Harun Yahya

Mine G. Kırıkkanat ve fanatik ideoloji: Darwinizm


Mine G. Kırıkkanat, bilim adına yazdığı yazılarda hep şu noktada yanılır: Kendisini, her nasılsa Darwinizm’in bilim olduğuna ve kanıtlandığına inandırmışlardır. Kırıkkanat da bu inancın bir savunucusu haline gelmiştir. Ve yine muhtemelen diğer Darwinistlerin etkisi altında kaldığından, Darwinizm yanlısı yazılarında hep en önemli şey eksik olur: Bilimsel delil.

Geçtiğimiz hafta Kırıkkanat, yazdığı iki ayrı yazıda yine Darwinizm’in bilim olduğunu iddia etmiş ve Yaratılış savunucularının da, inançları gereği Darwinizm’e savaş açtıklarını iddia etmiştir. (Mine G. Kırıkkanat’ın 2.6.2009 ve 3.6.2009 tarihli Vatan gazetesinde yer alan köşe yazıları). Kırıkkanat’ın iddialarından önce ikincisini incelemek gerekirse, elbette burada belirtilen nokta doğrudur. Darwinizm, Allah inancını net bir şekilde inkar ettiğinden ve kesin olarak Kuran’da belirtilen Yaratılışa aykırı bir iddia olduğundan Yaratılış savunucuları Darwinizm’e fikri olarak savaş açarlar. Fakat bu savaşın bir diğer sebebi de, yine Allah’ı inkar uğruna bu sahte ideolojinin tüm insanları 150 yıldır bilimden, gerçeklikten uzaklaştırmış olması, bilimsel TEK BİR TANE BİLE DELİLLE DESTEKLENEMEMESİ, bilimsel delilleri saklayarak ve Allah'ı inkar etme amacına yönelik farklı yorumlarla taraftar toplamaya çalışmasıdır. Darwinizm, Allah inancına, dine, bilime, insanlığa, ahlaka, her türlü kutsal ve üstün değere AYKIRIDIR. Darwinizm, dünyaya gelmiş tüm belaların, savaşların, cinayetlerin, faşist ve komünist kanlı diktatörlüklerin, soykırımların, kitle katliamlarının ve ülkemizin hala belası olan TERÖRÜN yegane sebebidir. İşte Allah’tan korkan samimi ve akıllı bir insanın Darwinizm gibi sapkın bir dine karşı olmasının temel sebepleri bunlardır.

Evrim teorisinin bilim olduğu aldatmacasının sonu geldi

Kırıkkanat’ın iddialarından birincisi ise, olayları derinlemesine bilmeyen pek çok kişinin aldandığı noktadır. Darwinistler, evrim teorisinin bilim olduğu aldatmacasını yaymışlar, bunu sahte fosillerle süslemişler ve konu hakkında bilgisi olmayan pek çok kişiyi bu yolla kendilerine taraftar yapmışlardır. Oysa bu da bir aldatmacadır. DARWİNİZM BİLİM DEĞİLDİR.

Kırıkkanat bir konuda haklıdır: Bilimsel teori, birbiriyle bağlantılı varsayımlardan oluşur ve yanlış çıkanlar elenirken, kanıtlananlar bu teoriyi daha ileri aşamaya götürür. Evrim teorisine baktığımızda ise, Darwin’den beri bu teori ile ilgili defalarca varsayım ortaya atılmıştır. VE BUNLARDAN BİR TANESİ BİLE KANITLANAMAMIŞTIR. Çünkü Darwinizm, temelinden çürük bir hipotezdir. Herhangi bir bilimsel delil veya bilimsel görüş üzerine ortaya atılmamıştır. Ortaya atılma sebebi yalnızca, “insanların zihinlerine, Allah inancı yerine ne koyabilirim?” arayışından doğmuştur. Yıllar boyunca Darwinist ve ateistler, ideolojisini çok beğendikleri bu sapkın evrim inancına kanıt göstermeye çalışmışlar, fakat bilim şiddetli şekilde bu iddiayı yok edecek kanıtlar sunmuştur.
 

•    Darwinistler, yaşamın basit olduğunu iddia etmişler ancak tek bir hücrenin kompleksliği karşısında şoka girmişlerdir. Hücrenin tek bir proteinin bile tesadüfen meydana gelmesinin imkansızlığı, henüz daha hayatın kökeni konusunda Darwinistleri allak bullak etmiştir. Hayatın kökenine hala Darwinistlerden bir açıklama yoktur.

•    Darwin ara fosillerin bulunması gerektiğini, eğer bulunamazsa teorisinin çökmüş olacağı kehanetinde bulunmuştur. Darwin’den beri yapılan araştırmalarda ele geçen 250 milyondan fazla fosilin TEK BİR TANESİ BİLE ARA FOSİL DEĞİLDİR.

•    DNA’nın keşfi Darwinistleri şoka uğratmıştır. Bir canlının genetik yapısının değişemeyeceğini, en küçük rastlantısal bir müdahalenin canlı organizmayı yok olmaya götüreceğini anlamışlardır.

•    Canlılarda mükemmel ve son derece kompleks bir düzen olduğu ve bu kompleks sistemde mutasyonların evrimleşme değil, yalnızca zarar, hastalık ve ölüm getireceğini anlamışlardır. Böylelikle Darwinistlerin baş tacı ettikleri “evrimleştirici mekanizma” ortadan kalkmıştır.

•    Yine bilimsel deliller cansızlıktan canlılığın oluşamayacağını, sonradan edinilmiş özelliklerin türlere aktarılamayacağını ortaya çıkarmıştır.

•    Bilim, milyonlarca yaşayan fosilin varlığını ortaya çıkarmıştır. İşte bu, canlıların milyonlarca yıl önce bugünkü görünümleriyle ortaya çıktıklarını ve hiçbir şekilde değişime uğramadıklarını ispat etmiştir.


Daha önce pek çok kez bu gerçekleri dile getirmiştik. Fakat Mine Kırıkkanat’ın yeterince dikkat vermediğini düşünerek tekrar ediyoruz: BİLİMİN TÜM DALLARI DARWİNİZM’İ ÇÜRÜTMÜŞTÜR. Her gelişen bilim; paleontoloji, mikrobiyoloji, paleoantropoloji, moleküler biyoloji, genetik vs. tamamı, yeni deliller sundukça evrim teorisi daha da çökmüş, daha da çökmüştür. İşte bu nedenle Darwinizm bilim değildir. Darwinizm sapkın bir ideolojidir, son derece fanatik ve batıl olan bir dindir.  
 Darwinizm saplantısını ayakta tutma çabaları sonuçsuzdur


Kırıkkanat’ın iddiasının aksine asıl Darwinizm mutlak ve değişmez olarak kabul edilir. Darwinizm, tüm delilsizliğine rağmen son derece fanatik ve batıl bir din olduğu için gerçekte var olmayan fosiller de kullanılsa insanlardan gerçek deliller de gizlense kısacası ne pahasına olursa olsun ayakta tutulmaya çalışılır. İşte Darwinizm’in fanatizmi buradadır. Sümerlerden, eski Mısırlılardan beri süregelen bu pagan dini son yüzyıllarda tekrar canlandırılmış ve bu sapkın ideoloji uğruna canlı tutulmaya çalışılmıştır.

Mine Kırıkkanat’a şunu hatırlatmakta yarar vardır: Darwinistler, bilim adına gerçekliği kanıtlanamayan bu iddialarını göz göre göre sürdürme azmindeydiler. Bu fanatik batıl dinin iddialarına son veren, 250 milyon fosilin insanlara ifşa edilmesi olmuştur. Darwinst iddiaların gerçek dışılığının bir bir gün yüzüne çıkarılması olmuştur. İnsanlar şaşkınlıkla, hayatlarında ilk defa, Darwinist diktatörlük tarafından organize şekilde inandırılmaya çalışıldıklarını anlamışlardır. Ülkemizde evrim teorisine inanmayanların oranının %95 olmasının, dünya çapında evrim teorisine karşı yüksek sesler çıkmasının, Darwinist bilim adamlarının Darwinizm’in gerçek olmadığını ifade eden itiraflarda bulunmalarının, insanların çocuklarına bu batıl dinin öğretilmemesini istemesinin en temel sebebi işte budur. Darwinistler, bilimsel delilleri gizleyerek şimdiye kadar ayakta kalabilmişlerdir. Bilimsel delillerin ortaya çıkmasının neden Darwinizm’e karşı kapsamlı bir harekete sebep olduğunun ve neden Darwinistleri bu kadar paniğe sürüklediğinin cevabını elbette Sayın Kırıkkanat da bilmektedir. Çünkü bilim Darwinizm’i yalanlar.

Darwinistlerin ümitleri tükenmiştir

Mine G. Kırıkkanat nedense hep evrim karşıtlarının evrim karşısında “çıldırdığı” gibi garip bir iddia ile ortaya çıkar. Oysa çıldıran, paniğe kapılan, ne yapacağını şaşırıp Amerika’dan, İngiltere’den, İsviçre’den İTHAL bilim adamlarını ülkemize getirip alelacele üniversitelerde konferanslar verdiren, elde evrime delil gösterilecek bir fosil olmadığından kağıt posterlerden Darwin sergileri düzenleyen, mükemmel lemur fosilini alıp, Darwinist bilim adamlarının bile “utanç kaynağı” olarak ifade ettiği şekilde “kayıp halka” diyerek bir sirke dönüştürenler fanatik Darwinistlerdir. Darwinist panik, dehşetli boyutlardadır. Yaratılış Atlası ile bu panik ve dehşet olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. Zaten Kırıkkanat’ın söz konusu yazıları da, içinde bulunduğu bu şiddetli paniğin bir göstergesidir.

Oysa Darwinistler, böylesine şiddetli bir panik yaşayacaklarına, bilimsel delilleri bu denli göz ardı edeceklerine, bilimsel delillerin ortaya koyduğu gerçeği kabul etseler en doğru davranışı yapmış olacaklardır. Mine Kırıkkanat’a da Darwinist diktatörlüğün telkinlerine artık inanmamasını ve bu düşünce ürününün dünya çapında bir taraftarının kalmadığını artık görmesini tavsiye ediyoruz.

Mine Kırıkkanat’ın evrim teorisinin tüm varsayımlarını kabul edip aynı zamanda Allah’ın yarattığına inanan kişiler hakkındaki iddiası ile ilgili cevabımızı buradan okuyabilirsiniz.

Mine Kırıkkanat’ın Yaratılış gerçeği ile akıllı tasarımı bağdaştırma iddiaları ile ilgili cevabımızı buradan okuyabilirsiniz.


 

Masaüstü Görünümü