Harun Yahya

Kral Mesih’in [Hz. Mehdi (As)'ın] İsrail'in Kuzeyinden Çıkacağı İle İlgili Bölüm


Tevrat'ta:


Yeşaya 41:25-28


[Allah:] "Kuzeyden birini harekete geçirdim, geliyor, gün doğuşundan Bana yakaran biri. Çömlekçinin balçığı çiğnediği gibi, önderleri çamur gibi çiğneyecek ayağıyla... Yeruşalim'e müjdeci gönderdim."Burada, İsrail'in kuzeyinden çıkacak liderin, sabah Güneş'in doğumundan önce Allah'a dua eden bir kişi olduğuna da dikkat çekiliyor. Ayrıca insanlar için bir müjdeci olan bu kişinin -yani Hz. Mehdi (as)'ın- ilmiyle, bilgisiyle Allah'a düşman ideolojileri savunan liderleri etksiz hale getireceği anlatılıyor.

Bu Tevrat sözü Musevi tefsirlerde şöyle geçmektedir:"Kuzeyde bulunan Kral Moşiyah çıktığında, gelecek ve güneydeki Beyt Hamikdaş’ı [Hz. Süleyman (as)'ın mescidini] inşa edecek." (Mişna, Midos 2:1; Kudüs Talmudu, Megilah 1:11)Diğer Musevi kaynaklarda Kral Mesih'in -Hz. Mehdi (as)'ın- "Roma'nın kapılarında" yani İstanbul'da aranması bildirilmektedir. Bilindiği gibi Roma İmparotorluğu'nun başkentliğini yapmış olan İstanbul'a, İmparator I. Konstantin tarafından "Yeni Roma" ismi verilmişti. Yukarıdaki Tevrat sözünde de Kral Mesih'in -Hz. Mehdi (as)'ın- İsrail'in kuzeyinden, yani Türkiye'den çıkacağına işaret edilmiştir.

Masaüstü Görünümü