Harun Yahya

Hz. Davud (As)'ın Müzik Eşliğinde Dans Etmesiyle İlgili Kıssa


 


2. Samuel, 6:5-23

Antlaşma Sandığı'nın Yeruşalim'e [Kudüs'e] Getirilişi... Bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da Rab'bin huzurunda lir, çenk, tef, çıngırak ve ziller eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı...

Keten efod kuşanmış Davut, Rab'bin huzurunda var gücüyle oynuyordu.  Davut'la bütün İsrail halkı, sevinç naraları ve boru sesi eşliğinde Rab'bin Sandığı'nı getiriyorlardı. RAB'bin Sandığı Davut Kenti'ne varınca, Saul'un kızı Mikal* pencereden baktı. Rab'bin önünde DANSEDEN Kral Davut'u görünce, onu küçümsedi.

... Ardından kadın erkek herkese, bütün İsrail topluluğuna birer somun ekmekle birer hurma ve üzüm pestili dağıttı. Sonra herkes evine döndü. Davut ailesini kutsamak için eve döndüğünde, Saul'un kızı Mikal onu karşılamaya çıktı. Davut'a şöyle dedi: "İsrail Kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine! Değersiz biri gibi..."

Davut, "Baban ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan RAB'bin huzurunda oynadım!" diye karşılık verdi, "Evet, RAB'bin huzurunda oynayacağım. Üstelik kendimi bundan daha da küçük düşüreceğim, hiçe sayacağım... "


 

* Saul'un kızı Mikal Hz. Davut (as)'ın eşlerindendir.

Masaüstü Görünümü