Harun Yahya

Hz. Mehdi (as)'ın "Bakır" Lakabı
  "Bakır" lakabının anlamı:

Arapça bir kelime olan Tebekkür'ün kökü, Tevessü'ü genişlik ve enginliği ifade eder. İşte tebekkürle aynı kökten gelen Bakır'ın bir anlamı İLİMLERİ YARAN olduğu gibi bir anlamı da İLİMLERİ GENİŞLETEN demektir.

 

  Zohar'da Kral Mesih'in (Hz. Mehdi (as)'ın) "Bakır" sıfatı:

Hz. Musa’nın asasıyla denizi yarması gibi Kral Mesih’in de ilim denizlerini yaracağı anlatılmaktadır:

"Mısır'dan Çıkış sırasında Musa asasıyla denizi ikiye ayırdı. Son kurtuluş sırasında yine asa, "hikmet denizini yarıp açacak"tır. (Tikkuney Zohar #21, p.43a)

Müfessirler, Zohar’ın Tevrat’taki derin bilginin açığa çıkması hakkında; bunun gelecekte (ahir zamanda) ortaya çıkacağına işaret ederler.  Son kurtuluşun (Kral Mesih ile) gerçekleşmesi sırasında, bu asa kalem olacak ve bu derin sırların yazılı olarak gözler önüne serilmesiyle "hikmet denizi açılacak" ve bu sayede tüm insanlık Allah’a imanı anlayacaktır. (cf. Likutey Halakhot Pikadon 5:40-42)

 

  Hz. Ali (as)'ın Hz. Mehdi (as)'ı "Bakır" lakabıyla anması:

Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: "O kavim, ahir zamanda gelecek. Onlar sonbahar bulutları gibidirler. Her kabileden bir, iki, üç ve sonunda sayıları dokuz kişiye ulaşacak. Allah’a andolsun ki ben onların emirini, adını ve gidecekleri yeri tanıyorum. Sonra ayağa kalkarak şöyle buyurdu: "Bakır (Yaran), Bakır, Bakır!"  Sonra şöyle buyurdu: "O benim zürriyetimden biridir. Hadisleri yaracaktır."

 

  "Bakır" lakabı niçin verilir?

Örnek: Muhammed Bakır (as), imameti döneminde ilim devrimini başlattı; İslam hakikatlerini, İslam’ın inceliğini ve kısacası İslam ilimlerini yayınladılar.

Bu yüzden Peygamberimiz (sav) kendilerini 'Bakır' diye adlandırmıştı.

Lisan'ul Arab kitabında şöyle der: "İmam Bakır, bu lakapla adlandırılandır. Çünkü ilmi yarandır. İslam ilimlerinin temelini tanıdı. Ayrıntılarını derk etti (kökünden kavradı) ve onları genişletti." 

Masaüstü Görünümü