Harun Yahya

Biyoloji 12. Sınıf ders kitabında geçen Darwinist iddialara cevaplars. 89


Canlılarda “mutasyonlar sonucunda kromozom sayılarındaki artışın canlıların yeni özellikler kazanmasına ve hatta yeni türler oluşmasına yol açtığı” aldatmacası:

•    Kromozomlar, içinde 100 milyon sayfalık ansiklopedik bilgi barındıran DNA’nın saklandığı yerlerdir.

•    Bu kompleks yapıya rastgele her müdahale bozulma meydana getirir veya öldürücüdür.

•    Hiçbir zaman böyle bir mutasyonun canlıya faydalı yeni özellikler kazandırdığı gözlemlenmemiştir.

•    Kromozoma yeni kromozom eklenmesi, genetik bir bozukluktur ve sadece hastalıklara ve ölümlere neden olur.

•    Örneğin insanlarda kromozom sayısı fazla doğan çocuklar genellikle ya doğumun sonrasında ölürler ya da zeka geriliği ve fiziksel anormallikler başgösterir.

•    Bu anormalliklerin en bilinenleri Down sendromu, Klinefelter sendromu, Edward sendromu, Patau sendromu gibi hastalıklardır.

s. 109


“Türü değiştirecek yararlı mutasyonlar oluştuğu ve bunun popülasyonlar boyunca devam ettiği” aldatmacası:

•    Mutasyon sonucunda genetik bilgiyi oluşturan parçalar yerlerinden kopup sökülür, tahrip olur ya da DNA'nın farklı yerlerine taşınır. Bu tip durumlarda DNA üzerinde ciddi öldürücü etkiler meydana gelir. DNA ya parçalanır ya da zarar görür.

•    Ama mutasyonlar hiçbir şekilde canlıya yeni bir organ ya da yeni bir özellik kazandırmazlar.

•    Ancak bacağın sırttan, kulağın karından çıkması gibi anormalliklere sebep olurlar.

•    Faydalı mutasyon örneği şimdiye kadar gözlemlenmemiştir.

•    Mutasyonların canlıya, yeni bir özellik kazandıran ve o canlıda olmayan bir genetik bilgi eklediğine dair tek bir belirti bile var olmamıştır.


•    Bu, hem laboratuvarlarda gözlemlenmemiştir, hem de geçmişte bunun olduğuna dair fosil kayıtlarında bir iz yoktur. Değişmekte olan, mutasyon geçirerek farklılaşan canlı kalıntılarından eser yoktur. Tek bir tane bile ara form denilen fosil izine rastlanmamıştır.

•    Bir mutasyonun bir sonraki nesile aktarılabilmesi için bunun üreme organlarında meydana gelmesi gerekmektedir. Bir mutasyonun canlıya fayda verecek şekilde ve tam da üreme organlarında gerçekleşmesi ihtimali neredeyse imkansızdır.

•    Şu an böyle bir şey yapay olarak bile gerçekleştirilememiştir. Darwinistler ise tüm canlı çeşitliliğini bu iddiaya bağlarlar. Buna göre bunun gerçekleştiğini gösteren trilyonlarca ara fosil bulunması gerekmektedir. Ama neredeyse tamamlanmış olan fosil kayıtlarında TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL YOKTUR.


 


s. 109


“Mutasyonların peşpeşe gelerek tamamen veya kısmen değişmiş yeni popülasyonlar meydana geldiği” aldatmacası:

•    Faydalı mutasyonların peşpeşe geldiği ve bunların doğal seleksiyonla ayıklanarak canlıyı farklı bir canlı haline getirdiği iddiası tamamen hayalidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu iddia laboratuvarlarda bilinçli ve kontrollü ortamlarda bile gerçekleştirilememektedir. Bunun doğada tamamen tesadüfen, kontrolsüz ve bilinçsiz olarak gerçekleşmesi ihtimali sıfırdır.

•    Böyle bir şeyin canlı tarihinde de gerçekleşmediği fosil kayıtlarıyla sabittir ve bu gerçek reddedilemeyecek, büyük ve kesin bilimsel gerçektir. Fosil kayıtlarında bir türün diğerine dönüşümünü gösteren TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL BULUNMAMAKTADIR.

•    Tek bir tane bile yararlı mutasyon söz konusu değilken, hayali yararlı mutasyonların doğal seleksiyon ile seçildikleri ve canlıya yenilik eklediklerine dair iddia, tamamen uydurmadır.

 

Masaüstü Görünümü