Harun Yahya

Hz. Mehdi (a.s.) Dünyada İlmi Gücü ile Tanınacaktır


Rabbimiz, peygamberlerine ve bazı elçilerine özel ilimler lütfettiğini Kuran’ın birçok ayetinde bildirmektedir. Gayb bilgisi, ilm-i ledün, hikmet ve anlatım çarpıcılığı gibi üstün ilimleri dilediği kullarına veren Rabbimiz, bu rahmetiyle tüm hayatları boyunca olduğu gibi, tebliğleri süresince de elçilerini desteklemiştir.

Allah, Hz. Mehdi (a.s.)’a da, inkar edenlerin ve müşriklerin tuzaklarından korumak ve insanların imanına vesile olması için özel ilimler bahşetmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)ın ilmi gücünü hadislerinde detaylı olarak tarif etmiştir. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın Allah’ın kendisine verdiği özel bir güce sahip olduğu bildirilmektedir:

“Keza (N.b. Hammad) Kaab’dan tahric etti, O dedi ki: O kimsenin bilmediği gizli bir duruma kılavuzlandığı için kendisine “Mehdi” denilmiştir....” (Ahir zaman Mehdi’sinin alametleri, Ali Bin Hüsameddin el Muttaki, sf.77)

www.mehdininfizikiyapisi.beyazsiteler.com

Hz. Mehdi (a.s.) Her Konuda Çok Bilgilidir

Allah, insanlara hidayet vesilesi olması için görevlendirdiği tüm peygamber ve elçilerini ilimce ve vücutça kuvvetlendirmiştir. Allah’ın, ahir zamanın hidayet önderi olarak seçtiği Hz. Mehdi (a.s.) yaşadığı dönemde bu özelliğiyle çok dikkat çekecektir. Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın lütfetmesiyle, çok üstün ilimlere sahip olacaktır. Ancak hadis ve rivayetlerdeki bilgilerden bu ilmin, klasik kültürel bilgilerin yanı sıra, hikmet, derinlik, akıl, feraset ve basiret olacağı anlaşılmaktadır.Sahip olduğu bu üstün hikmet, feraset, basiret, olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneği sebebiyle, insanlar Hz. Mehdi (a.s.)’a yönelttikleri her soruda, çözüm aradıkları her konuda, benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünemedikleri yolları, hiç göremedikleri çözümleri, hiç akledemedikleri bakış açılarını Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaklardır. 


Hâkim sahihtir kaydiyle Ebu Hüreyre’den şu haberi nakletmiştir: Peygamber (s.a.v.) buyurdu: “İnsanların MEDİNE ÂLİMİNE (HZ. MEHDİ (A.S.)) ulaşmak için develerini sürerek yollara çıkacağı günler yakındır. İşte o zaman ONLAR, MEDİNE ÂLİMİNDEN DAHA BİLGİLİ BİRİSİNİ BULAMAYACAKLARDIR.” (Celaleddin es-Suyuti, Peygamberimizin Mucizeleri ve Büyük Özellikleri, Uysal Kitabevi: 2/265)

“HZ. MEHDİ (A.S.)’IN İLİM VE HİLMİ HERKESTEN DAHA ÇOKTUR. Hz. Mehdi (a.s.), Peygamber (s.a.v.)’in adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammedi (s.a.v.) ahlaktır.” (El-Mehdiyy-il Mev’ud,cilt 1, s. 281-282 ve 266 ve 300)


İmamette Güçlü, Siyasette Bilgedir


Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: “(İMAM MEHDİ’NİN) İLMİ GELİŞMİŞ VE HİLMİ EKSİKSİZDİR. İMAMETTE GÜÇLÜ, SİYASETTE BİLGEDİR. Ona (İmam Mehdi’ye) itaat etmek farzdır. Allah Azze ve Celle’nin emriyle bu göreve gelmiştir. Allah’ın kullarına nasihat eder. Allah’ın dininin koruyucusudur.” (İman ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)


Yukarıdaki rivayette Hz. Mehdi (a.s.)’ın siyaseti çok iyi bileceğine, siyasetçilerin onun yorumlarını bekleyeceklerine dolaylı yoldan onun görüşlerini alacaklarına, bu görüşleri uygulayacaklarına, insanların siyasi anlaşmazlıklar ve zorlandıkları siyasi konuları bu şekilde kolaylıkla çözeceklerine dikkat çekilmektedir.

Yargı ve Mahkemelerin Adil Hale Gelmesine Vesile Olur


Hz. Mehdi (a.s.) YENİ BİR YARGI VE KAZAVET (HAKİMLİK) SİSTEMİ getirecek. (El-Gaybet (Nümani) Bihar’ül Envar, cilt 52, s. 349, 354)


Hz. Mehdi (a.s.), Soru Sorulduğunda Derhal Cevap Verir, Yarın Olacakları Anlatır


Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir: Ebul Hasan (Musa b.Cafer aleyhisselam)’a dedim ki: “Seni yaratan Allah’a kurban olayım! İmam Mehdi hangi işaretiyle bilinir?” Buyurdu ki: “İmam Mehdi’nin bilinmesini sağlayan birkaç özelliği vardır. İNSANLAR ONA SORU SORDUKLARINDA DERHAL CEVAP VERİR; EĞER HUZURUNDA SUSSALAR, O KENDİLİĞİNDEN KONUŞMAYA BAŞLAR VE YARIN OLACAKLARI ANLATIR. İNSANLARLA HER DİLDEN KONUŞUR.” (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1S. 402)


Hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın ilmini insanlara aktarma biçimi detaylı olarak tarif edilmektedir. Hz. Mehdi (a.s.) huzurunda, yanında, bitişiğinde oturan kişiler sussa konuşmasa bile onun kendiliğinden konuşmaya başlayacağı ve insanlara ilmini anlatacağı, insanların da susarak onu dinleyecekleri bildirilmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerinde, ahir zamanda gerçekleşecek olaylara, İttihad-ı İslam’ın olacağına, küfrün zail olacağına (ortadan kalkacağına), deccaliyetin yok olacağına, Hz. Mehdi (a.s.)’ın ve Hz. İsa (a.s.)’ın çıkacağına yani gelecekte olacakları anlatacağına, anlattıklarının simultane tercüme ile anında tercüme olacağına, yine anlatımlarının çok fazla sayıda dile çevrileceğine işaret edilir. Hadiste ayrıca Hz Mehdi (a.s.)’ın  insanların internette veya televizyonda sorduğu sorulara vakit kaybetmeden cevap vereceği de bildirilmiştir.

Kendisine Yöneltilen Sorulara Çok Akılcı Cevaplar Verir


HZ. MEHDİ (A.S.) DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ ŞEYLER HAKKINDAKİ TÜM SORULARA CEVAP VERİR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 283)


Yüce Allah tüm elçilerine olduğu gibi Hz. Mehdi (a.s.)’a da konuşmalarında hikmet ve anlatım çarpıcılığı vermiştir. Bu anlatım sebebiyle insanların dikkatlerini açacak, onların gafletten uyanmalarını sağlayacak, en iyi bildikleri ama üzerinde hiç düşünmedikleri konular üzerinde düşünmelerine, gerçeklerin çok açık olarak görülmesine vesile olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın en kısa, en özlü ama en anlaşılır ve etkileyici şekliyle anlatım yapacağı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in pek çok hadisinde belirtilmiştir.

www.risaleinurdamehdiyet.beyazsiteler.com

Hz. Mehdi (a.s.), İlmin Kaynağıdır, Allah’ın Rızasına Sahiptir


… Abdulaziz b. Müslim şöyle rivayet etmiştir: “İMAM MEHDİ ALİMDİR, ÖNDERDİR... KUTSALLIĞIN, TEMİZLİĞİN, İBADETİN, ZÜHDÜN, İLMİN VE KULLUĞUN KAYNAĞIDIR. RESULULLAH (S.A.V.)’IN DAVETİ, ÖZELLİKLE ONA (İMAM MEHDİ’YE) TEVDİ EDİLMİŞ, DAVET GÖREVİ ONA BIRAKILMIŞTIR. FATIMA BETÜL’ÜN TERTEMİZ SOYUNDAN GELİR. KUREYŞ HANEDANINDAN, HAŞİMOĞULLARI ZİRVESİNDEN VE PEYGAMBER’İN PAK NESLİNDEN GELMİŞ, ALLAH AZZE VE CELLE’NİN RIZASINA SAHİPTİR.” (İman Ve Küfür Kitabı / Usul-U Kafi (El-Usul Min El-Kafi) / El-Kuleyni, Cild 1)


Yukarıdaki hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’ın verdiği hükümlerde yanılmayacağı bildirilmiştir. Çünkü verdiği hüküm doğru bir ilham neticesi olacak ve katıksız olarak Allah rızasına yönelik olacak ve Hz. Muhammed (s.a.v)’in getirdiği şeriat üzere hükmedecektir. Bu sebepledir ki Peygamberimiz (s.a.v.) onu vasfederken “Benim izimi takip edecek, hataya düşmeyecek” demiştir. Bundan anlıyoruz ki, Hz .Mehdi (a.s.), şeriat sahibi değil, şeriata uyandır.

Hz. Mehdi (a.s.) İnsanların Fikirlerini Etkileyecektir


Şeyh Tûsî’nin Gaybet eserinden: İbn Musa; el-Esedî, Bermekî, İsmail b. Malik, Muhammed b. Sinan, Ebû Carud aracılığıyla Ebû Cafer [Muhammed Bakır aleyhisselâm] ve onun babası ile dedesinden [aleyhisselâm] rivayet eder: Müminlerin emiri [Ali aleyhisselâm] minberden şöyle buyurdu: “Ahir zamanda benim soyumdan biri çıkacak. Onun rengi kırmızı ve beyaz karışımıdır, geniş karınlıdır, baldırları büyük, omuzları dik ve geniştir. Sırtındaki ben, Peygamberin [sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem] benine benzemektedir. Bayrağını salladığı zaman onun için Doğu ve Batı arasındaki her yeri aydınlatacak ve KULLARIN KAFALARINI ELE GEÇİRECEKTİR. KALBİ DEMİR PARÇASI GİBİ OLMAYAN HİÇBİR MÜMİN KALMAYACAKTIR. ALLAH ONA KIRK KİŞİNİN KUVVETİNİ VERMİŞTİR. KALBİNE VE KABRİNE SÖZ KONUSU FERAHLIĞIN DOLMADIĞI HİÇBİR MEYYİT (ölü) KALMAYACAK, ONLAR KABİRLERİNDE BİRBİRLERİNİ ZİYARET EDEREK EL-KÂİM MEHDİ [ALEYHİSSELÂM]’IN KIYAMIYLA MÜJDELEYECEKLERDİR. (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.51, s.35-36)


Hz. Mehdi (a.s.)’ın, tüm insanlığın ve İslam dininin hayrına yönelik pek çok hizmeti olacak ve bu değerli ahir zaman şahsı çok önemli faaliyetler yürütecektir.  Allah’ın izniyle, çeşitli hurafe, batıl inanç ve yanlış uygulamalarla aslından uzaklaştırılmış olan din ahlakını özüne döndürecek, bilim, sanat felsefe ve siyaset alanındaki fikirleri insanlar tarafından kabul görecek herkes bu fikirleri kendi fikri gibi benimseyecektir.

Hz. Mehdi (a.s.) zuhuru ve manevi görevinin başına gelmesi kabirlerdeki tüm evliyalar için de müjde olacak onlar da  birbirlerine bu müjdeyi vereceklerdir.

Bu sözde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın akıl ve beden gücünün kırk insanın gücüne bedel olduğunu haber verilerek, Hz. Mehdi (a.s.)’ın insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede gerçekleştireceğini her konuya çok hızlı, akılcı, hikmetli ve kalıcı bir çözüm bulup uygulayacağını belirtilmiştir.

www.kutsalkitaplardamehdi.beyazsiteler.com

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Tebliği İnsanlar Üzerinde Çok Etkili Olur


HZ. MEHDİ KURU BİR AĞACI DİKTİĞİNDE DE AĞAÇ HEMEN YEŞİLLENİP YAPRAKLANACAKTIR. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43) 

Asrında CAHİL, CİMRİ VE KORKAK OLAN BİR ADAM HEMEN ALİM, CÖMERT VE CESUR OLACAK. 
(Kıyamet Alametleri, s.186) 


Hz. Mehdi (a.s.)’ın muhtemelen televizyon kanalları ve internet aracılığıyla halka yönelik dersler yapacağı ve halkı bu şekilde eğiteceği anlaşılmaktadır. Bunların herhangi birinde bulunan bir kişi bu derslerden çok etkilenecek; derse başlarken cahil, korkak ve cimriyken Hz. Mehdi (a.s.)’ın derslerinden sonra bilgili, cesur ve cömert olacaktır. Hadiste Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)’ın derslerinin böyle olağanüstü bir etkisinin olacağını vurgulamaktadır.Her Konuyu Delilleri ile İspatlar Öyle ki Kimse Ona Karşı Delil Getiremez


“Şeyh Tusi’nin Gaybet’i: “HZ. MEHDİ (AS)’IN HAKİMİYETİ (OTORİTESİ) ALLAH’IN TÜM YARATTIKLARI HAKKINDAKİ DELİLLERİNDEDİR; bunlar öyle çoktur ki, ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) DELİLLERİ BÜTÜN İNSANLAR ÜZERİNDE GALİP GELECEK (ETKİLİ OLACAK, HAKİM OLACAK) VE KİMSENİN ONA KARŞI GETİRECEK BİR GEREKÇESİ (NEDENİ) OLMAYACAKTIR.”” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s.70)


Hz. Mehdi (a.s.)’ın hadislerde bildirilen bir ismi de, “delil getiren” yani “Hüccet”tir.

Hüccet, Hz. Mehdi (a.s.) ahir zamanda bilimsel delillerle yani hüccet ile konuşacaktır. Allah ona her yönden imkanı verecektir. Örneğin canlılara ait milyonlarca yıl öncesine ait fosiller günümüze kadar gelecek ve Hz. Mehdi (a.s.) için birer delil (hüccet) olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) bu fosilleri, o devrin ateist, materyalist ve Darwinistlerine karşı, reddi mümkün olmayan kesin birer delil olarak kullanacak ve bu yolla Darwinistleri mağlup edip dinsiz materyalist sistemi tamamen ortadan kaldıracaktır.

www.mehdiyetinsirlari.com

Dini Meselelerde Çok Yüksek İlim Sahibidir

Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur ettiği günümüzde, bazı kişiler Kuran’ı ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnet-i şeriflerini rehber edinmek yerine, belli bir geleneğin getirdiği kalıpları esas almışlardır. Dünyanın birçok ülkesinde yaygın olan bu geleneksel din anlayışı, asılsız efsanelerden, batıl inanç ve törenlere kadar uzanan çok fazla ayrıntıya sahiptir. Bu geleneğin takipçilerinden din adına uydurulmuş pek çok hikaye, kıssa, menkıbe dinlemek mümkündür. Ancak bu kişiler Kuran ayetleri ve onların hikmetlerine yönelik tek kelime konuşmazlar. Bugün dindar olarak kendini tanıtan pek çok insanın Kuran ayetleri konusunda oldukça bilgisiz olması, durumun çarpıklığını daha da ortaya koymaktadır. Ancak Yüce Allah Hz. Mehdi (a.s.)’a Kuran ayetlerini ve hadisleri çok iyi anlayıp açıklayacak bir anlayış vermiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hadis-i şeriflerinden anlaşılacağı üzere, Hz. Mehdi (a.s.) Kuran’da bildirilen gerçek din ahlakının yaşanmasını engelleyen tüm çarpıklıklara son verecek, dinin aslında olmayan, sonradan ilave edilmiş birçok hurafe, inanış ve ibadet şekillerini İslam’dan temizleyecektir:


... HZ. MEHDİ (A.S.), DİNİ MESELELERDE ZAMANINDAKİ MÜÇTEHİTLERİNİN EN FAZİLETLİSİ VE EN MÜKEMMELİDİR. BU DA ONUN BÜYÜKLÜĞÜNÜ, MERTEBESİNİN YÜKSEKLİĞİNİ, MAKAMININ YÜCELİĞİNİ GÖSTERİR. (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi)

Onun (Hz. Mehdi (as)’ın) döneminde DİN TAMAMEN REY’DEN ARINMIŞ OLARAK ESKİ HÜVİYETİNİ KAZANACAKTIR. Vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir... (Muhyiddin Arabi, “Futuhat-El Mekkiye”, 66. bab,cilt 3, s. 327- 328)


Kuran’ın Doğru Yorumlanması İçin İlmi Mücadele Yapar


Resulullah (s.a.v.) Ammar bin Yasir’e şöyle buyurmuştur: “Onun uzun bir gaybeti olacaktır ki, bir takım insanlar bu dönemde imanlarını kaybedecek, diğer bir grubu ise imanlarını koruyacaklardır. O (Hz. Mehdi (a.s.)), ahir zamanda çıkıp yeryüzünü adaletle dolduracaktır. O (Hz. Mehdi (as)), ALLAH’IN KELAMININ TEVİLİ (YORUMU, AÇIKLAMASI) İÇİN (FİKREN) SAVAŞACAK, nitekim ben Allah’ın kelamının tenzili (nazil oluşu) için savaştım. Ey Ammar... (O) halkın bana en çok benzeyeni olacaktır.” (Kifayet’ül Eser, İlzam-ün Nasib, cilt1, s. 98)


Bidatleri Temizleyecek, İnsanları Kuran’a ve Peygamberimiz (s.a.v)’in Sünnet-i Seniyyesine Yönlendirecektir


İNSANLAR KURAN’I KENDİ NEFİSLERİNE GÖRE YORUMLADIKLARI ZAMAN HZ. MEHDİ (AS) ONLARIN DÜŞÜNCELERİNİ KURAN’A DOĞRU YÖNLENDİRİP ONU KURAN’IN GERÇEKLERİNİN HİZMETİNE SUNACAK. SONRA SİZE KİTAB VE SÜNNETİN NASIL UNUTULDUĞUNU GÖSTERECEK VE ONUN CANLI ANLAMLARINI İHYA EDECEK. (Nehcü’l Belağa, hutbe 134)


Hadisler Konusunda Çok Bilgilidir


Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum: “... Buyurdu ki: Hz. Mehdi (a.s.) kıyam ettiğinde Resulullah (s.a.v.)’in yolundan gidecektir.  YALNIZ O (HZ. MEHDİ (A.S.)), RESULULLAH’IN (SAV) ESERLERİNİ AÇIKLAYACAKTIR...” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 191)


Altın Mühürlü Kitapları Vardır

Hz. Mehdi (a.s.)’ın deccalin dinsizlik fitnesine karşı vereceği en etkili fikri mücadele yöntemlerinden biri imani eserler kaleme almasıdır. Ve Yüce Allah’ın adı kitabın her yerinde yazılı olacak; Allah’ın büyüklüğü ve Yüceliği bu kitaplarda çok detaylı olarak anlatılacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) bu eserler ile dünyayı manen fethedecek ve İslam dininin tüm dünyada hızla yayılmasına vesile  olacaktır:


İmam Sadık diyor ki: Kaim (Hz. Mehdi (as)) belli bir giysi giydiğinde Peygamber’in (sav) ALTIN MÜHÜRLE MÜHÜRLENMİŞ MEKTUBUNUN (KİTABININ) MÜHÜRÜNÜ ÇIKARTARAK (KAPAĞINI AÇARAK), İNSANLARA YÜKSEK SESLE OKUYACAKTIR. (Bihar’ül Envar,cilt 52, s. 326)


Allah Hz. Mehdi (a.s.)’ı Vesile Ederek, Hem Şiddeti Hem de Şiddetin Felsefesini Yok Edecektir

İslam barış, sevgi ve kardeşlik dinidir. Hz. Mehdi (as) İslam dinin bu özelliğini  tüm dünyaya tebliğ edecek, onun bu tebliği ve ilmi çalışmalarıyla, Allah’ın izniyle İslam Birliği’nin kurulmasına vesile olacak, yeryüzüne barış ve sevgi hakim olacak, cinayet, zulüm ve savaşlar sona erecektir. Ayrıca Hz. Mehdi (as) insanlara şiddeti makul gibi göstermeye çalışan, güçlünün güçsüzü ezdiği telkinini veren Darwinist sistemi de ilmen çökertecektir. Hadiste bu gerçek şöyle haber verilir:  


Şeyh Tusi’nin Gaybet’i: “Sonra Hz. Mehdi (as)’ın yükselişi olacak... ALLAH ONUN (HZ. MEHDİ (AS)’IN) VASITASIYLA YALANLARI ORTADAN KALDIRACAKTIR. ONUN (HZ. MEHDİ (AS) VASITASIYLA, ŞİDDETİ ORTADAN KALDIRACAKTIR. O (Hz. Mehdi (as)) boyunlarınızdaki esaret ayıbını kaldıracaktır.”” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 132)


www.gorunmezmehdiinanci.com

Hz. Mehdi (a.s) Vehbi İlimlere Sahiptir

Bütün zahiri ilimler, istenildiğinde herkes tarafından okuyarak, araştırılarak öğrenilebilir. Bir de çalışılarak elde edilemeyen, ancak Allah’ın bir lütfu olan ve onu istediği kuluna verdiği “Vehbi” ilim vardır. Hz. Mehdi (a.s.) böyle bir ilme sahiptir. Bu ilmin “Ledün ilmi” olması da muhtemeldir. (Doğrusunu Allah bilir.)Cifr (Ebced) İlmini Bilir

Hz. Mehdi (a.s.)’ın vehbi ilme ait bir özelliği de ebced hesabını ve ona ait sırları bilmesidir. Taşköprülüzade Ahmet Efendi Mevzuatu’l-Ulum isimli eserinde (c.11/ s. 246) Mehdi’nin cifr ilmine vakıf olacağını kaydetmiştir: 


Bazıları dediler ki, BU KİTABI KEMAL-İ VUKUF (olgunluğa ulaşmış) AHİR ZAMANDA HURUCU MUNTAZAR (çıkışı beklenen) HZ. MEHDİ (A.S.)’IN HURUCUNA MEVKUFTUR (çıkışına atfedilmiştir) Kİ, ONLAR CİFR İLMİNE VAKIF VE SIRLARINA ARİF OLURLAR (bilirler). Kitab-ı enbiyayı  salifeden dahi bu ilim varid olmuştur. (Bu ilim, geçmiş peygamberlere verilen kitaplardan ulaşmış bir ilimdir.) (Mehdilik ve İmamiye, İbrahim Süleymanoğlu, s.252) (Taşköprülüzade Ahmet Efendi “Mevzuatu’l-Ulum”, (11/246))


Batın İlmine Vakıftır

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.)’ın işlerin batınından hareketle eylemde bulunduğunu, davranışları insanlara tuhaf ve yanlış gelse bile o batınında (işlerin içyüzünü bilen) Allah’a teslim olmuş olduğundan işinde hata yapmadığını bildirir: Ka’b:


“Kıyam edecek olanın Mehdi olarak adlandırılmasının sebebi GİZLİ İŞLERE HİDAYET EDİLMESİ SEBEBİYLEDİR.” der. (El Havi, cilt 2, s.148)


Kab’dan rivayet edildi ki:
 O, KİMSENİN BİLEMEDİĞİ GİZLİ BİR GÜCÜN SAHİBİ OLDUĞU İÇİN KENDİSİNE MEHDİ (A.S.) DENİLMİŞTİR. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman) 


“O (Mehdi (a.s.)), doğrulanmış, KUŞ VE BÜTÜN HAYVANLARIN DİLLERİNİ BİLEN BİRİDİR. Onun için adaleti, bütün insanlar ve cinlerce kabul edilecektir. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 188)


Olayların Zahirine Bakarak Değil Batınına Göre Hareket Eder

Hz. Mehdi (a.s.)’ın Allah’ın kendisine bahşettiği bir lütuf olarak feraseti, basireti ve anlayışı çok güçlü olacaktır. Bu sebeple karşılaştığı bir olayı, bir tavrı ya da bir sözü en doğru şekilde analiz edebilme yeteneğine sahip olacak, edindiği tecrübelerden en akılcı sonuçları çıkaracak ve bu bilgileri deccal ile mücadelesinde en isabetli şekilde kullanmayı bilecektir. İçerisinde bulunduğu ortamı, şartları ve imkanları akılcı bir bakış açısıyla değerlendirirken birçok konuyu Allah’ın ilhamı ile hissedeceğinden gerekli olabilecek her türlü tedbiri alacak, her konuşması isabetli, her tavrı itidalli ve her düşüncesi keskin bir aklın ve kavrayışın ürünü olacaktır


Şeyh Müfid şöyle diyor: “Kâim-i Âl-i Muhammed (sav) (HZ. MEHDİ (A.S.)) KIYAM ETTİĞİNDE AYNI HZ. DAVUD (A.S.) GİBİ, YANİ BATIN HASEBİYLE (BATIN BİLGİSİYLE) HÜKMEDECEK, ŞAHİDE GEREK DUYMADAN HÜKMEDECEK. ALLAH HÜKMÜ O’NA İLHAM EDECEK VE O DA İLAHİ İLHAMA GÖRE HÜKMEDECEK. (İrşad (Şeyh Müfid), s. 365-366)

BU HZ. MEHDİ (A.S); SÜLEYMAN (A.S.) İLE DAVUD (A.S.) GİBİ HÜKÜM VERECEK. VERDİĞİ HÜKÜMDE DELİL VE ŞAHİT İSTEMEYECEK.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 374)


Hz. Mehdi (a.s.) Kendi İlmiyle Hüküm Verecek, Herhangi Bir Delile İhtiyaç Duymayacaktır

İbn Şehrâşub’un Menâkıb’ından ve el-Herâic ve’l-Cerâih eserinden:


Hasan b. Zarîf rivayet eder: “Gönlümü iki konu meşgul ediyordu ve onlarla ilgili Ebû Muhammed [aleyhisselâm]’a yazmak istedim. Böylece kendisine bir mektup yazıp el-Kâim Mehdi [aleyhisselâm]’i, onun ne ile hükmedeceğini ve meclisinin nerede olacağını sordum. Şöyle bir cevap geldi: “EL-KÂİM MEHDİ [ALEYHİSSELÂM] HAKKINDA SORMUŞSUN; KIYAM ETTİĞİ ZAMAN İNSANLAR ARASINDA DAVUD [ALEYHİSSELÂM]’IN HÜKMÜNE BENZER ŞEKİLDE KENDİ İLMİYLE HÜKÜM VERECEK VE HERHANGİ BİR DELİLE İHTİYAÇ DUYMAYACAKTIR.” (İ’lâmu’l-Verâ ve el-İrşâd eserlerinde İbn Kulûye, Küleynî, Ali b. Muhammed ve Hasan b. Zarif senediyle benzer hadise yer verilmiştir. (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.50, s.264-265)


www.hadislerdemehdi.com

Kimin Dost Kimin Düşman Olduğunu Hemen Anlar


HZ. MEHDİ (A.S.) HER GRUBUN GİZLİ PLANLARINDAN HABERDAR OLACAK VE PLANLARINI KENDİLERİNE SÖYLEYECEK. HZ. MEHDİ (A.S.), BAKMASIYLA DOST VE DÜŞMANINI TANIYACAK. (İrşad (Şeyh Müfid), s. 365-366)


Allah Hz. Mehdi (a.s.)’ı Bir Gecede Islah Eder


El-Mehdi, bizden, Ehl-i Beyttendir. ALLAH ONU BİR GECEDE ISLAH EDER (yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır). (Sünen-i İbni Mace Kitabü-l ‘fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34, s. 348)


...BİR GECEDE MEHDİ (A.S.)’IN ISLAH EDİLMESİ SÖZÜ İSE CENAB-I HAKKIN KENDİSİNE KUTUP MERTEBESİNİ VERMESİNE İŞARETTİR.

BU DERECEYİ ÇALIŞMAKLA, UĞRAŞMAKLA KAZANAMAZ. Yüce Mevla’nın Kur’an-ı Kerim’de belirttiği gibi Hz. Peygamber (s.a.v.)’e verilen bu lütuf, Hz. Mehdi (a.s.)’a da verilmiştir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de Şura Suresi 52. ayette Peygamberimiz (s.a.v.)’e şöyle demiştir:

“Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat Biz onu (kitabı) kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin.” (Şura Suresi, 52)

Küçük Yaşta İlim Sahibi Olur


O, DÖRT PEYGAMBERE BENZER. ONLARDAN BİRİ DE İSA BİN MERYEM (A.S.)’DIR. ZİRA ONA KÜÇÜK YAŞTA HİKMET, NÜBÜVVET, KİTAP VE İLİM VERDİĞİ GİBİ ONA DA KÜÇÜK YAŞTA İLİM VERMİŞTİ... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 213)


 

Masaüstü Görünümü