gençtir" diyen hadislerin sayısı: 8
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin doğumu gizli olacaktır" diyen hadislerin sayısı: 14
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin üzerinde hiç kimsenin biatı olmayacaktır (bir halifeye ya da bir başka kimseye bağlı olmayacak; hiçbir fikrin, grubun, tarikatın veya herhangi bir siyasi düşüncenin etkisi altında olmayacaktır)" diyen hadislerin sayısı: 10
 
♦ İnkar edenleri fikren mağlup edecek, yeryüzünü şirkten temizleyecektir" diyen hadislerin sayısı: 19
 
♦ Hz. Mehdi (as), Allah'ın emrini aşikâr edecek, İslam ahlakını yeryüzünde yayacak ve dünyaya (manen) hakim olacak..." diyen hadislerin sayısı: 47
 
♦ Hz. Mehdi (as), insanları Kuran'a ve sünnete sevk edecektir" diyen hadislerin sayısı: 15
 
♦ Hz. Mehdi (as), Allah'ın düşmanlarını bilgiyle fikren etkisiz hale getirecektir" diyen hadislerin sayısı: 4
 
♦ Hz. Mehdi (as) de Peygamberlerden birtakım sünnetler vardır" diyen hadislerin sayısı: 23
 
♦ Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)'in kılıcıyla kıyam edecektir (yani Peygamberimiz (sav)'in kutsal emanetleri olan mübarek sancağı, kılıcı ve hırkasının gömleği Hz. Mehdi (as)'nin yanında olacaktır)" diyen hadislerin sayısı: 7
 
♦ Hz. Mehdi (as)’nin  siyeri (kişiliği ve dış görünümü) ile ilgili hadislerin sayısı: 30
 
♦ Hz. Mehdi (as)’nin zühdü (ahlakı ve takvası) ile ilgili hadislerin sayısı: 4
 
♦ Hz. Mehdi (as)’nin adaleti ve onun döneminde emniyetin yaygınlığıyla ilgili hadislerin sayısı: 7
 
♦ Hz. Mehdi (as)’nin ilmi hakkındaki hadislerin sayısı: 5
 
♦ Hz. Mehdi (as)’nin cömertliği ve bağışıyla ilgili hadislerin sayısı: 13
 
♦ "Allah Tealâ, Hz. Mehdi (as)’nin eliyle peygamberlerin mucizesini aşikar edecek ve onların mirasları onunla birliktedir" diyen hadislerin sayısı: 5
 
♦ Hz. Mehdi (as) şiddetli bir imtihandan sonra zuhur edecektir" diyen hadislerin sayısı: 24
 
♦ Hz. Mehdi (as), İsa bin Meryem (a.s)'a namazda imamlık yapacaktır" diyen hadislerin sayısı: 25
 
♦ Hz. Mehdi (as)’nin zuhurunun niteliğini anlatan rivayetlerin sayısı: 12
 
♦ Hz. Mehdi (as)’nin zuhurundan önceki durum, fitne ve günahların çokluğu ile ilgili hadislerin sayısı: 37
 
♦ Hz. Mehdi (as)’nin bazı zuhur alâmetleri ile ilgili hadislerin sayısı: 29
 
♦ Gökten Hz. Mehdi (as)'nin  ve babasının ismiyle duyulacak ses ile ilgili hadislerin sayısı: 27
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin zuhurundan önceki zamanda fiyatların çok yüksek olması, hastalıkların çoğalması vb. konularla ilgi hadislerin sayısı: 23
 
♦ Süfyani'nin çıkışı, ay tutulması vb konularla ilgili hadislerin sayısı: 38
 
♦ Deccal'ın çıkışı hakkındaki hadislerin sayısı: 12
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin zuhur edeceği yer ile ilgili hadislerin sayısı: 17
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin yeryüzünün doğu ve batısını manen fethetmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 12
 
♦ Hz. Mehdi (as) döneminde bütün milletlerin İslam ahlakı üzere toplanmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 7
 
♦ Hz. Mehdi (as) döneminde yerin servet ve madenlerini dışarı çıkarmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 10
 
♦ Hz. Mehdi (as) döneminde gök ve yeryüzü bereketlerinin açığa çıkmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 12
 
♦ 313 kişinin Hz. Mehdi (as)'nin yanında bulunmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 25
 
♦ Hz. Mehdi (as) ortaya çıktığında yeryüzünün adaletle dolmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 129
 
♦ Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne inmesi ve Hz. Mehdi (as)'nin arkasında namaz kılmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 29
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin , Deccal'i (manen ve fikren) etkisiz hale getirmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 6
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin Süfyani ile fikren mücadele edip onu (manen ve fikren) etkisiz hale getirmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 2
 
♦ Hz. Mehdi (as) zamanında yeryüzünün bayındırlığıyla ilgili hadislerin sayısı: 5
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin asrında işlerin kolaylaşması ve akılların kemale erişmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 7
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin  ashabının faziletleriyle ilgili hadislerin sayısı: 14
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin ashabının güç ve kuvvetleriyle ilgili hadislerin sayısı: 5
 
♦ Zuhurundan sonra Hz. Mehdi (as)'nin hilafetinin (manevi liderliğinin) süresiyle ilgili olan hadislerin sayısı: 18
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin yiyeceği, içeceği ve giyimiyle ilgili hadislerin sayısı: 4
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin halkı davet ettiği şeyler hakkındaki hadislerin sayısı: 7
 
♦ Fereci (kurtuluşu) beklemenin faziletiyle ilgili hadislerin sayısı: 23
 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin takipçilerinin bazı görevleriyle ilgili hadislerin sayısı: 54
 
♦ Hz. Mehdi (as)'yi idrak etme ve onu imam (manevi lider) edinmekle ilgili hadislerin sayısı: 10
 
♦ Gaybeti döneminde, Hz. Mehdi (as)’ye inananların faziletleriyle ilgili hadislerin sayısı: 23
 
 
(Safi-i Gulpaygani, Müntahab'ul-Eser, s. 15-19)
 
 
Hz. Mehdi (as)’nin İlmi


 
HZ. MEHDİ (AS), İNSANLAR ARASINDA İLMİ EN ÇOK OLANIDIR
 

HZ. MEHDİ (AS)'NİN İLİM VE HİLMİ HERKESTEN DAHA ÇOKTUR. Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)'in adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammedi (sav) ahlaktır.” (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)

 
HZ. MEHDİ (AS) KENDİSİNE DOĞU VE BATI HAKKINDA SORULAN TÜM SORULARA YANIT VERECEKTİR
 
Bir başka hadiste ise, Hz. Mehdi (as)'nin, insanların Doğu (Müslüman alemi) ve Batı (Hıristiyan alemi) hakkında merak edilip kendisine yöneltilen tüm sorulara cevap vereceğine ve bunlara insanların da şahit olacağına işaret edilmiştir.
 
Ahir zamanda gelişen teknolojinin vesilesi ile internet ve televizyon aracılığı ile dünyanın her yerindeki insanlar Hz. Mehdi (as)'nin açıklamalarına şahit olacaklardır. Kendisine, merak edilen tüm sorular sorulacak, o da bunları cevaplayacaktır:
 

“... HZ. MEHDİ (AS) DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ ŞEYLER HAKKINDAKİ TÜM SORULARA CEVAP VERİR.” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 283)

 
HZ. MEHDİ (AS) OLAĞANÜSTÜ OLAN BİR ŞEYİ FARK EDECEKTİR
 

“Resulullah (sav) buyurdu: "Hz. Mehdi (as), bizden Ehli Beyt’tendir. ALLAH ONU BİR GECEDE ISLAH EDER. (OLGUNLAŞTIRIR)."”
 
 "Keza (N.b. Hammad) Kaab’dan tahric etti, O dedi ki: O kimsenin bilmediği gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine “Mehdi” denilmiştir..."
(Ahir zaman Mehdi’sinin alametleri, Ali Bin Hüsameddin el Muttaki, sf.77) 

Bir rivayette Hz. Mehdi (as)'nin, “BİR GECEDE OLGUNLAŞTIĞI” haber verilmiş, diğer bir rivayette de “ÖZEL BİR BİLGİYE SAHİP OLDUĞU” bildirilmiştir. Bu açıklamalar, haber verilen “O GECE İÇERİSİNDE” Hz. Mehdİ (as)'NİN “OLAĞANÜSTÜ BİR BİLGİYE ULAŞTIĞI” izlenimini vermektedir. Hz. Mehdi (as)'ın sahip olduğu bu olağanüstü bilgi vesilesiyle daha da olgunlaşacağı, imanının daha da mükemmel hale geleceği anlaşılmaktadır.
 
Hadiste verilen bu bilgiler, Hz. Mehdi (as)'ın bir yönüyle ledün ilmine, bir yönüyle de kimsenin bilmediği özel bir ilme sahip olduğuna işaret etmektedir.

 
PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN AHİR ZAMAN HADİSLERİNİ EN DOĞRU ŞEKİLDE HZ. MEHDİ (AS) AÇIKLAYACAK, İNSANLARIN GÖZLERİNDEKİ GAFLET PERDESİNİ KALDIRARAK, 'MEHDİ GERÇEĞİNİ' ANLAMALARINI SAĞLAYACAKTIR
 
 Hz. Mehdi (as)’yi tanıtan alametlerden biri de, “HZ. MEHDİ (AS)'I İNSANLARA EN İYİ ANLATACAK OLAN KİŞİNİN YİNE YALNIZCA HZ. MEHDİ (AS) OLMASI”dır. Hz. Mehdi (as) yaptığı çalışmalarla; Peygamberimiz (sav)'in hadislerini ve İslam alimlerinin Hz. Mehdi (as) hakkındaki açıklamalarını en doğru ve en hikmetli şekilde yorumlamasıyla, insanlara Hz. Mehdi (as)'yi en mükemmel şekilde tanıtacaktır.
 “Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “...Buyurdu ki: Hz. Mehdi (a.s.) kıyam ettiğinde Resulullah’ın yolundan gidecektir. YALNIZ O (HZ. MEHDİ (A.S.)), RESULULLAH’IN ESERLERİNİ AÇIKLAYACAKTIR...”” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 191)

 
Hz. Mehdi (as) bu hikmetli anlatımlarıyla insanların feraset ve basiretlerini açacaktır. Açıkça “Ben Hz. Mehdi (as)’ım demeyecektir; fakat manen Hz. Mehdi (as)’ın varlığına ve gücüne işaret ederek insanların gözlerindeki gaflet perdesini kaldırıp “Mehdi gerçeğini” anlamalarını sağlayacaktır. Hz. Mehdi (as), Hz. Mehdi (as)’dan bahsettikçe, insanlar giderek onun Hz. Mehdi (as) olduğuna samimi olarak kanaat getirecek ve ona manen tabi olmak isteyeceklerdir.
 
HZ. MEHDİ (AS) MÜNAFIK KARAKTERLİ İNSANLARI SİMALARINDAN TANIYACAKTIR
 

“… Ebu Basir’den: İmam Caferi Sadık aleyhisselam “’Suçlular çehrelerinden tanınacak’ (Muhammed Suresi, 30), ayeti hakkında şöyle buyurdu: ALLAH ONLARI TANIR, LAKİN BU AYET KAİM (HZ. MEHDİ (AS) HAKKINDA NAZİL OLMUŞTUR. HZ. MEHDİ (AS) ONLARI (MÜNAFIKLARI) ÇEHRELERİNDEN TANIYACAK VE ASHABI İLE BİRLİKTE ONLARI (MANEN) DARMADAĞIN EDECEK.”” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 283)

 
HZ. MEHDİ (AS), YARGININ VE MAHKEMENİN ADİL HALE   GELMESİNE VESİLE OLACAKTIR
 

HZ. MEHDİ (AS) YENİ BİR YARGI VE KAZAVET (HAKİMLİK) SİSTEMİ GETİRECEK.” (El-Gaybet (Nümani). Bihar'ül Envar, c. 52, s. 349, 354)

 
Hz. Mehdi (as) dürüst ve adil yargı sistemini teşvik edip yargıda ve hakimlik ahlakında mükemmelliği sağlayacaktır. Hz. Mehdi (as) döneminde, İslam alemindeki devletlere musallat olan çeteleşmeler neticesinde yargıya müdahaleler olacak; adalet sisteminde bozulma ve dejenerasyon meydana gelecektir. İşte Hz. Mehdi (as) bu dönemde ortaya çıkacak ve oluşan bu dejenerasyon ancak Hz. Mehdi (as) vesilesiyle düzelecektir.
 
HZ. MEHDİ (AS)'IN HAYVANLARA KARŞI SEVGİSİ OLACAK VE ONLARIN HALİNİ ANLAYACAKTIR
 

O (HZ. MEHDİ (AS), DOĞRULANMIŞ, KUŞ VE BÜTÜN HAYVANLARIN DİLLERİNİ BİLEN BİRİDİR.” (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

 
HZ. MEHDİ (AS), ALLAH'IN İLHAMIYLA, ''ALLAH'IN RIZASINA EN UYGUN TAVRI'' BİLECEK VE BU ŞEKİLDE HAREKET EDECEKTİR
 

“Dedim ki: HZ. MEHDİ (AS) ALLAH’IN RIZASINI NEREDEN BİLECEKTİR? BUYURDU Kİ: “ALLAH ONUN KALBİNE RAHMETİNİ NAZİL EDECEKTİR.”” (Şeyh Muhammed b. İb rahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 191)

 
HZ. MEHDİ (AS) HER KONUYU DELİLLERİ İLE İSPATLAYACAK VE KİMSE ONA KARŞI DELİL GETİREMEYECEKTİR
 
Hz. Mehdi (as), Allah'ın varlığını, kainatın ve yaratılışın delillerini, Kuran ayetlerini ve ahir zaman olaylarını çok güçlü delillerle insanlara anlatacak ve hiç kimse onun bu delillerine karşı koyamayacaktır.
 

“Şeyh Tusi'nin Gaybet'i: "HZ. MEHDİ (AS)'NİN HAKİMİYETİ (OTORİTESİ) ALLAH'IN TÜM YARATTIKLARI HAKKINDAKİ DELİLLERİNDEDİR; bunlar öyle çoktur ki, ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'NİN) DELİLLERİ BÜTÜN İNSANLAR ÜZERİNDE GALİP GELECEK (ETKİLİ OLACAK, HAKİM OLACAK) ve KİMSENİN ONA KARŞI GETİRECEK BİR GEREKÇESİ (NEDENİ) OLMAYACAKTIR."” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 70)

 
HZ. MEHDİ (AS), KİMİN DOST KİMİN DÜŞMAN OLDUĞUNU HEMEN ANLAYACAKTIR
 

HZ. MEHDİ (AS) HER GRUBUN GİZLİ PLANLARINDAN HABERDAR OLACAK VE PLANLARINI KENDİLERİNE SÖYLEYECEK. HZ. MEHDİ (AS), BAKMASIYLA DOST VE DÜŞMANINI TANIYACAK."” (İrşad (Şeyh Müfid), s. 365-366)

 
İNSANLAR ÇÖZÜM ARAYACAK, SONUNDA KURTULUŞU -ALLAH'IN İZNİYLE- HZ. MEHDİ (AS)'DE BULACAKLARDIR
 

“Hz. Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: HALK HER YERDE (KURTARICI) ARAMAYA KOYULUR. ONDAN BAŞKASINI BULAMAYINCA YİNE ONA (HZ. MEHDİ (AS)'YE) DOĞRU KOŞARLAR.” (Bihar, c. 52, s. 326)

 
 HZ. MEHDİ (AS), İNSANLARIN TÜM SORUNLARINA ÇÖZÜM OLACAKTIR, HERKESİN YARDIMINA KOŞACAKTIR
 HZ. MEHDİ (AS) İMDADA GELEN VE FERYADRESDİR (FERYAD EDENİN YARDIMINA KOŞAN, YARDIM EDENDİR). ALLAH, O'NU DÜNYADAKİ İNSANLARIN İMDADINA YETİŞMESİ İÇİN GÖNDERECEKTİR...” (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, c. 2, s. 11)


 
HZ. MEHDİ (AS)'IN GELİŞİNE VE İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN KURAN AYETLERİNDEN BİR BÖLÜMÜ


Andolsun, Biz Zikir’den sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)

 
Andolsun, gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir: “Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz; Bizim ordularımız, üstün gelecek olanlar onlardır.” (Saffat Suresi, 171-173)
 
Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile. (Saff Suresi, 9)
 
Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmiştir: “Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir...” (Nur Suresi, 55)
 
Müşrikler istemese de o dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur. (Tevbe Suresi, 33)
 
Kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusuna da, batısına da o hor kılınıp-zayıf bırakılanları (müstaz'afları) mirasçılar kıldık... (Araf Suresi, 137)
 
Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne kapılmayacaklardır. (Zümer Suresi, 61) 

Hz. Mehdi (as)’nin Etkileri


 

HZ. MEHDİ (AS) TÜM DÜNYAYI MANEN FETHEDECEK VE HER YER O’NUN VESİLESİYLE ALLAH'A İBADET EDİLEN YERLER HALİNE GELECEKTİR

 

“Ebu Basir şöyle diyor: İmam Cafer Sadık (a.s)’a “Ey Resulullah’ın evladı! Siz Ehl-i Beyt’in Kâimi kimdir?” diye sorduğumda şöyle cevap verdi: ... Hz. Mehdi (as) dünyayı fethedecek, İsa b. Meryem (a.s) nazil olarak onun arkasında namaz kılacaktır. O ZAMAN YERYÜZÜ ALLAH’IN NURUYLA AYDINLANACAK, ALLAH’TAN BAŞKASINA İBADET EDİLEN HER YER, ALLAH’A İBADET EDİLEN YERLER HALİNE GELECEK; MÜŞRİKLER İSTEMESE DE, DİN O GÜN SADECE ALLAH’IN DİNİ OLACAKTIR.”” (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 146)

 

HZ. MEHDİ (AS) DÜNYANIN HER YERİNİ GÜNEŞ GİBİ AYDINLATACAK, ONUN VESİLESİYLE TÜM ''GAM VE ZULÜMLER''   SON BULACAKTIR


 

HZ. MEHDİ (AS) BÜTÜN GAM VE ZULMETLERİ GİDERECEK GÜNEŞTİR. İhsanda bulunduğu zaman pek bereketli bir yağmurdur.” (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)

 

ALLAH HZ. MEHDİ (AS)'Yİ VESİLE EDEREK, HEM ŞİDDETİ HEM DE ŞİDDETİN FELSEFESİNİ YOK EDECEKTİR

 

“Şeyh Tusi'nin Gaybet'i: "Sonra Hz. Mehdi (as)'ın yükselişi olacak... ALLAH ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’NİN) VASITASIYLA YALANLARI ORTADAN KALDIRACAKTIR. ONUN (HZ. MEHDİ (AS) VASITASIYLA, ŞİDDETİ     ORTADAN KALDIRACAKTIR. O (Hz. Mehdi (as)     boyunlarınızdaki esaret ayıbını kaldıracaktır."” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 132)

 

HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE YAŞAYANLARIN SEVİNÇTEN GÖZLERİ PARLAYACAKTIR

 

“Ümm-ü Hani der ki: İmam Ebu Cafer Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle arzettim: İmam şöyle buyurdu: Ey Ümm-ü Hâni! Sonra karanlık gecedeki nur gibi zahir olur. EĞER SEN O ZAMANDA (HZ. MEHDİ (AS)'NİN ZAMANINDA) YAŞARSAN, SEVİNÇTEN GÖZLERİN PARLAR.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 171)

 

HZ. MEHDİ (AS), İNTERNET, TELEVİZYON VE RADYO YOLUYLA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA TANINACAKTIR

Ahir zamanda Hz. Mehdi (as)'nin namı ve şöhreti sürekli olarak yayılacaktır. Bunda internet, televizyon ve radyoların çok büyük etkisi olacaktır. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (as)'nin şanının, internette yayınlanan görüntü ve videolarla, televizyon filmleri ve radyolar yoluyla yayılacağı şöyle haber verilmiştir:
 

 “İmam (a.s) (Hz. Mehdi (as)) dünyanın doğu ve batısını (manen) fethedip İslam'ı (İslam ahlakını) dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır... ALLAH TEALA İNSANLARA ÖYLE BİR GÜÇ VERECEK Kİ, HERKES OLDUĞU YERDE ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'NİN) SÖZLERİNİ DUYACAK ve İmam (a.s) İslam'a hayat verecektir...” (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s.12 İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367)
 


Hadislerde ayrıca, yine internet, televizyon radyo gibi iletişim kanalları yoluyla her toplumun, Hz. Mehdi (as)'nin sesini ve görüntülerini, kendi konuştukları lisanda tercüme edilmiş olarak dünyanın her yanından dinleyebileceklerine de işaret edilmiştir:

 

“İkdu’d-Durer’de der ki: BU SES BÜTÜN YERYÜZÜNE YAYILACAKTIR, HER KAVİM KENDİ DİLİNDEN DUYACAKTIR.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 51) (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 201)

 

MEHDİ (AS) DÖNEMİNDE O KADAR ÇOK HAYIR VE GÜZELLİK YARATILACAKTIR Kİ, KENDİLERİNİ MANEN   ÖLÜ HİSSEDENLER BİLE, YAŞAMA ARZUSUYLA DOLACAKLARDIR


 

“Ebu Said Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: ...Daha sonra Allah Teala Ehl-i Beyti’mden birini zulümle dolan yeryüzünü adaletle doldurması için gönderecektir. Gökyüzü ve yeryüzünün sakinleri ondan (Hz. Mehdi’den) razı olacaklar. Yeryüzü bütün bitkilerini onlara yeşertecek ve gökyüzü sürekli onlara yağmur yağdıracaktır. ...ALLAH TEALA’NIN YERYÜZÜNE İNDİRDİĞİ BUNCA HAYIR SEBEBİYLE, ÖLÜLER YENİDEN YAŞAMAYI ARZULAYACAKLARDIR.” (El-Beyan, s. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, s. 161, Yenabi-ul Mevedde, c.2, s. 177)

 
Hz. Mehdi (as)’nin Çıkacağı Dönemde İnsanların Durumu


 


HZ. MEHDİ (AS) DÖNEMİNDEKİBİR KISIM CAHİL MÜSLÜMANLARIN KONUMU

 

“Amr bin Sad'dan: HALKI (ZAHİRDE) BENİM EVLADIMA DAVET ETSELER DE, BENİM EVLADIMDAN UZAK OLURLAR. BU ÖYLE KÖTÜ BİR TOPLULUKTUR Kİ AHLAKLARI YOKTUR. ZORBALARA MUSALLATTIRLAR, CABBARLARA FİTNEYİ ÖĞRETİRLER, HAKİMLERE KAN DÖKTÜRÜRLER.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)

 

HZ. MEHDİ (AS) CEMAATİ 'TEMİZ VE BEREKETLİ BUĞDAYA” BENZEYECEKTİR. ARALARINDAN ÇIKAN MÜNAFIKLAR DA, BU BUĞDAYA MUSALLAT OLAN ASALAK, İĞRENÇ BUĞDAY KURTLARI'' GİBİ OLACAKLARDIR

 

“Esbağ bin Nebate der ki: Emirülmüminin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: “...Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemek teki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim: Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar, uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür, onu tekrar ayıklar ve temizler sonra tekrar evin içine koyar. Uzun birsüre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. SONUNDA KURTLARIN HİÇ ZARAR VEREMEDİĞİ ÇOK AZ SAĞLAM BUĞDAY KALIR. İşte siz de böylesiniz. SONUNDA İÇİNİZDE FİTNELERİN ASLA ZARAR VEREMEDİĞİ ÇOK AZ BİR GRUP KALACAKTIR.”” (Aynı hadisi Ahmet bin Muhammed bin Said de nakleder.) (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 246)

 

HZ. MEHDİ (AS)'NİN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ BASKI ORTAMINDAN DOLAYI, KİMSE ALLAH'IN ADINI RAHATÇA ANAMAYACAKTIR

 

“Şeyh Tusi’nin El-Emali kitabında: "Dünya öylesine baskı ve adaletsizlikle dolacaktır ki, KİMSE ALLAH’IN İSMİNİ GİZLİ OLMAKSIZIN SÖYLEYEMEYECEKTİR. Sonra Allah dünyayı baskı ve adaletsizlikle dolu olduğu gibi, dürüstlük ve adaletle dolduracak erdemli bir topluluğu (Hz. Mehdi (as) cemaatini) getirecektir."” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)

 

AHİR ZAMANDA İNSANLARIN SURETLERİNDE BOZULMA VE ÇİRKİNLEŞME OLACAKTIR

 

“Ahir zamanda yere batma, taş yağma zuhur edecek ve İNSAN KILIĞINDAN ÇIKMA OLACAKTIR.” (Hz. Sehl İbni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, s. 302/8)

 

HZ. MEHDİ (AS) ÖNCE TÜRK BAYRAĞIYLA TÜRKİYE'DE ORTAYA ÇIKACAK; SONRA DA YEŞİL BAYRAKLARI OLAN DİĞER ÜLKELERİN MANEVİ ÖNDERLİĞİNİ ÜSTLENECEKTİR

 

Peygamberimiz (sav)'in hadisinde haber verildiğine göre, Hz. Mehdi (as) önce Türk bayrağıyla Türkiye’den çıkacak, daha sonra da yeşil bayrak sahibi olan İslam ülkelerine de manen hakim olacaktır. Türk İslam Birliği’nin oluşmasına vesile olacak ve bu birliğin manevi liderliğini üstlenecektir.

 

“O yılda KIRMIZI BAYRAĞIN VE SONRA YEŞİL BAYRAĞIN SAHİBİ OLAN OĞLUM’UN (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN) gaybeti ilan olunacaktır.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)

 

Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos’ta yaptığı açıklamaların ardından yaşananlar bu hadis ışığında değerlendirildiğinde, ortaya çıkan sonuç oldukça dikkat çekicidir. Olayın ardından İslam aleminin dört bir yanında Müslümanlar biraraya gelmiş ve Türkiye’nin Müslümanlara sahip çıkması büyük bir zafer duygusu ve heyecanla karşılanmıştır. Yapılan gösterilerde Türk bayrakları ve İslam ülkelerine ait yeşil bayraklar dalgalanmış ve hadiste bildirilen bu haberin ilk müjdesi, Sayın Tayyip Erdoğan’ın Davos’ta yaptığı açıklamaların ardından gerçekleşmiştir. (Doğrusunu Allah bilir.)

 Sayın Adnan Oktar’ın Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan’ın Davos’ta Yaptığı Açıklamalar Hakkındaki Görüşü

 
“Başbakanımız Tayyip Erdoğan Bey bir Anadolu insanı. Türk karakterini taşıyan, İslam ahlakıyla yetişmiş bir insan. Hamiyetinden, Hamiyet-i İslamiyesinden, koruma hislerinden candan bir tavır sergiledi. Üslubu da nezaketliydi. Karşı tarafın şaşkınlığı da dikkat çekti biliyorsunuz. Hayret içinde bakıyor. Çünkü onlara pek söz söyleyen olamıyordu şu ana kadar. Şaşırdı zaten. Konuşma süresinin daha uzun olması son derece normal onlar için. Karşı tarafa süre verilmemesi de son derece normal. Normalde cevap da verilmemesi gerekiyor onların mantığına göre. Cevap da verilince biraz şaşırdılar. Halbuki Tayyip Bey’in üslubu son derece makul. Doğru söylüyor. Yani çocuklar, kadınlar kitle halinde öldürüldüler. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Hiçbir mantıkla bu açıklanamaz. Alenen zulüm. Ben çocukların televizyonda resimlerini gördüm. Çocuk olayın şiddetinden zıngır zıngır titriyor. Ağlamıyor fakat şiddetle titriyor. Yani bu kadar acı çektirmek, mahvetmek... Annelerinin babalarının önünde çocukları öldürmek... Çocukların gözleri önünde annelerini babalarını öldürmek... Bu kadar vahşet bu kadar rezalet akıl alacak gibi değil. Tabi bu dindar Musevilerin yaptığı birşey değil. Onları bir kere tenzih etmek lazım. Bunlar ateist siyonistlerin yaptığı olaylar. Masonların yaptığı olaylar. Her zaman olayı tam ilgili yere getirmek gerekiyor. Yani eğer bunu dindar Musevilerin üzerine kaydırırsak karşı tarafın oyununa gelmiş oluruz. Ateist siyonistler ve masonlar zaten bunu istiyor. Dindar Hıristiyanlarla -dindar Musevileri, dindar Müslümanları karşı karşıya getirecek onlar da keyifle karşıdan seyredecekler. Böyle bir oyuna biz gelmeyiz.” (Sayın Adnan Oktar’ın 30 Ocak 2009 tarihinde Kral Karadeniz TV ile yaptığı röportajdan)


 


Hz. Mehdi (as)’nin Çıkacağı Dönemde Dünyanın Durumu
 ALLAH'IN HZ. MEHDİ (AS)'YE OLAN SEVGİSİ VESİLESİYLE, DEPREMLER DURACAKTIR

 

O’NUN (Hz. Mehdi (as)'ın) HATRINA DEPREMLERİ DURDURURUM.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 70)

 

HZ. MEHDİ (AS)'DEN ÖNCE BÜTÜN SİSTEMLER DENENECEKTİR

 

“Hişam bin Salim der ki: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: "Hz. Mehdi (as)'nin zuhuruna kadar halkın her sınıfı halka hüküm sürecek. Öyle ki ARTIK HİÇ KİMSE "EĞER BİZ HÜKÜMET ETSEYDİK ADALETİ UYGULARDIK" DİYEMEYECEK. Daha sonra Kaim (Hz. Mehdi) aleyhisselam hakk ve adalet ile kıyam edecek."” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.322)

 

HADİSLERDE BELİRTİLEN ''GÖKTEN TAŞ VE BENZERLERİNİN YAĞMASI'', GÜNÜMÜZDE DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNİ HEDEF ALAN BOMBARDIMANLARLA GERÇEKLEŞMEKTEDİR
Peygamberimiz (sav) hadislerinde, ahir zamanda “gökten taş ve benzerlerinin yağacağını”, “zelzeleler olacağını”, “yerle bir olma felaketinin gerçekleşeceğini” ve “yere batma olaylarının olacağını” haber vermiştir. Asrımızda dünyanın pek çok yerinde bombardımanla gökten taş yağmaktadır. Yere düşen bombalar; -hadiste “taş ve benzerlerinin yağacağı” sözleriyle ifade edildiği gibi- yerdeki toprağı ve taşı kaldırıp insanların üzerine fırlatmakta ve bunun sonucunda da geniş kitleler halinde insanların öldüğü felaketler gerçekleşmektedir.


 

“Ali b. Ebû Tâlip ve Ebû Hureyre (R. Anhüma) dan nakl edildiğine göre Allah’ın Resûlü sellellâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: «... ZELZELE, YERLE BİR OLMA FELAKETİNİ, suretlerin maymun veya domuza dönüşmesini, GÖKTEN TAŞ VE BENZERLERİNİN YAĞMASINI BEKLEYİN!»” (Tirmızi) (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 114)
 


SONUÇ:
 

HZ. MEHDİ (AS) İLE İLGİLİ HADİSLER TAHAKKUK ETTİKÇE DAHA İYİ ANLAŞILMAKTADIR


Yazı boyunca şahit olduğunuz üzere Peygamber Efendimiz (sav), kendisinden tam 1400 yıl sonra yaşayacak olan Hz. Mehdi (as) ve bu hidayet önderinin ortaya çıkacağı dönem hakkında hayret verici detaylar vermiştir. Tüm ahir zaman Müslümanlarının büyük bir muhabbet ve özlemle beklediği Hz. Mehdi (as) hakkındaki bu hadislerin bir kısmı tahakkuk ettikten (gerçekleştikten) sonra daha iyi anlaşılabilmiştir. Örneğin ahir zaman alametlerinden birinde Peygamberimiz (sav) “Talikan’a (Afganistan’a) yazık oldu.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59) diye bildirmiş ve hadisin Afganistan’ın 1979 (Hicri 1400) yılındaki işgale işaret ettiği bu olay gerçekleştikten sonra anlaşılmıştır. Aynı şekilde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos’taki açıklamalarından sonra Filistin ve diğer İslam ülkelerinde dalgalanan Türk bayrakları ve İslam ülkelerine ait bayraklar da buna güzel bir örnek teşkil etmektedir. Hadiste bildirilen kırmızı ve yeşil bayraklar bu olay sonrasında meydanlarda büyük bir coşkuyla dalgalanmış ve hadis olay tahakkuk ettikten daha net anlaşılmıştır.
 
Tahakkukun önemli bir yönü daha vardır: Tahakkuk konusu, Allah’ın izniyle Hz. Mehdi (as)’nin kim olduğunun anlaşılmasında, “Allahu Alem bu kişi Mehdi (as)’dir” diye hüsn-ü zan edilmesinde belirleyici olacaktır. Hadislerde bildirilen;

 
♦ Hz. Mehdi (as)'nin tüm İslam aleminin birleşmesine vesile olarak Müslümanların manevi liderliğini üstlenmesi;
 
♦ Dinsiz akımları etkisiz kılarak İslam ahlakını tüm dünyada yerleşik kılması;
 
♦ Hz. İsa (as) ile birlikte namaz kılması ve tüm Hıristiyan aleminin İslam'a dönmesini sağlaması gibi alametlerin bir kişide toplandığını görmek;
 
Allah'ın izniyle ortaya çıktığında Hz. Mehdi (as)'nin kimliği konusunda hiçbir tartışmaya yer bırakmayacaktır. (Doğrusunu Allah bilir.)

Masaüstü Görünümü