Harun Yahya

Hiçbir Müslüman Mehdi'lik iddia edemez


Sayın Adnan Oktar'ın röportajlarından bölümler:

 

BAŞKENT TV 13.01.2009

 

MUHABİR: Harun Yahya ile beraber sizin diğer bazı kitaplarınızla ilgili ve çalışmalarınızla ilgili de yine kamuoyunda bazı yakıştırmalar yapıldı. İşte Adnan Hoca yakında kendini Mehdi ilan edecek gibi. Bunlara da birinci ağızdan cevap verin.

ADNAN OKTAR: Bir Müslüman oturur da çıkar ortaya ben Mehdi’yim derse zaten o hem dinsiz olmuş olur, hem de Mehdi olmadığını anlamış oluruz. Böyle birşey yani Kur’an’a göre mümkün değil. Ne demek o? Ben cennetliğim, benim imtihan olmama gerek yok, ben masum bir insanım, yani melek gibiyim anlamına gelir, bu da haramdır. Böyle birşey diyemez Müslüman. Biz buraya imtihana geliyoruz, cennete de gidebiliriz, cehenneme de gidebiliriz. Hiç kimse böyle bir iddiada bulunamaz ve bulunması da mümkün değildir. Çünkü Peygamberlerin masumluğu açıklanıyor ama bu ayet ve Kitap ile sabit oluyor. Yeni bir kitap gelmeyeceğine göre, bir insan nasıl Mehdi’yim diye ortaya çıksın. Her Mehdi’yim diyen şu ana kadar, hepsi yalan söylemiştir ve Mehdi olmadıklarının kesin kanıtıdır ve yeniden dine girmek için Kelime-i Şehadet getirmeleri gerekir.
...

ADNAN OKTAR: Hayır, Mehdilik, bir Müslüman kardeşine Mehdi olabileceğini söyleyebilir. Yani inşaAllah Mehdi olursun der. Ben mesela, sevdiği herkese insan veli der, ben İmam-ı Rabbani’yi veli biliyorum. İnşaAllah velidir ama kesin diyemem. Mesela Said-i Nursi Hazretleri inşaAllah velidir ve bir nevi Mehdi’dir inşaAllah. Ama yani yüzde yüz böyledir diyemeyiz. Ama bir insanda çıkar bana Mehdi olabilir derse bu günah olmaz. Bana iltifat etmiş olur, Allah razı olsun derim. İnşaAllah olurum derim. O da inşaAllah Mehdi olsun diye dua ederim ben. İnşaAllah ben de olayım, başkası da olsun yani Mehdilik çünkü bir yücelik ve güzellik, bir nimet. Veli olmasını nasıl istiyoruz insanların, cennetlik olmalarını nasıl istiyoruz. İnşaAllah cennete gidersin diyoruz. Bu ne demektir, aynısı işte. Ha Mehdiliğini istemek ha da cennete gitmesini istemek aynı şeydir.

MUHABİR: Aynı şeydir ama Türkiye’de de zaman zaman bir takım cemaatlerin, bir takım grupların arasında da böyle Mehdilikle ilgili değişik görüşler var.

ADNAN OKTAR: Tamam, iddia ediyorsa Mehdi olmadığını söylemiş oluyor, zaten o da bir rahatlık.

MUHABİR: Siz de bütün bu iddialara karşı ne diyorsunuz?


ADNAN OKTAR: Ben Mehdilik iddia etmiyorum ama Mehdilik iddia eden varsa iltifat etmiş olur. Allah razı olsun, ben de ona Mehdi olmasını inşaAllah dua ederim, onun için dua ederim.

 


 

El CEZİRE AĞUSTOS 2007:

 

El Cezire: Mehdi siz olabilir misiniz?

ADNAN OKTAR: Benim Mehdi olmamdan eskiden beri yani o şekilde bir iddiada bulunduğuma dair, birçok malumat oluyordu eskiden beri. Bunun sebebi, ben bu konuda bir kitap yazdım. Bu kitapta bütün hadisleri koydum. Hadislerde dediler, Mehdi aynı, sen kendini tarif etmişsin. Dolayısıyla Mehdilik iddiasındasın. İşte anlı geniştir diyor, senin anlın geniş. Kaşı kavislidir, senin de kaşın kavisli. Burnu küçüktür, geniş vücudludur diyor Mehdi. Seyiddir diyor, orta boyludur diyor. İşte yanağında ben vardır diyor, sırtında ben vardır diyor. Bunlar sende olduğuna göre sen Mehdisin herhalde bunu iddia ediyorsun diyor. Ama her kitap yazan eğer Mehdilik iddiasında bulunursa, Türkiye’de en az elli altmış tane Mehdilik ile ilgili kitap var. Hepsini aynı şekilde bu şahıslar yazdığına göre, bunların da aynı şekilde iddia edilmesi gerekiyor ki, nitekim onlara da aynı şekilde iddia ediyorlar. O zaman sen Mehdisin diyorlar. Mesela Mustafa Kaplan var, yazar. Ona da diyorlar sen bu konuda kitap yazdığına göre herhalde Mehdilik iddiası var sende. Sen Mehdisin herhalde diyorlar. Onun için bunlar geçerli olmaz. Çünkü Mehdilikte zaten iddia yoktur. İddia edemez bir kişi. Ben Mehdiyim diyemez. Mehdilik ancak bir başarıdır. Yani kişi çıkar, başarılı olur. Başarısından dolayı biz ona ancak herhalde bu Mehdidir diyebiliriz. Zaten Mehdi çıksa bile biz ona bu kesin Mehdi diyemeyiz. Ancak şüphe ederiz. Herhalde Mehdi’dir diyeceğiz. Mehdi zaten kendisi Mehdiyim demez. Diyemez. Haramdır bu. Dinden çıkar bunu söylerse.


 


 

ERZİNCAN CAN TV, TEMMUZ 2008

 

Adnan Oktar: Şimdi ama bu iyi aranırsa en az bir yüz kişide daha çıkabilir inşaAllah. Bir de “bende bu alametler var, ben mehdiyim” dediğinde bir insan dinden çıkar zaten. Çünkü mehdiyse zaten imtihan olmasına gerek yok. Bir insan masum demektir. Cenneti garanti demektir. Bunun çile çekmesine, mücadele etmesine, uğraşmasına hiç gerek yok zaten garantili, cennet olduğuna göre bu insanın dimi, öyle haşa yani. Bunu diyen bir insanın dinden çıkacağını çocuk olsa anlar. Biraz İslami bilgisi olan bir insan anlar. Onun için o şahsı ahir zaman, farz edelim kendisi mehdi olsa dahi, en fazla biz o insana hüsnü zan edebiliriz. “Olabilir, belki” deriz. Ama şu şartla, biz bir tane alamet ararız. İslam’ın dünyaya hakim olmasına sebep olduysa o şahıs, hakikaten İsa aleyhisselam da arkasında onun namaz kıldıysa birlikte ve İslam bütün dünyaya hakim olduysa, e herhalde deriz ki “Allahu alem o” deriz. “Allah bilir o” deriz. Ama “kesin o” demeyiz. Yoksa kaşından dolayı, gözünden dolayı böyle bir teşhis koymayız.


 


KANAL MALATYA 26.12.2008

MUHABİR: Çok özür dilerim. Benim görüşüm değil, insanlar şöyle diyorlar, bazıları diyorlar ki; Harun Yahya kendisini Mehdi ilan etmiş. Sizin böyle bir iddianız böyle bir düşünceniz var mı?

ADNAN OKTAR: Allah esirgesin. Öyle bir şey derse Müslüman Kuran’a göre, Ehl-i Sünnet inancına göre, dinden çıkar. Zaten ayrıca da Mehdi de, Mehdiliğini asla kabul etmez. Mehdi makam meraklısı, mensip meraklısı bir insan değil. Mehdi’ye de hatta zorla bağlantı kuruluyor, zorla kabul ettiriliyor liderlik, hadislerde bu şekilde geçer. Yani Mehdi bunu şiddetle reddeder, kabul etmez.


 


LE MONDE MAYIS 2008

ADNAN OKTAR: Bir Müslüman kendisinin Mesih olduğunu veya Mehdi olduğunu iddia edemez. Mesih çünkü annesi babası olmayacak Mesih geldiğinde, benim annem babam var. Bu çok saçma bir inanç olur. Herhalde zannediyorum Mehdi demek istedi olabilir. Benim Mehdilik iddia ettiğimi söylüyor. Bu da dinen mümkün değil. Çünkü böyle söyleyen bir insan dinden çıkar. Böyle bir iddiada bulunamaz bir Müslüman. Ama ancak bir güzel zan olarak insanlar ümit edebilirler, sevdikleri insanların Mehdi olabileceği ihtimalini verebilirler. Ama bir insan çıkıp ben Mehdiyim diyemez çünkü ben masumum, ben ahirette mutlaka cennete gideceğim anlamına gelir bu da Müslüman inancında dinden çıkmayı gerektiren bir durum. Ben herşeyi akılcı değerlendiririm, benim düşünce sistemimde uç fikirler, uç düşünceler, garip fikirler olmaz; her zaman bilimsel ispatlı, doyurucu delile dayalı olur benim izahlarım.


 


 

MAVİ KARADENİZ 31.12.2008

MUHABİR: Şimdi aslında bu sevgiden dolayı da insanların aklına çok ilginç sorular geliyor. Mesela bir Mehdilik iddiasında bulunduğunuz söyleniyor yıllardır, siz her ne kadar bunu reddetmeseniz de kesinlikle kabul etmiyorsunuz. Bu noktada sizin etrafınızdaki insanlar sizi gerçekten bir Mehdi olarak görüyorlar mı ya da bakış açıları nedir tam olarak. Nihayetinde devamlı görüştüğünüz insanlar bu insanlar.


ADNAN OKTAR: Kuran’a göre samimi bir Müslüman Mehdilik iddia edemez. Haramdır bu, dinden çıkar, böyle bir şey söyleyemez. Karşıdan iddiada bulunan bir kişi de yine aynı şekilde dinden çıkar bu kişi Mehdi’dir demek çok büyük bir cürettir. Çünkü bunun için vahiy gerekir. Kuran’da bunun ile ilgili açık bir hüküm olması gerek. Ama insanlar sevdiklerine hüsnü zan ederler. Mesela veli olabilir diyebiliriz. Asrın en büyük âlimi diyebiliriz, Mehdi olabilir, deriz ama Mehdi diyemeyiz, Allah-u âlem diyebiliriz.

 


 

SAKARYA SRT TV, EKİM 2008

Muhabir : Peki size göre Mehdi geldi mi , gelecek mi ?

 

ADNAN OKTAR     : Bana göre geldi Mehdi.

 

Muhabir : Tariflere uyan kimse var mı ? Bunla ilgili açıklamanız var mı idi ? 

 

ADNAN OKTAR     : Benim evet onda daha önce söylemiştim, bana dedim tıpa tıp uyuyor doğru bu. Peki dediler sen

 

Muhabir : Ama diğer taraftan söyle hani Mehdi’nin Mehdi olduğunu söylemesi gibi bir şey söz konusu değil yani

 

ADNAN OKTAR : Hayır yani Kurana göre böyle bir şey söylediğinde yani zaten o adamın , o kişinin imtihan olmasına gerek yok . 

 

Muhabir : Evet 

 

ADNAN OKTAR : Yani o cennetlik olmuş zaten. Ve bunu dediğinde de küfre girer, dinden çıkar . Bunu diyemez bir insan. Mehdi’yi biz nasıl anlarız İslam ahlakı bütün dünyaya hakim olur, Hz. İsa gelir onu omuzlarından iterek diyor namaza geçirir, imamlığa geçirir, beraber namaz kılarlar. Biz deriz ki;“ Allahualem Allahualem, Allah bilir ama Mehdi herhalde diyeceğiz.” Mehdinin huyuna suyuna dair de çok detaylı açıklamalar var, mesela karakteri ile ilgili olayların çok girift taraflarını görür diyor, hükümde diyor “mükemmeldir” diyor peygamber efendimiz. Bir şeyin teşhisinde kabiliyeti çok yüksektir diyor, çok cömerttir diyor güzel huyludur diyor. Yani aşağı yukarı dokuz tane hasleti belirtilmiş Mehdi’nin, güzel ahlakı ile ilgili. Tavırlarında, yaşantısında olan dikkat çekici bütün detaylar belirtilmiştir. Mehdinin mesela çile çekeceği, zorluklar ile karşılaşacağı, mesela Hz. Yusuf gibi olacağı çile yönünden Hz. Yusuf’a benzer diyor rivayette, çile ve zorluk yönünden peygamberimiz çok detaylı anlatmış ama bir şahıs çıkıp kaşım benim kavisli anlım geniş ben mehdiyim bana uyun dese biz onun deli olduğuna kanaat getiririz veyahut yalancı olduğuna inanırız yani öyle bir şeye inanmayız

 

Muhabir : Evet 

 

ADNAN OKTAR : Ya din, İslam bize böyle bir emir vermiyor yani böyle bir kişi var gidin peşine Çünkü Mehdi kader de olan bir şeydir yani bu kişiyi durdurmak mümkün değildir, İslam onun vesilesi ile hakim olacaktır dünyaya. İslam ahlakı bütün dünyaya yayılıp, tam anlamı ile kamil anlamda yayılıp hakim olacak.

 

Muhabir : Mehdi Mehdi olduğunu bilecek zaten 

 

ADNAN OKTAR     : Vefat edinceye kadar bile emin olamaz

 

Muhabir  : Yine kesin emin olamaz

 

ADNAN OKTAR : Allah-u alem o da belki der yani belki


 


 

THE WALL STREET JOURNAL 6 MART 2009

 

MUHABİR: Sizin Mehdi olma olasılığınız var mı? Bazı insanlar sizin Mehdi olduğunuzu düşünüyor.

ADNAN OKTAR: Bazı fizik özelliklerden kaynaklanan bir şüphe olabilir bu. Gerçekten hadislerde benzetilen, anlatılan bağlantılara baktığımızda benzerlik var ama bu Mehdilik iddiasını gerektirmez tabi. Bir kere bir Müslüman ben Mehdi’yim diyemez. Haramdır yani böyle bir iddiada bulunamaz. Çünkü bir insan cennete de gidebilir, cehenneme de gidebilir. Bunun için vahiy gerekir. Vahiy de gelmeyeceğine göre bundan sonra, yani Kitaplı bir peygamber gelmeyeceğine göre, bir Kitap gelmeyeceğine göre böyle bir iddiada benim bulunmam dinen mümkün değil. Bu imkansız. Öyle bir şey olursa insan dinden çıkar yani Müslüman olamaz. Dolayısıyla benim böyle bir iddiada bulunmam mümkün değil.

 

 

Masaüstü Görünümü