Harun Yahya

Ders kitaplarındaki Darwinist aldatmacaya bilimsel cevaplar


150 yıldır sürdürülen Darwinizm aldatmacası, çok şiddetli bir bilimsel çöküşe uğramıştır. Darwinizm’i ispat etmesi gereken TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL YOKTUR. Yeryüzünde bulunan 100 milyondan fazla fosilin tamamı MÜKEMMEL VE DEĞİŞMEMİŞ canlılara aittir. Değil bir hücrenin, hücre içinde TEK BİR PROTEİNİN BİLE TESADÜFEN OLUŞAMAYACAĞI bilimsel olarak ispatlanmıştır. Darwinist sahtekarlıklar deşifre edilmiş, Darwinistlerin sakladığı Yaratılışı ispat eden fosiller ortaya çıkarılmıştır. Darwinistler, insanları artık aldatamamanın şoku içindedirler. Darwinizm aldatmacası, hiç beklemediği bir anda, kesin ve güçlü bir yenilgi yaşamıştır.

Ellerinde hiçbir bilimsel delil olmayan Darwinistler işte bu yenilginin şoku içinde Darwinizm’i savunabilmek için demagoji yöntemlerine başvururlar. Örneğin okul kitaplarında her satır arasında “Darwinizm’i ispat eden” gibi ifadeler kullanarak, genç beyinlere bu safsatanın bir geçerliliği varmış telkini vermeye çalışırlar. Bilimsel delillerle çürütülmüş iddialarını sanki birer gerçekmiş gibi sıralarlar. Açıkça kendilerine sahtekarlıkla taraftar toplamaya çalışırlar. İnsanların Darwinizm aldatmacasını fark etmiş olduklarını da kabul etmek istemezler. Oysa bilimsel deliller deşifre edilmiştir. İnsanlar artık evrim yalanına inanmamaktadırlar.

Şimdi artık Darwinistler, ders kitapları yoluyla dünya gençliğini de aldatamayacaklardır. Bu yazıda, ilk ve orta öğretim kitaplarında geçen aldatmacalar birer birer cevaplandırılmakta, şimdiye kadar gerçek gibi sunulmuş olan Darwinist iddiaların tümünün geçersizliği kesin bilimsel delillerle açıklanmaktadır. Bu vesile ile ders kitaplarında gençlere yönelik tüm dünyada hakim olan aldatmacanın gerçek yüzü ortaya çıkarılmaktadır.


1. Fen ve Teknoloji İlköğretim 8. Sınıf Ders Kitabında Geçen Darwinist İddialara Cevaplar

2. Biyoloji 9. Sınıf Ders Kitabında Geçen Darwinist İddialara Cevaplar


2. Biyoloji 10. Sınıf Ders Kitabında Geçen Darwinist İddialara Cevaplar

3. Biyoloji 12. Sınıf Ders Kitabında Geçen Darwinist İddialara Cevaplar

Masaüstü Görünümü